Zmenili definície pandémie, vakcín, kolektívnej imunity…

KRATENE

WHO zmenila definíciu pandémie

Čo presne pandémia je?

Pôvodná definícia pandémie podľa WHO z 1. mája 2009 konkrétne uvádzala simultánne epidémie v celosvetovom meradle „s enormnými počtami úmrtí a ochorení“:

„K chrípkovej pandémii dochádza vtedy, keď sa objaví nový chrípkový vírus, proti ktorému nemá ľudská populácia žiadnu imunitu, čo vedie k niekoľkým simultánne prebiehajúcim epidémiám v celosvetovom meradle, s enormnými počtami úmrtí a ochorení.“

Táto definícia bola zmenená len mesiac pred vypuknutím pandémie prasacej chrípky v roku 2009, čím boli odstránené kritériá závažnosti a vysokej smrtnosti a ponechaná definícia pandémie ako „celosvetovej epidémie nejakého ochorenia“.

Tento posun v definícii umožnil WHO vyhlásiť prasaciu chrípku za pandémiu už po tom, ako na infekciu zomrelo celosvetovo len 144 ľudí a preto sa ochorenie COVID-19 stále vyhlasuje za pandémiu, hoci množstvo dát naznačuje, že smrtnosť ochorenia COVID-19 je zhruba na úrovni sezónnej chrípky.

Zmenená definícia vakcíny

Zmieňovaním sa o vakcínach proti ochoreniu COVID-19 ako o „vakcínach“ a nie o génových terapiách porušuje vláda USA paragraf 41 svojho Zákona č. 15, ktorý reguluje zavádzajúce praktiky v medicínskych tvrdeniach. Podľa tohto zákona je nezákonné tvrdiť:

 „… že nejaký produkt alebo služba dokážu predchádzať, liečiť alebo vyliečiť ľudské ochorenie, ak na to nemáte primeraný a spoľahlivý vedecký dôkaz, vrátane, ak sú potrebné, dobre kontrolovaných klinických štúdií na ľuďoch, dokazujúcich pravdivosť tvrdení v čase, kedy boli vykonané.“

Ba čo viac, nemôžete mať „vakcínu“, ktorá definíciu vakcíny nespĺňa. Až donedávna definoval Merriam-Websterov slovník vakcínu ako:

„Prípravok z mŕtvych mikroorganizmov, oslabených živých organizmov alebo živých, plne virulentných organizmov, ktorý sa podáva na vytvorenie alebo umelé zvýšenie imunity voči konkrétnemu ochoreniu“.

Vakcíny proti ochoreniu COVID-19 nie sú obvyklé vakcíny, vyrobené zo živých alebo oslabených vírusov. Sú to v skutočnosti génové terapie. Vakcíny spoločností Pfizer a Moderna sú vyrábané s lipidovými nanočasticami, obsahujúcimi polyetylénglykol (PEG) a mediátorovú RNA (mRNA).

mRNA sú útržky genetického kódu, nesúce bunkám pokyny vytvárať proteíny.

Definícia genetiky je „vzťahujúca sa ku génom“ a gény obsahujú inštruktážny kód, ktorý telu hovorí, aké proteíny má vyrábať. Terapia je medicínska liečba ochorenia, preto sú vakcíny mRNA celkom jasne génovou terapiou.

Ako uviedol David Martin, PhD., v podaní pre americkú Komisiu pre burzy a cenné papiere (SEC), spoločnosť Moderna špecifikuje a zdôrazňuje, že FDA považuje jej technológiu za „technológiu génovej terapie“, pôvodne zamýšľanú na liečbu rakoviny. To, že ide o génovú terapiu, potvrdzuje aj mechanizmus jej činnosti.

Génové terapie mRNA, v súčasnosti zavádzajúco označované za „vakcíny“, menia vaše bunky na bioreaktory, chrliace vírusové proteíny pre vyvolanie imunitnej reakcie. A nie je tam žiadny vypínač!

Keďže „vakcíny“ proti ochoreniu COVID-19 predošlej definícii vakcíny nevyhovujú, bola nedávno, bez toho, aby to niekomu prekážalo, zmenená definícia vakcíny v Merriam-Websterovom slovníku tak, aby obsahovala opis experimentálnych génových terapií na ochorenie COVID-19:

 „Prípravok, ktorý je podávaný (injekčne) na vyvolanie imunitnej reakcie tela proti konkrétnemu infekčnému ochoreniu:

  1. antigénový prípravok z obvyklým spôsobom deaktivovaného či oslabeného (pozri oslabeného, význam číslo 2) patogénneho pôvodcu (napríklad baktérie alebo vírusu), alebo jednej z jeho zložiek či produktov (ako sú proteín alebo toxín)
  2. prípravok z genetického materiálu (napríklad vlákna syntetizovanej mRNA), ktorý využívajú bunky tela na vytváranie antigénovej látky (napríklad fragmentu hrotového proteínu vírusu)“

Prečo nechcú, aby sa vakcíny proti ochoreniu COVID-19 nazývali génovou terapiou

Podania spoločnosti Moderna pre Komisiu pre burzy a cenné papiere (SEC), ktoré boli podľa Martinových tvrdení dôkladne posúdené, špecifikujú a zdôrazňujú, že jej technológia je „technológiou génovej terapie“.

Pôvodne bola navrhnutá na liečbu rakoviny, preto ide, konkrétnejšie, o technológiu chemoterapeutickej génovej terapie.

Ako uviedol Martin, kto by sa hlásil, že chce dostať profylaktickú chemoterapeutickú génovú terapiu na rakovinu, ktorú nemáte a ktorá vám možno nikdy nebude hroziť? S veľkou pravdepodobnosťou by takú ponuku využil len málokto. A je na to dobrý dôvod.

Štáty a zamestnávatelia by neboli schopní prikázať jednotlivcom prijať chemoterapeutickú génovú terapiu na rakovinu, ktorú nemajú, lebo by to jednoducho nedovoľoval zákon.

Napriek tomu ale navrhujú, aby k prijatiu génovej terapie na ochorenie COVID-19 bolo donútené celé ľudstvo. Keby ju naozaj nazývali tým, čím je, konkrétne „chemoterapeutickou génovou terapiou“, tak by ju väčšina ľudí – a múdro – prijať odmietla.

To je možno jeden z dôvodov ich nepravdivého zaradenia ako vakcín. Môžu však na to byť aj iné dôvody.

Martin sa uchyľuje k domnienke, pretože nemáme žiadny dôkaz o ich zámeroch, no uvažuje, že dôvodom, prečo túto experimentálnu technológiu génovej terapie nazývajú „vakcínou“, je to, že sa takto dokážu vyhnúť právnej zodpovednosti za poškodenia.

Keď sa štáty nachádzajú v núdzovom stave, vtedy sú veci ako PCR testy a „vakcíny“ proti ochoreniu COVID-19 povolené na základe povolenia na núdzové použitie.

A keď platí povolenie na núdzové použitie, nie sú výrobcovia týchto experimentálnych génových terapií finančne zodpovední za žiadne poškodenie, ku ktorému následkom ich použitia dôjde. Teda, za predpokladu, že ide o „vakcíny“.

Ak tieto injekcie vakcínami NIE SÚ, potom ochranný štít pred právnou zodpovednosťou padá, pretože pre medicínske núdzové protiopatrenie, ktoré je génovou terapiou, žiadna ochrana pred právnou zodpovednosťou nejestvuje.

WHO zmenila definíciu kolektívnej imunity

V júni 2020 bola definícia kolektívnej imunity podľa WHO uverejnená na jednej z jej stránok s otázkami a odpoveďami k ochoreniu COVID-19 a bola v súlade so široko akceptovaným konceptom, ktorý bol desaťročia štandardom pre infekčné ochorenia.

Takto sa definovala pôvodne:

„Kolektívna imunita je nepriamy dôsledok infekčného ochorenia, ku ktorému dochádza vtedy, keď je populácia imúnna buď prostredníctvom vakcinácie alebo imunity vytvorenej počas predošlej infekcie.“

Malo by sa poznamenať, že „imunita vytvorená počas predošlej infekcie“ je spôsob, ktorý funguje odvtedy, čo je tu ľudstvo.

Váš imunitný systém nie je stavaný na prijímanie vakcín. Je stavaný na to, aby fungoval v reakcii na vystavenie nejakému infekčnému agensu. Toto už, podľa WHO, očividne neplatí.

Toto je ich aktualizovaná definícia z októbra 2020, ktorá je teraz „konceptom používaným pre vakcináciu“:

„Kolektívna imunita, známa aj ako ´populačná imunita´, je koncept, ktorý sa používa pri vakcinácii a podľa ktorého môže byť populácia chránená pred určitým vírusom, ak sa dosiahne nejaký prah zaočkovanosti. Kolektívna imunita je dosahovaná ochranou ľudí pred vírusom, nie tým, že sú mu vystavení.“

Vakcíny trénujú naše imunitné systémy k vytváraniu proteínov bojujúcich s ochorením, známych ako ´protilátky´, práve tak, ako by sa dialo, keby sme boli vystavení nejakému ochoreniu, ale – čo je veľmi dôležité – vakcíny fungujú bez toho, aby sme z nich ochoreli.

Zaočkovaní ľudia sú chránení pred ochorením na dané ochorenie a jeho ďalším odovzdávaním, prerušujúc všetky reťazce prenosu.“

Výskumná analytička Heather Taylorová uverejnila na Twitteri snímku obrazovky s dvoma, jasne zmenenými, definíciami – jednou z 9. júna 2020 a druhou z 13. novembra 2020 –, aby naznačila, že kolektívna imunita sa v priebehu niekoľkých mesiacov náhle stala konceptom, ktorý sa vzťahuje len na vakcináciu.

„Toto ma stále ohromuje,“ napísala. Ide vlastne o nehoráznu deformáciu vedy.

V roku 2020 na pacientskej stránke časopisu Journal of American Medical Association (JAMA) o kolektívnej imunite Dr. Angel Desai, zástupca šéfredaktora JAMA Network Opena Maimuna Majumderová, PhD., z Bostonskej detskej nemocnice Harvardovej lekárskej fakulty jasne vysvetľujú, že kolektívna imunita sa dá dosiahnuť prirodzenou infekciou a zotavením, ako to bolo vždy:

 „Kolektívna imunita sa dá dosiahnuť buď prostredníctvom infekcie a uzdravenia, alebo vakcináciou… Pre dosiahnutie kolektívnej imunity je potrebné, aby bolo ochorením nakazené dostatočné množstvo ľudí a aby sa z neho zotavilo, pričom si vyvinú protilátky proti budúcej infekcii.“ https://www.badatel.net/zmenili-definicie-pandemie-vakcin-a-kolektivnej-imunity-aby-mohli-rozputat-teror/

Vedec upozorňuje: Izrael manipuluje s dátami úmrtnosti po očkovani

Vedec nedávno upozornil, že Izrael vymazal dáta z euromomo, čo je štatistika úmrtnosti štátov. Izrael dáta vrátil, avšak iné ako mal vedec uložené.

Izraelské dáta späť v euromome po 7 dňoch. Krivka za rok 2021 premazaná a nahradená äplne inou krivkou s radovo nižšími úmrtiami.

Na prvom obrázku je krivka ktorú bolo vidno na euromomo do 31.3.2021 s posledne zverejneným 11 týždňom. Potom sa Izrael na týždeň z euromomo vymazal a dnes bol znova zavedený napodiv s úplne inou krivkou, ktorá obsahuje už aj 12 a 13 týždeň. 1-11 týždeň úplne iná krivka než bola tá, ukazovaná do 31.3!

Môže si euromomo dovoliť takéto prelepovanie už zverejnených dát? Je toto akceptovateľné? Môže štát klamať a zavádzať o výške svojich úmrti? Ako vidíme aj to sa dá. Veď, kto by to preveril, že.

Čo hovoril ten Winston: „Ničomu neverím viac, ako štatistikám, ktoré som sám sfalšoval“. Tento megaškandál musí určite obsadit poprednú pozíciu v súťaži o „prešľap roka“

Na prvom grafe začali rásť úmrtia po období očkovania, dostali sa nad priemer úmrtnosti v porovnani za rok 2020.

Zdroj: Miroslav Štec/fb http://www.inenoviny.sk/vedec-upozornuje-izrael-manipuluje-s-datami-umrtnosti-po-ockovani/

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Začíname
%d blogerom sa páči toto: