Archív: Strach jako technologický prostředek

25. října 2008 v 10:46 | afinabul |  Knihy Som rád, že som objavil stránku Trampská nit, medzi iným sa tam nachádzajú preklady z ruskej stránky Клич генерала Филатова . Dávam to do rubriky knihy. Preklady síce nie sú úplné, ale záujemci sa môžu pustiť do azbuky.
Odkazy na preklady:
TNIT11-2008 : Národ vyvolenýTNIT05-2008 : Strašidlo panslavismuTNIT07-2008 : Proroctví a Šalomounův plánTNIT03-2007 : Camp Bondsteel – evropské Guantanamo ?TNIT07-2006 : Hlas generála FilatovaTNIT12-2007 : Černá listina z Haaguafinabul: Strach jako technologický prostředek I.TNIT01-2009 : Strach jako technologický prostředek II.

Je to skôr voľný preklad, ale hádam vocode pochopíte.
Paniku buduje nepriateľ. Nepriateľ ju projektuje. On sa na ňu spolieha, ako Göring na letectvo, Truman na atómovú bombu, Chruščov na rakety a ožran Jelcin na 39 ostreľovačov.
Panika na mňa šeptom: Čo teraz, čo teraz…
Panika – puška na stene, večná a bezporuchová. Strieľa len v jednom prípade a pod jedinou podmienkou, ak je v miestnosti strach.
Strach je typický, dokonca jediný nástroj, ktorý zabezpečuje existenciu štátu – poučuje jeden Izraelita
Izrael musí vyvolávať strach podobne ako pri teroristickom akte v Saudskej Arábií či v Iraku 91. Miestny terorizmus urobí arabské štáty viac poddajné pre Izraelskú protiteroristickú kampaň. Existuje mnoho spôsobov ako vyvolať strach, špionážne kampane, hromadné odstreľovanie/bombardovanie, rýchle popravy, zničenie celých štvrtí kde býval podozrivý, obťažujúca policajná práca… Žiadne politické usporiadanie neurobí z človeka pacifistu, iba blahobyt a strach oň prísť vo vojne. Technológia je: vyvolať strach v človeku, ten sa obráti na svoju vládu a tá vydá nové zákony, ktoré ešte viac obmedzia slobodu jednotlivca a priblížia sa k plánu na podrobenie ľudí.
Iné myslenie môže byť človeku naočkované potom, ako funkcia jeho mozgu bola narušená strachom, úzkosťou, hnevom či inak vybudená, náhodnými, alebo úmyselnými šokmi. Najčastejší výsledok podobného ovplyvňovania potom bude zmena názoru a ľahšie podľahnutie sugescii. Skupinová reakcia sa niekedy označuje ako stádový pud a najlepšie sa osvedčuje behom vojny, pri vážnych epidémiách a podobne – celkové nebezpečenstvo zväčšuje nepokoj a predovšetkým citlivosť na osobnú, alebo hromadnú sugesciu.
Nieje treba podceňovať vplyv strachu a paniky na kolektívnu psychiku a priania ľudí, ktorý potom dostanú od mocných/vlády ochranu.
Po udalostiach 9.11 zaznamenalo monitorovanie dramatický nárast v záujme ochrany. Občania sú pri prechádzkach mestom sledovaný okom kamery. Idete do obchodu, to isté, rovnako ako na letiskách, staniciach a dokonca v taxi.
Svetová sionistická ríša Rothschilda a jeho túlavých psov obklopila ľudí v nepriepustnom skafandri, ako u potápača – skafandra strachu, ktorý siaha do duše kolektívu.
Manipulátori zbierajúci strach, vytvorili rozdelený svet, aby generoval čo najviac strachu, nie len formou teroru, ale aj strachom pred budúcnosťou, nespokojnosťou, vinou, ľutovaním uplynulého, depresiou, frustráciou a stresom.
Strach vzniká len spolu s ilúziou rozdelenia, samoty a oddelenosti, kedy vedomie osobné/národné/kolektívne vníma seba ako časť a nie celok. Strach to je tieň ilúzie oddelenosti a samoty.
Srbsko a Balkán zostali vo všeobecnom strachu, pocitu masovej samoty a v ilúzii oddelenosti.
Úspešný jednotný štát Juhoslávia sa zrazu a okamžite rozpadol nadranc. Priamymi deliteľmi boli sionista Koen minister obrany SSA, sionistka Olbraitová- vtedajší minister zahraničných vecí SSA a generál sionista Clark veliteľ síl, ktoré deštruovali Juhosláviu. Svetová sionistická ríša Rothschilda a jeho siomudov z jednej zeme, Juhoslávie, bleskovo narobila 8 kusov. Jedenému je prístreškom islam, druhému katolicizmus a tretiemu pravoslávie. Jednotný jazyk Juhoslávie – Srbský rozdelili na jazyk macedónsky, chorvátsky, čiernohorský, slovinský a názov srbský ponechal len pre okolie Belehradu. Ľudí, včera plných statočnosti a hrdosti prikryl tento tieň iluzórnej rozdelenosti, ľudí sa zmocnil strach zo samoty, opustenia a neistoty, žijú s pocitom neustáleho ohrozenia.
Na Balkáne, ktorý rozbombardovalo NATO, židovské NATO, nikto zvlášť neagituje pre vstup do NATO, ale národ sa do NATO tlačí, ľudia chcú byť v NATO zo strachu a neistoty, ktoré do ľudí vlialo samotné NATO jeho vlastným kobercovým bombardovaním celej Juhoslávie. Neviem o žiadnej republike bývalej Juhoslávie ktorá nestojí v dverách NATO. Čo to je? Je to tieň iluzórnej oddelenosti, ktorý rozprestiera Svetová sionistická ríša Rothschilda na zem za zemou. Litva, Lotyšsko, Estónsko – nepočúvajú, chvejú sa zo strachu, ktorý nikdy nepochopia – tieň iluzórnej oddelenosti. Gruzínsko sa zo strachu celé pokakalo aj keď to nebolo nutné, iba ak pre Svetovú sionistickú ríšu Rothschilda a jeho siomudov, a práve pod sukne sionistickej ríše sa snaží schovať Gruzínsko žid Saakašvili – tieň iluzórnej oddelenosti pracuje na plné obrátky. Ukrajina na 78 – 80% zahlasuje pre vstup do NATO aj židovská propaganda na Ukrajine je za NATO. Dianie v Južnej Osetii a Abcházii, to desí Ukrajincov. “Tak bude aj s nami ak…”. Tanec okolo plynu – tieň iluzórnej oddelenosti, ktorým sionisti mučia Ukrajinu.
Zmysel je jeden: Ukrajinci ste osamelý a slabý, pomôže vám iba Rothschildove NATO a jeho túlavý psy. A oni idú ako stádo do NATO – ohrady pre dobytok.
Môžu siomudi nasekať z Ukrajiny 5-6 kusov? Necítia Ukrajinci strach, nebezpečenstvo a samotu zo všetkých strán? Budú sa zo strachu Ukrajinci túliť k rabínovi? Ak dva prsty namočia – môžu a tak aj budú.
V Srbsku sionisti odtrhli Kosovo, teraz chcú pri Belehrade inú oblasť Srbska – Vojvodinu. Prečo? Pre istotu vládnutia a spoľahlivého udržania pocitu malosti v národe.
Túto zimu sionisti mrazia Ukrajinu, kým nepovie: “Súhlasíme, ideme do NATO.”
Čím viac paniky generuje siostrach, pomocou vojen, konfliktov, viny a agresie, tým väčšie rozmery má strach, ktorý príjmajú… Vojny generujú gigantickú dávku strachu.

Strach jako technologický prostředek

Strach je standardní a téměř jediný instrument, zaručující existenci států. Stát má zájem na tom, aby lidi pocítili strach a obrátili se k svým lídrům s požadavkem ochrany. Ti pak vymýšlejí nové zákony, které postupně přivedou k zotročení lidstva.

Po teroristickém aktu v New Yorku či v Saudské Arábii “ochrana” občanů se zvýšila – rozumí se zvýšila se kontrola, viz odposlech hovorů, internetu, videokamery v obchodech, letištích, nádražích, někdy i v taxi, jak jsem si nedávno všiml…

Manipulátoři utvářejí svět tak, aby bylo pokud možno více strachu a to nejenom díky skutečnému terorizmu, ale i z nejisté budoucnosti, z nepokojů, z viny za minulost, z indukce lítosti, hněvu, deprese, stresu, rozčarování… Strach vzniká současně s iluzí osamocení, jako “stín iluzorního rozjednocení”.

Existovala úspěšná země Jugoslávie, a téměr naráz se rozvalila. Autory rozpadu byli : sionista Kohen, tehdejší ministr obrany USA, sionistka Albright, tehdejší ministryně zahraničí USA, generál-sionista Clark, velitel vojsk pověřených rozdělením a zničením Jugoslávie. Světová sionistická říše Rotschilda a jeho siomudrců nařezala z ní 8 kousků a tím to možná nekončí. Jeden kousek muslimský, druhý katolický, třetí pravoslavný.

Prakticky společný jazyk Jugoslávie, srbštinu, rozdělili na jazyky makedonský, chorvatský, černohorský, a název “Srbsko” ponechali pouze Bělehradu s okolím. Výsledek je, že u lidí, včera ještě odvážných a plných energie, objevil se strach. Strach, že jsou sami, světem zapomenuti a nikým nechráněni, že jim hrozí nebezpeči. A národ, který rozmlátilo sionistické Nato za 72 dní bombardování, sám žádá do Nata vstoupit.

Nikdo nijak moc neagitoval pro vstup, přesto neznám jedinou jugoslávskou republiku, která by nebušila na dveře sio-Nato. Rovněž baltské státy pokryl stín iluzorního rozjednocení a třesou se strachem, který nikdo nechápe. Gruzie se strachem celá pokakala, ačkoliv nikdo o její území nestojí, kromě Světové sionistické říše, pod jejíž sukni ji chce ukrýt sionista Saakašvilli.

Ukrajina bude hlasovat nějakých 80% za vstup do sio-Nato. Propaganda židovských novin straší Ukrajince Jižním Osetínskem : tak bude i s vámi, jestli… a ruské tanky budete mít 47km od Kyjeva ! Tanec 7/40 okolo plynovodu hraje na ně slovy banderovce Juščenka : Gruzie, plyn, černomořský flot, Krym… Žádejte o vstup do Nata, štěstí svého dojdete.

Retorická otázka : A v lůně sio-Nata sionisti by nemohli rozřezat Ukrajinu na 5 – 6 kousků ? Aby Ukrajinci viděli nebezpečí ze všech stran ? Aby se přimknuli k místnímu rabínovi ? Skutečně, možné to je, a asi se tak stane.

Maličký národ je vždy možno udržet na uzdě, velký by mohl utrhnout postroje. Jednota Kanady, Holandska, Belgie, Itálie, Francie také visí na nepříliš pevném vlasu. Prozatím Světová říše nepotřebuje nic dělit, čeká se jen na příkaz evropského císaře…

Avšak může se též stát, že tvrdohlaví chochlové (Ukrajinci) si řeknou : “K čertu s vámi, nepoddám se”. Světová sionistická říše má plán i pro takový případ. Tehdy na Kyjev vyjedou ruské tanky. Blouzním, nevěříte mi ? Jste k smíchu.

Roku 1993, se strany prospektu Kutuzova v centru Moskvy, zničeho nic, objevily se tanky. Vybafly obláčky dýmu ze svých motorů a zastavily se 200 metrů od Domu Vlády. Čtyři z nich na mostě Kalinina, byl jsem metr od nich, dalších šest na Nábřeží Tarase Ševčenka, a klidně, jak na cvičení, zamířily a spálily Dům Vlády Ruska i s tisíci tam lidmi a s počítači. Pak, jak po slavnostní přehlídce, vyfrkly trochu modrého kouře mně pod nos a odjely po prospektu Kutuzova. A my jsme sbírali raněné a mrtvé.

Podle mých údajů, zabitých bylo 6 tisíc, raněné nikdo nepočítal, ale podle vojenských počtů ve válkách bývá 10 raněných na jednoho mrtvého. Co to bylo za tanky vám nepoví ani Gračev, tehdejší ministr obrany. Nepoví též nic o posádce těch tanků, 200 metrů od domu vlády.

Tím začala děsná epocha finančních oficírů Rotschilda : Aveny, Berezovského, Abramoviče, Lifšice, Jasyna, Čubajsa, Chodorkovského, z New Yorku přilétl bandita chasid, chabadnik a tzadik (צדיק) Lazar…

Pár hodin před příjezdem těch deseti tanků mluvil jsem s generálem Kuzněcovem, tehdy velitelem Moskevského vojenského okruhu. On mne ujišťoval, že žádné tanky v Moskevských ulicích a podchodech nejsou a Kontimirovská divize má tanky ve svých boxech, žádný nechybí. Zřejmě sám neví, odkud přišly ty tanky a kdo v nich byl.

Takové známé-neznámé tanky s neznámou posádkou vytáhnou na Kyjev například z Bělgorodštiny. Budou mrtví, mnoho mrtvých. Tak se připravuje pro Ukrajince “stín iluzorního rozjednocení”. Ukrajinští sionisti už stěhují vojska k administrativní hranici s Ruskem. Tanky Kantemirovské oblasti budou v tu chvíli stát ve svých boxech a nikoho to už nebude zajímat, neboť gojové budou pohřbívat nešťastné oběti. Cílem Světové sionistické říše je – přes Everesty gojských mrtvol – vybudování komunismu-sionismu, kdy na planetě zůstane jen “zlatá miliarda” gojů-živočichů k obsluze vyvolených.

Už jsem psal o falešných dolarech Rotschilda. Roku 1992 v Leningradském přístavu přistál konvoj, jehož kontejnery se okamžitě rozvážely válečnými letadly rychlostí 900km/hod po celé Rusi a bývalém SSSR až na Čukotku, Kamčatku a Sachalin. Mírou falšdolarů Rotchilda je kontejner. Do Moskvy šlo 1000 kontejnerů, do Peterburku také 1000, do Jekatěrinburku 1010, do Vladivostoku… (podle různých informací počet může se různit.)

Na místech určení už seděli připraveni finanční oficíři Rotschilda a okamžitě pekli, jak makové buchty, soukromé banky. Starostou Leningradu byl Sobčak, jehož pravou rukou byl Putin. Znal Putin něco o tom, co obsahují ty kontejnery? Sobčaka už se nezeptáte. Snad poví něco jeho dcerka nebo žena​? Já měl informace o kontejnerech falšdolarů Rotschilda od starších oficírů ministerstva vnitra – v té době jsem byl šéfredaktorem magazinu Situacia, což byl orgán tohoto ministerstva.

Jsou tomu 4 roky, prokuratura jaksi “vyžadovala” 5 milionů dolarů od bandity Nevzlina. Ten, když to v Izraeli uslyšel, rozchechtal se hlasitě : 5 milionů? Já mám poschovávané miliardy a nikdo nikdy je nenajde. Dost pro sebe, své děti, vnuky, pravnuky… Bush, Cheynay, Lukašenko, Nevzlin, Berezovskij, Chodorkovskij a různí Friedmani…

Možná že je to dobrá věc, jestli Putin o falešných dolarech věděl. Jestli věděl, má v rukou zbraň. Takové lidi Rusko potřebuje. Slyšel jsem, že za rok 2008 zloději-sionisti vyvlekli z Ruska 50 miliard dolarů. Ať jdou s pánem bohem! Sami přivezli ty papírky, sami ať si je odvezou – na vytírání do londýnských toalet. Odvézt si ruskou ropu do Londýna nebude tak snadné. Vymění-li Amerika své dolary za “Amero”, máme v Rusku možná šanci : falešnými dolary skoupenou zem sionisti budou muset vracet.

Rotshild posadil na křeslo “US Fragmentu” své Imperie loutku Obamu. Obama je tak trochu barevným židem. Po mámě. Být židem po mámě – pozdrav od Mojžíše. Být jím po otci – pozdrav od krále Davida. Pravověrným židem však podle všech kánonů Tory být nemůže. Mesiáš nebude ho křísit z mrtvých, až před koncem světa sestoupí s nebes na svatou horu Sion v Jeruzalémě. (článek Michajla Nazarova zde). Obama může být pouze “tame”.

Všichni sionisté jsou “tame”. Aby se mohli spojit s orthodoxními židy, někteří sionisti sami sebe zvou “věřícími sionisty”. Pokud bůh spí, proč by čert nerejdil ? Proč by ne i “věřící komunisti”?! I tací bývali, nosili kipu-baret “No passaran!” a hrozili zatknutou pěstí. A nosí ti sionisti-komunisti ručně vyrobenou kipu, orthodoxními židy zvanou háčkovanou, vázanou. Lužkov-Katz za tím účelem přizpůsobil koženou kipu, říkáme jí “jarmulka Lužkova”. Ostatně, jak se vám líbí modrý baret OSN? Má barvu vlajky sionistické partaje Říše a je to vlastně kipa-baret.

Komu bude sionista Obama vládnout? Nikoliv Americe, nýbrž planetě. Obama je pouze ledová kra v oceánu. Čtěte Toru, ale bez Mesiáše. Čtěte Trockého, tam najdete, jak bude vládnout barevný žid. Celý trockismus by se dal shrnout do brožurky o sionismu, je to populární výklad programu, ideologie a filosofie sionistické strany. Napřiklad Rusko tam bude “rybou-fisch”, hlavním jídlem na stole, za kterým budou popíjet sionisti a chasidi.

Rotschild nyní podle verze sionistů je Mesiáš. V jeho říši neexistují favoriti, nezaměnitelní a tím spíše nedotknutelní… ŘÍŠE NADE VŠE ! http://tnit.fr/cs/c99.htm

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Začíname
%d blogerom sa páči toto: