SIS s praktikami ŠtB

Súdy nesmú mať právo odsudzovať na základe ideologického presvedčenia sudcu. Prokuratúra nesmie mať právo protiústavne prenasledovať a postihovať za názory, je vrcholne neprofesionálne, ak namiesto nevyvrátiteľných faktov uplatňuje pri obvineniach emócie. Ani spravodajské orgány nemajú právo chrániť záujmy privilegovanej šľachty v medzinárodných organizáciách, ani záujmy cudzích mocností, ale výlučne a iba bezpečnostné záujmy svojho štátu. Nemajú právo sledovať občanov za názory a presvedčenie, ak tým neohrozujú štátnosť, suverenitu. Ak sa SIS bude venovať bezvýznamným ľuďom s nekultivovanými výrokmi, nezostanú im kapacity na ohrozovateľov našej štátnosti, suverenity: cudzích euroúradníkov, ale najmä vysokopostavených domácich. Sudca svojim rozhodnutím s priamym vplyvom na ústavné práva nemá právo ovplyvňovať zloženie voleného parlamentu, nútiť poslancov do politickej korektnosti! Pretože občania môžu konať čokoľvek, čo im nezakazujú zákony. Štátne orgány môžu konať len to, čo im dovoľujú zákony. Najvyšším je Ústava. Zákony nemôžu byť v rozpore so základným zákonom. Ústava nedovoľuje obchvatom sudcom zmenu volebnej vôle ľudu za spochybniteľný čin poslanca.

Súčasné praktiky znamenajú návrat stalinizmu, návrat 50-tych rokov minulého storočia! Ide o tie najbrutálnejšie roky represií, kedy naše mocenské represívno-súdne orgány tiež slúžili cudzím záujmom. Inkvizítori sa podriaďovali nám Slovákom vnútenej cudzej ideológii, konali proti občanom. Aj vtedy konali na základe vykonštruovaných obvinení neslávnej správy ŠtB bojujúcej proti vnútornému nepriateľovi, za asistencie lokajskej prokuratúry a na základe rozhodnutia zideologizovaných a spolitizovaných inkvizičných súdov. Výsledkom boli vraždy, predovšetkým (nás) tzv. „buržoáznych“ nacionalistov. Pseudo-dôkazy nemôžu byť postavené na expertíze pseudoexpertov v pavedách („expertíza na extrémizmus!“) vychádzajúcich z u nás absolútne neznámych téz, publikovaných v paškviloch v od nás tisícky kilometrov vzdialenej cudzine (nacistická svastika je mimochodom v Indii pozitívny symbol). Tým je brutálne znásilnený princíp súdnej spravodlivosti vyjadrený zásadou „bez akejkoľvek rozumnej pochybnosti“. V slušnom demokratickom súdnictve nemožno akceptovať, aby niekto za vraždu utŕžil 5 rokov, iný za zabitie dostal podmienku, ďalší za spochybniteľný symbolizmus dostal 4 roky za mrežami. Za to môže byť v absolútne nespochybniteľnom prečine možno pokuta. Súčasné praktiky treba zastaviť, ostro odsúdiť, zabrániť ich návratu.

Udalosti posledného obdobia ukazujú, že veci zašli priďaleko, že prekročili všetky červené čiary. Ak ústavní sudcovia pokorne čušia, ak Ústavný súd nekoná, to ešte neznamená, že sa nepáchajú protiústavné a protizákonné zločiny. V záujme ovládnutia štátu, ktorého konečným cieľom je hypercentralizovaný superštát EÚ. V záujme zvrátených totalitných diktátorských predstáv zločineckej ultraľavičiarskej ideológie neoliberalizmu. Podstatou Ústavy SR je sloboda, počínajúc od národnej slobody, teda úcty k suverenite a k štátnosti, cez slobodu názorov a vyjadrovania.

Je mi jedno, že masívnemu množstvu ľudí nedochádza, čo je skutočnou hĺbkovou podstatou zločineckých foriem ľavičiarstva, ktoré sú všetky svojou podstatou liberálne. Že je to menej národného štátu, ale viac nadnárodného superštátu. Že je to zdanlivá anarchická sloboda jednotlivca, ktorej cieľom je nesloboda v politickej korektnosti, teror proti tým, ktorí nesúhlasia. Že je to nesloboda vyjadrovania, represie proti nositeľom iných postojov, hodnôt. Že je to diktatúra menšiny proti väčšine. Že je to okrádanie úspešných tvorcov hodnôt v záujme koncentrácie kapitálu a moci v rukách hŕstky oligarchie a ich privilegovaných prisluhovačov v nadnárodných orgánoch. Že je to postupné okradnutie všetkých v záujme koncentrácie bohatstva v rukách superbohatej mikromenšiny. Že je to vyvolanie a udržanie trvalého strachu a vnútenie existenčných obáv.

Teraz je objektom Kotleba (čitateľ nemusí mať obavy z osobnej zaujatosti, nikdy som ho nestretol), ale zajtra to môže byť ktokoľvek z nás. Aj osobne pisateľ týchto riadkov, ktorý sa netají svojimi argumentačnými odsudzujúcimi postojmi proti zločinnosti neoliberalizmu. A nikto ma v tom nezastaví. Nevylučujem, že bude nutné obnoviť komplexnú poslaneckú imunitu z veľmi prozaického dôvodu. Jej zrušenie represívne inkvizičné orgány dokážu bezohľadne zneužívať. Poslanec sa má venovať príprave a schvaľovaniu zákonov, má sa nepretržite pripravovať na prípadné prevzatie vlády. Ak bude pod sústavným terorom represií, tak sa venuje obrane pred nimi a nie tomu, na čo ho voliči vyslali do parlamentu.

Dnes tí najtupší neoboľševickí ideológovia, vyjadrujúci úctu pri hrobe protislovenského šovinistu, žiadajú represívne zákony proti totalitným režimom, najmä boľševizmu, chcú zaviesť kriminalizáciu ich symbolov. Potom zakážme Starý zákon plný brutality, zrušme históriu, zakážme zobrazovať feudálov, kráľov, faraónov, cisárov, cárov, šľachticov, náboženských hodnostárov-inkvizítorov. Všetci títo na pravidelnej báze uplatňovali brutálnu moc, mučili a vraždili tými najkrutejšími metódami za maličkosti, viedli krvavé vyhladzovacie vojny. Podľa dnešných kritérií teda porušovali ľudské práva a páchali terorizmus.

Ak nezastavíme postupnú transformáciu SIS na jednu zo svojich predchodcov: ŠtB, ak nezablokujeme prerod orgánov činných v trestnom konaní od NAKA, cez Prokuratúru, až po inkvizičné súdnictvo v celej línii na terorizačné represívne orgány totalitného charakteru, potom tu budeme mať totalitu. V mnohých smeroch ju už máme. Údery vracia už aj tým na politickú moc nepripraveným jednotlivcom, ktorí prebudili obludu inkvizície. Oživili ju svojou politickou nemúdrosťou, prijatím nepremyslených a protiústavných zákonov, ktorých jediným konečným cieľom je vydlážďovať cestu neoliberálnej diktatúre a teroru, posilňovať hypercentralizačnú moc nadnárodnej oligarchie v pozadí superštátov, sekundovanú privilégiami skorumpovaných lokajov v nadnárodných úradoch, aj na národnej úrovni. Zastavme to, urobme krok v boji proti totalite. Po prijatí zákona o legalizácii úradníckeho koronateroru ÚVZ možno pochopíme hrôzy stalinizmu. Neviem, či ľuďom dochádza, že aj iný šialenec s fúzikmi bol zvolený v demokratických voľbách obalamutenou masou. Ktorá to neskôr kruto zaplatila životmi, utrpením, hladomorom.

petersvec.blog.pravda.sk/2020/10/14/sis-s-praktikami-stb-inkvizicne-sudnictvo-uz-nam-uplne-hrabe-zobudme-sa-to-je-navrat-totality/

Špecisudkyňa Sabová si po Kuciakovi vylepšila kádrový profil a špeciprokurátor Honz šprintuje na generálneho prokurátora. Hotové 50-te roky!

Na úvod chcem podotknúť, že nevyznávam fašizmus. Kvôli nemu som nespoznal dedka a babku a nikdy som nevidel ani svojich dvoch strýkov. Moja mama, ktorá sa zachránila v horách, osirela. Nemám rád vyzdvihovanie jednej rasy nad druhú. Mám kamarátov i nepriateľov medzi cigáňmi, černochmi , belochmi i ázijčanmi. A neprekáža mi ani vyznanie. Rovnaké je to aj s katolíkmi, evanielikmi, židmi, moslimami i ďalšími veriacimi. Vždy som s nimi vychádzal kamarátsky a seberovne. Ak ma nahnevali, nakričal som na nich rovnako ako na bielych. Pre mňa nehrá rolu rasa či vyznanie, ale človek a jeho charakter. Toľko na úvod.

Preto sa chcem zastaviť pri zatiaľ neprávoplatnom rozsudku Špecializovaného súdu samosudkyne Sabovej, ktorá aby si vylepšila povesť a kádrový profil, dokonca angažovane prekvalifikovala symboliku na vyššiu trestnú sadzbu. Táto naša top špecisudkyňa rozvírila vášne oslobodením Kočnera a Zsuzsovej spod obžaloby z objednávky vraždy, do ktorej ju psychicky nútili vyjadrenia rodičov zavraždených, politikov a hlavne média. Musím napísať, že som bol prekvapený protikladmi počas pojednávaní. Prekážalo mi, že v rozsudku s Andruškom označila dvoch spomínaných vopred za objednávateľov vraždy a druhá vec, ktorá ma zarazila, boli slzy Sabovej priamo na pojednávaní pri výpovediach spolupracovníkov Kuciaka. Myslel som si, že city ovládnu zákony. Možno ovládli iba z jej strany, ale to nie je isté. Nakoniec viete, že druhým rozsudkom senát pod vedením Sabovej poprel prvý rozsudok o objednávateľoch vraždy so sprostredkovateľom Andruškom!

Ocenil som, že sa senát rozhodol tak, ako sa rozhodol. Môžeme si o Kočnerovi i o Al Caponem myslieť všetko, ale dôkazy sú dôkazy. Ani talianskeho mafiána neodsúdili pre nedostatok dôkazov za niekoľko desiatok vrážd, ale za podvody na daniach. Pozor neprirovnávam Kočnera k Al Caponemu, ale porovnávam neexistujúce priame dôkazy.

No presuňme sa na súd so šéfom ĽSNS Kotlebom. Opäť budem porovnávať. Tentoraz rozsudky. Na prvostupňovom súde dostal dunajskostredský zabijak Hossu, ktorý dokopal v Bratislave na Obchodnej ulici na zemi útleho Thajčana Acorda na smrť 6 rokov. Kočner s Ruskom v prípade zmeniek 19 rokov (Neurobili žiadnu škodu, len chceli, podľa súdu neoprávnene s falošnými zmenkami). Dozoruje to ďalší šprintér na generálneho prokurátora Šanta.), Lipšic neúmyselne zabil človeka na prechode pre chodcov a dostal podmienečný trest napriek jeho vyjadreniam, že ten, kto zabije človeka na prechode pre chodcov, musí ísť do väzenia. Poznám aj prípad OS Bratislava II z roku 2007, kedy páchateľ predtým dva krát súdne trestaný štyri krát pichol človeka, ktorý skoro vykrvácal z pečene a dostal iba trojročnú podmienku z rozsahu štyri roky a vyššie nepodmienečne. A teraz si to porovnajme s trestom pre Kotlebu 4 roky 4 mesiace (44 znamená v symbolike SS) za finančný dar rodine. Aké to nepomery v slovenskej legislatíve, kde život človeka a násilie sa skoro rovná a niekedy je aj menej, ako jedno iba napísané číslo či peniaze!!! Často si teda kladiem otázku: Je pre našich zákonodarcov a vykonávateľov spravodlivosti násilná strata života a zdravia menej, ako peniaze??? Preskupí nejaká politická sila hodnoty našich zákonných trestov na správne rebríčky?

Nášmu špeciprokurátorovi Honzovi Urválkovi tento rozsudok pohladil dušu. Ako povedal po pojednávaní pred kamerami: „ Som z toho dojatý.“!!!!!! Pán špeciprokurátor prežíval nevýslovné šťastie, že sa mu podaril úvodný šprint na funkciu generálneho prokurátora. Tento „zlovestný prokurátor“ je nadšený, že za číslo 1488 a pomoc rodine, oddelí otca rodiny od dieťaťa len za to, že suploval štát a pomohol iným a postihnutým deťom. A to všetko len preto, že jeho parlamentná strana má iný pohľad na vec a šplhá sa do popredia. To predsa treba zastaviť! Dá sa povedať, že to bola zo strany Kotlebu veľká obeť.

Môžu mi hocičo rozprávať o čísle 1488. Som presvedčený, že predtým, ako to špeciprokurátor vytiahol na stránky našich novín a do elektronických médií, 99 percent Slovákov ani nevedelo, čo tieto čísla znamenajú a symbolizujú. Takže propagáciu fašizmu rozbehol práve Honz a média!!! Kto ich bude súdiť za propagáciu fašizmu, pretože dnes o tejto symbolike vedia už aj malé deti a povedzme si, koľkým z nich to príde na um v plodnom veku a začnú obnovovať a vyznávať Hitlerove myšlienky! Naozaj si Honz neuvedomuje ďalekosiahle následky svojej tvrdohlavej a krátkozrakej zadubenosti?

A neuvedomuje si ani to, že urobil Kotlebovi obrovskú reklamu a spolu so Sabovou teraz z neho urobili aj martýra! Ak by Najvyšší súd potvrdil tento nezmyselný rozsudok, ktorý sa kamaráti s politickým šikanovaním, tak sa môže stať pri mizérii súčasnej vlády a nenávisti k SMERu, že voľby o štyri roky môže vyhrať aj ĽSNS. Na to má asi slovenský Urválek v sebe málo predvídavosti. Nosí v sebe iba nenávistnú pomstychtivosť! Ak rozsudok potvrdí NS SR, po tridsiatich rokoch našej psedodemokracie sa dožijeme prvého politického väzňa. Tak sa prakticky vrátime do 50-tych rokov minulého storočia, kde za takéto skôr priestupky padali dlhoročné tresty.

Zaujala ma aj veta Honza, že verí, že nový generálny prokurátor podá znova návrh na zrušenie strany ĽSNS. Toto nepotrebuje komentár. Azda len, že takéto maniere vyprodukovali dve politické hnutia fašisti a komunisti. Takže porozmýšľajme na tým, kto nosí v sebe, aké myšlienky. Pripojte si k tomu aj politický zamerané obvinenia, obžaloby a rozsudky i dokonca väzby a zákaz činnosti s menami Mazurek, Rostas, Daňo, Vasky, Blaha, Fico atď. A za všetkými týmito prípadmi stojí špeciprokurátor Honz. Viem si predstaviť, čo by sa stalo, ak by sa stal generálny prokurátor. Začalo by politické škandalizovanie a šikanovanie politických súperov.

Musím spomenúť aj veľkú chybu strany SMER. Pod jej vedením parlament schválil tento nezmyselný zákon, ktorý sa obracia aj proti SMERu. Fico asi nepredpokladal, že si schváli vlastné kladivo, ak niekto iný preberie taktovku! A tak, ako aj vo vyššie spomínaných prípadoch, aj tu platí životom ostrieľané porekadlo: „Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne!“ „Pán prokurátor Honz, poznáte predchádzajúcu vetu“?

Pavel Jacz

paje.blog.pravda.sk/2020/10/14/specisudkyna-sabova-si-po-kuciakovi-vylepsila-kadrovy-profil-a-speciprokurator-honz-sprintuje-na-generalneho-prokuratora-hotove-50-te-roky/

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Začíname
%d blogerom sa páči toto: