Začiatok: informácie o COVID-19

Na mnoha místech se bere jako jediný zdroj pravdy Světová Zdravotnická Organizace (WHO) – pokud nepíšete přesně to, co WHO, šíříte prý dezinformace. Podívejme se tedy na jeden zajímavý graf zveřejněný na stránkách WHO – počet nemocných jakýmkoli druhem chřipky tento rok (na severní polokouli)

Co tyto informace znamenají? Že chřipka v dubnu prakticky přestala existovat. Existuje jenom COVID-19. Nebudu vám vnukávat žádnou představu o tom, jak to interpretovat. Každopádně je to velmi zvláštní a z celé historie, ze které máme aspoň nějaká data, se něco takto…zázračného nikdy nestalo.

Data můžete sledovat sami přímo na webu WHO zde.

Vyléčil Covid-19 zázračně chřipku na celé planetě?


Skutočné informácie o COVID-19

Publikované: 14. marca 2020; Aktualizované: 9. mája 2020


Uvádzame tu fakty o Covid-19 s plnými odkazmi na ich zdroje, ktoré poskytujú odborníci v tejto oblasti, na pomoc našim čitateľom, aby mohli realisticky zhodnotiť riziká. (Pravidelné mesačné aktualizácie sú uvedené nižšie)

Jediný spôsob, ako bojovať proti nemoci, je úprimnosť.“ Albert Camus, Mor (1947)

Pod týmto prehľadom nájdete najnovšie kompletne citované informácie o lekárskom a politickom vývoji.

Prehľad

 1. Podľa údajov z najviac skúmaných krajín a regiónov je úmrtnosť na Covid19 v priemere asi 0,2%, čo je v rozsahu závažnej chrípky a asi dvadsaťkrát nižšia, ako pôvodne predpokladala WHO.
 2. Dokonca aj v globálnych „aktívnych bodoch“ je riziko úmrtia pre bežnú populáciu školského a produktívneho veku zvyčajne v rozsahu každodennej jazdy autom do práce. Riziko bolo spočiatku nadhodnotené, pretože veľa ľudí s iba miernymi alebo žiadnymi príznakmi sa nezohľadnilo.
 3. Až 80% všetkých osôb pozitívnych na test zostáva bez príznakov. Dokonca aj medzi 70-79 ročnými zostáva okolo 60% bez príznakov. Viac ako 95% všetkých osôb vykazuje nanajvýš mierne príznaky.
 4. Až tretina všetkých osôb už má určitú vlastnú imunitu voči Covid19 kvôli kontaktu s predchádzajúcimi koronavírusmi (t.j. bežné vírusy z nachladenia).
 5. Medián alebo priemerný vek zomretých vo väčšine krajín (vrátane Talianska) je viac ako 80 rokov a iba asi 1% zomretých nemali žiadne vážne podmienky. Vek a rizikový profil úmrtí teda v podstate zodpovedajú bežnej úmrtnosti.
 6. Vo väčšine západných krajín sa 50 až 70% všetkých ďalších úmrtí vyskytlo v opatrovateľských domovoch, ktoré nemajú prospech zo všeobecného zablokovania. Navyše v mnohých prípadoch nie je jasné, či títo ľudia skutočne zomreli na Covid19 alebo na extrémny stres, strach a osamelosť.
 7. Až 50% všetkých ďalších úmrtí možno nespôsobil Covid19, ale účinky blokovania, paniky a strachu. Napríklad liečba srdcových infarktov a mozgových príhod sa znížila až o 60%, pretože mnoho pacientov sa už neodvážilo ísť do nemocnice.
 8. Dokonca ani pri tzv. „Úmrtiach na Covid19“ nie je často jasné, či zomreli na koronavírus alebo s koronavírusom (t.j. na základné choroby) alebo či boli započítané ako „predpokladané prípady“ a neboli vôbec testované. Oficiálne údaje však zvyčajne toto rozlíšenie neodrážajú.
 9. Mnoho mediálnych správ o mladých a zdravých ľuďoch, ktorí zomreli na Covid19, sa ukázalo byť nepravdivých: veľa z týchto mladých ľudí buď nezomreli na Covid19, už boli vážne chorí (napr. na nediagnostikovanú leukémiu) alebo boli v skutočnosti vo veku 109 a nie 9 rokov.
 10. Normálna celková úmrtnosť za deň je asi 8 000 ľudí v USA, asi 2600 v Nemecku a asi 1800 v Taliansku. Úmrtnosť na chrípku za sezónu je až 80 000 v USA a až 25 000 v Nemecku a Taliansku. V niekoľkých krajinách zostali počty úmrtí na Covid19 pod silnými chrípkovými sezónami.
 11. Regionálne zvýšenie úmrtnosti môže byť ovplyvnené ďalšími rizikovými faktormi, ako sú vysoká úroveň znečistenia ovzdušia a mikrobiálna kontaminácia, ako aj kolaps v starostlivosti o starších a chorých v dôsledku infekcií, hromadnej paniky a blokovania. Osobitné predpisy za zaobchádzanie so zosnulými a niekedy viedli k ďalším prekážkam v pohrebných alebo kremačných službách.
 12. V krajinách ako Taliansko a Španielsko a do istej miery Spojené kráľovstvo a USA nie je preťaženie nemocníc v dôsledku silných chrípkových vĺn neobvyklé. Navyše do karantény bolo umiestnených až 15% lekárov a zdravotníckych pracovníkov, aj keď sa u nich nevyskytli žiadne príznaky.
 13. Často zobrazené exponenciálne krivky „korónových prípadov“ sú zavádzajúce, pretože počet testov exponenciálne vzrástol. Vo väčšine krajín pomer pozitívnych testov k celkovému počtu testov (t.j. pozitívny pomer) zostal konštantný na úrovni 5% až 25% alebo sa zvýšil iba mierne. V mnohých krajinách bol vrchol rozpätia dosiahnutý už dávno pred zablokovaním.
 14. Krajiny bez zákazu vychádzania a zákazu kontaktu, ako napríklad Japonsko, Južná Kórea alebo Švédsko, nezažili negatívnejší priebeh udalostí ako iné krajiny. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) dokonca ocenila Švédsko, že teraz profituje z vyššej imunity v porovnaní so zablokovanými krajinami.
 15. Strach z nedostatku ventilátorov bol neopodstatnený. Podľa odborníkov na pľúca je invazívna ventilácia (intubácia) pacientov s Covid19, dôvod ktorej je čiastočne spôsobený strachom z rozšírenia vírusu, v skutočnosti často kontraproduktívna a poškodzuje pľúca.
 16. Na rozdiel od pôvodných predpokladov rôzne štúdie ukázali, že neexistuje dôkaz o tom, že by sa vírus šíril v aerosóloch (t.j. časticiach vznášajúcich sa vo vzduchu) alebo prostredníctvom dotyku (napríklad na kľučkách dverí, smartfónoch alebo v kaderníctvach).
 17. Neexistujú ani vedecké dôkazy o účinnosti tvárových masiek zdravých osôb alebo osôb bez príznakov. Naopak, odborníci varujú, že takéto masky narúšajú normálne dýchanie a môžu sa stať „nosičmi baktérií“. Vedúci lekári ich nazývali „mediálnym humbukom“ a „smiešnymi“.
 18. Mnoho kliník v Európe a USA zostalo počas vrcholu Covid19 silne nevyužitých alebo takmer prázdnych a v niektorých prípadoch museli poslať zamestnancov domov. Bolo zrušených množstvo operácií a terapií, vrátane transplantácií orgánov a skríningu rakoviny.
 19. Bolo zachytených niekoľko médií, ktoré sa pokúšali dramatizovať situáciu v nemocniciach, niekedy dokonca aj s manipulatívnymi obrázkami a videami. Neprofesionálne spravodajstvo v mnohých médiách vo všeobecnosti maximalizovalo strach a paniku v populácii.
 20. Súpravy na testovanie vírusov používané v medzinárodnom meradle sú náchylné na chyby a môžu viesť k falošne pozitívnym a falošne negatívnym výsledkom. Navyše oficiálny vírusový test nebol klinicky overený z dôvodu časového tlaku a niekedy môže reagovať na iné koronavírusy.
 21. Početní medzinárodne uznávaní odborníci v oblasti virológie, imunológie a epidemiológie považujú prijaté opatrenia za kontraproduktívne a odporúčajú rýchlu prirodzenú imunizáciu bežnej populácie a ochranu rizikových skupín. Riziká pre deti sú takmer nulové a uzatváranie škôl nebolo z lekárskeho hľadiska nikdy zaručené.
 22. Niekoľko lekárskych odborníkov opísalo vakcíny proti koronavírusom ako nepotrebné alebo dokonca nebezpečné. Napríklad vakcína proti tzv. prasacej chrípke z roku 2009 skutočne viedla k mnohým vážnym neurologickým poškodeniam a miliónovým súdnym sporom.
 23. Počet ľudí, ktorí trpia nezamestnanosťou, psychickými problémami a domácim násilím v dôsledku týchto opatrení, sa celosvetovo prudko zvýšil. Niektorí odborníci sa domnievajú, že tieto opatrenia si môžu vyžadovať viac životov ako samotný vírus. Podľa OSN môžu milióny ľudí na celom svete upadnúť do absolútnej chudoby a hladu.
 24. Informátor NSA Edward Snowden varoval, že „korónová kríza“ sa použije na masívne a trvalé rozširovanie globálneho dohľadu. Renomovaný virológ Pablo Goldschmidt hovoril o „globálnom mediálnom terore“ a „totalitných opatreniach“. Popredný britský profesor virológie John Oxford hovoril o „mediálnej epidémii“.
 25. Viac ako 500 vedcov varovalo pred „neslýchaným dohľadom nad spoločnosťou“ prostredníctvom problematických aplikácií na „sledovanie kontaktov“. V niektorých krajinách sa takéto „sledovanie kontaktov“ už vykonáva priamo prostredníctvom tajnej služby. Vo viacerých častiach sveta je už obyvateľstvo monitorované bezpilotnými lietadlami a čelí vážnemu zásahu polície.

Pozri taktiež:

Otvorený list profesora Sucharita Bhakdiho

Európske monitorovanie úmrtnosti (EuroMomo)

O Koróne, médiách a propagande

V ďalšej časti sú uvedené aktualizácie o lekárskom a politickom vývoji, od najnovších.


6. mája 2020

Rozhovory s odborníkmi

 • Stanfordský profesor John Ioannidis v rozhovore pre CNN vysvetľuje, že Covid19 je „rozšírená a mierna choroba“ porovnateľná s chrípkou (flu) pre všeobecnú populáciu, zatiaľ čo pacienti v opatrovateľských domovoch a nemocniciach by mali dostať ďalšiu ochranu.
 • Stanfordský profesor Scott Atlas v rozhovore pre CNN vysvetľuje, že „myšlienka zastaviť Covid19 vytvorila katastrofickú zdravotnú situáciu“. Profesor Atlas hovorí, že choroba je „všeobecne mierna“ a že sa vytvorili nerozumné obavy. Dodáva, že neexistuje „absolútne žiadny dôvod“ na rozsiahle testovanie v bežnej populácii, čo je potrebné iba v nemocniciach a opatrovateľských domovoch. Profesor Atlas napísal na konci apríla článok s názvom „Údaje sú “in” – Zastavte paniku a ukončite úplnú izoláciu“, ktorý získal viac ako 15 000 komentárov.
 • Epidemiológ Dr Knut Wittkowski v novom rozhovore vysvetľuje, že nebezpečenstvo Covid19 je porovnateľné s chrípkou a že vrchol bol dosiahnutý vo väčšine krajín už pred zablokovaním. Blokovanie celých spoločností bolo „katastrofickým rozhodnutím“ bez výhod, ktoré však spôsobilo obrovské škody. Najdôležitejším opatrením je ochrana domovov dôchodcov. Podľa Dr. Wittkowského sú výroky Billa Gatesa o Covid19 „absurdné“ a „nemajú nič spoločné s realitou“. Wittkowski považuje očkovanie proti Covid19 za „nepotrebné“ a vplyvný model britského epidemiológa Covid19 Neila Fergusona za „úplné zlyhanie“.
 • Nemecký virológ Hendrik Streeck vysvetľuje konečné výsledky svojej priekopníckej štúdie protilátok. Profesor Streeck zistil úmrtnosť na Covid19 0,36%, ale vysvetľuje, že toto je horná hranica a úmrtnosť je pravdepodobne v rozmedzí 0,24 až 0,26% alebo dokonca pod ňou. Priemerný vek pozitívne testovaných zomretých bol približne 81 rokov.
 • Profesor biológie a nositeľ Nobelovej ceny Michael Levitt, ktorý analyzuje šírenie Covid19 od februára, charakterizuje všeobecné zablokovanie ako „hrubú chybu“ a požaduje cielenejšie opatrenia, najmä na ochranu rizikových skupín.
 • Emeritný profesor mikrobiológie Sucharit Bhakdi v novom nemeckom rozhovore vysvetľuje, že politika a médiá vedú „neznesiteľný obchod so strachom“ a „nezodpovednú dezinformačnú kampaň“. Podľa profesora Bhakdiho nie sú tvárové masky pre všeobecnú populáciu potrebné a v skutočnosti môžu byť škodlivými „zachytávačmi zárodkov“. Súčasnú krízu spôsobili samotní politici a s vírusom má málo spoločné, tvrdí, zatiaľ čo vakcína proti koronavírusu je „zbytočná a nebezpečná“, ako to bolo už v prípade prasacej chrípky. WHO „v priebehu rokov nikdy neprijala zodpovednosť za svoje mnohé nesprávne rozhodnutia“, dodáva profesor Bhakdi. (Poznámka: Video bolo dočasne odstránené službou YouTube).
 • Vedúci švajčiarsky lekár infektológie Dr. Pietro Vernazza v novom rozhovore vysvetľuje, že choroba Covid19 je „pre väčšinu ľudí mierna“. „Počítanie infikovaných ľudí a požiadavky na ďalšie testy“ by veľmi nepomohli. Okrem toho väčšina ľudí uvedených v korónových štatistikách nezomrela výhradne na Covid-19. Podľa Dr. Vernazzy neexistujú dôkazy o výhodách tvárových masiek u ľudí, ktorí sami nevykazujú príznaky (archív).

Lekárske štúdie

 • Nový prehľad existujúcich štúdií PCR a protilátok ukazuje, že stredná hodnota úmrtnosti na Covid19 (IFR) je asi 0,2%, a teda je v rozsahu silnej chrípky.
 • Nová štúdia protilátok na darcoch krvi v dánsku ukázala veľmi nízku úmrtnosť na Covid19 (IFR) 0,08% u osôb mladších ako 70 rokov.
 • Nová štúdia protilátok z Iránu, jednej z najskôr a najviac postihnutých krajín, chorobou Covid19, tiež ukázala veľmi nízku úmrtnosť od 0,08% do 0,12%.
 • Nová štúdia o protilátkach z Japonska dospela k záveru, že približne 400 až 800-krát viac ľudí malo kontakt s novým koronavírusom, ako sa pôvodne myslelo, ale nepreukázali žiadne alebo takmer žiadne príznaky. Japonsko doteraz vykonalo pomerne málo testov.
 • Nová štúdia z Nemecka, na ktorej sa zúčastnil popredný virológ Christian Drosten, ukazuje, že približne jedna tretina populácie už má určitú bunkovú imunitu proti korónovému vírusu Covid19, pravdepodobne prostredníctvom kontaktu so skoršími korónovými vírusmi (vírusmi z nachladenia). Táto bunková imunita takzvanými T-bunkami je výrazne vyššia ako v prípade testov PCR a protilátok a môže čiastočne vysvetliť, prečo sa u mnohých ľudí u nového koronavírusu nevyskytujú žiadne príznaky.
 • Vo väzení v štáte Tennessee v USA iba dvaja z 1349 pozitívne testovaných ľudí vykazovali príznaky.
 • Na francúzskej lietadlovej lodi Charles de Gaulle doteraz nezomrel žiadny z 1046 námorníkov s pozitívnym testom. Na americkej lietadlovej lodi Theodore Roosevelt jeden z 969 námorníkov pozitívny na test zatiaľ zomrel (nie sú známe predpoklady a presná príčina smrti). To vedie k úmrtnosti tejto skupiny populácie od 0 do 0,1%.
 • Početné médiá informovali o údajných „opätovných infekciách“ už zotavených osôb v Južnej Kórei. Vedci však teraz dospeli k záveru, že všetkých 290 podozrivých prípadov boli falošne pozitívne výsledky testov spôsobené „neinfekčnými fragmentami vírusu“. Výsledok opäť zdôrazňuje dobre známu nespoľahlivosť testov na vírus PCR.

Ostatné lekárske aktualizácie

 • Mnohé médiá uviedli, že v súvislosti s Covid19 bude čoraz viac detí trpieť takzvaným ochorením Kawasaki (cievny zápal). Britská nadácia Kawasaki Disease Foundation však vydala tlačovú správu, v ktorej sa uvádza, že v súčasnosti je hlásených menej, nie viac prípadov Kawasaki, ako je obvyklé, a v niekoľkých hlásených prípadoch iba približne polovica mala pozitívny test na korónový vírus.
 • V otvorenom liste francúzskemu ministerstvu zdravotníctva hovorí francúzsky lekár o Covid19 ako o „najväčšom zdravotnom podvode 21. storočia“. Francúzsky lekár tvrdí, že nebezpečenstvo vírusu pre všeobecnú populáciu je v rozsahu chrípky a následky blokovania sú nebezpečnejšie ako samotný vírus.
 • Vo Francúzsku sa počas následného vyšetrovania zistilo, že prvý pacient s pozitívnym testom na Covid19 bol liečený už koncom decembra 2019, čo je o mesiac skôr, ako sa pôvodne predpokladalo. Muž bol liečený kvôli tomu, čo sa javilo ako pneumónia súvisiaca s chrípkou. Tento prípad ukazuje, že nový korónový vírus prišiel do Európy skôr, ako sa predpokladalo, alebo že nie je taký nový, ako sa predpokladá, alebo že výsledok testu bol falošne pozitívny. Okrem toho nie je jasné, či muž, ktorý sa už dávno uzdravil, skutočne trpel vírusom chrípky, korónovým vírusom alebo obidvoma.
 • Výkonný riaditeľ WHO nedávno ocenil Švédsko ako úspešný model zaobchádzania s Covid19. Švédsko uskutočnilo svoju zdravotnú politiku úspešne a „v partnerstve s obyvateľstvom“, uviedol. Doteraz boli švédske médiá a politici už týždne silne kritizovaní zahraničnými médiami a politikmi za uvoľnený prístup ku Covid19.
 • Bielorusko, ktoré podniklo najmenšie kroky proti Covid19 vo všetkých európskych krajinách a nezrušilo ani významné udalosti, ako sú futbalové zápasy, započítava iba 103 úmrtí s pozitívnym testom alebo s podozrením na Covid19 po viac ako dvoch mesiacoch. Bieloruský dlhodobý prezident Lukašenko označil Korónu za „psychózu“. Kritici tvrdia, že neodhaľuje skutočný počet úmrtí.
 • V rozsiahlom prehľade vedeckých poznatkov kanadský vedec uvádza, že masky na tvár neposkytujú merateľnú ochranu proti prechladnutiu a chrípke.
 • Švajčiarsky hlavný psychiater očakáva prudký nárast psychologických problémov a viac ako 10 000 ďalších samovrážd na celom svete v dôsledku globálneho zablokovania a nezamestnanosti.
 • Takzvané reprodukčné číslo, ktoré ukazuje rozširovanie Covidu, sa stále viac stáva politickou otázkou. To však nič nemení na skutočnostiach: vrchol šírenia bol dosiahnutý vo väčšine krajín už pred zablokovaním a pomer reprodukcie klesol na alebo pod stabilnú hodnotu jedna v dôsledku jednoduchých každodenných a hygienických opatrení. Blokovanie bolo preto epidemiologicky zbytočné.
 • Klinický obraz a rizikové skupiny korónových vírusov Covid19 pravdepodobne súvisia s použitím takzvaného receptora ACE2 buniek, ktorý sa nachádza v prieduškách a pľúcach, ale aj v krvných cievach, črevách a obličkách. Iné koronavírusy, najmä bežný vírus z nachladenia NL63, však používajú aj bunkový receptor ACE2. Niektorí vedci preto očakávajú, že aj koronavírus Covid19 sa bude v strednodobom horizonte považovať za typický vírus z nachladenia.
 • Presný pôvod nového korónového vírusu je stále nejasný. Najjednoduchším vysvetlením zostáva prirodzený prenos alebo mutácia, ku ktorej dochádza pomerne často. Je však pravda, že virologické laboratórium vo Wu-chane, ako súčasť výskumného programu spolufinancovaného USA, študovalo korónové vírusy z netopierov a skúmalo ich prenosnosť na iné cicavce, čo už roky kritizujú niektorí vedci ako príliš riskantné. Riaditeľ laboratória však vysvetlil, že nový vírus nezodpovedá korónovým vírusom skúmaným v laboratóriu. V každom prípade sa ukázalo, že skoršie zvesti o „biologických zbraniach“ alebo „sekvenciách HIV“ boli dezinformácie vzhľadom na relatívnu neškodnosť korónového vírusu.

Opatrovateľské domovy

Domovy dôchodcov zohrávajú v súčasnej korónovej situácii absolútne kľúčovú úlohu. Vo väčšine západných krajín sa v opatrovateľských domovoch vyskytlo 30% až 70% všetkých úmrtí „súvisiacich s Covidom“ (v niektorých regiónoch dokonca až 90%). Zo severného Talianska je tiež známe, že kríza sa začala panikou vyvolanou kolapsom ošetrovateľskej starostlivosti o starších ľudí.

Domy s opatrovateľskou službou vyžadujú cielenú ochranu a nemajú úžitok zo všeobecného zablokovania spoločnosti. Ak sa človek zameriava iba na smrť v bežnej populácii, vo väčšine krajín sa pohybuje v rozmedzí bežnej alebo dokonca miernej vlny chrípky.

Navyše v mnohých prípadoch nie je jasné, na čo ľudia v domovoch dôchodcov skutočne zomreli, t.j. či to bol Covid19 alebo stres, strach a osamelosť. Napríklad z Belgicka je známe, že okolo 94% všetkých úmrtí v opatrovateľských domovoch sú netestované „predpokladané prípady“.

Nová analýza francúzskej štatistiky navyše ukazuje, že akonáhle sa v domove s opatrovateľskou službou vyskytne „podozrivý prípad“ (napr. v dôsledku kašľa), všetky úmrtia sa považujú za „podozrenie úmrtia na Covid19“ a len čo nastane „ potvrdený prípad v opatrovateľskom dome (aj keď bez príznakov) sa všetky úmrtia považujú za „potvrdené úmrtia na Covid19“.

Správa z Nemecka živo popisuje extrémne podmienky, pri ktorých museli stovky tisíc pacientov v opatrovateľských domovoch a domovoch dôchodcov žiť v posledných týždňoch, často proti svojej vôli. Mnohým pacientom bolo sotva dovolené opustiť svoje izby, nemali dovolené ísť von na čerstvý vzduch alebo prijímať návštevy svojich príbuzných.

V niekoľkých opatrovateľských domovoch navyše spôsobil test vírusu PCR náchylný na chyby navyše vážne falošné poplachy a paniku. V jednom kanadskom opatrovateľskom dome zamestnanci utiekli zo strachu z korónového vírusu, čo malo za následok tragickú smrť 31 pacientov z dôvodu nedostatočnej starostlivosti.

Bývalý novinár New York Times a kritik Koróny Alex Berenson na Twitteri píše: „Nech je v tom jasno: skutočnosť, že úmrtia v domovoch s opatrovateľskou službou nie sú každý deň v centre elitného mediálneho spravodajstva COVID, vám napovie o priorite médií – vyvolávať paniku (a trestať Trumpa), a nie viesť dobrú zdravotnú politiku.“

Úplná analýza: Úmrtnosť spojená s prepuknutím choroby COVID-19 v domovoch starostlivosti: skoršie medzinárodné dôkazy (LTC Covid, máj 2020)

care-homes-covid.png

Úmrtia v opatrovateľských domovoch, absolútne a percentuálne údaje (LTC Covid)

Veľká Británia

 • Kumulatívna celková úmrtnosť vo Veľkej Británii zostáva v rozmedzí piatich najsilnejších chrípkových vĺn za posledných 25 rokov. Vrchol denných úmrtí v nemocniciach bol dosiahnutý už 8. apríla (pozri graf nižšie).
 • Nové štatistické údaje ukazujú, že v polovici apríla z približne 12 000 ďalších úmrtí, okolo 9 000 bolo „súvisiacich s Covidom“ (vrátane „podozrivých prípadov“), ale približne 3 000 „nesúvisiacich s Covidom“. Okrem toho z celkového počtu asi 7300 úmrtí v opatrovateľských domovoch bolo iba asi 2000 „spojených s Covidom“. V prípade úmrtí „Covid19“ a „Nie-covid19“ je často nejasné, na čo títo ľudia skutočne zomreli. Asociácia britských patológov preto vyzvala na „systematické preskúmanie skutočných príčin smrti“.
 • Dočasné nemocnice „Nightingale“ vo Veľkej Británii doteraz zostali zväčša prázdne. Podobná situácia sa už prejavila v Číne, USA a mnohých ďalších krajinách.
 • Koncom apríla sa zistilo, že zablokovanie zrejme nebolo, ako sa oficiálne uviedlo, odporúčané samotnou vedeckou komisiou, ale že vysoký vládny poradca „tlačil“ vedcov na podporu blokovania.
 • Peter Hitchens: Ničíme hojnosť národa – a zdravie miliónov. „Ak neobhajujete svoju najzákladnejšiu slobodu – ísť zákonne kam chcete a kedy chcete, stratíte ju navždy. A to nie je všetko, čo stratíte. „Pozrite sa na cenzúru internetu, ktorá sa šíri ako veľká tmavá škvrna, smrť parlamentu, premena polície na štátnu milíciu.“
england-deaths.png

Anglicko: Úmrtia s pozitívnym testom v nemocniciach (NHS)

Spojené štáty

 • Posledná správa z amerického CDC ukazuje, že miera hospitalizácie na Covid19 medzi ľuďmi nad 65 rokov je v rozmedzí silných chrípkových vĺn. Medzi 18 až 64-ročnými je mierne vyššia a medzi mladšími ako 18 rokov je výrazne nižšia.
 • Video: Zdravotná sestra z New Yorku v dramatickom videu uviedla, že New York „vraždí“ pacientov Covid19 tým, že ich dáva na invazívne ventilátory a ničí ich pľúca. Invazívne ventilátory (namiesto kyslíkových masiek) sa používajú „zo strachu z rozšírenia vírusu“. Je to „hororový film“, „nie kvôli chorobe, ale kvôli spôsobu, akým sa s ňou zaobchádza“, vysvetlila sestra. Odborníci varujú od marca proti intubácii pacientov Covid19.
 • Dr Daniel Murphy, vedúci pohotovostnej medicíny vo vysoko postihnutej nemocnici v New Yorku, odporúča rýchle ukončenie blokovania. Podľa Dr. Murphyho vlna Covid19 dosiahla svoj vrchol už 7. apríla. Covid19 je vážna záležitosť, ale strach z nej je prehnaný, pretože drvivá väčšina obyvateľstva je mierne chorá. Jeho najväčším záujmom je teraz prudký pokles starostlivosti o pacientov v núdzi a deti v dôsledku zablokovania a rozšíreného strachu v populácii.
 • Video: Konzervatívna platforma informátorov projektu Veritas hovorila s riaditeľmi pohrebných domov v New Yorku, ktorí uviedli, že v súčasnosti je Covid napísaný „na všetkých úmrtných listoch“ (podozrivých prípadov), či už bol alebo nebol test. Mnoho ľudí v súčasnosti zomiera doma a často sa už nekontroluje presná príčina smrti. Štatistiky Covid19 sú nafúknuté z politických alebo finančných dôvodov, uviedli riaditelia.
 • Riaditeľ Illinoiského ministerstva zdravotníctva potvrdil, že aj smrteľne chorí ľudia, ktorí jasne zomierajú na inú príčinu, ale ktorí sú pozitívni na vírus Covid19 pred alebo po smrti, majú zaznamenané úmrtie na Covid19.
 • V dôsledku zablokovania už 30 miliónov ľudí v USA požiadalo o dávky v nezamestnanosti do konca apríla – to je výrazne viac, ako pôvodne predpokladal Medzinárodný úrad práce ILO pre celý svet.
 • Šéf Tesly Elon Musk nazval kalifornský zákaz vychádzania „fašistickým“. „Nútené uväznenie“ ľudí vo svojich domovoch porušuje všetky ich ústavné práva, vysvetlil Musk na telefonickej konferencii.
 • Video: Wisconsinskú matku konfrontovala polícia v jej dome, pretože jej deti sa nelegálne hrali so susednými deťmi.
 • Video: Koncom apríla boli niektorí fotografi chytení v čiastočnom štádiu protestu zo strany opatrovateľov proti demonštrantom proti zablokovaniu. (Čítaj viac).

Švajčiarsko

 • Kumulatívne úmrtia od začiatku roka vo Švajčiarsku zostávajú v rozmedzí bežnej chrípkovej epidémie a hlboko pod silnou chrípkovou epidémiou v roku 2015 (pozri graf nižšie). Približne 50% úmrtí sa vyskytlo v opatrovateľských domovoch.
 • Švajčiarska vláda plánuje transformovať súčasné korónové núdzové nariadenia na trvalý urgentný federálny zákon. Väčšina švajčiarskych médií neinformovala o tomto ďalekosiahlom oznámení, alebo tak urobila len okrajovo.
 • Švajčiarske ozbrojené sily začali testovať aplikáciu na sledovanie kontaktov, ktorá sa má zaviesť 11. mája v spolupráci so spoločnosťami Google a Apple. Medzitým švajčiarsky „úrad na ochranu údajov“ vyhlásil: „Ak je aplikácia na sledovanie kontaktov vhodná a potrebná, nemusí byť dobrovoľná“.
 • Na švajčiarskom Bundesplatzi v Berne sa konali rôzne vigílie s približne 400 účastníkmi, ktorí sa vyslovili proti obmedzeniam ústavných práv. Zhromaždenia boli vyčistené políciou.
 • V súvislosti s programom Covid19 sa nevyužívala už dávno založená švajčiarska pandemická komisia, ale novo založená „pracovná skupina Covid-19“, ktorej niektorí členovia majú konflikt záujmov vo farmaceutickom sektore.
 • Video: „Patrí švajčiarska vláda do väzenia?“ Švajčiarsky novinár Reto Brennwald sa opýtal podnikateľa Daniela Strickera, ktorý v polovici marca dočasne utiekol zo Švajčiarska do Švédska a dôrazne kritizuje korónovú politiku švajčiarskej vlády.
 • Švajčiarska sestra napísala vysoko zdieľaný článok o súčasnej situácii. Vysvetľuje, že švajčiarske nemocnice zostali zväčša prázdne a v niektorých prípadoch museli poslať zamestnancov na nútenú dovolenku. Tiež hovorí, že je veľmi nezvyčajné premiestňovať ľudí starších ako 80 rokov na jednotky intenzívnej starostlivosti z dôvodu chrípky alebo zápalu pľúc, kde musia namiesto so svojimi rodinami zomrieť sami. Pri takomto prístupe by jednotky intenzívnej starostlivosti boli preťažené takmer každú zimu. Sestra kritizuje, že väčšina médií sa dostatočne nezaoberala najnovšími vedeckými poznatkami o pomerne nízkom celkovom riziku Covid19.
schweiz-todesfaelle-2010-2020_woche_17-1.png

Kumulatívne úmrtia v porovnaní s očakávanými úmrtiami v rokoch 2010 až 2020 (KW17, BFS / Stotz)

Nemecko a Rakúsko

 • Podľa uniknutého protokolu rakúskej pracovnej skupiny Corona Task Force sa v marci od kancelárky Kurz požaduje, aby sa populácia „viac obávala“ infekcie alebo smrti rodičov alebo starých rodičov. Strategický dokument nemeckého federálneho ministerstva vnútra už bol známy skôr. Ten tiež požadoval kampaň psychologického strachu, ktorú skutočne realizovali politici a médiá. Pri spätnom pohľade vyvstáva otázka, koľko ľudí zomrelo v dôsledku tohto prevažne neopodstatneného strachu.
 • Otvorený list s už asi 5 000 podpismi od ľudí starších ako 64 rokov vyžaduje: „Corona: Nechráňte nás starších ľudí za túto cenu! Rozhodujme sa sami za seba!“ Na ochranu rizikových skupín by nemali byť prekročené základné práva celej spoločnosti, tvrdia autori.
 • V Rakúsku (a možno aj v iných krajinách) je stále zakázané bozkávanie milovaných ľudí, ale nie spoločné žitie. Vysvetľuje to rakúsky minister zdravotníctva. To platí tak na verejnosti, ako aj vo vlastnom byte.
 • Nemecký právnik v súčasnosti žaluje na niekoľkých súdoch proti vládnym opatreniam na boj s korónou, pretože sú „očividne neústavné“.
 • Videá: V Nemecku sa nedávno vyskytlo niekoľko prípadov závažného zásahu polície. Niekoľko policajných dôstojníkov brutálne zatklo mladú ženu pri nakupovaní, pretože „sa priblížila príliš blízko, na 20 cm“ ku policajtke. Ďalšej žene na manifestácii dávala polícia pokyny, aby nemala nemeckú ústavu pred hrudníkom, pretože išlo o „nelegálne politické posolstvo“. Organizátor mierového zhromaždenia v Berlíne bol tiež dosť brutálne zatknutý. Dokonca aj staršie ženy boli neprimerane zatknuté.

(Pozor: rozrušujúce zábery policajného násilia).

Ďalšie aktualizácie

 • Generálny riaditeľ Youtube v rozhovore koncom apríla oznámil, že video príspevky týkajúce sa koronavírusu, ktoré sú v rozpore s pokynmi WHO alebo vnútroštátnych zdravotníckych orgánov, budú odstránené. Napríklad video dvoch skeptických kalifornských pohotovostných lekárov, ktoré mali viac ako päť miliónov zobrazení, bolo odstránené. Podobne bol vyššie uvedený rozhovor s profesorom Sucharitom Bhakdim zatiaľ dočasne odstránený z Youtube.
 • V americkom časopise The Atlantic dvaja profesori práva napísali článok s názvom: „Internetová reč sa nikdy nevráti k normálu. V diskusii o slobode verzus kontrole globálnej siete mala Čína do veľkej miery pravdu a USA sa mýlili.“
 • Mathias Döpfner, generálny riaditeľ Axel Springer a jeden z najvplyvnejších mediálnych manažérov v Nemecku, vyzýva na „oddelenie od Číny“ a na posilnenie transatlantickej aliancie s USA v dôsledku korónovej krízy.
 • Washington Post: „Keď naposledy vláda hľadala očkovaciu látku ‚warp speed‘, bolo to fiasko“. Expresné očkovanie proti prasacej chrípke z roku 1976 viedlo k ochrnutiam a úmrtiam.
 • Pri pohľade späť: Woodstock sa vyskytol uprostred pandémie. K pomerne uvoľnenému zvládnutiu globálnej pandémie chrípky v roku 1968 (čítať ďalej).

Covid-19 a médiá

Mnoho ľudí je šokovaných pochybnými a často strašidelnými reportážami o Covid19 v médiách. Samozrejme to nie je „bežné spravodajstvo“, ale klasická a masívna propaganda, ktorá sa zvyčajne používa v súvislosti s vojnami agresie alebo údajného terorizmu.

SPR znázornil mediálne siete zodpovedné za šírenie takejto propagandy v predchádzajúcich infografikách pre USA, Nemecko a Švajčiarsko. Dokonca aj údajne „otvorený“ internetový slovník Wikipedia je neoddeliteľnou súčasťou tejto geopolitickej mediálnej štruktúry.

V rámci SPR Media Navigator sa analyzoval a porovnával politický postoj a vzťah k moci rôznych médií. Aplikácia Media Navigator môže byť tiež užitočná pri hodnotení súčasného spravodajstva Covid19 rôznymi médiami.

Ak napríklad v televízii vidíte obrázky vojakov v ochranných oblekoch, ktoré dezinfikujú celé ulice, neukazuje to na nebezpečenstvo korónového vírusu, ale skôr, ako to uviedol profesor Giesecke, na zbytočný „politický aktivizmus“. Alebo ako by to povedali iní: propaganda.

Covid-19 a masový dohľad

Zďaleka najvýznamnejším a z hľadiska občianskej spoločnosti najnebezpečnejším vývojom v reakcii na koronavírus je zjavný politický pokus o masívne rozšírenie hromadného dohľadu a kontroly nad spoločnosťou. V tejto súvislosti informátor NSA Edward Snowden varoval pred vznikom „architektúry útlaku“.

Chrípkový koronavírus môže slúžiť ako odôvodnenie alebo zámienka na zavedenie strategických opatrení na rozšírenie monitorovania a kontroly čoraz viac znepokojujúcej spoločnosti. Medzi najdôležitejšie nástroje, o ktorých v súčasnosti diskutuje niekoľko vlád, patria:

 1. Zavádzanie aplikácií na „sledovanie“ kontaktov v spoločnosti
 2. Zriadenie jednotiek na vynucovanie sledovania a izolácie občanov
 3. Zavedenie digitálnych biometrických identifikačných kariet na kontrolu a reguláciu účasti na spoločenských a profesionálnych činnostiach.
 4. Rozšírená kontrola cestovných a platobných transakcií (vrátane zrušenia hotovosti).
 5. Vytvorenie právneho základu na prístup a zásah do biologických systémov občanov zo strany vlád alebo spoločností (na základe tzv. „povinných očkovaní“).

V USA bývalý prezident Bill Clinton diskutoval o zavedení národnej siete „kontaktných indikátorov“ s guvernérmi rôznych štátov v apríli. Guvernér mesta New York Andrew Cuomo potom oznámil, že spolu s miliardárom a bývalým starostom mesta New York Michaelom Bloombergom vytvorí „kontaktnú sledovaciu armádu“ s až 17 000 kontaktnými sledovačmi pre New York.

Medzitým vo Veľkej Británii a mnohých ďalších krajinách vlády žiadajú zavedenie biometrických „pasov imunity“ a ich prezentáciu ako údajne „jedinú cestu von“ z politicky motivovaného blokovania. Britský inštitút Tony Blaira vyzval na „rozšírenie technologického dohľadu“ na „boj proti korónovému vírusu“.

V USA má spoločnosť Palantir zo Silicon Valley pri analýze údajov zohrávať kľúčovú úlohu pri zriaďovaní dátovej platformy na monitorovanie (už klesajúceho) šírenia korónového vírusu. Palantir je známy svojimi IT projektmi so spravodajskými agentúrami a armádou a bol založený miliardárom USA a podporovateľom Trumpa Peterom Thielom.

V Izraeli kontaktný monitoring civilného obyvateľstva vykonáva domáca spravodajská služba Shin Bet pomocou programov od notoricky známej skupiny NSO, ktorá je známa svojím špionážnym softvérom používaným na monitorovanie aktivistov v oblasti občianskych a ľudských práv na celom svete.

Krajiny ako Rusko a Čína tiež chcú masívne rozšíriť dohľad nad populáciou v dôsledku údajnej „korónovej krízy“, s najväčšou pravdepodobnosťou tak urobia nezávisle od USA.

Myšlienka, že pandémia sa dá použiť na rozšírenie kontroly obyvateľstva, nie je nová: už v roku 2010 opísala nadácia American Rockefeller Foundation v správe o budúcom technologickom a sociálnom vývoji, v ktorej sa očakávali súčasné udalosti, „scenár zámku“. s pôsobivou presnosťou (strany 18 a ďalšie). V tom čase bol scenár koncipovaný ako akýsi autoritársky „najhorší prípad“.

Medzitým viac ako 500 vedcov varovalo otvoreným listom proti „bezprecedentnému dohľadu nad spoločnosťou“ prostredníctvom aplikácií na sledovanie kontaktov.

Takzvané Centrum pre zdravotnú bezpečnosť na Johns Hopkins University, ktoré je v jadre riadenia pandémie Covid19 a ktoré svojím zavádzajúcim grafom veľmi prispelo k globálnej eskalácii, je tiež veľmi úzko spojené s americkým bezpečnostným aparátom a bolo zapojené do niektorých svojich predchádzajúcich simulácií a operácií.

Spolupráca so súkromnými aktérmi pri dosahovaní geostrategických cieľov vo všeobecnosti nie je novým alebo neobvyklým javom zahraničnej a bezpečnostnej politiky USA.

Napríklad zakladateľ Microsoftu Bill Gates, najdôležitejší súkromný sponzor projektov WHO, vakcínového priemyslu a projektov biometrických identifikátorov, financoval už v roku 2003 Globálny program zdravia Rady USA pre zahraničné vzťahy, ktorý sa zaoberá otázkou, ako zdravotná politika ovplyvňuje geopolitiku a naopak, ako sa zdravotná politika môže použiť na dosiahnutie geostrategických cieľov.

25. apríla 2020

Lekárske aktualizácie

 • Profesor Detlef Krüger, priamy predchodca známeho nemeckého virológa Christiana Drostena na klinike Charité v Berlíne, v nedávnom rozhovore vysvetľuje:, že Covid19 je „v mnohých ohľadoch porovnateľný s chrípkou a nie je nebezpečnejší ako určité varianty vírusu chrípky”. Profesor Krüger považuje „ochranu úst a nosa objavenú politikmi“ za „akcionizmus“ a potenciálny „rozsievač nákazy“. Zároveň varuje pred „rozsiahlym sprievodným poškodením“ spôsobeným prijatými opatreniami.
 • Bývalý švédsky a európsky vedúci epidemiológ, profesor Johan Giesecke, poskytol rakúskemu časopisu Addendum otvorený rozhovor. Profesor Giesecke hovorí, že 75 až 90% epidémie je „neviditeľnej“, pretože u mnohých ľudí sa nevyskytujú žiadne alebo takmer žiadne príznaky. Blokovanie by preto bolo zbytočné a poškodilo spoločnosť. Základom švédskej stratégie bolo, že „ľudia nie sú hlúpi“. Giesecke očakáva úmrtnosť medzi 0,1 až 0,2%, podobnú úmrtnosti na chrípku. Profesor Giesecke tvrdí, že Taliansko a New York boli na vírus veľmi zle pripravené a nechránili svoje rizikové skupiny.
 • Posledné údaje z Talianska ukazujú (s. 12/13), že 60 z takmer 17 000 lekárov a zdravotných sestier, ktoré boli testované pozitívne, zomrelo. Výsledkom je miera úmrtnosti Covid19 menšia ako 0,1% u osôb mladších ako 50 rokov, 0,27% u osôb vo veku 50 až 60 rokov, 1,4% u osôb vo veku 60 až 70 rokov a 12,6% u osôb vo veku 70 až 80 rokov. Aj keď sú tieto počty príliš vysoké, pretože ide o úmrtia s vírusmi koróny a nie na vírus koróny, až 80% ľudí zostáva bez príznakov a niektorí nemusia byť testovaní. Celkovo sú však hodnoty v súlade s hodnotami napr. z Južnej Kórei a uvedzajú mieru úmrtnosti pre všeobecnú populáciu v rozsahu chrípky.
 • Šéf talianskej civilnej obrany vyhlásil v polovici apríla, že v opatrovateľských domovoch v Lombardii zahynulo viac ako 1800 ľudí a že v mnohých prípadoch nie je príčina smrti ešte jasná. Už vopred sa vedelo, že sa zrútila starostlivosť v domovoch dôchodcov a opatrovateľských ústavoch a v dôsledku toho celý systém zdravotnej starostlivosti v niektorých častiach Lombardie, čiastočne kvôli strachu z vírusu a zablokovaniu.
 • Najnovšie údaje z Belgicka ukazujú, že aj v opatrovateľských domovoch sa vyskytuje aj niečo viac ako 50% všetkých ďalších úmrtí, ktorým neprospieva všeobecné zablokovanie. V 6% z týchto úmrtí bol Covid19 „potvrdený“, v 94% úmrtí bolo naň „podozrenie“. Približne 70% pozitívne testovaných osôb (zamestnancov a obyvateľov) nevykazuje žiadne príznaky.
 • Britský Guardian cituje nové štúdie, podľa ktorých by znečistenie ovzdušia mohlo byť kľúčovým faktorom úmrtí na Covid19. Napríklad 80% úmrtí v štyroch krajinách bolo v najviac znečistených regiónoch (vrátane Lombardie a Madridu).
 • Kalifornský lekár Dr. Dan Erickson opísal svoje pozorovania týkajúce sa Covid19 vo veľmi sledovanom tlačovom prehľade. Nemocnice a jednotky intenzívnej starostlivosti v Kalifornii a ďalších štátoch boli doteraz z veľkej časti prázdne. Dr. Erickson uvádza, že lekári z niekoľkých amerických štátov boli nútení vydávať úmrtné listy, na ktorých sa uvádza Covid19, aj keď sami nesúhlasili. Erickson odporúča karanténu iba pre chorých a nie pre zdravú alebo pre celú spoločnosť, pretože by to mohlo mať nepriaznivé účinky na zdravie a psychiku. Už sa zaznamenal výrazný nárast sekundárnych účinkov, ako je alkoholizmus, depresia, samovražda a zneužívanie detí a manželov. Na základe údajov z rôznych krajín odhaduje Dr. Erickson, že úmrtnosť na Covid-19 je asi 0,1% alebo je podobná chrípke. Podľa Dr. Ericksona má maska ​​na tvár zmysel iba v akútnych situaciách, napríklad v nemocnici, ale nie v každodennom živote.
 • Nemecké noviny DIE ZEIT sa zameriavajú na vysokú mieru neobsadenosti nemeckých nemocníc, ktoré v niektorých oddeleniach dosahujú až 70%. Dokonca aj vyšetrenia rakoviny a transplantácie orgánov, ktoré neboli nevyhnutne potrebné na prežitie, boli zrušené, aby sa vytvoril priestor pre pacientov Covid19, ale títo doposiaľ do veľkej miery chýbali.
 • Nová analýza z Veľkej Británie dospela k záveru, že v súčasnosti zomiera doma bez Covid19 asi 2000 ľudí týždenne, pretože nemôžu alebo nechcú používať systém zdravotnej starostlivosti. Sú to najmä urgentní pacienti so srdcovými záchvatmi a mozgovými príhodami, ako aj chronicky chorí ľudia.
 • Vedci v Rakúsku dospeli k záveru, že v marci tam zomrelo viac ľudí na neliečené infarkty ako na Covid19.
 • V Nemecku sa vo verejnej doprave a maloobchodných predajniach zaviedla požiadavka na masky. Prezident Svetovej lekárskej asociácie Frank Montgomery to kritizoval ako nesprávne, a zamýšľané použitie šálov a rúšok ako smiešne. Štúdie v skutočnosti ukazujú, že používanie masiek v každodennom živote neprináša zdravým a asymptomatickým ľuďom merateľné výhody, a preto švajčiarsky infekciológ Dr. Vernazza hovoril o „mediálnej šaškárni“. Iní kritici hovoria o symbole „vynútenej, verejne viditeľnej poslušnosti“.
 • V roku 2019 štúdia WHO zistila „malý až žiadny vedecký dôkaz“ o účinnosti opatrení, ako je „sociálne dištancovanie“, cestovné obmedzenia a blokácie. (Pôvodná štúdia)
 • Nemecké laboratórium začiatkom apríla uviedlo, že podľa odporúčaní WHO sa testy vírusu Covid19 teraz považujú za pozitívne, aj keď špecifická cieľová sekvencia vírusu Covid19 je negatívna a iba všeobecnejšia cieľová sekvencia vírusu koróny je pozitívna. To však môže viesť k iným korónovým vírusom (chrípkovým vírusom), ktoré môžu tiež viesť k falošne pozitívnym výsledkom testu. Laboratórium tiež vysvetlilo, že protilátky voči Covid19 sú často detegovateľné iba dva až tri týždne po objavení sa príznakov. Toto sa musí vziať do úvahy, aby sa nepodceňoval skutočný počet ľudí, ktorí už sú voči Covid19 imúnni.
 • Vo Švajčiarsku aj v Nemecku niektorí politici požadovali „povinné očkovanie proti koróne“. Napríklad očkovanie proti tzv. prasacej chrípke z rokov 2009/2010 však viedlo niekedy ku závažnému neurologickému poškodeniu, najmä u detí, a k nárokom na náhradu škody v miliónoch.
 • Profesor Christopher Kuhbandner: O nedostatku vedeckého zdôvodnenia koronových opatrení: „Uvádzané údaje o nových infekciách veľmi dramaticky preceňujú skutočné šírenie korónového vírusu. Pozorovaný rýchly nárast nových infekcií je takmer výlučne spôsobený skutočnosťou, že počet testov sa v priebehu času rýchlo zvýšil (pozri obrázok nižšie). Aspoň podľa uvedených údajov teda v skutočnosti nikdy nedošlo k exponenciálnemu rozšíreniu koronavírusu. Uvádzané údaje o nových infekciách skrývajú skutočnosť, že počet nových infekcií klesá približne od začiatku alebo od polovice marca.“

zunahme-infektionen-tests-tag.png
Zelená: Skutočný nárast infikovaných ľudí; červená: zvýšenie vďaka viacerým testom.

Švédsko: Médiá verzus realita

Niektorí čitatelia boli prekvapení poklesom úmrtí vo Švédsku, pretože väčšina médií vykazuje prudko stúpajúcu krivku. Aký je k tomu dôvod? Väčšina médií uvádza kumulatívne údaje podľa dátumu nahlásenia, zatiaľ čo švédske orgány zverejňujú oveľa zmysluplnejšie denné údaje podľa dátumu úmrtia.

Švédske orgány vždy zdôrazňujú, že nie všetky novo nahlásené prípady za posledných 24 hodín zomreli, ale veľa médií to ignoruje (pozri graf nižšie). Aj keď najnovšie švédske údaje sa môžu stále mierne zvyšovať, rovnako ako vo všetkých krajinách, nemení to všeobecne klesajúci trend.

Okrem toho tieto čísla predstavujú úmrtia s koronavírusom a nie na koronavírus. Priemerný vek úmrtí vo Švédsku je tiež viac ako 80 rokov, približne 50% úmrtí sa vyskytlo v zraniteľných domovoch dôchodcov, zatiaľ čo účinok na všeobecnú populáciu zostal minimálny, aj keď Švédsko má jednu z najnižších kapacít intenzívnej starostlivosti v Európe.

Švédskej vláde sa však vďaka „koróne“ udelili aj nové núdzové právomoci a mohla by v budúcnosti naďalej používať programy na sledovanie kontaktov.

sweden-corona-media-vs-reality.png
Kumulatívne úmrtia podľa dátumu hlásenia verzus denné úmrtia podľa dátumu úmrtia. (OWD / FOHM)

Situácia vo Veľkej Británii

Úmrtia vo Veľkej Británii v posledných týždňoch prudko vzrástli, stále sú však v rozmedzí najsilnejších chrípkových období za posledných päťdesiat rokov (pozri tabuľku nižšie). Aj vo Veľkej Británii sa až 50% ďalších úmrtí vyskytuje v opatrovateľských domovoch, ktoré nemajú prospech zo všeobecného zablokovania.

Okrem toho sa až 50% ďalších úmrtí považuje za smrť, “nie Covid19”, a až 25% ďalších úmrtí sa vyskytuje doma. Nie je preto vôbec jasné, či je všeobecná blokácia prospešná alebo či skutočne škodí celej spoločnosti.

Redaktor britského časopisu Spectator tvrdil, že vládne agentúry očakávajú, že zablokovanie bude mať v dlhodobom horizonte za následok až 150 000 ďalších úmrtí, čo je výrazne viac, ako sa očakáva od Covid19. Najnovšie sa stal známy prípad 17-ročnej študentky a speváčky, ktorá si kvôli blokácii vzala svoj vlastný život.

Je zarážajúce, že Anglicko, na rozdiel od väčšiny ostatných krajín (vrátane Švédska), má výrazne zvýšenú úmrtnosť aj medzi 15 až 64-ročnými. Môže to byť spôsobené častými kardiovaskulárnymi predpokladmi alebo to môže byť spôsobené účinkami blokovania.

Projekt InProportion publikoval množstvo nových grafov, ktoré uvádzajú súčasnú úmrtnosť vo Veľkej Británii v súvislosti s predchádzajúcimi ohniskami chrípky a inými príčinami úmrtia. Ďalšími webovými stránkami, ktoré kriticky preskúmavajú situáciu a opatrenia v Británii, sú Lockdown Skeptics a UK Column.

inproportion2_chart5.png
Veľká Británia: Týždenná úmrtnosť na všetky príčiny (podiel)

Švajčiarsko: Nadmerná úmrtnosť hlboko pod silnými chrípkovými vlnami

 • Prvá sérologická štúdia na Ženevskej univerzite dospela k záveru, že najmenej šesťkrát viac ľudí v kantóne Ženeva malo kontakt s Covid19, než ako sa predtým myslelo. To znamená, že úmrtnosť na Covid19 vo Švajčiarsku tiež výrazne klesá pod jedno percento, zatiaľ čo oficiálne zdroje stále hovoria až o 5%.
 • Dokonca aj v najviac postihnutom kantóne Ticino sa takmer polovica ďalších úmrtí vyskytla v opatrovateľských domovoch, ktoré nemajú úžitok z celkového zablokovania.
 • Vo Švajčiarsku už bolo na krátkodobý pracovný úväzok zaregistrovaných 1,85 milióna ľudí alebo viac ako tretina všetkých zamestnancov. Ekonomické náklady sa na obdobie od marca do júna odhadujú na 32 miliárd.
 • Infosperber: Corona: Papagájovanie médií. „Hlavné médiá skrývajú skutočnosť, že ohľadom počtov Covid-19 sa spoliehajú na nejasné údaje.“
 • Ktipp: Švajčiarske úrady: Takmer všetky čísla „bez záruky“. „Tento rok za prvých 14 týždňov zomrelo menej 65-ročných ako za posledných päť rokov. V prípade osôb starších ako 65 rokov bol ich počet tiež relatívne nízky. “

Nasledujúci graf ukazuje, že celková úmrtnosť vo Švajčiarsku bola v prvom štvrťroku 2020 v normálnom rozmedzí a že do polovice apríla bola stále okolo 2000 ľudí pod chrípkovou vlnou v roku 2015. 50% úmrtí sa vyskytlo v domovoch dôchodcov, ktoré nemajú z blokácie prospech.

Celkovo sa okolo 75% ďalších úmrtí vyskytlo doma, zatiaľčo nemocnice a jednotky intenzívnej starostlivosti zostávajú silne nevyužité a mnohé operácie boli zrušené. Aj vo Švajčiarsku vzniká veľmi vážna otázka, či „zablokovanie“ môže stáť viac životov, než koľko sa zachráni.

schweiz-todesfaelle-2010-2020.png
Kumulované úmrtia v porovnaní s očakávanou hodnotou v rokoch 2010 až 2020 (BFS)

Politické aktualizácie

 • Video: V austrálskom štáte Queensland policajný vrtuľník s vybavením pre nočné videnie vystopoval troch mladých mužov, ktorí v noci pili pivo na streche domu, čím porušili „Korónové nariadenia“. Muži boli prostredníctvom megafónu informovaní, že budova je „obklopená políciou“ a že musia ísť k východu. Každý z mužov dostal pokutu asi 1 000 dolárov.
 • V Izraeli má domáca spravodajská agentúra pre boj proti terorizmu Shin Bet v spolupráci s políciou za úlohu od polovice marca monitorovať mobilné telefóny obyvateľov s cieľom sledovať kontakty a zatýkať v rámci Covid19. Tieto opatrenia boli pôvodne nariadené bez súhlasu Parlamentu a mali by zostať v platnosti najmenej do konca apríla.
 • OffGuardian: Sedemstupňová cesta od pandémie k totalite
 • UK Column: Kto kontroluje reakciu britskej vlády na Covid-19?
 • Švajčiarsky lekár kritizujúci korónu, ktorý bol uväznený špeciálnou jednotkou švajčiarskej polície a poslaný na psychiatrickú kliniku (pozri aktualizáciu z 15. apríla), bol prepustený. Zo správy časopisu Weltwoche vyplynulo, že lekár bol zatknutý z falošných dôvodov: nehrozilo nebezpečenstvo pre príbuzných alebo úrady a nenastalo žiadne držanie nabitej zbrane. Zdá sa teda, že je pravdepodobná politicky motivovaná operácia.
 • Mníchovská miestna rozhlasová stanica, ktorá v marci uskutočnila rozhovory s lekármi kritickými voči koróne, bola po sťažnostiach príslušným orgánom pre dohľad nad médiami informovaná, že „takéto problematické vysielanie sa musí v budúcnosti zastaviť“.
 • Internetová stránka kollateral.news nemeckého špecializovaného právnika zhromažďuje správy o „utrpení v dôsledku blokácie“ a o skutočnej situácii v nemeckých nemocniciach.
 • Nemeckí praktickí lekári uverejnili výzvu pre politiku a vedu, v ktorej požadujú „zodpovednejšie riešenie korónovej krízy“.
 • V Rakúsku a v Maďarsku hrozí lekárom, ktorí kritizovali korónové opatrenia, zákaz ich povolania.
 • Podľa oficiálnych údajov v Nigérii bolo políciou, ktorá vynucovala korónové zákazy, zabitých viac ľudí ako samotným korónovým vírusom.

21. apríla 2020

Lekárske aktualizácie

 • Stanfordský profesor medicíny John Ioannidis v novom hodinovom rozhovore vysvetľuje výsledky niekoľkých nových štúdií o Covid19. Podľa profesora Ioannidisa je úmrtnosť na Covid19 „v rozmedzí sezónnej chrípky“. Pre ľudí mladších ako 65 rokov je úmrtnosť porovnateľná s globálnymi „hotspotmi“ s dennou jazdou autom do zamestnania, zatiaľ čo pre zdravých ľudí do 65 rokov je úmrtnosť „úplne zanedbateľná“. Iba v New Yorku bolo riziko úmrtnosti osôb mladších ako 65 rokov porovnateľné s úmrtnosťou vodičov nákladných vozidiel na veľké vzdialenosti.
 • Profesor Carl Heneghan, riaditeľ Centra pre medicínu založenú na dôkazoch na Oxfordskej univerzite, v novom článku varuje, že škody spôsobené zablokovaním môžu byť väčšie ako škody spôsobené vírusom. Vrchol epidémie sa vo väčšine krajín dosiahol už pred zablokovaním, tvrdí profesor Heneghan.
 • Nová sérologická štúdia v okrese Los Angeles zistila, že Covid19 malo 28 až 55-krát viac ľudí, ako sa pôvodne predpokladalo (bez toho, aby vykazovali významné príznaky), čo zodpovedajúcim spôsobom znižuje nebezpečenstvo choroby.
 • V meste Chelsea pri Bostone mala približne jedna tretina z 200 darcov krvi protilátky proti patogénu Covid19. Polovica z nich uviedla, že za posledný mesiac pocítila príznaky nachladnutia. V útulku pre bezdomovcov neďaleko Bostonu bola viac ako tretina ľudí testovaných pozitívne, ale u nikoho sa neprejavili žiadne príznaky.
 • Škótsko uvádza, že polovica (obsadených) postelí intenzívnej starostlivosti zostala prázdna. Podľa úradníkov sa prijímanie nových pacientov „vyrovnáva“.
 • Pohotovostná miestnosť v mestskej nemocnici v Bergame bola začiatkom tohto týždňa úplne prázdna prvýkrát za 45 dní. Medzitým sa opäť lieči viac ľudí s inými chorobami ako „pacientov z Covid19“.
 • Správa v lekárskom časopise Lancet dospela k záveru, že uzávery škôl, ktoré obsahujú vírusy koróny, majú žiadny alebo iba minimálny účinok.
 • Deväťročné francúzske dieťa s korónovou infekciou malo kontakt so 172 ľuďmi, ale žiadna z nich nebola infikovaná. To potvrdzuje skoršie výsledky, že infekcie korónou (na rozdiel od chrípky) nie sú deťmi prenášané takmer vôbec.
 • Nemecký emeritný profesor mikrobiológie Sucharit Bhakdi poskytol nový hodinový rozhovor o Covid-19. Profesor Bhakdi tvrdí, že väčšina médií počas epidémie Covid-19 konala „úplne nezodpovedne“.
 • Nemecká iniciatíva pre etiku v oblasti starostlivosti kritizuje všeobecné zákazy týkajúce sa návštev a bolestivou intenzívnou liečbou pacientov s ošetrovateľskou starostlivosťou: „Ešte pred Coronou zomrelo v nemeckých domovoch každý deň okolo 900 starých ľudí, ktorí potrebujú starostlivosť, bez toho, aby boli vzatí do nemocnice. V skutočnosti by paliatívna liečba, ak je nutná, bola pre týchto pacientov vhodnejšia. () Podľa všetkého, o čom doposiaľ vieme o Corone, nie je jediný vhodný dôvod na to, aby bola ochrana proti infekciám naďalej hodnotená vyššie ako základné práva občanov. Povzneste sa nad neľudskými zákazmi návštev! “
 • Najstaršia žena vo švajčiarskom kantóne St. Gallen zomrela minulý týždeň vo veku 109 rokov. Prežila „španielsku chrípku“ z roku 1918, nebola infikovaná koronou a „vzhľadom na vek sa jej darilo veľmi dobre“. „korónová izolácia“ ju však „veľmi ovplyvnila“: „Bledla bez každodenných návštev svojich rodinných príslušníkov.“
 • Švajčiarsky kardiológ Dr. Nils Kucher uvádza, že vo Švajčiarsku v súčasnosti asi 75% všetkých ďalších úmrtí nenastáva v nemocnici, ale doma. Toto určite vysvetľuje zväčša prázdne švajčiarske nemocnice a jednotky intenzívnej starostlivosti. Je tiež známe, že približne 50% všetkých ďalších úmrtí sa vyskytuje v domovoch dôchodcov. Dr. Kucher má podozrenie, že niektorí z týchto ľudí zomrú na náhlu pľúcnu embóliu. To je možné. Vyvstáva však otázka, akú úlohu hrá „blokácia“ pri týchto ďalších úmrtiach.
 • Taliansky zdravotnícky úrad ISS varuje, že pacienti Covid19 zo stredomorského regiónu, ktorí majú často genetickú zvláštnosť metabolizmu nazývanú favizmus, by nemali byť liečení antimalarickými liekmi, ako je napríklad chloroquine, pretože to môže viesť k smrti. Toto je ďalší náznak, že nesprávne alebo príliš agresívne lieky môžu ochorenie ešte zhoršiť.
 • Rubicon: 120 znaleckých posudkov o Corone. Celosvetovo uznávaní vedci, lekári, právnici a ďalší odborníci kritizujú zaobchádzanie s vírusom koróny. (Nemecky)

Klasifikácia pandémie

V roku 2007 zdravotnícke orgány USA definovali päťstupňovú klasifikáciu pandemickej chrípky a protiopatrení. Päť kategórií je založených na pozorovanej úmrtnosti (CFR) pandémie, od kategórie 1 (<0,1%) po kategóriu 5 (> 2%). Podľa tohto kľúča by sa súčasná korónová pandémia pravdepodobne zaradila do kategórie 2 (0,1% až 0,5%). Pre túto kategóriu sa v tom čase považovalo za hlavné opatrenie iba „dobrovoľná izolácia chorých osôb“.

V roku 2009 však WHO vypustila serveritu zo svojej definície pandémie. Odvtedy možno v zásade každú svetovú vlnu chrípky vyhlásiť za pandémiu, ako sa to stalo s veľmi miernou „prasacou chrípkou“ z roku 2009/2010, kvôli ktorej sa predali vakcíny v hodnote približne 18 miliárd dolárov.

Dokument TrustWHO („Trust who?“), ktorý sa zaoberá pochybnou úlohou WHO v kontexte „prasacej chrípky“, bol nedávno vymazaný spoločnosťou VIMEO.

Švajčiarsky hlavný lekár Pietro Vernazza: Postačujú jednoduché opatrenia

Vo svojom poslednom príspevku švajčiarsky hlavný lekár v odbore infektológie, Pietro Vernazza, používa výsledky nemeckého inštitútu Roberta Kocha a ETH v Zürichu, aby ukázal, že epidémia Covid19 bola pod kontrolou ešte pred zavedením „blokácie“:

„Tieto výsledky sú explozívne: Obidve štúdie ukazujú, že jednoduché opatrenia, ako je vzdanie sa dôležitých udalostí a zavedenie hygienických opatrení, sú vysoko účinné. Populácia je schopná tieto odporúčania dobre uskutočniť a opatrenia môžu epidémiu takmer zastaviť. V každom prípade sú opatrenia dostatočné na ochranu nášho zdravotného systému takým spôsobom, aby nemocnice neboli preťažené “.

ch-reproduktionszahl-eth-infekt.png
Miera reprodukcie vo Švajčiarsku (ETH / Vernazza)

Švajčiarsko: Kumulatívna celková úmrtnosť v normálnom rozmedzí

Vo Švajčiarsku bola kumulatívna celková úmrtnosť v prvom štvrťroku (do 5. apríla) na priemernej očakávanej hodnote a viac ako 1500 úmrtí pod hornou očakávanou hodnotou. Navyše do polovice apríla bola celková úmrtnosť stále viac ako 2000 úmrtí pod porovnateľnou hodnotou z ťažkej chrípkovej sezóny 2015 (pozri obrázok nižšie).

schweiz-todesfaelle-2010-2020.png
Kumulatívna úmrtnosť v porovnaní so stredne očakávanou hodnotou 2010 až 2020 (BFS)

Švédsko: Epidémia končí aj bez blokácie

Posledné údaje o pacientoch a úmrtiach ukazujú, že vo Švédsku sa epidémia končí. Vo Švédsku, rovnako ako vo väčšine ostatných krajín, došlo k nadmernej úmrtnosti hlavne v domovoch dôchodcov, ktoré neboli dostatočne chránené, vysvetlil hlavný epidemiológ.

V porovnaní s inými krajinami môže mať švédska populácia teraz prospech z vyššej imunity voči vírusu Covid19, ktorý by ich mohol lepšie chrániť pred možnou „druhou vlnou“ budúcu zimu.

Dá sa predpokladať, že do konca roku 2020 nebude Covid19 pri celkovej úmrtnosti Švédska viditeľný. Švédsky príklad ukazuje, že „blokácie“ boli z lekárskeho hľadiska zbytočné alebo dokonca kontraproduktívne, ako aj spoločensky a ekonomicky zničujúce.

Video: Prečo sú blokácie nesprávnou politikou – švédsky odborník, profesor Johan Giesecke

sweden-deaths-day-2.png
Úmrtia s pozitívnym testom vo Švédsku (FOHM / Wikipedia; hodnoty sa môžu stále trochu meniť)

Anekdoty vs. dôkazy

Vzhľadom na nedostatok vedeckých dôkazov sa niektoré médiá stále viac spoliehajú na príšerné anekdoty, aby v obyvateľstve udržali strach. Typickým príkladom sú „zdravé deti“, ktoré údajne zomreli na Covid19, ale neskôr sa často ukázalo, že buď na Covid19 nezomreli, alebo boli vážne choré.

Rakúske médiá nedávno informovali o niektorých potápačoch, ktorí šesť týždňov po chorobe Covid19 s postihnutím pľúc stále vykazovali zníženú výkonnosť a neostré videnie. Jedna časť hovorí o „nevratnom poškodení“, ďalšia vysvetľuje, že je to „nejasné a špekulatívne“. Nie je uvedené, že potápači po vážnej pneumónii musia mať zvyčajnú prestávku 6 až 12 mesiacov.

Často sa spomínajú aj neurologické účinky, ako je dočasná strata čuchu alebo chuti. Aj tu zvyčajne nie je vysvetlené, že ide o dobre známy účinok vírusov nachladnutia a chrípky, a Covid19 je v tomto ohľade pomerne mierny.

V ďalších správach sa zdôrazňujú možné účinky na rôzne orgány, ako sú obličky, pečeň alebo mozog, pričom sa nezmieňuje o tom, že mnohí z postihnutých pacientov už boli veľmi starí a mali závažné chronické predchádzajúce ochorenia.

Politické aktualizácie

 • WOZ: Keď strach vládne. „Pri bezpilotných lietadlách, aplikáciách a demonštračných zákazoch: V dôsledku korónovej krízy dochádza k porušeniu základných slobôd. Ak nebudeme dávať pozor, zostanú tak aj po blokácii – extrémna situácia však tiež ponúka dôvod na nádej.“ (Nemčina)
 • Multipolárny: Aký je program? „Vláda sa chváli, šíri slogany vytrvalosti a zároveň spomaľuje zhromažďovanie základných údajov, ktoré by umožnilo spoľahlivé meranie šírenia a nebezpečenstva vírusu. Naopak, úrady konajú rýchlo a rozhodne pri rozširovaní pochybných nástrojov, ako sú nové „korónové aplikácie“ na kolektívne meranie pulzu a sledovanie kontaktov “. (Nemecky)
 • Profesor Christian Piska, odborník na verejné právo a právne technológie vo Viedni: „Rakúsko sa zmenilo. Veľmi, aj keď sa zdá, že to väčšina ľudí len akceptuje. Krok za krokom, či už ekonomika prosperuje alebo nie, náhle žijeme v podmienkach policajného štátu a prísnych obmedzení našich základných a ľudských práv, čo by bolo dokonalou prípravou pre diktátorské režimy. () Toto je Pandorina škatuľa, ktorá sa po otvorení už nikdy nebude môcť znova zatvoriť.“ (Nemčina)
 • Viac ako 300 vedcov z 26 krajín varuje pred „bezprecedentným dohľadom nad spoločnosťou“ koronovými aplikáciami, ktoré porušujú ochranu údajov. Niekoľko vedcov a univerzít už odstúpilo od európskeho projektu na sledovanie kontaktov PEPP-PT z dôvodu nedostatočnej transparentnosti. Nedávno sa zistilo, že švajčiarska spoločnosť AGT je zapojená do projektu, ktorý predtým zaviedol systémy hromadného sledovania pre arabské štáty.
 • V Izraeli demonštrovalo proti opatreniam vlády Netanjahu asi 5 000 ľudí (so vzájomnou vzdialenosťou 2 m): „Hovoria o exponenciálnom náraste prípadov koróny, ale jediná vec, ktorá sa exponenciálne zvyšuje, sú ľudia, ktorí sa postavia, aby chránili našu krajinu a našu demokraciu“.
 • Írsky novinár Jason O’Toole so sídlom v Madride opisuje situáciu v Španielsku: „Keď je na uliciach Španielska viditeľná armáda, je ťažké opísať situáciu ako bojové právo vo všetkom okrem mena. Veľký brat Georga Orwella je tu nažive a dobre, španielska polícia sleduje všetkých pomocou CCTV alebo lietaním dronov ponad hlavy. Len za prvé štyri týždne bolo neuveriteľných 650 000 ľudí potrestaných a 5 568 osôb bolo zatknutých. () Bol som šokovaný, keď som sledoval jeden videoklip policajta, ktorý používa veľkú silu na zatknutie duševne chorého mladíka, ktorý zjavne išiel domov s chlebom.“
 • OffGuardian: Znepokojivý vývoj v britskej polícii.
 • V novom článku americký investigatívny novinár Whitney Webb píše o tom, „Ako americký štátny bezpečnostný štát používa koronavírusy na splnenie orwellovskej vízie“: „Minulý rok vládna komisia vyzvala USA, aby prijali systém hromadného sledovania nad rámec toho, ktorý sa používa v ktorejkoľvek inej krajine, aby sa zabezpečila americká nadradenosť v umelej inteligencii. V súčasnosti sa mnohé „prekážky“, ktoré bránili ich zavedeniu, rýchlo odstraňujú pod zámienkou boja proti koronavírusovej kríze.“
 • V predchádzajúcom článku sa Whitney Webb zaoberal ústrednou úlohou „Centra pre zdravotnú bezpečnosť“ na Johns Hopkins University v súčasnom manažmente pandémie, ako aj jej úlohou v predchádzajúcich simuláciach pandémie a biologických zbraní a jej úzkymi väzbami na americký bezpečnostný aparát. ,
 • Myšlienka použitia pandémie na rozšírenie globálnych nástrojov dohľadu a kontroly nie je nová. Už v roku 2010 opísala americká nadácia Rockefeller Foundation v pracovnom dokumente o budúcom technologickom a sociálnom vývoji „scenár kroku blokácie“, v ktorom sa súčasný vývoj očakáva s ohromujúcou presnosťou (strany 18 a ďalšie).
 • Pravda o Faucim“: V novom rozhovore hovorí americký virológ Dr. Judy Mikovits o svojich skúsenostiach s Dr. Anthony Fauci, ktorý v súčasnosti zohráva významnú úlohu pri určovaní opatrení vlády USA Covid19.
 • Organizácie poskytujúce pomoc varujú, že „oveľa viac ľudí“ zomrie na ekonomické následky opatrení ako na samotný Covid-19. Prognózy teraz predpokladajú, že 35 až 65 miliónov ľudí upadne do absolútnej chudoby a mnohým z nich hrozí hladovanie.
 • V Nemecku sa predpokladá, že v roku 2020 bude pracovať na skrátený úväzok 2,35 milióna ľudí, čo je viac ako dvojnásobok po finančnej kríze v roku 2008/2009.

kurzarbeit-de-corona.png
Ľudia pracujúci na kratší pracovný úväzok v Nemecku (BfA)

18. apríla 2020

Lekárske aktualizácie

 • Nová sérologická štúdia Stanfordskej univerzity našla protilátky u 50 až 85-krát viac ľudí, ako sa pôvodne myslelo v okrese Santa Clara v Kalifornii, čo viedlo k úmrtnosti Covid-19 od 0,12% do 0,2% alebo dokonca nižšej (t.j. v rozsahu závažnej chrípky). Profesor John Ioannidis vysvetľuje štúdiu v novom videu.
 • V novej analýze Centra pre medicínu založenú na dôkazoch (CEBM) na univerzite v Oxforde sa tvrdí, že úmrtnosť na covid19 (IFR) je medzi 0,1% a 0,36% (t.j. v rozsahu závažnej chrípky). U ľudí starších ako 70 rokov bez vážnych nemocí sa očakáva, že úmrtnosť bude nižšia ako 1%. U ľudí starších ako 80 rokov je miera úmrtnosti medzi 3% a 15% v závislosti od toho, či úmrtia boli spôsobené vírusom alebo z dôvodu ďalšej choroby. Na rozdiel od chrípky je detská úmrtnosť takmer nulová. Pokiaľ ide o vysokú úmrtnosť v severnom Taliansku, výskumná skupina zdôrazňuje, že Taliansko má najvyššiu rezistenciu na antibiotiká v Európe. Údaje z talianskych úradov v skutočnosti ukazujú, že približne 80% zomretých bolo liečených antibiotikami, čo naznačuje bakteriálnu superinfekciu.
 • Fínsky profesor epidemiológie Mikko Paunio z Helsinskej univerzity vyhodnotil niekoľko medzinárodných štúdií v pracovnom dokumente a zistil, že úmrtnosť na Covid19 (IFR) je 0,1% alebo menej (t.j. v oblasti sezónnej chrípky). Podľa Paunia sa vytvoril dojem vyššej letality, pretože vírus sa šíril veľmi rýchlo, najmä vo viacgeneračných domácnostiach v Taliansku a Španielsku, ale aj v mestách ako New York. Opatrenia „blokácie“ prišli príliš neskoro a neboli účinné.
 • Anglicko: Londýnska dočasná nemocnica Nightingale zostala z veľkej časti prázdna a počas veľkonočného víkendu sa v zariadení liečilo iba 19 pacientov. Londýnske nemocnice zdvojnásobili kapacitu lôžok s intenzívnou starostlivosťou a doteraz sa vyrovnávajú s nárastom.
 • V Kanade zomrelo v opatrovateľskom dome 31 ľudí po tom, čo „takmer všetok zdravotnícky personál opustil zariadenie v zhone z obáv šírenia korónového vírusu. Zdravotnícke úrady našli ľudí v dome v Dorvale neďaleko Montrealu až o pár dní neskôr – mnoho z tých, čo prežili, bolo dehydratovaných, podvyživených a apatických.“ Podobné tragédie už boli hlásené zo severného Talianska, kde východoeurópske zdravotné sestry rýchlo opustili krajinu, keď sa rozšírila panika a boli oznámené opatrenia týkajúce sa blokovania.
 • Škótsky lekár, ktorý sa stará aj o opatrovateľské domy, píše: „Aká bola vládna stratégia pre opatrovateľské domy? Doteraz prijaté kroky situáciu výrazne zhoršili.“
 • Vo Švajčiarsku sa napriek Covid19 celková úmrtnosť v prvom štvrťroku 2020 (do 5. apríla) pohybovala v strednom normálnom rozmedzí. Jedným z dôvodov by mohla byť mierna chrípková sezóna v dôsledku miernej zimy, ktorú teraz Covid19 čiastočne „vyrovnal“.
 • Podľa správy zo 14. apríla sú švajčiarske nemocnice a dokonca aj jednotky intenzívnej starostlivosti naďalej veľmi málo využívané. To opäť vyvoláva otázku, kde a ako presne sa vo Švajčiarsku skutočne vyskytujú úmrtia s pozitívnym testom (priemerný vek 84 rokov).
 • Prezident Nemeckej asociácie nemocníc vyhlásil poplach: viac ako 50 percent všetkých plánovaných operácií v Nemecku bolo zrušených a „počet nevybavených operácií“ sa pohybuje v tisícoch. Okrem toho sa lieči o 30 až 40% menej pacientov so srdcovými infarktmi a mozgovými príhodami, pretože sa už neodvážia ísť do nemocníc kvôli strachu z koróny. V celej krajine bolo 150 000 bezplatných nemocničných lôžok a 10 000 bezplatných postelí intenzívnej starostlivosti. V Berlíne pacienti s korónou obsadili iba 68 lôžok intenzívnej starostlivosti, pohotovostná klinika s 1 000 lôžkami sa momentálne nepoužíva.
 • Nové údaje nemeckých orgánov ukazujú, že aj v Nemecku miera reprodukcie Covid19 klesla pod kritickú hodnotu 1 pred zablokovaním. Všeobecné hygienické opatrenia preto postačovali na zabránenie exponenciálneho šírenia. To už predviedla aj ETH Zürich pre Švajčiarsko.
 • Na francúzskej lietadlovej lodi bolo 1081 vojakov pozitívne testovaných. Doteraz takmer 50% z nich zostalo bez príznakov a asi 50% malo mierne príznaky. Bolo hospitalizovaných 24 vojakov, jeden z nich je v intenzívnej starostlivosti (neznáme predchádzajúce choroby).
 • Popredný nemecký virológ Christian Drosten si myslí, že je možné, že niektorí ľudia si už vybudovali účinnú takzvanú imunitu pozadia proti novému korónovému vírusu pri kontakte s bežnými studenými korónovými vírusmi.
 • Klaus Püschsel, forenzný lekár z Hamburgu, ktorý už preskúmal početné úmrtia s pozitívnym testom, vysvetľuje v novom článku: „Čísla neospravedlňujú strach z koróny“. Jeho zistenia: „Corona je relatívne neškodné vírusové ochorenie. Musíme sa vysporiadať s tým, že Corona je bežná infekcia a musíme sa s ňou naučiť žiť bez karantény“. Úmrtia, ktoré preskúmal, mali všetky tak vážne predpoklady, že „aj keď to znie kruto, v priebehu tohto roka by všetci aj tak zomreli.“ Püschel dodáva: „Čas virológov je na konci. Teraz by sme sa mali pýtať ostatných, čo je správne urobiť v prípade korónovej krízy, napríklad lekárov intenzívnej starostlivosti.“
 • Z prehľadu programu Medscape vyplýva, že výskyt bežných infekcií nachladenia spôsobených koronavírusmi zvyčajne klesá na konci apríla – pri karanténe alebo bez nej.
 • Švajčiarsky časopis Infosperber píše: „Menej prípadov koróny? Len vyskúšajte menej!“Denný počet „nových prípadov“ ukazuje málo o stave epidémie. Bolo bezohľadné vyvolať strach pomocou krivky kumulatívnych test-pozitívnych úmrtí.
 • OffGuardian: Osem ďalších odborníkov spochybňuje paniku v dôsledku koronavírusu.
 • Video: Prečo sú blokácie nesprávnou politikou – švédsky expert Prof. Johan Giesecke Švédsky profesor epidemiológie Johan Giesecke hovorí o „vlne mierneho ochorenia“ a blokácie považuje za kontraproduktívne. Najdôležitejšia vec, hovorí, je poskytnúť účinnú ochranu rizikovým skupinám, najmä opatrovateľským ústavom.

rki-reproduktion-lockdown.png
Reprodukčné číslo v Nemecku. Obmedzenie pohybu od 22. marca. Zákaz akcií s viac ako 1000 ľuďmi od 9. marca (RKI).

Ventilácia pri Covid-19

Iní experti v Európe a USA vyjadrili svoj názor na liečbu kritických pacientov s Covid19 a dôrazne neodporúčajú invazívnu ventiláciu (intubácia). Pacienti Covid19 netrpia akútnym respiračným zlyhaním (ARDS), ale nedostatkom kyslíka, ktorý pravdepodobne spôsobuje problém difúzie kyslíka vyvolaný vírusom alebo imunitnou odpoveďou na tento vírus.

Politické aktualizácie

16. apríla 2020

 • London Times uvádza, že 50% súčasnej britskej nadmernej úmrtnosti nemusí byť spôsobených koronavírusom, ale účinkami blokovania, všeobecnej paniky a čiastočného sociálneho rozpadu. To predstavuje 3 000 úmrtí za týždeň. V skutočnosti by toto číslo mohlo byť ešte vyššie, pretože definícia britskej koróny zahŕňa aj úmrtia s koronavírusom (namiesto na koronavírus), ako aj „podozrivé prípady“. Okrem toho približne 50% „korónových úmrtí“ sa týka opatrovateľských domovov, ktoré nie sú lepšie chránené všeobecným blokovaním.
 • V Dánsku je blokovanie teraz ľutované: „Nikdy by sme nemali stlačiť tlačidlo zastavenia. Situácia bola pod kontrolou dánskeho systému zdravotnej starostlivosti. Celkové blokovanie zašlo príliš ďaleko,“ tvrdí profesor Jens Otto Lunde Jørgensen z Aarhus University Hospital. Dánsko v súčasnosti znova rozširuje školské činnosti.
 • Profesor Yale David Katz, ktorý včas varoval pred negatívnymi dôsledkami blokovania, poskytol podrobný hodinový rozhovor o súčasnej situácii.
 • Nemecký virológ Hendrik Streeck vysvetľuje, že zatiaľ neboli zistené žiadne „infekcie od znečistenia“ v supermarketoch, reštauráciach alebo kaderníckych salónoch.
 • Nové údaje o protilátkach od talianskej komunity Robbia v Lombardii ukazujú, že približne desaťkrát viac ľudí malo vírus koróny, ako sa pôvodne myslelo, pretože sa u nich nevyskytli žiadne alebo iba mierne príznaky. Skutočná miera imunizácie je 22%.
 • Pietro Vernazza, švajčiarsky hlavný lekár infektológie, komentuje stratégiu „žiť s vírusom“ a okrem iného odporúča individuálne optimalizovanú ochranu ohrozených osôb. Imunita bežnej populácie je taktiež ochranou ohrozených ľudí.
 • Nové údaje zo švajčiarskeho kantónu v Zürichu ukazujú, že približne 50% všetkých úmrtí súvisiacich s Covid19 sa vyskytlo v domovoch dôchodcov alebo opatrovateľských domovoch. Napriek tomu asi 40% všetkých pozitívne testovaných ľudí nevykazovalo žiadne príznaky.
 • Nová britská webová stránka Lockdown Skeptics kriticky podáva správy o Covid19, o prijatých opatreniach a všeobecnom mediálnom pokrytí.
 • Rakúska občianska spoločnosť „Iniciatíva pre korónové informácie založené na dôkazoch“ poskytuje prehľad štúdií a analýz nového korónového vírusu.
 • Dokument: „WHO – v rukách lobistov“ (ARTE, 2017, nemčina)

15. apríla 2020

Lekárske aktualizácie

 • V britskom denníku Telegraph profesor Alexander Kekulé, jeden z popredných nemeckých mikrobiológov a epidemiológov, vyzýva na ukončenie blokovania, ktoré spôsobuje viac škody ako samotný vírus. U ľudí mladších ako 50 rokov je ťažké ochorenie alebo smrť „veľmi, veľmi nepravdepodobné“. U všeobecnej populácie by sa mala vyvinúť rýchla imunita, zatiaľ čo rizikové skupiny by sa mali chrániť. Nemôžeme čakať na vývoj vakcíny, ktorá bude trvať najmenej šesť až dvanásť mesiacov, ale musíme nájsť spôsob, ako žiť s vírusom, uviedol profesor Kekulé.
 • Nemecká sieť pre medicínu založenú na dôkazoch uvádza, že podľa odhadov Nemeckého inštitútu Roberta Kocha je úmrtnosť na závažnú sezónnu chrípku, ako napríklad 2017/2018, 0,4% až 0,5%, a nie iba 0,1%, ako sa pôvodne predpokladalo. To by znamenalo, že úmrtnosť na Covid19 by mohla byť dokonca nižšia ako pri silnej sezónnej chrípke, hoci sa môže šíriť rýchlejšie.
 • Luxemburský Tageblatt uvádza, že „uvoľnená stratégia Švédska týkajúca sa modelu Covid19 vyzerá fungujúco“. Napriek minimálnym opatreniam sa zdá, že situácia je v súčasnosti „jednoznačne upokojujúca“. Obrovská poľná nemocnica, ktorá bola zriadená pri Štokholme, zostáva pre nedostatok dopytu zatvorená. Počet pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti zostáva na nízkej úrovni konštantný alebo dokonca mierne klesá. „Vo všetkých nemocniciach v Štokholme je veľa neobsadených miest na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Blížime sa k vyrovnaniu krivky choroby,“ vysvetlil vedúci lekár na Karolinska Klinik. Doteraz bolo vo Švédsku asi 900 úmrtí s Covid19.
 • Priame porovnanie medzi Spojeným kráľovstvom (so zablokovaním) a Švédskom (bez blokovania) ukazuje, že tieto dve krajiny sú z hľadiska počtu prípadov a počtu úmrtí na populáciu takmer totožné.
 • V liste časopisu New England Journal of Medicine sa uvádza, že v štúdii tehotných žien 88% žien pozitívnych na test nevykazovalo žiadne príznaky – veľmi vysoké číslo, ktoré je však v súlade s predchádzajúcimi správami z Číny a Islandu.
 • Profesor Dan Yamin, riaditeľ Epidemiologického výskumného laboratória na Tel Avivskej univerzite, v rozhovore vysvetľuje, že nový korónový vírus je „ťažko nebezpečný“ pre veľkú časť populácie a že cieľom musí byť rýchla prirodzená imunita. Peniaze sú lepšie vynaložené na rozšírenie kliniky ako na zaplatenie náhrady škôd v dôsledku zablokovania.
 • Predseda izraelskej národnej rady pre výskum, profesor Isaac Ben-Izrael, tvrdí, že podľa súčasných zistení je korónová epidémia vo väčšine krajín po 8 týždňoch ukončená bez ohľadu na prijaté opatrenia. Preto odporúča „zablokovanie“ okamžite zrušiť.
 • Britský profesor štatistiky David Spiegelhalter ukazuje, že riziko úmrtia na Covid19 približne zodpovedá bežnej úmrtnosti a je viditeľne zvýšené iba pre vekovú skupinu medzi približne 70 a 80 rokmi (pozri graf na konci pripojeného článku).
 • Profesorka Karin Moelling, zaslúžilá riaditeľka virologického ústavu na univerzite v Zürichu a ktorá už dávno kritizovala nadmerné opatrenia zdôrazňuje v novom rozhovore úlohu miestne špecifických faktorov, ako sú znečistenie ovzdušia a hustota obyvateľstva.
 • Britský denník Guardian v roku 2015 zdôraznil, že extrémne znečistenie ovzdušia v čínskych mestách zabije 4 000 ľudí denne. To je viac ako celkový počet úmrtí na Covid19, ktorý Čína doteraz zaznamenala.
 • Nemecký virológ Hendrik Streeck sa bránil proti kritike svojej pilotnej štúdie. Streeck zistil úmrtnosť (podľa prípadov) 0,37% a úmrtnosť (podľa populácie) 0,06%, čo zodpovedá silnej sezónnej chrípke.
 • Rakúski špecialisti na internú medicínu varujú pred „vedľajším poškodením“: Kvôli koronavírusu sa dátumy kontrol a operácií dátumy odkladajú a do nemocníc prichádza menej pacientov so symptómami srdcového infarktu.
 • Švajčiarsky biofyzik prvýkrát od začiatku marca graficky znázornil mieru pozitívnych testov Covid19 vo Švajčiarsku. Výsledok ukazuje, že pozitívna miera sa pohybuje medzi približne 10% a 25% a že „blokovanie“ nemalo významný vplyv (pozri graf nižšie). Je zaujímavé, že švajčiarske úrady a médiá tento graf nikdy neukázali.
 • Švajčiarsky výskumný pracovník analyzoval najnovšiu správu Federálneho úradu pre zdravie verejnosti o Covid19 a opäť dospel ku kritickému hodnoteniu: „Situačná správa je nevhodná pre politikov a kompetentné rozhodovanie, je vysoko nešpecifická, neúplná a nemá informatívnu hodnotu“.
 • V novom článku švajčiarsky vedúci lekár infektológie Dr. Pietro Vernazza vysvetľuje, že údajný nedostatok vytvárania imunity pri Covid19 je vecou „zriedkavých individuálnych prípadov alebo dokonca iba záchytných stôp“, ktoré „pri podrobnejšej prehliadke nepredstavujú problém“, ktoré však niektoré médiá „preháňajú a narýchlo uvádzajú ako šokujúce správy“.
 • Vo Francúzsku je stále viac a viac samovrážd zo strachu z koronavírusu alebo zo strachu z toho, že niekto infikoval niekoho koronavírusom.
 • Nová francúzska stránka Covid Infos kriticky skúma Covid19 a mediálne spravodajstvo.

fs-ch-pos-rate.png
Pomer pozitívnych testov vo Švajčiarsku pred a počas blokovania (FS)

USA a Spojené kráľovstvo

 • Na americkej vojnovej lodi Theodore Roosevelta bolo na Covid19 pozitívnych 600 námorníkov a odvtedy prvý námorník zomrel na Covid19 alebo s Covid19. Vojnová loď bude veľmi dôležitou „prípadovou štúdiou“ o vplyve na zdravú všeobecnú populáciu mladšiu ako 65 rokov.
 • Zaslúžilý britský profesor patológie, Dr. John Lee, tvrdí, že je potrebná dôkladná a podložená debata, aby sa predišlo „veľkým chybám“. Mnohé z údajov, ktoré používajú vlády a médiá, neboli spoľahlivé, povedal.
 • Vo Veľkej Británii je v súčasnosti 40% nemocničných postelí neobsadených, štyrikrát viac ako obvykle. Dôvodom je prudký pokles počtu prijímaných pacientov. Lôžka intenzívnej starostlivosti, ktorých kapacita sa zvýšila, sú v priemere obsadené na 78%. Okrem toho je 10% sestier v karanténe.
 • Dočasné korónové nemocnice americkej armády neďaleko New Yorku sú zatiaľ „zväčša prázdne“. Miera hospitalizácie v New Yorku bola nadhodnotená faktorom sedem.
 • Štúdia USA dospela k záveru, že nový vírus koróny sa už rozšíril oveľa ďalej, ako sa pôvodne predpokladalo, ale u väčšiny ľudí spôsobuje len mierne príznaky, takže miera úmrtnosti by mohla byť nízka okolo 0,1%, čo je zhruba rovnocenné so sezónnou chrípkou. Avšak kvôli skutočnosti, že choroba sa ľahšie prenáša, sa napríklad prípady choroby v New Yorku vyskytli v kratšom čase, ako je obvyklé.
 • V novom dokumente o liečbe pacientov s Covid19, vedúci pneumológie a intenzívnej starostlivosti na Lekárskej fakulte vo východnej Virgínii uvádza: „Je dôležité si uvedomiť, že COVID-19 nespôsobuje vaše „typické ARDS“ (zlyhanie pľúc)… s týmto ochorením je potrebné zaobchádzať odlišne a je pravdepodobné, že túto situáciu zhoršujeme tým, že spôsobujeme poškodenie pľúc spôsobené ventilátorom.“
 • V USA guvernér tvrdil, že dieťa zomrelo „na Covida“ ako najmladšia obeť na svete. Rodinní príslušníci však uviedli, že dieťa sa pri domácej tragickej nehode udusilo a následne bolo v nemocnici pozitívne testované. Zodpovedný koronér nevyhlásil úmrtie na Covid.
 • Lekár z amerického štátu Montana v prejave vysvetlil, ako sa manipuluje s úmrtnými listami pri podozrivých prípadoch Covid19 v dôsledku nových pokynov.

Domovy dôchodcov

 • Analýza údajov z piatich európskych krajín ukazuje, že obyvatelia opatrovateľských domovov doteraz tvorili 42% až 57% všetkých úmrtí „Covid19“. Súčasne tri štúdie z USA ukazujú, že až 50% všetkých obyvateľov s pozitívnym testom v opatrovateľských domoch nevykazovalo (zatiaľ) príznaky v čase testovania. Z toho možno vyvodiť dva závery: Na jednej strane sa zdá, že nebezpečenstvo nového koronavírusu – ako sa predpokladalo – sa sústreďuje na malú, veľmi zraniteľnú skupinu obyvateľstva, ktorá potrebuje ešte lepšiu ochranu. Na druhej strane si možno predstaviť, že niektorí z týchto ľudí nemusia zomrieť, alebo zomrieť nielen na koronavírusy, ale tiež na extrémny stres spojený so súčasnou situáciou. Posledné správy z Nemecka a Talianska už spomínali obyvateľov opatrovateľských domov, ktorí náhle zomreli bez príznakov.
 • Nemecký paliatívny lekár v nedávnom rozhovore tvrdí, že pri liečbe pacientov Covid19 boli „stanovené veľmi nesprávne priority a boli porušené všetky etické princípy“. Existuje „veľmi jednostranná orientácia na intenzívnu starostlivosť“, hoci „rovnováha medzi prínosom a poškodením“ často nie je dobrá. Pri novej diagnóze (t.j. Covid19) sa u starších pacientov, ktorí boli v minulosti väčšinou liečení paliatívne, sa prešlo na intenzívnu starostlivosť a vystavovali ich bolestivej, ale často beznádejnej liečbe (t.j. umelému dýchaniu). Liečba by mala byť vždy založená na skutočnej vôli pacienta, tvrdí odborník.

c19-nursing-homes.jpg
Úmrtia Covid19 v domovoch dôchodcov (LTC Covid)

Politický vývoj

 • V Nemecku bol lekársky právnik, ktorý podal na Federálny ústavný súd sťažnosť proti korónovým opatreniam a vyzval na demonštrácie, dva dni zatknutý a poslaný na väzenské psychiatrické oddelenie. Prokuratúra vyšetruje „verejné podnecovanie k páchaniu trestných činov“. Iný právnik sa v otvorenom liste nemeckej spolkovej komore právnikov pýta: „Advokáti poslaní do psychiatrickej liečebne za protest? Je to opäť v Nemecku?“
 • Vo Švajčiarsku bol špeciálnym policajným útvarom zatknutý „korónovo kritický“ lekár za údajné „hrozby voči príbuzným a orgánom“ a poslaný na psychiatrickú kliniku. Rodina odvtedy vyhlásila, že neexistujú žiadne hrozby voči príbuzným. Lekár tiež uviedol, že počas výsluchu nebol obvinený z „hrozieb proti úradom“. Polícia odôvodnila nasadenie špeciálnej jednotky predpokladom, že lekár mal v držbe zbraň – ale toto bola obvyklá švajčiarska lekárska zbraň bez streliva. Presun lekára na psychiatrickú kliniku bol odôvodnený údajnou „neschopnosťou služby vo väzení“ (ako je to v prípade pacientov v domovoch dôchodcov) – aj to možno považovať za zámienku. Na základe súčasného stavu vedomostí je preto možné, že opatrenie bolo skutočne politicky motivované. Bývalá kongresmanka USA Cynthia McKinney už upozornila na švajčiarsky prípad, ktorý trochu pripomína postupy bývalého Sovietskeho zväzu.
 • Taliansko teraz používa európske satelitné údaje na monitorovanie obyvateľstva počas blokovania.
 • Britská polícia rozbila dvere obyvateľa a hľadala „spoločenské stretnutia“.
 • Nemecký odborník na ústavné právo, profesor Oliver Lepsius: „O úpadku základných práv v korónovej pandémii“.

12. apríla 2020

Nové štúdie

 • Stanfordský profesor medicíny John Ioannidis v novej štúdii dospel k záveru, že riziko úmrtia z Covid19 pre ľudí mladších ako 65 rokov, a to aj v globálnych „aktívnych bodoch“, je rovnaké ako riziko smrteľnej dopravnej nehody pri každodennom dochádzaní za prácou v rozmedzí 15 až 600 kilometrov.
 • V sérologickej pilotnej štúdii nemecký virológ Hendrick Streeck dospieva k predbežnému výsledku, že úmrtnosť na Covid19 je 0,37% a úmrtnosť (na základe celkovej populácie) 0,06%. Tieto hodnoty sú asi desaťkrát nižšie ako hodnoty od WHO a asi päťkrát nižšie ako hodnoty od Johns Hopkins University.
 • Dánska štúdia s 1 500 darcami krvi zistila, že úmrtnosť na Covid19 je len 1,6 na tisíc, t.j. viac ako 20-krát nižšia, ako pôvodne predpokladala WHO, a teda v rozsahu silnej (pandemickej) chrípky. Zároveň sa Dánsko rozhodlo o otvorení škôl a materských škôl budúci týždeň.
 • Sérologická štúdia v štáte Colorado v USA dospela k predbežnému záveru, že úmrtnosť na Covid19 bola nadhodnotená faktorom 5 až 20, a pravdepodobne bude v rozsahu medzi bežnou a pandemickou chrípkou.
 • Štúdia uskutočnená na Lekárskej univerzite vo Viedni dospela k záveru, že vek a rizikový profil úmrtí na Covid19 sú podobné bežnej úmrtnosti.
 • Štúdia v časopise Journal of Medical Virology usúdila, že medzinárodne používaný koronavírusový test je nespoľahlivý: Okrem už známeho problému falošne pozitívnych výsledkov existuje aj „potenciálne vysoká“ miera falošne negatívnych výsledkov, t.j. test nezodpovedá, dokonca ani u symptomatických jedincov, zatiaľčo u iných pacientov raz reaguje potom zas nie. To sťažuje vylúčenie iných chorôb podobných chrípke.
 • Švajčiarsky biofyzik prvýkrát vyhodnotil a graficky zobrazil mieru pozitívnych testov v USA, Francúzsku, Nemecku a Švajčiarsku. Výsledok ukazuje, že pozitívna miera v týchto krajinách stúpa pomerne pomaly a nie exponenciálne.
 • Daniel Jeanmonod, zaslúžilý švajčiarsky profesor fyziológie a neurochirurgie, odporúča v analýze: „Hlboko sa zamyslite, robte dobrú vedu a nepanikárte!“
 • Americkí vedci dospeli k záveru, že miestne znečistenie ovzdušia výrazne zvyšuje riziko úmrtia na Covid19. Potvrdzujú to predchádzajúce štúdie z Talianska a Číny.
 • WHO koncom marca usúdila, že na rozdiel od predchádzajúcich predpokladov sa Covid19 neprenáša aerosólmi („vzduchom“). Prenos sa uskutočňuje hlavne priamym kontaktom alebo kvapôčkovou infekciou (kašeľ, kýchanie).
 • Nemecko-americký profesor epidemiológie Knut Wittkowski v novom rozhovore tvrdí, že epidémia Covid19 už v mnohých krajinách klesá alebo dokonca „už skončila“. Wittkowski tvrdí, že zákaz vychádzania prišiel príliš neskoro a bol kontraproduktívny.

Európske monitorovanie úmrtnosti

Európske monitorovanie úmrtnosti v súčasnosti ukazuje, že v niektorých európskych krajinách je jednoznačne predpokladaná nadmerná úmrtnosť vo vekovej skupine nad 65 rokov. V niektorých krajinách, vrátane Nemecka a Rakúska, je však úmrtnosť v tejto vekovej skupine stále v bežnom rozmedzí (alebo dokonca pod).

Zostáva otvorená otázka, či je čiastočne zvýšená úmrtnosť spôsobená samotným koronavírusom alebo tiež z dôvodu niekedy drastických opatrení (napr. izolácia, stres, zrušené operácie atď.) A či sa úmrtnosť bude počas roka naďalej zvyšovať.

Vo vekových skupinách mladších ako 65 rokov sa zatiaľ len v Anglicku predpokladá zvýšenie úmrtnosti nad rámec skorších vĺn chrípky. Stredný vek testovaných pozitívnych zomretých je 80 rokov v Taliansku, 83 rokov v Nemecku a 84 rokov vo Švajčiarsku.

Švajčiarsko

 • Podľa najnovšej správy Federálneho úradu pre verejné zdravie je teraz priemerný vek zomretých s pozitívnym testom 84 rokov. Počet hospitalizovaných pacientov zostáva konštantný.
 • Štúdia spoločnosti ETH v Zürichu zistila, že miera infekcie vo Švajčiarsku klesla na stabilnú hodnotu 1 niekoľko dní pred „zablokovaním“, pravdepodobne z dôvodu všeobecnej hygieny a každodenných opatrení. Ak je tento výsledok správny, zásadne by to spochybnilo zmysel „zablokovania“. (O štúdii)
 • Švajčiarsky časopis Infosperber kritizuje informačnú politiku orgánov a médií: „Namiesto informovania orgány vedú PR kampaň“. Klamlivé postavy a grafika sa používajú na šírenie aspoň čiastočne neopodstatneného strachu.
 • Švajčiarsky časopis na ochranu spotrebiteľa Ktipp kritizuje aj informačnú politiku a spravodajstvo v médiách: „Úrady poskytujú zavádzajúce informácie“.
 • Švajčiarsky výskumník analyzoval najnovšiu správu Covid19 Federálneho úradu pre verejné zdravie a dospel k veľmi kritickému záveru: správa je „vedecky nevyvážená, sponzorovaná a zavádzajúca“. Vzhľadom na tieto skutočnosti sú opatrenia prijaté orgánmi „nezodpovedné a vyvolávajúce strach“.
 • V otvorenom liste adresovanom švajčiarskemu ministrovi zdravotníctva hovoria švajčiarski lekári o „rozpore medzi scenárom hrozby, ktorý podporujú predovšetkým médiá, a našou realitou“. Prípady Covid19 pozorované v bežnej populácii boli málo početné a väčšinou mierne, ale v populácii sa zvyšujú „úzkostné poruchy a záchvaty paniky“ a mnoho pacientov sa už neodváži prísť na dôležité vyšetrenia. „A to v súvislosti s vírusom, ktorého nebezpečnosť podľa nášho vnímania existuje vo Švajčiarsku iba v médiách a v našich hlavách.“
 • Vzhľadom na veľmi nízku pracovnú záťaž pacientami muselo niekoľko kliník vo Švajčiarsku a Nemecku oznámiť prácu na kratšiu pracovnú dobu. Pokles pacientov je až 80%.
 • Švajčiarsky lekár Dr. Paul Robert Vogt napísal veľmi zdieľaný článok o Covid19. Kritizuje „senzačnú tlač“, ale zároveň varuje, že nejde o „obyčajnú chrípku“. V niektorých bodoch je však lekár nepresný: miera úmrtnosti a stredný vek sú veľmi kľúčové premenné, je nevyhnutná diferenciácia medzi s koronavírusom/na koronavírus, respiračné masky a respirátory sú v mnohých prípadoch nevhodné (pozri nižšie) a zákaz vychádzania je sporné a možno kontraproduktívne opatrenie.

Nemecko a Rakúsko

 • V novom dokumente nemeckí odborníci na zdravotníctvo kritizujú krízovú politiku spolkovej vlády. Hovoria o dlhodobom poškodení obyvateľstva spôsobenom čiastočným odstavením. Údaje zverejnené RKI boli „iba obmedzeného významu“.
 • Federálna asociácia nemeckých patológov vo svojom vyhlásení požaduje, aby existovali pitvy „korónových úmrtí“ (aby sa určila skutočná príčina smrti), a preto by výslovne odporovala „odporúčaniu Inštitútu Roberta Kocha“, ktoré bolo proti pitvám, pravdepodobne preto, že boli príliš nebezpečné.
 • Dr. Martin Sprenger rezignoval na svoju funkciu v expertnej rade rakúskeho ministerstva zdravotníctva v Corone, aby „získal späť svoju občiansku a vedeckú slobodu názoru“. Sprenger predtým okrem iného kritizoval, že vláda dostatočne nerozlišovala riziko vírusu pre rôzne skupiny obyvateľstva a prijala príliš rozsiahle opatrenia: „Musíme si dať pozor, aby strata zdravých rokov života z dôvodu nedostatočnej starostlivosti o iné akútne a chronické ochorenia nebola desaťkrát vyššia ako strata zdravých rokov života spôsobených COVID-19“.
 • V nemeckom opatrovateľskom dome bol 84-ročný muž pozitívny na Covid19, potom bol celý dom v karanténe a boli vykonané hromadné testy. Počiatočný výsledok testu sa však neskôr ukázal ako nepravdivý.

Škandinávia

 • Nórska lekárska asociácia v otvorenom liste ministrovi zdravotníctva píše, že sa obávajú, že prijaté opatrenia by mohli byť nebezpečnejšie ako vírus, pretože bežní pacienti sa už nevyšetrujú a neliečia.
 • Švédsky autor v britskom časopise Spectator vysvetľuje: „Masový experiment neuskutočňuje Švédsko. Robia to všetky ostatné krajiny.“
 • Profesor Ansgar Lohse, riaditeľ Univerzitnej nemocnice v Hamburgu, v rozhovore vysvetľuje: „Podľa môjho názoru sú švédske opatrenia najracionálnejšie na svete. Samozrejme vyvstáva otázka, či sa to dá psychologicky udržať. Na začiatku musia Švédi počítať s podstatne väčším počtom úmrtí, ale v strednodobom až dlhodobom horizonte sa tieto počty výrazne znížia. Vyúčtovanie bude vyplatené za rok – ak to Švédi dokážu vydržať. Bohužiaľ strach z vírusu často núti politikov podniknúť kroky, ktoré nie sú nevyhnutne odôvodnené. Politika je poháňaná aj obrazmi v médiách.“
 • Podľa švédskeho hlavného epidemiológa Andersa Tegnella môže teraz Štokholm dosiahnuť „rovnú čiaru na krivke“ s ohľadom na Covid infekcie. (Viac informácií o Švédsku)

USA a Ázia

 • V USA úrady teraz taktiež odporúčajú, aby všetky úmrtia s pozitívnym testom a dokonca podozrivé prípady bez pozitívneho výsledku testu boli zaregistrované ako „Úmrtia Covid“. Americký lekár a senátor z Minnesoty vyhlásil, že sa to rovná manipulácii. Okrem toho by nemocnice mali finančné stimuly na vyhlásenie pacientov za pacientov Covid19. (Trocha humoru na túto tému).
 • Poľná nemocnica Covid19 neďaleko mesta Seattle v štáte Washington bola zatvorená hneď po troch dňoch bez prijatia akýchkoľvek pacientov. Toto pripomína nemocnice postavené v krátkom čase neďaleko Wu-chanu, ktoré boli tiež väčšinou nedostatočne využívané alebo dokonca prázdne a po krátkom čase boli rozobraté.
 • Početné médiá informovali o údajných „korónových masových hroboch“ na ostrove Hart v New Yorku. Tieto správy sú zavádzajúce v dvoch ohľadoch: po prvé, Hart Island je už dlho jedným z najznámejších „cintorínov chudobných“ v USA a po druhé starosta New Yorku vyhlásil, že sa neplánujú žiadne masové hroby, ale že „nevyžiadaný“ zosnulý (t.j. bez príbuzných) sa má pochovať na ostrove Hart.
 • Jeden z popredných indických epidemiológov povedal, že „nemôžeme utiecť na Mesiac“. Odporúča rýchly rozvoj prirodzenej imunity obyvateľstva.

Severné Taliansko

Pokiaľ ide o severné Taliansko, nedávno sa diskutovalo o niekoľkých možných rizikových faktoroch.

Je pravda, že v Lombardii sa uskutočnili dve hlavné očkovacie kampane proti chrípke a meningokoku v mesiacoch bezprostredne predchádzajúcich vypuknutiu choroby Covid19, najmä v neskorších aktívnych bodoch v Bergame a Brescii. Aj keď je teoreticky možné, že takéto očkovanie by mohlo interagovať s infekciami koronavírusu, takáto možnosť v súčasnosti nie je stanovená.

Je tiež pravdou, že v severnom Taliansku bola v minulosti vysoká expozícia azbestu, čo zvyšuje riziko rakoviny pľúc. Ale opäť tu neexistuje priame spojenie s Covid19.

Vo všeobecnosti je však pravda, že pľúcne zdravie obyvateľstva v severnom Taliansku bolo dlhodobo ovplyvňované vysokými úrovňami znečistenia ovzdušia a inými škodlivými faktormi, čo ho činí zvlášť náchylným na choroby dýchacích ciest.

italy-smog.png
Zimný smog (NO2) v severnom Taliansku vo februári 2020 (ESA)

Švajčiarsky hlavný lekár Pietro Vernazza

Švajčiarsky hlavný lekár infekciológie profesor Pietro Vernazza publikoval štyri nové články o štúdiách týkajúcich sa Covid19.

 • Prvý článok sa týka skutočnosti, že nikdy neexistovali lekárske dôkazy o účinnosti zatvárania škôl, pretože u detí sa vo všeobecnosti nevyvíja Covidova choroba a ani nie sú medzi vírusovými vektormi (prenášačmi, pozn. prekl.) (na rozdiel od chrípky).
 • Druhý článok sa týka skutočnosti, že dýchacie masky vo všeobecnosti nemajú preukázateľný účinok, s jednou výnimkou: chorí ľudia so symptómami (najmä kašeľ) môžu obmedziť šírenie vírusu. Inak sú masky skôr symbolické alebo „mediálny humbuk“.
 • Tretí článok sa zaoberá otázkou hromadného testovania. Záver profesora Vernazzu: „Každý, kto má príznaky respiračného ochorenia, zostáva doma. To isté platí pre chrípku. Pri testovaní neexistuje žiadna pridaná hodnota.“
 • Štvrtý článok pojednáva o rizikových skupinách Covid19. Podľa súčasných poznatkov sa jedná o ľudí s vysokým krvným tlakom – existuje podozrenie, že vírus Covid19 používa bunkové receptory, ktoré sú zodpovedné aj za reguláciu krvného tlaku. Prekvapivo však nie sú ohrození ľudia s imunodeficienciou a tehotné ženy (ktoré majú prirodzene znížený imunitný systém). Naopak, riziko Covid19 je často nadmerná imunita.

Intenzívna vs. paliatívna starostlivosť

Nemecký paliatívny lekár v rozhovore vysvetľuje, že Covid19 nie je „ochorenie intenzívnej starostlivosti“, keďže ťažko postihnutými ľuďmi sú zvyčajne ľudia v starobe, ktorí majú viacnásobné už existujúce nemoci. Keď títo ľudia dostanú zápal pľúc, „vždy im bola poskytnutá paliatívna starostlivosť (t.j. sprievodná smrť)“. Pri diagnóze Covid19 by sa to však teraz stalo prípadom intenzívnej starostlivosti, ale „samozrejme pacienti stále nemôžu byť zachránení“.

Odborník opisuje súčasné činy mnohých rozhodujúcich orgánov ako „panický režim“. V súčasnosti sú postele s intenzívnou starostlivosťou v Nemecku stále relatívne prázdne. Respirátory sú zadarmo. Z finančných dôvodov môžu vedúci nemocníc čoskoro prísť s myšlienkou prijatia starších ľudí. „O 14 dní budú oddelenia naplnené starými ľuďmi s množstvom nemocí, ktorých nie je možné zachrániť. Akonáhle sú na strojoch, vyvstáva otázka, kto ich znova vypne, pretože by to bola vražda.“ Môže dôjsť k „etickej katastrofe“ z chamtivosti, varuje lekár.

Ventilácia pri Covid19

Pre pacientov Covid19 existoval a stále existuje celosvetový rozruch ohľadne ventilátorov. Táto stránka bola jednou z prvých na svete, ktorá upozornila na skutočnosť, že invazívna ventilácia (intubácia) môže byť v mnohých prípadoch kontraproduktívna a môže spôsobiť ďalšie poškodenie pacientov.

Invazívna ventilácia bola pôvodne odporúčaná, pretože nízke hladiny kyslíka viedli k nesprávnemu záveru akútneho respiračného (pľúcneho) zlyhania a existovala obava, že pri jemnejších neinvazívnych technikách sa vírus môže šíriť prostredníctvom aerosólov.

Medzitým sa niekoľko popredných pulmonológov a lekárov intenzívnej starostlivosti z USA a Európy vyjadrilo proti invazívnej ventilácii pľúc a odporúčajú jemnejšie metódy alebo skutočne kyslíkovú terapiu, ktorú už Južná Kórea úspešne používa.

Politický vývoj

Informátor NSA Edward Snowden v novom rozhovore varuje, že vlády používajú koronavírusy na vybudovanie „architektúry útlaku“.

Spoločnosti Apple a Google oznámili, že budú spolupracovať s vnútroštátnymi orgánmi na začlenení takzvaného „sledovania kontaktov“ do svojich mobilných operačných systémov, čo umožní úradom monitorovať kontakty v rámci populácie.

Nemecký expert na ústavné právo Uwe Volkmann v ARD uviedol, že medzi svojimi kolegami nepozná nikoho, kto by považoval korónové opatrenia za zhodné s ústavou.

Talianska vláda zriadila „pracovnú skupinu“ na „odstránenie“ nepravdivých správ o Covid na internete. Sloboda prejavu však zostáva „nedotknutá“, povedal.

Francúzsko rozšírilo z dôvodu Covid povolené zadržiavanie v predsúdnom konaní a pozastavilo vyšetrovanie sudcom. Sťažnosti združení právnikov boli zamietnuté.

Dánsko začiatkom apríla zaviedlo „bezprecedentne prísne núdzové zákony“: „Zdravotnícke orgány môžu teraz nariadiť povinné testy, povinné očkovanie a povinné liečenie a okrem polície je možné na dosiahnutie cieľov použiť aj vojenské a súkromné bezpečnostné služby.“

Polícia v nemeckom štáte Severné Porýnie-Vestfálsko testuje bezpilotné lietadlá v „korónových misiách“, konkrétne s cieľom vyhľadávať zakázané skupiny ľudí.

Nemecký štát Sasko chce umiestniť tých, čo majú námietky voči karanténe, do psychiatrických nemocníc.

Švajčiarsky lekár kritický voči korónovým opatreniam bol zatknutý a poslaný na psychiatriu za „vyhrážanie sa orgánom a príbuzným“, uviedla švajčiarska polícia.

V Nemecku podal právnik v zdravotníctve ústavnú sťažnosť proti korónovým opatreniam a uverejnil otvorený list v tejto veci, v ktorom varuje pred vkĺznutím do policajného štátu a vyzval na demonštrácie. Úrad prokuratúry a polícia potom začali vyšetrovať právnika za „výzvu na trestný čin“ a jeho webová stránka bola dočasne vypnutá. Ústavná sťažnosť bola odvtedy zamietnutá.

Aj v Rakúsku niekoľko právnikov teraz podalo sťažnosti proti korónovým opatreniam na ústavný súd. Advokáti tvrdia, že opatreniami boli porušené základné práva a rozdelenie právomocí.

Starosta mesta Los Angeles sľúbil odmenu za „udavačstvo“, keď ohlásia o svojich susedoch úradom, ak porušia zákaz vychádzania.

V USA je viac ako 16 miliónov ľudí nezamestnaných v dôsledku zablokovania, čo predstavuje asi 10% pracujúcej populácie. Podľa Medzinárodnej organizácie práce je opatreniami v súčasnosti postihnutých 80% z 3,3 miliárd pracujúcich na svete a 1,25 miliárd pracujúcich by mohli byť postihnutí „drastickými alebo katastrofickými“ dôsledkami.

us-jobless-claims.png
Nové nároky nezamestnaných v USA v týždni.

7. apríla 2020

 • Najnovšie údaje zo zvláštnej správy Nemeckého inštitútu Roberta Kocha ukazujú, že tzv. Pozitívna miera (t.j. počet pozitívnych testov na počet testov) rastie oveľa pomalšie ako exponenciálne krivky zobrazené v médiách a na konci marca bola len okolo 10%, čo je hodnota, ktorá je typická pre korónové vírusy. Podľa časopisu Multipolar preto nemôže existovať „otázka nebezpečne rýchleho šírenia vírusu“.
 • Profesor Klaus Püschel, vedúci súdneho lekárstva v Hamburgu, vysvetľuje Covid19: „Tento vírus úplne ovplyvňuje náš život. To je neprimerané nebezpečenstvu, ktoré predstavuje vírus. A astronomické ekonomické škody, ktoré teraz vznikajú, nie sú úmerné nebezpečenstvu, ktoré vírus predstavuje. Som presvedčený, že miera úmrtnosti na Korónu sa dokonca neobjaví ani ako vrchol ročnej úmrtnosti. Napríklad v Hamburgu na vírus nezomrela ani jediná osoba, ktorá predtým nebola chorá: Všetci, ktorých sme skúmali doteraz, mali rakovinu, chronické pľúcne ochorenie, boli ťažkými fajčiarmi alebo ťažko obézni, trpeli na cukrovku alebo mali kardiovaskulárne ochorenie. Vírus bol posledná slama, ktorá tak zlomila chrbát ťavy. Covid-19 je smrteľné ochorenie iba vo výnimočných prípadoch, ale vo väčšine prípadov ide o vírusovú infekciu, ktorá je prevažne neškodná.“
 • Okrem toho Dr. Püschel vysvetľuje: „V niekoľkých prípadoch sme tiež zistili, že súčasná korónová infekcia nemá nič spoločné s fatálnym následkom, pretože sú prítomné aj iné príčiny smrti, napríklad krvácanie do mozgu alebo srdcový infarkt. , Corona sama o sebe je „nie zvlášť nebezpečným vírusovým ochorením“, tvrdí forenzný vedecký pracovník. Žiada štatistiku na základe konkrétnych výsledkov vyšetrení. „Všetky špekulácie o individuálnych úmrtiach, ktoré neboli odborne vyšetrené, len vyvolávajú úzkosť.“ Na rozdiel od pokynov inštitútu Roberta Kocha, Hamburg nedávno začal rozlišovať medzi úmrtiami „s koronavírusom“ a „od koronavírusu“, čo viedlo ku zníženiu počtu úmrtí na Covid19.
 • Nemecký virológ Hendrik Streeck v súčasnosti vykonáva pilotnú štúdiu na určenie distribučných a prenosových ciest patogénu Covid19. V rozhovore vysvetľuje: „Podrobnejšie som preskúmal prípady 31 zo 40 ľudí, ktorí zomreli v okrese Heinsberg – a nebol som veľmi prekvapený, že títo ľudia zomreli. Jeden z zosnulých bol starší ako 100 rokov, takže dokonca aj obyčajné prechladnutie mohlo viesť k smrti.“ Na rozdiel od pôvodných predpokladov Streeck nemohol dokázať prenos pomocou kľučiek dverí a podobne (t.j. tzv. infekcie od zašpinenia).
 • Prvé švajčiarske nemocnice musia oznámiť krátkodobú pracovnú dobu z dôvodu veľmi nízkeho využitia kapacity: „Zamestnanci vo všetkých oddeleniach majú príliš málo práce a v prvom kroku znížili nadčasy. Teraz sa registruje aj práca na kratší čas. Finančné následky sú vážne.“ Pripomínam, že štúdia spoločnosti ETH v Zürichu založená na prevažne nereálnych predpokladoch predpovedala prvé prekážky na švajčiarskych klinikách do 2. apríla. Zatiaľ sa to nikde nestalo.
 • Na začiatku roku 2017 sa vo Švajčiarsku vyskytla výrazná vlna chrípky. V tom čase došlo v prvých šiestich týždňoch roka ku viac ako 1500 úmrtiam u viac ako 65-ročnej populácie. Zvyčajne zomrie vo Švajčiarsku každý rok asi 1300 ľudí na zápal pľúc, z ktorých 95% má viac ako 65 rokov. Na porovnanie, v súčasnosti je vo Švajčiarsku hlásených celkovo 762 úmrtí (ne)spôsobených Covid19.
 • Generálny riaditeľ nemeckého environmentálneho laboratória má podozrenie, že obyvatelia severnej talianskej oblasti Lombardsko sú zvlášť náchylní na vírusové infekcie, ako je Covid19, kvôli notoricky vysokej kontaminácii legionellami: „Ak sú pľúca oslabené vírusovou infekciou, ako je tomu v súčasnej situácii, baktérie majú ľahkú prácu, môžu negatívne ovplyvniť priebeh choroby a spôsobiť komplikácie.“ V Lombardii už v minulosti došlo k prepuknutiu regionálneho zápalu pľúc v dôsledku odparovacích chladiacich systémov kontaminovaných legionellou.
 • Na základe informácií z Číny boli na celom svete definované lekárske postupy, ktoré rýchlo poskytujú invazívne umelé dýchanie intubáciou pacientom s intenzívnou starostlivosťou a pozitívnym testom. Na jednej strane postupy predpokladajú, že jemnejšia neinvazívna ventilácia cez masku je príliš slabá, na druhej strane existuje strach, že „nebezpečný vírus“ by sa inak mohol šíriť aerosólmi. Už v marci však nemeckí lekári poukázali, že intubácia môže viesť k ďalšiemu poškodeniu pľúc a má celkovo zlú šancu na úspech. Medzitým sa tiež objavili americkí lekári, ktorí opisujú intubáciu ako „viac škody ako úžitku“ pre pacientov. Pacienti často netrpia akútnym zlyhaním pľúc, ale skôr nejakou chorobou, ktorá sa zhoršuje umelým dýchaním so zvýšeným tlakom. Vo februári juhokórejskí lekári uviedli, že kritickí pacienti Covid19 dobre reagujú na kyslíkovú terapiu bez ventilátora. Americký lekár uvedený vyššie varuje, že použitie ventilátorov sa musí bezodkladne prehodnotiť, aby nespôsobilo ďalšie škody.
 • Oficiálne plány US Covid19 doteraz preceňovali hospitalizáciu faktorom 8, potrebné postele ICU faktorom 6,4 a potrebné ventilátory faktorom 40,5.
 • Renomovaný americký štatistik Nate Silver vysvetľuje, prečo „počet prípadov koronavírusu je bezvýznamný“, pokiaľ neviete viac o počte a spôsobe testovania.

Ďalšie poznámky

 • Internetovú stránku Dr. Wolfganga Wodarga, jedného z prvých a medzinárodne najznámejších kritikov paniky Covid19, dnes nemecký poskytovateľ Jimdo vymazal na niekoľko hodín a znova pripojil on-line až po silných protestoch. Nie je známe, či dočasné vymazanie bolo spôsobené všeobecnými sťažnosťami alebo politickým pokynom.
 • Univerzitná e-mailová adresa zaslúžilého profesora Dr. Sucharita Bhakdiho, ktorý napísal otvorený list kancelárke Angele Merkelovej, bola predtým deaktivovaná, ale po protestoch bola znova aktivovaná.
 • 2. apríla dánsky parlament prijal nový zákon, ktorý zakazuje uverejňovanie informácií o Covid-19, ktoré nie sú v súlade s vládnymi usmerneniami, a ktorý umožňuje vymazanie webových stránok a potrestanie alebo uväznenie autorov. Niektorí komentátori sa v dôsledku toho okamžite stiahli.
 • Nemecký autor a novinár Harald Wiesendanger v článku píše, že jeho povolanie v súčasnej kríze úplne zlyháva: „Ako povolanie, ktoré má zvládať nezávislo, kriticky, nestranne hodnotiť politickú situáciu, môže podľahnúť rýchlo ako blesk rovnakej kolektívnej hystérii ako jeho publikum. A vzdať sa pravdivého podávania správ v mene vládnej propagandy a obratného zbožňovania: je to pre mňa nepochopiteľné, znechucuje ma to, mám toho dosť, dištancujem sa od tohto nevhodného predstavenia s úplným zahanbením.“
 • V súčasnosti je asi jedna tretina ľudstva v „uzamknutí“, čo je viac ľudí, než koľko žilo počas druhej svetovej vojny.
 • V USA sa žiadosti o dávky v nezamestnanosti závratne zvýšili na viac ako šesť miliónov (pozri graf), čo je číslo, ktoré sa od Veľkej hospodárskej krízy v roku 1929 neporovnávalo.
 • Viac ako sto organizácií v oblasti ľudských práv a občianskych slobôd varuje, že svet v súčasnosti ako námesačný prechádza do stavu policajného štátu. Na Twitteri bolo kľúčové slovo #covid19 čiastočne nahradené kľúčovým slovom #covid1984.
 • Americký geostratég Henry Kissinger vo Wall Street Journal píše: „Koronavírusová pandémia navždy zmení svetový poriadok.“ USA musia „chrániť“ svojich občanov pred chorobami a začať „naliehavú prácu plánovania novej epochy“.

5. apríla 2020

 • V 40-minútovom rozhovore vysvetľuje medzinárodne uznávaný profesor epidemiológie Knut Wittkowski z New Yorku, že všetky opatrenia prijaté v súvislosti s programom Covid19 sú kontraproduktívne. Namiesto „spoločenského dištancovania“, zatvárania škôl, „uzamykania“, ústnych masiek, masových testov a očkovania musí život pokračovať tak, aby bol nerušený a aby sa v populácii čo najskôr vybudovala imunita. Podľa všetkých doterajších zistení nie je liek Covid-19 nebezpečnejší ako predchádzajúce epidémie chrípky. Izolácia by neskôr mohla spôsobiť „druhú vlnu“.
 • British Medical Journal (BMJ) uvádza, že podľa najnovších údajov z Číny 78% nových pozitívnych na test nevykazuje žiadne príznaky . Toto je ďalší náznak relatívnej neškodnosti vírusu a nastoľuje otázku, či krátkodobé zvýšenie pneumónie vo Wu-chane nemohlo mať iné príčiny, vrátane veľmi silného zimného smogu.
 • Dr. Andreas Sönnichsen, vedúci oddelenia všeobecného a rodinného lekárstva na Lekárskej univerzite vo Viedni a predseda siete pre medicínu založenú na dôkazoch považuje doterajšie uložené opatrenia za „šialené“. Celý štát je ochromený, aby „ochránil tých pár ľudí, ktorých by mohol ovplyvniť“. V rozhovore s nemeckým SWR vysvetľuje, že šíreniu vírusu sa nedá zabrániť.
 • Ako prvá na svete švédska vláda oznámila, že oficiálne rozlišuje medzi úmrtiami „od“ koronavírusu a úmrtiami „s“ koronavírusom, čo by malo viesť ku zníženiu počtu hlásených úmrtí. Medzitým medzinárodný tlak na Švédsko, aby opustilo liberálnu stratégiu, neustále rastie. Niektoré vlády sa môžu obávať, že úspech Švédska (ako predtým Japonska) by mohol spôsobiť, že ich vlastné opatrenia budú neprimerané a kontraproduktívne.
 • Zdravotný úrad v Hamburgu teraz vyšetril forenzným lekárom pozitívne testované úmrtia, aby sa spočítali iba „skutočné“ úmrtia na koróny. V dôsledku toho sa počet úmrtí znížil už takmer na polovicu v porovnaní s oficiálnymi údajmi Inštitútu Roberta Kocha.
 • Už v roku 2018 uverejnil nemecký lekársky časopis „množstvo prípadov zápalu pľúc“ v severnom Taliansku, čo úrady znepokojilo. V tom čase bolo jednou z príčin podozrenie na kontaminovanú pitnú vodu.
 • Nemecké farmaceutické noviny poukazujú na to, že v súčasnej situácii pacienti často „vážne ochorejú, dokonca zomierajú bez toho, aby sa u nich vopred vyvinuli respiračné symptómy“. Neurológovia v tomto ohľade predpokladajú, že korónové vírusy môžu tiež poškodiť nervové bunky. Ďalším vysvetlením by však bolo, že títo pacienti, ktorí často potrebujú starostlivosť, zomrú kvôli veľmi vysokému stresu.
 • Podľa najnovších údajov zo Švajčiarska sú najbežnejšími príznakmi pacientov s pozitívnym testom v nemocniciach horúčka, kašeľ a dýchacie ťažkosti, zatiaľčo 43% alebo približne 900 ľudí má zápal pľúc. Avšak ani v týchto prípadoch nie je a priori jasné, či to bolo spôsobené koronavírusom alebo inými patogénmi. Medián veku pozitívne testovaných zomretých je 83 rokov, rozsah pokračuje do 101 rokov.
 • Britský projekt „In Proportion“ sleduje úmrtnosť „s“ Covid19 v porovnaní s úmrtnosťou na chrípku a úmrtnosťou na akúkoľvek príčinu, ktorá je vo Veľkej Británii stále v normálnom rozmedzí alebo nižšia, a v súčasnosti klesá.
 • V americkom štáte Indiana sa počet volaní na horúcu linku duševného zdravia a samovraždy zvýšil o viac ako 2000% z 1 000 na 25 000 hovorov za deň v dôsledku zablokovania a jeho vplyvu na ekonomiku.
 • Portál lekárskych špecialistov Rxisk poukazuje na to, že rôzne lieky môžu v niektorých prípadoch zvýšiť riziko infekcie vírusmi koróny až o 200%. Je tiež známe, že vakcinácia proti chrípkovým vírusom môže zvýšiť riziko koronavírusovej choroby.

Ďalšie poznámky

 • V britskom denníku Daily Mail Peter Hitchens v článku s názvom „Milujeme veľkého brata“ opisuje, ako boli aj predtým kritickí ľudia „nakazení strachom“ napriek nedostatku lekárskych dôkazov. V rozhovore vysvetľuje, že kritika je „morálnou povinnosťou“, pretože sú ohrozené základné práva.
 • Nemecký historik René Schlott píše o „Rande s policajným štátom“: „Nákup knihy, posedenie na lavičke v parku, stretnutie s priateľmi – to je teraz zakázané, je kontrolované a vynucované. Zdá sa, že sú porušené demokratické záruky. Kde a ako to skončí?“
 • Niekoľko nemeckých advokátskych kancelárií pripravuje žaloby proti vydaným opatreniam a nariadeniam. Špecialista na lekárske právo píše v tlačovej správe: „Opatrenia federálnej a štátnej vlády sú nehanebne protiústavné a bezprecedentne porušujú množstvo základných práv občanov Nemecka. Toto sa vzťahuje na všetky korónové nariadenia 16 federálnych štátov. Tieto opatrenia nie sú odôvodnené najmä zákonom o ochrane pred infekciami, ktorý bol iba pred niekoľkými dňami revidovaný. Pretože dostupné údaje a štatistiky ukazujú, že korónová infekcia je neškodná u viac ako 95% obyvateľstva, a preto nepredstavuje vážne nebezpečenstvo pre širokú verejnosť.“
 • Z uniknutého dôverného strategického dokumentu nemeckej vlády vyplýva, že nemecká vláda v spojení s médiami a niektorými vedcami zjavne sleduje „šokovú stratégiu“, aby sa ľudia obávali „najhoršieho scenára“. Bežná populácia, pre ktorú je vírus zväčša neškodný, by sa mala varovať pred „bolestivým zadusením“; podobne aj deti hrajúce sa na detských ihriskách by mohli spôsobiť „bolestivú smrť“ svojich rodičov.
 • Otvorený list profesora Sucharit Bhakdi kancelárke Angele Merkelovej je teraz k dispozícii v nemčine, angličtine, francúzštine, španielčine, ruštine, turečtine, holandčine, estónčine a slovenčine, ostatné jazyky budú nasledovať.
 • V novom rozhovore informátor NSA Edward Snowden varuje, že Covid19 je nebezpečný, ale dočasný, zatiaľ čo ničenie základných práv je smrtiace a trvalé.

3. apríla 2020

USA: Viaceré videá od občianskych novinárov ukazujú, že nemocnice, ktoré americké médiá označujú ako „vojnové zóny“, sú v skutočnosti stále veľmi tiché.

Rakúsko: Aj v Rakúsku sú „korónové úmrtia“ zrejme definované „veľmi liberálne“, ako sa uvádza v mediálnej správe: „Počítate tiež ako korónovú smrť, ak ste infikovaní vírusom, ale zomriete na niečo iné? Áno, hovoria Rudi Anschober a Bernhard Benka, členovia pracovnej skupiny Corona na ministerstve zdravotníctva. „V súčasnosti existuje jednoznačné pravidlo: na štatistiku sa počíta s úmrtím vírusom koróny alebo úmrtím na vírus koróny.“ Nerozlišuje sa, na čo pacient skutočne zomrel. Inými slovami, 90-ročný muž, ktorý zomrie zlomeninou krčka stehnovej kosti a nakazí ho koronou v hodinách pred jeho smrťou, sa tiež považuje za smrť korónovou. Môžeme uviesť iba jeden príklad.“

Nemecko: Nemecký inštitút Roberta Kocha v súčasnosti dokonca neodporúča pitvanie pozitívne testovaných mŕtvych, pretože riziko kvapôčkovej infekcie aerosólmi je údajne príliš vysoké. V mnohých prípadoch to znamená, že skutočnú príčinu smrti už nie je možné určiť.

Špecialista na patológiu to komentuje takto: „Kto by si mohol myslieť, že je zlé! Doteraz bolo pre patológov samozrejmosťou vykonávať pitvy s primeranými bezpečnostnými opatreniami aj v prípade infekčných chorôb, ako sú HIV / AIDS, hepatitída, tuberkulóza, choroby PRION atď. Je celkom pozoruhodné, že pri chorobe, ktorá zabíja tisíce pacientov z celého sveta a virtuálne zastavuje hospodárstvo celých krajín, je k dispozícii iba veľmi málo pitevných nálezov (šesť pacientov z Číny). Z hľadiska epidemickej kontroly a vedeckej obce by sa o pitevné nálezy mala obzvlášť zaujímať verejnosť. Opak je však pravdou. Bojíte sa zistiť skutočné príčiny smrti pozitívne testovaného zosnulého? Je možné, že počet mŕtvych na korónu by sa na jarnom slnku roztopil ako sneh?“

Taliansko: Ruskí odborníci si všimli „podivné úmrtia“ v opatrovateľských domovoch v Lombardsku: „Podľa správ z novín bolo v meste Gromo zaregistrovaných niekoľko prípadov, v ktorých údajné osoby infikované korónovým vírusom jednoducho zaspali a už sa nezobudili. Dovtedy sa u zomretého nezistili žiadne skutočné príznaky choroby. Ako neskôr v rozhovore s RIA Novosti objasnil riaditeľ opatrovateľského domu, nie je jasné, či bol zomretý skutočne infikovaný koronavírusom, pretože naňho nebol nikto v domove testovaný. V domovoch, kde pracujú lekárske a ošetrovateľské tímy z Ruska, sú dezinfikované chodby, spálne a jedálne.

Podobné prípady už boli hlásené z Nemecka: Ošetrovaní pacienti bez príznakov choroby náhle zomrú v súčasnej výnimočnej situácii a potom sa považujú za „úmrtia koróny“. Opäť tu vyvstáva vážna otázka: Kto zomrie na vírus a kto zomrie na niekedy extrémne opatrenia?

Ošetrovateľský personál: Süddeutsche Zeitung píše: „V celej Európe pandémia ohrozuje starostlivosť o starších ľudí doma, pretože zdravotnícky personál ich už nemôže navštíviť – alebo rýchlo opustil príslušnú krajinu, aby sa vrátil domov.“

Na záver: Stanfordský profesor medicíny Dr. Jay Bhattacharya poskytol polhodinový rozhovor, v ktorom spochybňuje „konvenčnú múdrosť“ týkajúcu sa Covid19. O existujúcich opatreniach sa rozhodlo na základe veľmi neistých a čiastočne pochybných údajov.

2. apríla 2020 (II)

 • Už v roku 2018 Guardian napísal, že „Znečistenie a chrípka spôsobujú prudký nárast pľúcnych chorôb“: Nedostatok odborníkov prispieva k obavám, že nárast chorôb dýchacích ciest vytvára tlak na A&Es.
 • Profesor Martin Haditsch, špecialista na mikrobiológiu, virológiu a epidemiológiu infekcií, ostro kritizuje opatrenia Covid19. Sú „úplne neopodstatnené“ a „šliapajú po rozumnom úsudku a etických zásadách“.
 • Dokonca aj predstavitelia nemeckých domovov dôchodcov sa teraz sťažujú na reštriktívne opatrenia a neprimeranú pozornosť médií ohľadne Covid19.
 • Údaje z mesta Treviso v severnom Taliansku (neďaleko Benátok) ukazujú, že napriek 108 úmrtiam s pozitívnym testom do konca marca zostala celková úmrtnosť v mestských nemocniciach približne rovnaká ako v predchádzajúcich rokoch. Toto je ďalší ukazovateľ, že dočasne zvýšená úmrtnosť na niektorých miestach je pravdepodobnejšie spôsobená vonkajšími faktormi, ako je panika a kolaps, než v dôsledku samotného koronavírusu.
 • Profesor John Oxford z Queen Mary University v Londýne, jeden z popredných svetových virológov a špecialistov na chrípku, dospel k tomuto záveru, pokiaľ ide o Covid19: „Osobne by som povedal, že najlepšou radou je stráviť menej času sledovaním televíznych správ, ktoré sú senzačné a nie veľmi dobré. Osobne považujem toto prepuknutie nákazy za podobnú zlej zimnej epidémii chrípky. V tomto prípade sme mali minulý rok 8 000 úmrtí v „rizikových“ skupinách, t.j. u viac ako 65% ľudí so srdcovými chorobami atď. Nemyslím si, že tento súčasný Covid tento počet prekročí. Trpíme mediálnou epidémiou!“

2. apríla 2020 (I)

USA

Biofyzik Felix Scholkmann predstavil skutočnosť, že v USA (rovnako ako vo zvyšku sveta) sa exponenciálne nezvyšuje počet „infikovaných“ ľudí, ale počet testov. Počet „infikovaných“ ľudí vo vzťahu k počtu testov zostáva v zásade konštantný (osciluje medzi 10 a 20%), čo hovorí proti súčasnej vírusovej epidémii.

us-covid-scholkmann.png
Počet pozitívnych a negatívnych testov (vľavo) a percento pozitívnych testov (vpravo) (Scholkmann, údaje z USA)

Nemecko

Podľa najnovšej chrípkovej správy nemeckého inštitútu Roberta Kocha, počet akútnych respiračných chorôb „prudko poklesol na celoštátnej úrovni“. Hodnoty „klesli vo všetkých vekových skupinách“.

Od 20. marca sa výrazne znížil aj celkový počet hospitalizovaných prípadov s akútnymi respiračnými chorobami. Vo vekovej skupine nad 80 rokov a viac sa počet prípadov v porovnaní s predchádzajúcim týždňom znížil takmer na polovicu.

V 73 nemocniciach ktoré boli vzaté do úvahy, bolo zo všetkých prípadov respiračných chorôb 7% diagnostikovaných ako COVID-19. Vo vekových skupinách 35 – 59 rokov to bolo 16% a vo vekovej skupine 60 – 79 rokov to bolo 13%, ktorí dostali diagnózu COVID-19.

Tieto údaje zodpovedajú údajom z iných krajín, ako aj typickej prevalencii koronavírusov (5 až 15%).

rki-ili-kw13.png
Chrípkové ochorenia (RKI, KW13)

rki-sari-kw12.png
Akútne ochorenia dýchacích ciest v nemocniciach
(Robert-Koch-Institut, 13. a 12. týždeň)

Článok v DIE ZEIT diskutuje o problematike pacientov s intenzívnou starostlivosťou v Nemecku:

„V súčasnosti politici, odborníci a mnohí občania so znepokojením sledujú exponenciálne rastúci počet ľudí, ktorí sú každý deň novo infikovaní. Toto však nie je rozhodujúci ukazovateľ na hodnotenie toho, ako závažná je korónová kríza a ako zasiahne Nemecko. Je to skreslené predovšetkým počtom testov, ktoré sa každým týždňom zvyšujú.

S cieľom zmerať záťaž zdravotníckeho systému je obzvlášť dôležitý počet osôb, ktoré sú tak vážne choré, že musia byť ventilované. Pokiaľ je pre nich dostatok miest na ventilovanie, mnohých z nich je možné zachrániť. Situácia ako v Taliansku hrozí až vtedy, keď sa tieto postele stanú vzácnymi.

Register DIVI teraz ukazuje, že situácia v nemeckých jednotkách intenzívnej starostlivosti bola doposiaľ uvoľnená. „Stále sme v pohodlnej oblasti,“ hovorí Grabenhenrich. Počet vážne chorých pacientov nestúpa tak prudko ako počet infikovaných pacientov, a aj keby sa tak stalo, stále by bolo možné vybaviť veľký počet lôžok intenzívnej starostlivosti s veľmi dobrým vybavením.

Švajčiarsko

Švajčiarsky federálny úrad pre verejné zdravie uvádza, že sa doteraz vykonalo približne 139 330 testov Covid19, z ktorých bol výsledok pozitívny v 15% prípadov. Toto číslo tiež zodpovedá typickej hodnote vírusu koróny známej z iných krajín a ako je zrejmé, ani vo Švajčiarsku sa nezdá, že by narastalo.

Exponenciálne rastie iba počet testov, ktoré sa často spomínajú v médiách, ale nie počet „infikovaných“, chorých alebo dokonca mŕtvych.

31. marca však bola zverejnená nová štatistika týždennej úmrtnosti, ktorá prvýkrát predpovedá zvýšenie celkovej úmrtnosti vo vekovej skupine nad 65 rokov vo Švajčiarsku počas 12. kalendárneho týždňa (do 22. marca) (pozri graf nižšie). Konkrétne sa očakáva, že celková úmrtnosť sa zvýši približne o 200 úmrtí za týždeň.

Podľa Spolkového úradu je toto zvýšenie „vyjadrením súčasnej pandémie“. Vyskytuje sa tu tento problém: do 22. marca vo Švajčiarsku bolo celkovo 106 úmrtí pozitívnych na testy. Zvýšenie o 200 úmrtí týždenne by znamenalo, že veľká časť dodatočnej úmrtnosti nie je spôsobená vírusom, ale „protiopatreniami“.

Ďalším vysvetlením by bolo, že už bolo zahrnutých približne 200 test-pozitívnych úmrtí nasledujúceho týždňa (13. týždeň). To by znamenalo, že všetky úmrtia pozitívne na test sa považujú za ďalšie úmrtia. Vzhľadom na vek a profil ochorenia, ako aj na medzinárodné skúsenosti by to však bol veľmi pochybný predpoklad.

V skutočnosti sa v správe pridáva toto vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti: „Tieto počiatočné odhady sú stále veľmi neisté, takže nie je možné zverejniť presné údaje“.

Ak sa ukáže, že veľká časť úmrtí pozitívnych na testy (stredný vek: 83 rokov) nepredstavuje ďalšie úmrtia, celková úmrtnosť by sa buď nezvýšila, alebo by sa zvýšila najmä z dôvodu drastických opatrení, pretože niektorí odborníci sa toho obávajú.

bfs-mortaliaet-22-03.png
Týždenná úmrtnosť do 22. marca 2020 (BFS, stav údajov k 31. marcu 2020)

Švajčiarske noviny predložili aktuálnu celkovú úmrtnosť v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi (pozri graf nižšie). To dokazuje, že súčasná miera úmrtnosti je síce skutočne zvýšená, ale stále je pod silnými chrípkovými zimami v posledných rokoch.

mortalitc3a4t-schweiz.png
Týždenná úmrtnosť počas roka. Dátum ukončenia je 22. marec, nie 31. marec (TA)

Ďalšie informácie

 • Vírusové testovacie súpravy určené pre Veľkú Britániu museli byť odvolané, pretože už obsahovali komponenty vírusu koróny.
 • Štúdia British Imperial College, ktorá predpovedala stovky tisíc ďalších úmrtí, ale nikdy nebola uverejnená v časopise alebo recenzovaná, sa zakladala na prevažne nereálnych predpokladoch, ako sa už ukázalo.
 • BBC sa pýta: „Spôsobuje koronavírus smrť?“ A odpovedá: „Mohla by to byť hlavná príčina, prispievajúci faktor alebo jednoducho môže byť prítomný, keď umierajú na niečo iné.“ Napríklad 18-ročný muž bol vyhlásený ako „najmladšia obeť Corony“ po pozitívnom teste deň pred svojou smrťou. Nemocnica však neskôr oznámila, že mladý muž zomrel na vážne už existujúce ochorenie.
 • Európsky zdravotnícky úrad ECDC uverejnil veľmi prísne pokyny na zaobchádzanie s mŕtvolami pozitívnymi alebo „s predpokladaným pozitívnym testom“. Vzhľadom na doteraz veľmi nízku úmrtnosť sa tieto usmernenia zdajú byť z lekárskeho hľadiska otázne; významne však zvyšujú zaťaženie zdravotníckych a pohrebných služieb a zároveň majú veľký mediálny vplyv.
 • Nemecký štátny mediálny kanál zverejnil kritický komentár k otvorenému listu profesora Sucharita Bhakdiho kancelárke Merkelovej.
 • Dokument ARTE „Profiteers of Fear (Obchodníci so strachom)“ z roku 2009 ukazuje, ako prevažne súkromne financovaná organizácia WHO „inovovala“ miernu vlnu chrípky (tzv. Prasacia chrípka) na globálnu pandémiu, aby bolo možné predať vakcíny v hodnote niekoľkých miliárd dolárov vládam po celom svete. Niektorí z protagonistov tej doby sú opäť výrazne zastúpení v súčasnej situácii.
 • Bývalý sudca britského najvyššieho súdu Jonathan Sumption vyhlásil v rozhovore pre BBC o britských opatreniach: „Takto vyzerá policajný štát“.

1. apríla 2020

O situácii v Taliansku

Talianski lekári uviedli, že už na konci minulého roka pozorovali závažné prípady zápalu pľúc v severnom Taliansku. Genetické analýzy však teraz ukazujú, že vírus Covid19 sa objavil v Taliansku až v januári tohto roku. „Závažná pneumónia diagnostikovaná v Taliansku v novembri a decembri musí byť preto spôsobená iným patogénom,“ poznamenal virológ. To opäť vyvoláva otázku, akú úlohu hrá vírus Covid19 alebo iné faktory v talianskej situácii.

30. marca sme spomenuli zoznam talianskych lekárov, ktorí zomreli „počas korónovej krízy“, z ktorých mnohí boli do 90 rokov a krízu sa vôbec aktívne nezúčastnili. Dnes boli zo zoznamu odstránené všetky roky narodenia (pozri však poslednú verziu archívu). Podivný postup.

Nasledujúcu správu sme dostali aj od pozorovateľa v Taliansku, ktorý poskytuje ďalšie podrobnosti o dramatickej situácii v tejto krajine, ktorá je zjavne spôsobená čímsi oveľa viac ako vírusom:

„V posledných týždňoch väčšina východoeurópskych zdravotných sestier, ktoré pracovali 24 hodín denne, 7 dní v týždni na podporu ľudí, ktorí potrebujú starostlivosť v Taliansku,rýchlo opustila krajinu. V neposlednom rade je to z dôvodu paniky a zákazu prechádzania hraníc, ktoré nariaďujú „krízové vlády“. Výsledkom je, že starí ľudia, ktorí potrebujú starostlivosť, a ľudia so zdravotným postihnutím, niektorí bez príbuzných, zostali bez opatrovateľov bezmocní.

Mnohí z týchto opustených ľudí potom skončili po niekoľkých dňoch v nemocniciach, ktoré boli celé roky trvalo preťažené, pretože boli okrem iného dehydratovaní. V nemocniciach žiaľ chýbali pracovníci, ktorí sa museli starať o deti zavreté v bytoch, pretože školy a škôlky boli zatvorené. To viedlo k úplnému kolapsu starostlivosti o zdravotne postihnuté osoby a starších ľudí, najmä v tých oblastiach, kde boli nariadené ešte tvrdšie „opatrenia“, a podmienky chaosu.

Ošetrovateľská pohotovosť, ktorá bola spôsobená panikou, dočasne viedla k mnohým úmrtiam medzi tými, ktorí potrebujú starostlivosť, a čoraz častejšie medzi mladšími pacientmi v nemocniciach. Tieto úmrtia potom spôsobili ešte väčšiu paniku medzi zodpovednými a médiami, ktoré uviedli napríklad „ďalších 475 obetí na životoch“, „mŕtvych z nemocníc odstraňuje armáda“ a ilustrovali to obrázky rakiev a kolón vojenských nákladných automobilov.

Bolo to však dôsledkom strachu pohrebných riaditeľov z „vraha“, ktorí odmietali ich služby. Navyše, na jednej strane bolo príliš veľa úmrtí naraz a na druhej strane vláda schválila zákon, že mŕtvoly, ktoré obsahujú koronavírusy, musia byť spopolnené. V katolíckom Taliansku bolo v minulosti vykonaných len niekoľko kremácií. Preto existovalo len niekoľko malých krematórií, ktoré veľmi rýchlo dosiahli svoje limity. Preto museli byť zosnulí rozmiestnení do rôznych kostolov.

V zásade je tento vývoj rovnaký vo všetkých krajinách. Kvalita zdravotného systému má však významný vplyv na výsledky. Preto je v Nemecku, Rakúsku alebo Švajčiarsku menej problémov ako v Taliansku, Španielsku alebo USA. Ako však možno vidieť na oficiálnych údajoch, nedošlo k výraznému zvýšeniu úmrtnosti. Len malá odchýlka, ktorú spôsobila táto tragédia.

Situácia v nemocniciach v USA, Nemecku a Švajčiarsku

 • Americká televízna stanica CBS bola pristihnutá, ako ukazuje záznamy z talianskej jednotky intenzívnej starostlivosti a vydáva ich ako dokumentáciu súčasnej situácie v New Yorku. V skutočnosti desiatky nahrávok amatérskych novinárov ukazujú, že situácia v nemocniciach na východnom i západnom pobreží USA je v súčasnej dobe veľmi pokojná. Dokonca ani „chladiarenské vozidlá na mŕtvoly“, ktorá médiá s takou záľubou ukazujú, sú nevyužité a prázdne.
 • V rozpore so správami z médií, register nemeckých jednotiek intenzívnej starostlivosti tiež nevykazuje zvýšenú obsadenosť. Zamestnanec mníchovskej kliniky vysvetlil, že „čakali celé týždne, kým vlna zasiahne“, ale že „nedošlo k zvýšeniu počtu pacientov“. Povedal, že vyhlásenia politikov nezodpovedajú ich vlastnej skúsenosti a že „mýtus o vražednom víruse“ sa „nemôže potvrdiť“.
 • Ani na švajčiarskych klinikách sa doteraz nezaznamenala žiadna zvýšená obsadenosť. Návštevník kantonálnej nemocnice v Lucerne uvádza, že „je menšia aktivita ako v bežných časoch“. Celé podlažia boli vyhradené pre Covid-19, ale personál „stále čaká na pacientov“. „Prázdne“ boli aj nemocnice v Berne, Bazileji, Zugu a Zürichu. Aj v Ticino (vedľa Lombardie) nie sú jednotky intenzívnej starostlivosti plne využité, ale pacienti sa v súčasnosti presúvajú na nemecko-švajčiarske oddelenia. Z čisto lekárskeho hľadiska to nedáva zmysel.

Ďalšie lekárske postrehy

 • Riaditeľ Univerzitného zdravotníckeho centra v Hamburgu, Dr. Ansgar Lohse, požaduje rýchle ukončenie zákazu vychádzania a zákazu kontaktu. Tvrdí, že korónou by malo byť nakazených viac ľudí. Strediská dennej starostlivosti a školy by sa mali otvoriť čo najskôr, aby deti a ich rodičia mohli byť imúnni proti infekcii koronavírusmi. Pokračovanie prísnych opatrení by viedlo k hospodárskej kríze, ktorá by tiež stála životy, uviedol lekár.
 • V Španielsku tvoria 15% pozitívnych testov lekári a zdravotné sestry. Aj keď mnohí z nich nevykazujú žiadne príznaky, musia ísť do karantény a spôsobiť tak zrútenie španielskeho systému zdravotnej starostlivosti.
 • Dr. John Lee, zaslúžilý profesor patológie, píše o veľmi zavádzajúcej definícii „koronových úmrtí” a spravodajstve o nich v britskom denníku The Spectator.
 • Najnovšie správy z Nórska, ktoré vyhodnotil doktor špecializujúci sa na environmentálnu toxikológiu, opäť ukazujú, že miera pozitívnych výsledkov testov sa nezvyšuje – ako by sa dalo očakávať v prípade epidémie – ale kolíše v normálnom rozmedzí pre koronavírusy, medzi 2 a 10%. Priemerný vek zosnulých s pozitívnym testom je 84 rokov, príčiny smrti nie sú zverejňované, a nedochádza k nadmernej úmrtnosti.
 • Švédsko, ktoré sa doteraz obišlo bez radikálnych opatrení a nezaznamenalo zvýšenú úmrtnosť (podobne tomu bolo v ázijských krajinách, ako je Japonsko alebo Južná Kórea), je pozoruhodne pod silným tlakom medzinárodných médií, aby zmenilo svoju stratégiu.
 • Údaje zo štátu New York ukazujú, že miera hospitalizácie u osôb s pozitívnym testom by mohla byť viac ako dvadsaťkrát nižšia, než ako sa pôvodne predpokladalo.
 • Článok na špecializovanom portáli DocCheck sa zaoberá problémom ventilácie pacientov pozitívnych na test. U pacientov pozitívnych na test sa oficiálne neodporúča jednoduchá ventilácia cez masku, okrem iného na zabránenie šírenia koronavírusu aerosólmi. Preto sa pacienti na intenzívnej starostlivosti a s pozitívnym testom často intubujú priamo . Intubácia má však nízke šance na úspech a často vedie k ďalšiemu poškodeniu pľúc (tzv. Ventilátorom vyvolané poškodenie pľúc). Rovnako ako pri liekoch vyvstáva otázka, či by šetrnejšia liečba pacientov nebola z lekárskeho hľadiska citlivejšia.

Správy o politickom vývoji

 • Nemecký minister zahraničia vyzval obyvateľstvo, aby „bolo ostražité a ohlásilo polícii porušenie pravidiel na zabránenie výskytu korónovej epidémie“. „Neohrozené hlásenie“ je hlásiť prípady ako „zakázané zhromaždenia, deti hrajúce sa na ihriskách, alebo oslavy“, a tiež turizmus.
 • Nemeckí odborníci na ústavné právo upozorňujú na „vážne zasahovanie do základných práv“. Hans Michael Heinig, odborník na ústavné právo, varuje, že „demokratický ústavný štát by sa mohol v krátkom čase zmeniť na fašisticko-hysterický hygienický štát“. Profesor Christoph Möllers z berlínskej Humboldtovej univerzity vysvetľuje, že zákon o ochrane pred infekciami „nemôže slúžiť ako základ pre také ďalekosiahle obmedzenia občianskych práv občanov“. Podľa bývalého predsedu nemeckého spolkového ústavného súdu Hansa Jürgena Papiera „mimoriadne opatrenia neodôvodňujú pozastavenie občianskych slobôd v prospech autoritárskeho a dozorného štátu“.
 • V niekoľkých krajinách sa začali petície, ktorých cieľom je ukončiť zákaz vychádzania a ďalšie zásahy do základných práv. Súčasne sa čoraz viac odstraňujú kritické videozáznamy, a to dokonca aj od lekárov. V Berlíne polícia ukončila povolenú akciu za základné práva, pri ktorej bola distribuovaná nemecká ústava.

31. marca 2020 (II)

 • Grafická analýza údajov z európskeho monitorovania pôsobivo ukazuje, že bez ohľadu na prijaté opatrenia zostala celková úmrtnosť v celej Európe v normálnom rozmedzí alebo do 25. marca a často výrazne pod úrovňou z predchádzajúcich rokov. Iba v Taliansku (nad 65 rokov) sa celková miera úmrtnosti mierne zvýšila (pravdepodobne z niekoľkých dôvodov), ale stále bola pod predchádzajúcimi chrípkovými obdobiami.
 • Predseda nemeckého inštitútu Roberta Kocha opätovne potvrdil, že existujúce podmienky a skutočná príčina smrti nehrajú pri definovaní tzv. „Korónových úmrtí“ žiadnu úlohu. Z lekárskeho hľadiska je takáto definícia jednoznačne zavádzajúca. Má očividný a všeobecne známy účinok, ktorý vyvoláva strach z politiky a spoločnosti.
 • V Taliansku sa situácia teraz začína upokojovať. Pokiaľ je známe, dočasne zvýšená miera úmrtnosti (65+) bola skôr miestna, často sprevádzanými masovou panikou a rozpadom zdravotnej starostlivosti. Napríklad politik zo severného Talianska sa pýta: „Ako je možné, že Covid pacienti z Brescie sú prepravovaní do Nemecka, zatiaľ čo v neďalekej Verone sú dve tretiny postelí intenzívnej starostlivosti prázdne?“
 • V článku uverejnenom v European Journal of Clinical Investigation, stanfordský profesor medicíny John C. Ioannidis kritizuje „škody zo zveličovania informácií a opatrení bez dôkazov“. Dokonca aj časopisy zverejnili na začiatku pochybné tvrdenia.
 • Čínska štúdia uverejnená v Čínskom časopise epidemiológie začiatkom marca, ktorá naznačovala nespoľahlivosť testov na vírus Covid19 (približne 50% falošne pozitívnych výsledkov u asymptomatických pacientov), ​​sa odvtedy stiahla. Vedúci autor štúdie, dekan lekárskej fakulty, nechcel uviesť dôvod stiahnutia a hovoril o „citlivej veci“, ktorá by mohla naznačovať politický tlak, ako poznamenal novinár NPR. Nezávisle od tejto štúdie je však už dlho známa nespoľahlivosť tzv. Testov na vírus PCR: V roku 2006 sa napríklad v kanadskom domove s opatrovateľskou službou objavila masová infekcia koronavírusmi SARS, ktorá sa neskôr ukázala ako bežné chrípkové koronavírusy (ktoré môžu byť taktiež fatálne pre rizikové skupiny).
 • Autori nemeckej siete pre riadenie rizík (German Risk Management Network RiskNET ) hovoria v analýze Covid19 o „slepom lete“, ako aj o „nedostatočnej kompetencii a etike údajov“. Namiesto stále väčšieho počtu testov a opatrení je potrebná reprezentatívna vzorka. Je potrebné kriticky spochybniť „zmysel a pomer“ opatrení.
 • Španielsky rozhovor s medzinárodne uznávaným argentínsko-francúzskym virológom Pablom Goldschmidtom bol preložený do nemčiny. Goldschmidt považuje zavedené opatrenia za lekársky kontraproduktívne a poznamenáva, že človek musí teraz „prečítať Hannah Arendtovú“, aby pochopil „pôvod totalitárstva“.
 • Maďarský premiér Viktor Orbán, podobne ako iní predsedovia vlád a prezidenti pred ním, z veľkej časti oslabil maďarský parlament „mimoriadnym právnym režimom počas výnimočného stavu“ a teraz ho môže v podstate riadiť dekrétom.

31. marca 2020 (I)

Richard Capek a ďalší vedci už preukázali, že počet testovaných pozitívnych jedincov vo vzťahu k počtu vykonaných testov zostáva konštantný vo všetkých doteraz študovaných krajinách, čo hovorí proti exponenciálnemu šíreniu („epidémii“) vírusu a iba naznačuje exponenciálny nárast počtu testov.

Podiel pozitívne testovaných jedincov je v závislosti od krajiny medzi 5 a 15%, čo zodpovedá zvyčajnému šíreniu koronavírusov. Je zaujímavé, že tieto konštantné číselné hodnoty nie sú aktívne oznamované (ani odstraňované) orgánmi a médiami. Namiesto toho sú exponenciálne, ale irelevantné a zavádzajúce krivky zobrazené bez kontextu.

Takéto správanie samozrejme nezodpovedá profesionálnym lekárskym štandardom, ako to objasňuje správa o tradičnej chrípke Nemeckého inštitútu Roberta Kocha (s. 30, pozri tabuľku nižšie). Tu sa okrem počtu detekcií (vpravo) zobrazuje aj počet vzoriek (vľavo, šedé stĺpce) a pozitívna frekvencia (vľavo, modrá krivka).

Toto okamžite ukazuje, že počas chrípkovej sezóny pozitívna miera stúpa z 0 na 10% až do 80% vzoriek a po niekoľkých týždňoch klesne späť na normálnu hodnotu. Na porovnanie testy Covid19 ukazujú konštantnú pozitívnu mieru v normálnom rozsahu (pozri nižšie).

rki-influenza-report-2017.png
Vľavo: Počet vzoriek a pozitívna rýchlosť; vpravo: počet detekcií (RKI, 2017)

Konštantná Covid19-pozitívna miera s údajmi z USA (Dr. Richard Capek). Analogicky to platí pre všetky ostatné krajiny, pre ktoré sú v súčasnosti k dispozícii údaje o počte vzoriek.

infizierte-pro-test2603_001.jpg
Pozitívna miera Covid19 (Dr. Richard Capek, údaje z USA)

30. marca 2020 (II)

V niektorých krajinách existuje stále viac dôkazov týkajúcich sa COVID-19, že „liečba môže byť horšia ako choroba“.

Na jednej strane existuje riziko tzv. nozokomiálnych infekcií, s ktorými sa pacient nakazí v nemocnici. Odhaduje sa, že v Európe sa každý rok vyskytne 2,5 milióna takýchto prípadov, čo vedie k 50 000 úmrtiam ročne. Aj v nemeckých jednotkách intenzívnej starostlivosti asi 15% pacientov získava nozokomiálne infekcie vrátane pneumónie s umelým dýchaním. Ďalším špecifickým problémom je nárast zoznamu patogénov rezistentných na antibiotiká v nemocniciach.

Ďalším aspektom sú veľmi agresívne dobre mienené liečby, ktoré sa stále viac používajú u pacientov s COVID-19. Patria sem najmä podávanie steroidov, silných antibiotík a antivírusových liekov (alebo ich kombinácií). Už pri liečbe pacientov so SARS-1 sa ukázalo, že výsledky pri tejto liečbe boli často horšie a mali vyššiu úmrtnosť ako bez takejto liečby.

30. marca 2020 (I)

V Nemecku niektoré kliniky už nemôžu prijať pacientov. Nie preto, že je ich príliš veľa alebo príliš málo, ale preto, že zdravotnícky personál má pozitívny výsledok testu, aj keď vo väčšine prípadov takmer nevykazujú žiadne príznaky. To znova ilustruje, ako a prečo sa zdravotné systémy ochromujú.

V nemeckom opatrovateľskom dome pre chorých zomrelo 15 ľudí s pozitívnymi výsledkami testu, mnohí bez známok koronavírusu. Nemecký lekársky špecialista nás informuje: „Z môjho lekárskeho hľadiska existujú dôkazy, že niektorí z týchto ľudí mohli v dôsledku prijatých opatrení zomrieť. Ľudia s demenciou sa dostávajú do veľkého stresu, keď sa v ich každodennom živote robia veľké zmeny: izolácia, žiadny fyzický kontakt, prípadne personál s ochranným vybavením.“ V nemeckej a medzinárodnej štatistike sa však zomrelý považuje za „smrteľné následky koróny“. V súvislosti s „korónovou krízou“ je teraz možné zomrieť na chorobu aj bez jej príznakov.

Podľa švajčiarskeho farmakológa Inselspital Hospital v Berne prinútil zamestnancov ísť na dovolenku, zastaviť liečbu a odložiť chirurgický zákrok kvôli strachu z COVID-19.

Profesor Gerard Krause, vedúci oddelenia epidemiológie v centre Helmholtzovho centra štúdia infekčných chorôb varuje v nemeckej televízii ZDF, že protivírusové opatrenia „môžu viesť k väčšiemu počtu úmrtí ako samotný vírus“.

Rôzne médiá uviedli, že viac ako 40 lekárov v Taliansku už zomrelo „počas epidémie COVID-19“. Pohľad na príslušný zoznam však ukazuje, že väčšina zosnulých lekárov sú lekári s dlhoročným dôchodkom vo všetkých smeroch vrátane 90-ročných psychiatrov a detských lekárov, z ktorých väčšina pravdepodobne zomrela na prirodzené príčiny.

Rozsiahly prieskum na Islande potvrdzuje, že 50% všetkých ľudí s pozitívnym výsledkom testu je „bez príznakov“. Podľa islandských údajov sa miera úmrtnosti na COVID-19 počíta aj na „promile“, t.j. na úrovni chrípky alebo nižšej. Pri jednom z dvoch úmrtí s pozitívnym výsledkom testu bol jeden „turista s neobvyklými príznakmi“. (Viac údajov o Islande)

Peter Hitchens, novinár britského denníka Daily Mail píše: „Existujú presvedčivé dôkazy o tom, že táto veľká panika je hlúpa. Napriek tomu je naša sloboda porušená a naša ekonomika je oslabená. Hitchens poznamenáva, že v niektorých častiach Veľkej Británie policajní roboti sledujú a hlásia „voliteľné“ prechádzky v prírode. V niektorých prípadoch policajné bezpilotné lietadlá vyzývajú ľudí, aby sa vrátili „na záchranu životov“ cez reproduktor. (Poznámka: ani George Orwell o ničom takom neuvažoval)

Talianska tajná služba varuje pred verejnými nepokojmi a povstaniami. Supermarkety už boli vyplienené a lekárne prepadnuté.

Profesor Sucharit Bhakdi medzitým zverejnil video (nemecky/anglicky), v ktorom vysvetľuje svoj otvorený list kancelárke Dr. Angela Merkelovej.

29. marca 2020

 • Najnovšie údaje Nemeckého inštitútu Roberta Kocha ukazujú, že zvýšenie počtu pozitívnych výsledkov testov je úmerné zvýšeniu počtu testov, t.j. v percentuálnom vyjadrení zostáva približne rovnaké. To môže naznačovať, že zvýšenie počtu prípadov choroby je spojené najmä so zvýšením počtu testov, a nie s prebiehajúcou epidémiou.
 • Dr. Suharit Bhakdi, zaslúžilý profesor lekárskej mikrobiológie v Mohuči, napísal otvorený list nemeckej kancelárke Angele Merkelovej a vyzval na naliehavé preskúmanie opatrení proti COVID-19. List obsahuje päť dôležitých otázok.
 • Milánsky mikrobiológ Maria Rita Gismondo vyzýva taliansku vládu, aby prestala hlásiť denný počet „pozitívnych výsledkov testov“, pretože tieto čísla sú „falošné“ a spôsobujú paniku. Počet pozitívnych výsledkov testu do značnej miery závisí od typu a počtu testov a nehovorí nič o zdravotnom stave.
 • Doktor John Ioannidis, profesor medicíny a epidemiológie na Stanforde, poskytol hodinový hĺbkový rozhovor o nedostatku údajov na hodnotenie COVID-19.
 • Argentínsky virológ Pablo Goldschmidt, ktorý žije vo Francúzsku, stále považuje politickú reakciu na COVID-19 za „úplne prehnanú“ a varuje pred „totalitnými opatreniami“.
 • Taliansky autor Fulvio Grimaldi, narodený v roku 1934, vysvetľuje, že štátne reštriktívne opatrenia prijaté v Taliansku sú „horšie ako za fašizmu“. Parlament a spoločnosť sú úplne zbavené svojich práv.

28. marca 2020

 • V novej štúdii univerzity v Oxforde sa dospelo k záveru, že COVID-19 môže existovať vo Veľkej Británii od januára 2020, môže už infikovať a imunizovať polovicu populácie. Väčšina ľudí však nemá žiadne príznaky alebo má iba mierne príznaky. To bude znamenať, že menej ako jeden z 1 000 ľudí s COVID-19 potrebuje hospitalizáciu.
 • Britské médiá informovali o 21-ročnej žene, ktorá zomrela na COVID-19 „bez akýchkoľvek predchádzajúcich chorôb“. Odvtedy sa však ukázalo, že žena nedala pozitívny výsledok testu, bola prijatá do nemocnice so srdcovým infarktom (samovražda nie je vylúčená). Koronerka povedala, že zomrela na COVID-19, keď počula, že má mierny kašeľ.
 • Nemecký mediálny vedec profesor Otfried Jarren kritizoval, že mnoho médií poskytuje nekritickú žurnalistiku, ktorá zdôrazňuje hrozby a výkonnú moc. Podľa profesora Jarrena medzi odborníkmi takmer neexistuje diferenciácia a skutočná debata.

27. marca 2020 (II)

Nemecký vedec Dr. Richard Capek na základe kvantitatívnej analýzy tvrdí, že „epidémia koronavírusov“ je v skutočnosti „testovacou epidémiou“. Capek ukazuje, že pri exponenciálnom náraste počtu testov zostáva percento pozitívnych výsledkov stabilné a úmrtnosť klesá, čo vyvracia exponenciálnu distribúciu samotného vírusu.

Nemecký profesor virológie, Dr. Carsten Scheller z Univerzity vo Würzburgu, v hlasovom zázname vysvetľuje, že Covid-19 je určite porovnateľný s chrípkou a doteraz vedie k menšiemu počtu úmrtí. Profesor Scheller má podozrenie, že exponenciálne krivky, často prezentované v médiách, sú viac spojené so zvýšením počtu testov ako so šírením samotného vírusu. Napríklad Japonsko a Južná Kórea sa napriek miliónom čínskych turistov a minimálnym sociálnym obmedzeniam ešte nestretli s krízou Covid-19.

Posledné údaje z mesta Bergamo ukazujú, že celková úmrtnosť v marci 2020 sa zvýšila zo zvyčajných 150 ľudí mesačne na približne 450 ľudí. Stále nie je jasné, aký podiel na tom mal Covid19 a aký podiel spôsobili iné faktory, ako napríklad masová panika, systémový kolaps a samotné zablokovanie. Mestskú nemocnicu zrejme obsadili ľudia z celého regiónu a tá skolabovala.

Dvaja profesori Stanfordu, Dr. Eran Bendavid a Dr. Jay Bhattacharya, vysvetľujú, že letalitu Covid-19 nadhodnocuje niekoľko rádov, pravdepodobne dokonca v Taliansku je to iba 0,01% – 0,06%, a teda nižšia ako chrípka. Hlavným dôvodom tohto prehodnotenia je veľmi podcenený počet infikovaných ľudí bez príznakov. Príkladom je plne testovaná talianska komunita Vaud, ktorá vykázala 50 až 75% ľudí bez príznakov s pozitívnym testom.

Dr. Gerald Gaß, prezident Nemeckej asociácie nemocníc, vysvetlil v rozhovore s Handelsblattom, že „extrémna situácia v Taliansku je spôsobená najmä veľmi nízkou kapacitou intenzívnej starostlivosti“.

Wolfgang Wodarg, jeden z prvých a vysoko známych kritikov „paniky Covid-19“, bol odstránený Medzinárodnou radou pre transparentnosť Nemecka, kde viedol pracovnú skupinu pre zdravie. Wodarg už bol za svoju kritiku médiami napadnutý.

anzahl-infizierte-und-tests-2603.jpg
Počet testov a pozitívnych testov (proporcionálne)

infizierte-pro-test2603.jpg
Pozitívnych testov na počet testov (konštantne)

Rastúci počet testov odhaľuje úmerný počet infekcií, pomer zostáva konštantný, čo hovorí proti prebiehajúcej vírusovej epidémii. (Dr. Richard Capek, údaje z USA)

Informátor NSA Edward Snowden varuje, že vlády využívajú súčasnú situáciu na rozšírenie stavu dohľadu a obmedzenie základných práv. Kontrolné opatrenia, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú, by sa po kríze nezrušili.

27. marca 2020 (I)

Taliansko: Podľa najnovších údajov, ktoré uverejnilo talianske ministerstvo zdravotníctva, je celková úmrtnosť vo všetkých vekových skupinách nad 65 rokov po úmrtí v dôsledku miernej zimy výrazne vyššia. Až do 14. marca bola celková úmrtnosť stále pod chrípkovou sezónou 2016/2017, ale medzitým ju možno už prekročila. Väčšina tejto nadmernej úmrtnosti v súčasnosti pochádza zo severného Talianska. Presná úloha systému Covid-19 v porovnaní s inými faktormi, ako sú panika, kolaps v zdravotníctve a samotné zákazy, však zatiaľ nie je jasná.

italia-mortalita-marzo-14.png
Taliansko: Celková úmrtnosť 65+ rokov (červená čiara) (MdS / 14. marec 2020)

Francúzsko: Podľa posledných údajov z Francúzska, celková úmrtnosť na vnútroštátnej úrovni zostáva po miernom období chrípky v normálnom rozmedzí. V niektorých regiónoch, najmä na severovýchode Francúzska, však celková úmrtnosť vo vekovej skupine nad 65 rokov už prudko vzrástla v súvislosti s Covid-19 (pozri obrázok nižšie).

france-mortality.png
Francúzsko: Celková úmrtnosť na vnútroštátnej úrovni (nad) a vo vážne postihnutom departemente Haut-Rhin (SPF / 15. marca 2020)

Francúzsko takisto poskytlo podrobné informácie o pacientoch s pozitívnym výsledkom testu:

Vekové rozdelenie hospitalizovaných pacientov (vľavo hore), pacientov s intenzívnou starostlivosťou (vpravo hore), pacientov doma (vľavo dole) a úmrtí (vpravo dole).

 • Priemerný vek mŕtvych je 81,2 roka.
 • 78% mŕtvych bolo starších ako 75 rokov, 93% malo viac ako 65 rokov.
 • 2,4% mŕtvych bolo mladších ako 65 rokov a predtým boli zdraví.
 • Priemerný vek pacientov na oddelení intenzívnej starostlivosti je 65 rokov.
 • 26% pacientov intenzívnej starostlivosti starších ako 75 rokov, 67% malo predchádzajúce choroby.
 • 17% pacientov intenzívnej starostlivosti mladších ako 65 rokov bolo predtým zdravých.

Francúzske orgány dodávajú, že podiel Covid-19 na celkovej úmrtnosti ešte nebol stanovený.

france-age-distribution-march-24.png
Vekové rozdelenie hospitalizovaných pacientov (vľavo hore), pacientov s intenzívnou starostlivosťou (vpravo hore), pacientov doma (vľavo dole) a zomretých (vpravo dole). Zdroj: SPF / 24. marca 2020

USA: Vedecký pracovník Stephen McIntyre vyhodnotil oficiálne údaje o úmrtiach na zápal pľúc v USA. Zvyčajne zomiera 3 000 až 5 500 osôb týždenne, a teda výrazne viac, ako sú súčasné údaje pre Covid19. Celkový počet úmrtí v USA je medzi 50 000 a 60 000 za týždeň. (Poznámka: V nasledujúcom grafe ešte posledné údaje za marec 2020 ešte neboli úplne aktualizované, takže krivka klesá).

us-pneumonia-deaths.png
USA: Úmrtia na zápal pľúc týždenne (CDC / McIntyre)

Veľká Británia:

 • Neil Ferguson z Imperial College London teraz predpokladá, že Spojené kráľovstvo má dostatočnú kapacitu na jednotkách intenzívnej starostlivosti na liečbu pacientov s Covid19.
 • John Lee, zaslúžilý profesor patológie, tvrdí, že osobitným spôsobom, ako nahlásiť prípady Covid-19, je prehodnotiť riziko, ktoré Covid-19 nesie nad konvenčnou chrípkou a prechladnutím.

Ďalšie témy:

 • Predbežná štúdia vedcov na Stanfordskej univerzite zistila, že 20 až 25% pacientov pozitívnych na Covid19 tiež testovalo pozitívne na iné chrípkové vírusy alebo SARS.
 • Počet žiadostí o poistenie v nezamestnanosti v Spojených štátoch stúpol na viac ako tri milióny (záznam). V tejto súvislosti sa tiež očakáva prudký nárast počtu samovrážd.
 • Prvý pacient s pozitívnym výsledkom v Nemecku sa už uzdravil. Podľa jeho vyjadrenia 33-ročný muž zažil chorobu „nie tak zlú ako chrípka“.
 • Španielske médiá uviedli, že rýchle testy na protilátky proti Covid-19 majú senzitivitu iba 30%, hoci by to malo byť najmenej 80%.
 • Štúdia v Číne v roku 2003 ukázala, že pravdepodobnosť úmrtia na koronavírus SARS je o 84% vyššia u ľudí z oblastí so stredným znečistením ovzdušia a 200% v prípade závažného znečistenia ovzdušia ako u pacientov z oblastí s čistým vzduchom.
 • Nemecká sieť liekov založených na dôkazoch (EbM) kritizuje mediálne správy o Covid-19: „Mediálne pokrytie v žiadnom prípade nezohľadňuje kritériá pre informácie o rizikách založené na dôkazoch, ako sme požadovali. Predkladanie nespracovaných údajov bez uvedenia iných príčin smrti vedie k prehodnoteniu rizika.“

26. marca 2020

USA. Najnovšie údaje z USA z 25. marca naznačujú pokles počtu chorôb podobných chrípke (SARS, chrípka, prechladnutie, COVID-19 atď.) V celej krajine, ktorých frekvencia je v súčasnosti výrazne nižšia ako priemer za predchádzajúce roky. Dôvodom nemôžu byť reštriktívne opatrenia vlády, pretože sú platné menej ako týždeň, najmä vzhľadom na inkubačné obdobie.

us-influenza-trend.png
US Influenza Trend (March 25, 2020) us-illness-levels.png
US Influenza Trend (March 25, 2020)

Nemecko. V nedávnej správe o chrípke uverejnenej v Inštitúte Roberta Kocha v Nemecku 24. marca sa uvádza „celonárodný pokles aktivity akútnych infekcií dýchacích ciest“: počet chorôb podobných chrípke a počet hospitalizácií sú pod úrovňou predchádzajúcich rokov a v súčasnosti sa neustále znižujú. RKI pokračuje: „Zvýšenie počtu návštev u lekára sa v súčasnosti nedá vysvetliť ani vírusmi chrípky cirkulujúcimi v populácii, ani SARS-CoV-2.“

rki-atemwegserkrankungen-20-2-2020.png
Nemecko: Ochorenia dýchacích ciest 2019/2020 v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi rki-kliniken-belegung.png
Nemecko: Hospitalizácia z dôvodu chorôb dýchacích ciest podľa vekových skupín

Taliansko. Renomovaný taliansky virológ Giulio Tarro tvrdí, že miera úmrtnosti na Covid-19 je dokonca nižšia ako 1% v Taliansku, a preto je porovnateľná s chrípkou. Vyššie hodnoty vznikajú iba preto, že sa nerozlišuje medzi úmrtnosťou „s“ a „na“ Covid-19 a tiež preto, že počet infikovaných osôb (bez príznakov) je veľmi podceňovaný.

Veľká Británia. Autori štúdie na British Imperial College, ktorá predpovedala až 500 000 úmrtí, opäť znižujú svoje predpovede. Potom, čo už pripustili, že významná časť úmrtí s pozitívnym výsledkom testu je súčasťou normálnej úmrtnosti, teraz tvrdia, že vrchol choroby možno dosiahnuť do dvoch až troch týždňov.

Veľká Británia. Vo februári 2019 Guardian uviedol, že dokonca aj v období slabej chrípkovej sezóny 2018/2019 bolo vo Veľkej Británii viac ako 2 180 prípadov pomoci na oddeleniach intenzívnej starostlivosti spojených s chrípkou.

Švajčiarsko. Zdá sa, že vo Švajčiarsku je nadmerná úmrtnosť na Covid-19 stále nulová. Poslednou „obeťou smrti“, ktorú médiá predstavili, je 100-ročná žena. Švajčiarska vláda však naďalej sprísňuje reštriktívne opatrenia.

Švédsko. Švédsko naďalej dodržiava liberálnu stratégiu pre Covid-19, ktorá je založená na dvoch zásadách: rizikové skupiny sú chránené a ľudia s príznakmi chrípky zostávajú doma. „Ak budete postupovať podľa týchto dvoch pravidiel, nebudete potrebovať ďalšie opatrenia, ktorých dopad bude v každom prípade zanedbateľný,“ uviedol hlavný epidemiológ Anders Tegnell. Sociálno-ekonomický život bude normálne pokračovať. Podľa Tegnella sa zatiaľ veľký príliv do nemocníc nevyskytol.

Nemecká expertka na trestné a ústavné právo, Dr. Jessica Hamed, tvrdí, že opatrenia ako všeobecný zákaz vychádzania a zákazy kontaktov sú masívnym a neprimeraným útokom na základné práva a slobodu, takže je zrejmé, že „všetko je nezákonné“.

Najnovšia európska monitorovacia správa o celkovej úmrtnosti naďalej vykazuje normálne alebo podpriemerné hodnoty vo všetkých krajinách a vo všetkých vekových skupinách, ale teraz, s jednou výnimkou: vo vekovej skupine nad 65 rokov v Taliansku sa v súčasnosti predpokladá celková zvýšená úmrtnosť (tzv. oneskorené nastavenie z-skóre), ktoré je však stále pod hodnotami chrípkových vĺn v rokoch 2017 a 2018.

25. marca 2020

Profesor Stanfordskej univerzity John Joannidis, ktorý použil údaje z výletnej lode Diamond Princess, ukázal, že úmrtia podľa Covid-19 v závislosti od veku sa pohybujú od 0,025% do 0,625%, to znamená v rozmedzí silných prechladnutí alebo chrípky. To sa približne zhoduje so zisteniami vyššie uvedenej štúdie o skutočnej úmrtnosti vo Wu-chane na úrovni 0,04% až 0,12%.

Japonská štúdia ukázala, že zo všetkých cestujúcich na rovnakom plavidle s pozitívnym výsledkom testu, dokonca aj vo veku 80 – 89 rokov, zostalo 48% úplne asymptomatických, zatiaľ čo vo veku 70 – 79 rokov to bolo ohromujúcich 60%, ktorí vôbec nemali žiadne príznaky. To opäť vyvoláva otázku, či sú už existujúce choroby dôležitejšie ako samotný vírus.

Hlasy rozumných odborníkov naďalej znejú a topia sa v prúde propagandy a dezinformácií globálnych médií:

 • Nemecký imunológ a toxikológ, profesor Stefan Hockertz, vysvetľuje v rozhovore v rádiu, že Covid-19 nie je nebezpečnejší ako chrípka, iba sa mu venuje väčšia pozornosť. Nebezpečnejšie ako vírus sú strach a panika, ktorú vytvárajú médiá, a „autoritatívna reakcia“ mnohých vlád. Profesor Hockertz tiež poznamenáva, že väčšina takzvaných „mŕtvych na koronavírus“ skutočne mala pozitívny výsledok testu, ale zomrela na iné príčiny. Verí, že desaťkrát toľko ľudí už údajne malo Covid19, ale nevšimli si nič alebo len veľmi málo.
 • Argentínsky virológ a biochemik Pablo Goldschmidt tvrdí, že Covid-19 nie je nebezpečnejší ako nachladnutie alebo chrípka. Možno to cirkulovalo už v predchádzajúcich rokoch, ale nebolo objavené, pretože ho nikto nehľadal. Goldschmidt hovorí o „globálnom terore“, ktorý vytvorili médiá a politici. Podľa neho každý rok zomrie na zápal pľúc 3 000 000 novorodencov z celého sveta a 50 000 dospelých v Spojených štátoch.
 • Profesor Martin Exner, vedúci Inštitútu hygieny Univerzity v Bonne, v rozhovore vysvetľuje, prečo je zdravotnícky personál v súčasnosti pod tlakom, aj keď zatiaľ v Nemecku sotva došlo k nárastu počtu pacientov: Na jednej strane, lekári a zdravotné sestry, ktorí majú pozitívny test, musia byť v karanténe a často je ťažké ich nahradiť. Na druhej strane sestry zo susedných krajín, ktoré poskytujú dôležitú časť starostlivosti, v súčasnosti nemôžu vstúpiť do krajiny z dôvodu uzavretých hraníc.
 • Profesor Julian Nida-Rumelin, bývalý nemecký minister kultúry a profesor etiky, poznamenáva, že Covid-19 nepredstavuje nebezpečenstvo pre zdravé obyvateľstvo ako celok, a preto nie sú opodstatnené extrémne opatrenia, ako napríklad zákaz vychádzania.

24. marca 2020

Spojené kráľovstvo vypustilo Covid-19 z oficiálneho zoznamu vysoko komplikovaných infekčných chorôb (HCID) s tým, že úmrtnosť je „všeobecne nízka“.

Riaditeľ Nemeckého národného inštitútu zdravia (RKI) potvrdil, že oni všetky úmrtia považujú za pozitívny výsledok testu, bez ohľadu na skutočnú príčinu smrti, ako „smrť spôsobenú koronavírusom“. Priemerný vek zomretých je 82 rokov, najčastejšie so závažnými sprievodnými chorobami. Rovnako ako vo väčšine ostatných krajín je nadmerná úmrtnosť na Covid-19 pravdepodobne v Nemecku takmer nulová.

Postele vo švajčiarskych oddeleniach intenzívnej starostlivosti vyhradené pre pacientov Covid19 sú stále „väčšinou prázdne“.

Nemecká profesorka Karin Mölling, bývalá vedúca oddelenia lekárskej virológie na univerzite v Zürichu v rozhovore uviedla, že Covid-19 nie je „smrteľný vírus“ a že „panika by sa mala zastaviť“.

23. marca 2020

Talianska štúdia z augusta 2019 ukázala, že miera úmrtnosti na chrípku v Taliansku sa v posledných rokoch pohybovala od 7 000 do 25 000 ľudí. Táto hodnota je vyššia ako vo väčšine ostatných európskych krajín v dôsledku veľkej staršej populácie v Taliansku a oveľa vyššia ako doteraz pripísaná Covid-19.

Svetová zdravotnícka organizácia WHO v novom bulletine uvádza, že Covid-19 sa v skutočnosti šíri pomalšie a nie rýchlejšie ako chrípka, asi o 50%. Okrem toho sa zdá, že presymptomatický prenos je v Covid-19 oveľa nižší ako v prípade chrípky.

Dánsky vedec Peter Götsche, zakladateľ slávnej Cochrane Medical Collaboration, píše, že Covid-19 je „epidémia masovej paniky“ a „logika bola jednou z prvých obetí“.

Bývalý izraelský minister zdravotníctva Yoram Lass hovorí, že nový koronavírus je „menej nebezpečný ako chrípka“ a lokalizačné opatrenia „zabijú viac ľudí ako vírus“. Dodáva, že „čísla nezodpovedajú panike“ a „psychológia prevažuje nad vedou“. Ďalej poznamenáva, že „Taliansko je známe svojím obrovským výskytom respiračných problémov, viac ako trikrát viac ako ktorákoľvek iná európska krajina.“

Pietro Vernazza, švajčiarsky špecialista na infekčné choroby, tvrdí, že mnohé zo zavedených opatrení nie sú založené na vede a mali by sa zrušiť. Podľa Vernazzy nedáva zmysel hromadné testovanie, pretože 90% populácie nebude vidieť žiadne príznaky a karantény a záverečné školy sú dokonca „kontraproduktívne“. Odporúča, aby boli chránené iba rizikové skupiny, pričom by to neporušovalo hospodárstvo a spoločnosť ako celok.

Prezident Svetovej federácie lekárov Frank Ulrich Montgomery tvrdí, že blokovacie opatrenia, ako v Taliansku, sú „neprimerané“, „kontraproduktívne“ a mali by sa zrušiť.

Švajčiarsko: Napriek panike v médiách je nadmerná úmrtnosť stále takmer nulová. Poslednými obeťami s pozitívnym testom sú vo vekovej hranici 96 a 97 rokov so sprievodnými chorobami.

22. marca 2020

Pokiaľ ide o situáciu v Taliansku: väčšina hlavných médií nepravdivo uvádza, že v Taliansku zomiera na koronavírus denne až 800 ľudí. Predseda talianskej služby civilnej ochrany v skutočnosti zdôrazňuje, že ide o úmrtia „s koronavírusom, nie na koronavírus“ (03:30 min., tlačová konferencia). Inými slovami, títo ľudia zomreli s pozitívnym výsledkom testu.

Ako ukázali profesori Ioannidis a Bhakdi, v krajinách ako Južná Kórea a Japonsko, kde sa nezaviedli žiadne reštriktívne opatrenia, došlo k takmer nulovej nadmernej úmrtnosti v spojitosti s Covid-19, zatiaľčo na výletnej lodi „Diamond Princess“ sa ukázala extrapolovaná miera úmrtnosti ako pri sezónnej chrípke alebo pod ňou.

Podľa výsledkov testov je súčasná miera úmrtnosti v Taliansku stále nižšia ako 50% normálnej dennej celkovej úmrtnosti v Taliansku, čo predstavuje približne 1800 úmrtí za deň. Je preto možno dokonca pravdepodobné, že väčšina normálnej dennej úmrtnosti sa teraz považuje za úmrtnosť na Covid-19 (pretože poskytuje pozitívny výsledok). Zdôraznil to predseda talianskej služby civilnej ochrany.

Vo Švajčiarsku sa v súčasnosti pozoruje 56 úmrtí pozitívnych na test, z ktorých všetci boli „vysokorizikovými pacientmi“ v dôsledku ich pokročilého veku a / alebo už existujúcich chorôb. Ich skutočná príčina smrti, či na vírus alebo s pozitívnym testom na vírus, nebola uvedená.

Švajčiarska vláda vyhlásila, že situácia v južnom Švajčiarsku (blízko Talianska) je „dramatická“, ale miestni lekári to popierajú a tvrdia, že všetko je v poriadku.

Podľa talianskeho profesora Waltera Riccardiho „iba 12% úmrtných listov uvádzalo priamu príčinu koronavírusu“, zatiaľ čo vo verejných správach „všetci ľudia, ktorí zomreli v nemocniciach s koronavírusom, sa považujú za zomierajúcich na koronavírus“. To znamená, že údaje o úmrtnosti v Taliansku uvádzané médiami sa musia znížiť najmenej osemkrát, aby sa získala skutočná úmrtnosť na vírus. Výsledkom teda nie je viac ako niekoľko desiatok úmrtí za deň v porovnaní s celkovou dennou úmrtnosťou 1800 úmrtí a až 20 000 úmrtnosťou na chrípku ročne.

borrelli2.jpg
Angelo Borrelli, vedúci talianskej služby civilnej ochrany, zdôraznil rozdiel medzi úmrtiami s koronavírusom a na koronavírus (čiže s pozitívnym testom a na iné choroby, alebo v dôsledku vírusu – pozn. prekl.).

21. marca 2020

Španielsko uvádza iba tri prípady úmrtia pod 65 rokov s pozitívnym testom (z celkového počtu okolo 1 000). Ich predchádzajúci zdravotný stav a skutočná príčina smrti zatiaľ nie sú známe.

Podľa talianskych spravodajských správ 90% tých, ktorí mali pozitívny test v regióne Lombardia, zomrelo mimo oddelení intenzívnej starostlivosti, najmä doma alebo na oddeleniach všeobecnej starostlivosti. Ich príčina smrti a možná úloha karanténnych opatrení pri ich úmrtí ostávajú nejasné. Na oddeleniach intenzívnej starostlivosti zomrelo iba 260 z 2168 ľudí s pozitívnym testom.

The Japan Times sa pýta: „Japonsko čakalo explóziu koronavírusu. Kde je?“ Napriek tomu, že Japonsko bolo jedným z prvých, kde boli získané pozitívne výsledky testov a neboli určené žiadne obmedzenia, je jednou z najmenej postihnutých krajín. Citácia: „Aj keď Japonsko nemusí poznať všetkých infikovaných, nemocnice sa neplnia a nie sú tu žiadne prípady zápalu pľúc.“

Talianski vedci tvrdia, že extrémny smog v severnom Taliansku, najhorší v Európe, by mohol byť príčinou súčasného prepuknutia zápalu pľúc, napríklad vo Wu-chane.

Vo svojom novom rozhovore profesor Sucharit Bhakdi, svetovo uznávaný odborník na lekársku mikrobiológiu, hovorí, že obviňovať iba jeden nový koronavírus z dôvodu úmrtí je „nesprávne“ a „nebezpečné“, pretože existujú aj ďalšie dôležitejšie faktory, najmä súčasné sprievodné choroby a zlá kvalita ovzdušia v mestách Číny a severného Talianska. Profesor Bhakdi poukazuje na opatrenia, o ktorých sa v súčasnosti diskutuje alebo ktoré sú považované za „groteskné“, „bezcenné“, „samovražedné“ a „kolektívne samovraždy“, ktoré skrátia priemernú dĺžku života starších ľudí a spoločnosť by ich nemala prijať.

covid-iss-stat-bloomberg.png
Taliansko. Pozitívna úmrtnosť na predchádzajúce choroby (ISS / Bloomberg)

20. marca 2020

Podľa najnovšej európskej monitorovacej správy celková úmrtnosť vo všetkých krajinách (vrátane Talianska) a vo všetkých vekových skupinách stále zostáva v rámci alebo dokonca pod normálnym rozpätím.

Podľa najnovších nemeckých štatistík je priemerný vek úmrtí s pozitívnou reakciou asi 83 rokov, väčšina z nich s už existujúcimi chorobami, ktoré môžu byť možnou príčinou smrti.

Kanadská štúdia z roku 2006, ktorú citoval profesor Stanfordu John Yoannidis, ukázala, že koronavírusy SARS môžu spôsobiť aj úmrtia až do 6% v rizikových skupinách, ako sú pacienti v liečebných ústavoch, a že súpravy vírusových testov pôvodne chybne označovali infekcie koronavírusmi SARS.

19. marca 2020

Taliansky národný zdravotnícky inštitút ISS uverejnil novú správu o úmrtiach s pozitívnym výsledkom testu:

 • Priemerný vek je 80,5 rokov (79,5 rokov pre mužov, 83,7 rokov pre ženy). 10% mŕtvych bolo starších ako 90 rokov; 90% mŕtvych bolo starších ako 70 rokov.
 • Maximálne 0,8% z tých, ktorí zomreli, nemalo predtým chronické choroby.
 • Približne 75% osôb, ktoré zomreli, malo dve alebo viac už existujúcich chorôb, 50% malo tri alebo viac už existujúcich chorôb, najmä srdcové choroby, cukrovku a rakovinu.
 • Päť úmrtí bolo vo veku 31 až 39 rokov, všetky mali vážne sprievodné ochorenia (napríklad rakovinu alebo srdcové choroby).
 • Národný inštitút zdravia zatiaľ neurčil, na čo vyšetrovaní pacienti nakoniec zomreli, a vo všeobecnosti ich nazývajú zomretí-Covid19-pozitívni.

V správe talianskych novín Corriere della Sera sa uvádza, že talianske oddelenia intenzívnej starostlivosti sa už v roku 2017/2018 pod ťarchou chrípky zrútili. Museli odložiť operácie, stiahnuť sestry z dovolenky a ukončiť darovanie krvi.

Nemecký virológ Hendrick Strick tvrdí, že je pravdepodobné, že Covid-19 nezvýši celkovú mieru úmrtnosti v Nemecku, ktoré je zvyčajne okolo 2500 ľudí za deň. Strick sa zmienil o prípade 78-ročného muža so sprievodnými chorobami, ktorý zomrel na zlyhanie srdca, následne bol pozitívny na Covid19, a preto bol zahrnutý do štatistiky úmrtí na Covid-19.

Podľa profesora Stanforda Johna Yoannidisa nemôže byť nový koronavírus nebezpečnejší ako niektoré bežné koronavírusy, dokonca aj u starších ľudí. Joannidis tvrdí, že v súčasnosti neexistujú spoľahlivé lekárske údaje, ktoré by opodstatňovali prijaté opatrenia.

covid-testkit.png
Informačný list sady na testovanie vírusu Covid19

18. marca 2020

Nová epidemiologická štúdia dospela k záveru, že miera úmrtnosti na Covid-19, dokonca aj v čínskom meste Wu-chan, bola iba 0,04% až 0,12%, a teda nižšia ako sezónna chrípka, ktorá má úmrtnosť približne 0,1 %. Ako dôvod pre nadhodnotenú úmrtnosť na Covid-19 vedci majú podozrenie, že na začiatku bolo vo Wu-chane zaznamenaných iba niekoľko prípadov, pretože choroba bola u mnohých ľudí pravdepodobne asymptomatická alebo mierna.

Čínski vedci tvrdia, že extrémny zimný smog vo Wu-chane mohol hrať rozhodujúcu úlohu pri vzniku zápalu pľúc. V lete roku 2019 sa už z dôvodu zlej kvality ovzdušia konali vo Wu-chane verejné protesty.

Nové satelitné snímky ukazujú, ako má severné Taliansko najvyššie znečistenie ovzdušia v Európe a ako sa toto znečistenie ovzdušia v dôsledku karantény výrazne znížilo.

Výrobca testovacej súpravy Covid-19 uvádza, že by sa mala používať iba na výskumné účely, a nie na diagnostické účely, pretože ešte nebola klinicky potvrdená.

17. marca 2020

Profil úmrtnosti zostáva tajomným z virologického hľadiska, pretože na rozdiel od vírusov chrípky sú deti chránené a muži sú postihnutí dvakrát častejšie ako ženy. Na druhej strane tento profil zodpovedá prirodzenej úmrtnosti, ktorá sa blíži nule pre deti a je takmer dvakrát vyššia u mužov vo veku 75 rokov ako u žien v rovnakom veku.

Mladší zomretý s pozitívnym výsledkom testu mal takmer vždy vážne sprievodné choroby. Napríklad 21-ročný španielsky futbalový tréner zomrel s pozitívnym výsledkom, čo získalo na publicite. Lekári však diagnostikovali leukémiu, ktorej typické komplikácie zahŕňajú ťažkú pneumóniu.

Taliansky profesor imunológie Sergio Romagnani z Florentskej univerzity v štúdii s 3 000 ľuďmi dospel k záveru, že 50 až 75% testovaných ľudí všetkých vekových skupín zostáva úplne asymptomatických – výrazne viac, ako sa doteraz myslelo.

Miera obsadenia jednotiek intenzívnej starostlivosti v severnom Taliansku je počas zimných mesiacov medzi 85 a 90%. Niektorí alebo mnohí z pacientov už môžu byť na testovanie pozitívni. Počet ďalších neočakávaných prípadov zápalu pľúc však ešte nie je známy.

Lekár v nemocnici v španielskom meste Malaga píše v twitteri, že ľudia dnes častejšie zomrú na paniku a systémový kolaps ako na vírus. Nemocnica je plná ľudí s prechladnutím, chrípkou a prípadne Covid-19, lekári stratili kontrolu.


Referenčné hodnoty

Lekári poskytli nasledujúce informácie o súčasnej situácii, s cieľom umožniť realisticky posúdiť riziká. (Denné aktualizácie):

Podľa najnovších údajov Talianskeho národného inštitútu zdravia ISS je priemerný vek pri úmrtí s pozitívnym testom v Taliansku v súčasnosti okolo 81 rokov. 10% úmrtí nad 90 rokov, 90% úmrtí od 70 rokov.

80% mŕtvych malo dve alebo viac chronických chorôb. 50% mŕtvych trpelo tromi alebo viacerými chronickými chorobami. Chronické ochorenia zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na kardiovaskulárne problémy, cukrovku, infekcie dýchacích ciest a rakovinu.

Menej ako 1% mŕtvych boli zdraví ľudia, t.j. ľudia bez chronických chorôb. Iba asi 30% mŕtvych sú ženy.

Taliansky inštitút zdravia navyše rozlišuje medzi tými, ktorí zomreli s koronavírusom a tými, ktorí zomreli na koronavírus. V mnohých prípadoch ešte nie je jasné, či ľudia zomreli na vírus alebo na svoje už existujúce chronické choroby alebo na kombináciu oboch.

Dvaja Taliani, ktorí zomreli do veku 40 rokov (obaja 39 rokov), mali rakovinu a cukrovku s ďalšími komplikáciami. V týchto prípadoch presná príčina smrti ešte nebola jasná.

Severné Taliansko má jednu z najstarších populácií a najhoršiu kvalitu ovzdušia v Európe, čo už viedlo k nárastu respiračných chorôb a úmrtnosti v minulosti a je pravdepodobne ďalším rizikovým faktorom v súčasnej epidémii.

Približne dvanásť „pozitívnych“ úmrtí vo Švajčiarsku boli tiež vysoko rizikoví pacienti s chronickými chorobami, s priemerným vekom 80 rokov a maximálnym vekom 90 rokov, u ktorých presná príčina smrti, t.j. od vírusu alebo ich predchádzajúcich chorôb, ešte nie je známa.

Podľa čínskej štúdie môžu súpravy na testovanie vírusov používané na celom svete viesť k falošne pozitívnym výsledkom. V týchto prípadoch ľudia nemusia byť nakazení novým koronavírusom, ale jedným z mnohých existujúcich ľudských koronavírusov, ktoré sú súčasťou ročných (a v súčasnosti prebiehajúcich) epidémií SARS.

Každý rok zomrie v priemere 8 000 ľudí na chrípku v Taliansku a až 60 000 v Spojených štátoch; normálna celková úmrtnosť v Taliansku je až 2000 úmrtí za deň; priemerný počet prípadov pneumónie ročne presahuje 120 000.

italy-smog.png
Zimný smog (NO2) v severnom Taliansku vo februári 2020 (ESA)

Lekárska literatúra

(1) Patrick et al., An Outbreak of Human Coronavirus OC43 Infection and Serological Cross-reactivity with SARS Coronavirus, CJIDMM, 2006.

(2) Grasselli et al., Critical Care Utilization for the COVID-19 Outbreak in Lombardy, JAMA, March 2020.

(3) WHO, Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019, February 2020.

Zdroj: Facts about Covid-19

Preklad: Alatyr

More updates in the English article


ALATYR | Späť na zoznam správZdieľaj:

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Začíname
%d blogerom sa páči toto: