Design a site like this with WordPress.com
Začíname

Současný režim na Slovensku je typickou neostarověkou despocií

kratene
V dnešním jednadvacátém století typickou neostarověkou despocií je současný režim na Slovensku, který sice formálně má jak Ústavu, tak i Trestní zákoník i další zákony, v praxi však ale vůbec nijak nezáleží na tom, co v dnešní slovenské Ústavě či slovenském trestním zákonodárství je anebo není napsáno. Ve všech státech ať již demokratických anebo i v totalitních režimech, které však ale nemají charakter neostarověké despocie smyslem Trestního zákoníku je soubor skutkových podstat trestního činu, kde pokud se člověk dopustí jednání, kde jeho skutek naplňuje některou z popsaných skutkových podstat trestného činu daného v Trestním zákoníku, tak se má za to, že se dopustil trestného činu. Na Slovensku tamní neostarověká despocie sice také formálně má toto trestní zákonodárství, v praxi je však ale úplně lhostejné, zda-li svým jednáním porušíte některou ze skutkových podstat tam uvedených trestných činů.
Nejpregnatnějším případem je současné trestní stíhání předsedy nejsilnější PRO-LIFE a PRO-FAMILY konzervativní politické strany Lidové Strany Naše Slovensko ĽSNS Mariána Kotleby, který za to, že daroval peníze chudobným rodinám byl prokurátorem obžalován z jakési údajné podpory hnutí směřujících k odstranění demokratického právního státu, což jako kdyby tato absurdita byla ještě málo absurdní, a tak ji soudkyně ještě více korunovala svým prohlášením, že za to, že Marián Kotleba daroval tyto peníze ho možná bude soudit podle ustanovení nikoliv o podpoře, ale přímo o založení organizace směřující k odstranění demokratického právního státu, což pokud navíc vezmeme v potaz, že Mariánem Kotlebom obdarovaní samotní lidé jako spolukomplicové údajného založení organizace směřující k odstranění demokratického právního státu stíháni nejsou, tudíž za těchto okolností ani při té absolutně bezhraničně nejbujnější fantazii si neumím nijak vůbec ani jen čistě teoreticky představit to, jak se darováním peněz ať v již jakékoliv výši chudobným rodinám mohu dopustit zločinu založení organizace směřující k odstranění demokratického právního státu, tj. de facto založit tím organizaci za účelem svrhnout vládnoucí režim!!
A to tím spíše si to nedovedu představit když samotní obdarovaní, tj. příjemci peněz od Mariána Kotleby sami o sobě nejenže nejsou režimem považováni za nějaké jakože Kotlebovy spolukomplice či spolupachatele při přípravě státního převratu, ale navíc jak se i jasně ukázalo, tyto Mariánem Kotlebom darované peníze ani samotné obdarované osoby nepoužili na zakládání ať již čehokoliv, ba ani jen to nepoužili na žádnou činnost či nějakou podporu činnosti politické, agitační, propagační a podobně, ale darované peníze utratili pouze jen na saturaci individuálních zdravotních a sociálních potřeb svých invalidních těžce nemocných dětí, a tudíž je neuvěřitelné jak jen vůbec lze z takovéhoto skutkového stavu si jen tak svévolně vycucat z prstu, vyfabulovat vůbec nějaký zločin, a to ještě k tomu navíc zločin politické povahy, a to dokonce ten úplně nejabsurdněji vyfabulovaný politický trestní čin, a to trestní čin založení organizace, která by navíc měla být určena k provedení de facto politického převratu svržením dosavadního vládnoucího režimu.
Možná leckdo bude mít naivní tendenci říci si, že vždyť já osobně jsem takový skoupý škrob, že nikdy nikomu jsem žádné peníze nedaroval a ani nedaruji a proto mně se přece nemůže stát, že mně vládnoucí režim obžaluje za darování peněz, že jsem skutkem obdarování nějakých ubohých chudáků vlastně založil organizaci chtějící svrhnout vládnoucí režim aniž by samotných obdarovaných vládnoucí režim považoval za nějaké spolukomplice dotyčného údajného pučistického spiknutí proti režimu.
No ale co když třeba něco prodáváte, a tak Vás obžalují že jste založil organizaci za účelem svržení režimu tím, že jste cosi prodal za nějakou “fašistickou” či “nacistickou” cenu? No děs a hrůza, když ještě k tomu navíc tím, že jste cosi – jak Vám později po prodeji věci režim překvapivě nečekaně řekne – prodal si to za “fašistickou” a “nacistickou” cenu, tak se ještě navíc i dozvíte, že Váš jediný problém není to, že jste cosi měl prodat za jakousi “blbou cenu”, ale, že jste vlastně tímto prodejen svého nějakého neškodného třebas potravinářského zboží akože měl údajně prý založil organizaci, která má svrhnou režim?
To skutečně?
Prodejem třebas rohlíků nějaké bezejmenné osmdesátileté dědinské babičce jsem údajně prý chtěl akože svrhnout současný vládnoucí režim?
A pokud třebas i vůbec nikdy nic neprodáváte a ani nijak nepodnikáte, takže sám nikdy nemusíte nikomu vystavovat nějakou fakturu v určité finanční výši či požadovat platbu nějakých peněz ať již z jakéhokoliv právního titulu Vašeho obchodního či občanskoprávního závazkového právního vztahu, tak dnes na rozdíl od v dávné minulosti ještě existujících určitých starověkých a středověkých absolutně ve všem ekonomicky soběstačných velkostatků dávné minulosti, v dnešní době již nikdo není natolik ekonomicky separovaný od vnějšího světa, že by si nikdy nepotřeboval od nikoho nic koupit. A v případě vládnoucího režimu úplně bezprávné neostarověké despocie bych se tedy nijak nespoléhal na jinak nepochybně logický argument, že konkrétní výši ceny z kupně-prodejní smlouvy si přece určuje prodávající a ne kupující, a obdobně tak i třebas u nájemní smlouvy si výši nájmu za nájem věci zas stanovil pronajimatel a ne nájemce, či u nějaké opravy či úpravy věci, nějaké údržby, servisu anebo zhotovení věci, respektive realizaci nějaké smlouvy o dílo, že si výši ceny ať již podle rozpočtu či nějak jinak dovodil, vypočetl či stanovil zhotovitel díla a nikoliv jeho objednatel, ano tohle všechno je z hlediska zdravého rozumu sice logické, že by se Vám v normálním ať již demokratickém státě anebo dokonce i v totalitní diktatuře, která však ale není neostarověkou despocií za to nemělo nic stát, ale v případě úplně bezprávné neostarověké despocie jakou je například i dnešní režim neostarověké despocie na Slovensku bych na úspěšnost nějaké logické argumentace nevsadil ani jen obrazně řečeno “děravý halíř”, neboť u režimu úplně bezprávné neostarověké despocie jako je ten v současné době na Slovensku je nějaká logika to úplně poslední, co ještě má, popřípadě může mít vůbec nějakou váhu.
A dokonce pokud by jste i skutečně měl nějaké tak giganticky všestranně rozmanité a bohaté ekonomické impérium různorodých firem, že by jste údajně prý nemusel vůbec s nikým v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů vstupovat do nějakých obchodních a ani občanskoprávních závazkových právních vztahů, což v dnešní době si sice již nedovedu představit, že by něco takového v dnešní době ještě někde na světě mohlo existovat, ale budiž, přesto však by to pro úplně bezprávnou totalitní diktaturu neostarověké despocie nebyl žádný problém Vás svévolně obžalovat za ať již jakýkoliv jiný Váš skutek, není vůbec důležité za co, protože režim neostarověké despocie aniž by si z toho nějak dělal těžkou hlavu umí člověka, který se mu znelíbí bez problémů obžalovat za úplně doslova cokoliv, a to skutečně doslova cokoliv, i kdyby to byla nějaká třeba i ta nejnevinnější běžná triviální každodenní věc, jako třeba okopávání záhonků s vysazenými tulipány ve vlastní květinové zahrádce!
A ti intelektuálně natvrdlí pomaleji chápající lidé se zde možná ještě naivně zeptají “No dobře, ale pak tento skutek okopávání záhonků s vysazenými tulipány ve vlastní květinové zahrádce mohou orgány činné v trestním řízení subsumovat tedy pod jakou konkrétní skutkovou podstatu trestného činu?”
Toto byla velmi naivní otázka!
V případě úplně bezprávné totalitní diktatury neostarověké despocie na tom přece vůbec nezáleží! Obžalovaného tam stíhají ne pro to, že by objektivně udělal něco špatného, ba dokonce ani ne proto, že by alespoň formálně aspoň zdánlivě naplnil nějakou skutkovou podstatu trestného činu, ale trestně ho stíhají pouze jen proto, že ho nemají rádi a chtějí ho zlikvidovat. O nic jiného zde nejde. Neostarověká despocie nikdy nezavře do vězení někoho koho má ráda, ale pouze toho koho nenávidí. Alespoň tedy v politicky smrdících kauzách je tomu tak. A tedy pokud někoho neostarověká despocie do vězení zavře, tak to nemusí být nutně proto, že svým skutkem skutečně naplnil skutkovou podstatu nějakého trestného činu anebo že udělal něco špatného. A navíc jak jsem již uvedl, neostarověká despocie svůj režim opírá o lživou propagandu plus primitivní lidské pudy a iracionální lidské emoce a hysterii bez jakékoliv logiky či racionálního uvažování přesně tak, jak to ve svém románu “Rok 1984” popsal spisovatel George Orwell. A pokud darování peněz nějakým zcela zjevným sociálním ubožákům třebas Mariánem Kotlebom (anebo třebas i kýmkoliv jiným, to je totiž zde úplně jedno, zde jde totiž o princip a ne o konkrétní osobu) pro zaplacení naléhavých zdravotně-sociálních výdajů za jejich těžce invalidní děti, když tento skutek může neostarověká despocie jen tak bez sebemenšího mihnutí oka označit za zločin založení nějaké organizace /!!!/, která se navíc má de facto údajně prý pokusit zvrhnout režim/!!!/, nuž pak zde není vůbec žádný důvod myslet si, že je snad nějak přehnané, pokud takovýto úplně bezprávný režim neostarověké despocie třebas i ten výše uvedený skutek “okopávání záhonků s vysazenými tulipány ve vlastní květinové zahrádce” nebude u politicky nepohodlné osoby kvalifikovat podle úplně stejné “logiky” jako třebas že je to údajně prý zločin loupeže, zločin znásilnění, zločin špionáže, zločin vraždy anebo třebas i jako zločin založení organizace směřující “k odstranění demokratického právního státu”.
Napsal dne 5.6.2020 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: