Design a site like this with WordPress.com
Začíname

Prokurátor postúpil na NAKA trestné oznámenie za závažné informácie zverejnené v InfoVojne novinárkou Teleki

Občan Slovenskej republiky, novinár a publicista Tomáš Hlaváč vo svojom podnete na Generálnu prokuratúru uvádza skutočnosti nasvedčujúce podozreniu zo spáchania viacerých trestných činov:
“Dňa 20.02.2020 v čase od 20.00 hod. v relácii Informačná vojna s Norbertom Lichtnerom uviedla novinárka Jana Teleki viaceré závažné informácie súvisiace s aktuálnym trestným konaním vedeným na Špecializovanom trestnom súde v súvislosti s tzv. “kauzou zmenky”, kde sú obžalovaní Marian Kočner a Pavol Rusko (pri čom obžalovaný Štefan Agh bol vyčlenený na samostatné konanie).
Závažnosť informácií, ktoré novinárka uviedla tak v relácii, ako aj na portáli eurorespekt.sk je pre mňa ako občana Slovenskej republiky alarmujúca. Keďže tieto informácie boli oznámené verejne, predpokladám, že sa dostali do dispozície generálnej prokuratúry a verím, že s poukazom na ust. § 2 ods. 6 Trestného poriadku už prokuratúra koná, aby preverila ich pravdivosť.
Z celého obsahu akcentujem ako trestnoprávne relevantné nasledovné informácie:
• založenie lustračného spisu na osobu Pavol Rusko, vedeného Slovenskou informačnou službou,
• vedomosť vyšetrovateľa Jaroslava Lásku, prokurátora Jána Šantu a členov senátu Emila Klemaniča, Pamely Záleskej, Jána Buvalu o existencii spisu v archívoch Slovenskej informačnej služby, týkajúceho sa zmeniek podpísaných Pavlom Ruskom, pre ktoré sú t.č. obžalované tri osoby,
• vedomosť Mariana Kočnera o trestnej činnosti (vrátane korupcie) niektorých osôb,
• poskytovanie informácií z trestných spisov osobou Daniel Lipšic,
• manipulovanie a skresľovanie informácií niektorými novinármi,
• konanie manželky prokurátora Jána Šantu Emílie Šantovej, ako štátnej zamestnankyne,
• pôsobenie bývalého príslušníka SIS Petra Tótha, financovanie jeho aktivít, pravdivosť jeho svedeckej výpovede a jeho súčinnosť s Danielom Lipšicom, splnomocnencom poškodenej v konaní,
• existencia vedomosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky o existencii spisu SIS týkajúceho sa zmeniek a zaslanie takýchto informácií generálnej prokuratúre zo Slovenskej informačnej služby,
• ovplyvňovanie osôb ekonomickej skupiny Penta s cieľom dosadzovania žiadúcich persón na výkonné pozície verejnej moci,
• súvis vraždy advokáta Ernesta Valka so zmenkami Pavla Ruska a ďalšími zmenkami ako odplaty za poskytovanie právnych služieb,
• uplatnenie nákladov obhajoby v súdnom konaní vo výške 1,8 milióna eur na informovanie o spore prostredníctvom médií,
• protiprávne postupy prokurátora Jána Šantu v trestnom konaní o zmenkách Pavla Ruska,
• súvis kauzy zmenky a kauzy vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice
• a ostatné.
Z opatrnosti, ak sa tak doposiaľ nestalo, podávam toto trestné oznámenie a žiadam, aby orgány činné trestnom konaní začali konať, preverili skutočnosti uvedené tak v tomto trestnom oznámení, ako aj skutočnosti uvedené vo vyššie označených mediálnych výstupoch novinárky Janou Teleki a žiadam, aby som bol písomne informovaný o spôsobe vybavenia tohto môjho oznámenia.
V prípade, ak by sa preverovaním potvrdila čo i len čiastočná pravdivosť informácií uvedených novinárkou Janou Teleki, dôvodne sa domnievam, že t.č. bližšie nestotožnená skupina páchateľov sa mohla dopustiť trestných činov:
• trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa podľa § 326 Trestného zákona ev. marenia úlohy verejným činiteľom podľa § 327 Trestného zákona,
• prijímania úplatku podľa § 328 Trestného zákona,
• podplácania podľa § 332 Trestného zákona,
• nadržovania podľa § 339 Trestného zákona,
• neoznámenia trestného činu podľa § 340 Trestného zákona,
• neprekazenia trestného činu podľa § 341 Trestného zákona,
• zasahovania do nezávislosti súdu podľa § 342 Trestného zákona,
• marenia spravodlivosti podľa § 344 Trestného zákona,
• krivého obvinenia podľa § 345 Trestného zákona,
• krivej výpovede a krivej prísahy podľa § 346 Trestného zákona,
• nepravdivého znaleckého posudku, tlmočníckeho úkonu a prekladateľského úkonu podľa § 347 Trestného zákona,
• neoprávneného nakladania s osobnými údajmi podľa § 374 Trestného zákona,
• porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy podľa § 377 Trestného zákona, prípadne iného konania, ktorého znaky sú vymedzené v niektorom z trestných činov uvedených v osobitnej časti Trestného zákona, pri čom nie je vylúčené, že trestné činy mohli byť spáchané závažnejším spôsobom konania podľa ust. § 138 písm. Trestného zákona, alebo niektorou z foriem trestnej súčinnosti.
Ako oznamovateľ/novinár nemám žiadne možnosti a oprávnenia zo zákona, aby som preveroval skutočnosti, ktoré sú obsahom tohto oznámenia a môžu zakladať trestnú zodpovednosť viacerých osôb. Preto nemôžem k môjmu trestnému oznámeniu priložiť žiadne dôkazné prostriedky. Dokazovanie a jeho rozsah ponechávam plne na zváženie orgánom činným v trestnom konaní.
Na základe vyššie uvedených skutočností žiadam, aby orgány činné v trestnom konaní preverili, či konaním opísaným v tomto trestnom oznámení došlo zo strany doposiaľ bližšie nestotožnených osôb k naplneniu skutkových podstát trestných činov uvedených vyššie, prípadne iných trestných činov uvedených v osobitnej časti Trestného zákona.”
Celý text trestného oznámenia si môžete prečítať v článku TU.
V kauze zmenky TV Markíza a uniknutých spisov SIS podal trestné oznámenie na JUDr. Jaromíra Čižnára za nečinnosť bývalý prokurátor Generálnej prokuratúry SR JUDr. Július Goga. Viac v článku TU.
Výzvu generálnemu prokurátorovi Jaromírovi Čižnárovi, aby sa verejne k týmto závažným informáciám vyjadril, adresovalo už množstvo občanov. Text výzvy nájdete v článku TU.
O ďalšom vývoji vás budeme informovať naďalej.
Zdroj: InfoVojna

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: