Design a site like this with WordPress.com
Začíname

Dopoludnie na InfoVojne s Adrianom 12.2.2021

  1. Agentúrky aktuálne
  2. Čriepky z domácej a zahraničnej politiky s Norbertom Lichtnerom
    Téma: Núdzový stav ako podklad pre biznis?
    Hosť: JUDr.Peter Weis https://akw.sk/blog/
  3. Téma: Vláda SR vs naše deti
    Hosť: JUDr.Katarína Burdyová

https://www.infovojna.sk/prehravac/dopoludnie-na-infovojne-s-adrianom-1222021/?m=1

Reklama na tzv. „vakcíny“?

NapísalPeter Weis 12 februára, 2021 Čas čítania: 4 min.

Myslíte si, že reklama na „vakcíny“, ktoré povahu vakcín zrejme ani nemajú a štátom financované povzbudzovanie ľudí, aby sa išli dať zaočkovať týmito látkami, nie je to isté?

Odpoveď znie: Je to to isté, len to nie je nazvané ako reklama na vakcíny a nové označenie sa využije ako výhovorka, že nejde o reklamu na vakcíny.

Ako to teda je ?

§ 8 ods. 4 a 5 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

(4)
Zakazuje sa reklama liekov,
a) ktoré nie sú v Slovenskej republike registrované,16)
b)ktoré obsahujú omamné látky, psychotropné látky a prípravky,17)
c)ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis alebo na veterinárny lekársky predpis,
d)ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, avšak sa uhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu.18)
(5)
Zákaz uvedený v odseku 4 sa nevzťahuje
a) na očkovacie kampane organizované držiteľom rozhodnutia o registrácii lieku alebo zástupcom držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku, ak sú povolené ministerstvom zdravotníctva,
b) na reklamu určenú osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky.

Poďme si to rozobrať na drobné.

Držiteľ rozhodnutia (registrácia na núdzové použitie) je spravidla farmaceutická firma. Môže jej zástupcom byť vláda SR alebo nejaký verejnoprávny subjekt ? Nie, lebo to zákon neustanovuje.

Ak organizuje kampaň Ministerstvo zdravotníctva SR, tak to nemôže byť tá zákonná výnimka, lebo Ministerstvo zdravotníctva SR nesmie byť ani držiteľom rozhodnutia o registrácii lieku ani zástupcom držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku, ale stále je to zrejme reklama. A preto v nej nemôže figurovať ani prezidentka SR.

Asi to tak bude, že bol hneď niekoľkonásobne porušený zákon ohľadne splnenia podmienok zákonnej výnimky na očkovacie kampane organizované držiteľom rozhodnutia o registrácii lieku alebo zástupcom držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku, ak sú povolené ministerstvom zdravotníctva.

1. Jednak náklady na reklamu si musí povinne hradiť farmaceutická firma a nie zo štátneho rozpočtu Slovenská republika (poukazujeme pritom na možné zneužitie právomoci verejného činiteľa). O to viac, že ide o experimentálne terapie, t.j. „vakcíny“, ktoré neprešli plným povoľovacím procesom na bezpečné použitie.

2. Na druhej strane v reklame nesmie ministerstvo zdravotníctva vystupovať ako propagujúci subjekt, lebo je len zákonným povoľujúcim subjektom. Zároveň poukazujeme na zjavný logický rozpor, kde povoľujúci subjekt propaguje dosiaľ nepovolenú experimentálnu látku (a opäť možné zneužitie právomoci).

3. V treťom rade nie je prípustné ani to, aby reklamu „pretláčali“ iné štátne orgány (napr. vláda SR, prezidentka, ÚVZ), pretože to nie je v zákone ustanovené, resp. by tým konali v rozpore s čl . 2 ods. 2 ústavy SR, podľa ktorého štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

A už vôbec by nemali propagovať jednostranne, t.j. nájdete tu len pokus venovať sa téme nežiadúcich účinkov v časti tak, aby vyznievali úplne pozitívne. Pritom sa buď iba okrajovo alebo vôbec nevenujú kritickým témam ako je napr. ADE, anafylaxia, nanolipidy, hydrogél, cytokínová búrka, výsledky klinických skúšok mRNA vakcín na zvieratách v minulosti, nevhodnosti podávania vakcín počas prebiehajúcej vlny epidémie, prenosu a infekčnosti po podaní vakcíny, získaní prirodzenej imunity prekonaním ochorenia, dáta o premorenosti obyvateľstva, účinku vakcín na mutácie (opäť ADE) a nespočet ďalších.

Odporúčame vám však prečítať si celý zákon o reklame a najmä celý jeho § 8, dozviete sa z neho celkom zaujímavé veci.

Poukazujúc na právnu úpravu treba zásadne vzniesť upozornenie, že vakcína určená na núdzové použitie má potenciál jednak napomôcť zdravotníctvu, avšak vzhľadom na neoverenosť dlhodobých účinkov existuje zjavný potenciál budúceho poškodenia zdravia, ktorý nemožno v súčasnosti vylúčiť. Táto skutočnosť sa však v tzv. akcii Vakcína je sloboda zjavne zamlčuje, resp. sa neprezentuje tak, aby potenciálne vakcinovaný človek mal možnosť udeliť medicínsky korektný informovaný súhlas.

Takže čo si myslíte o akcii Vakcína je sloboda? Nie je to reklama? Lebo ak áno, tak je porušený jednak zákon o reklame, kde reklama nemôže podporovať výrobky poškodzujúce zdravie a aj článok 4 ods. 2 písm. f) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, podľa ktorého verejný funkcionár nesmie používať svoju osobu, svoje meno a priezvisko, svoju podobizeň, obrazovú snímku, záznam svojho hlasu alebo svoj podpis na reklamu.

Marián Sivák a Peter Weis https://akw.sk/covid-19/reklama-na-tzv-vakciny/

Advertisement

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: