Design a site like this with WordPress.com
Začíname

ARCHÍV 2011: Láska nyní patří k psychickým poruchám

Světovou zdravotnickou organizací (WHO) byla láska zařazena do rejstříku onemocnění pod evidenčním číslem F 63.9. Láska nyní patří k psychickým poruchám, pod bod “Poruchy návyků a tužeb”, hned za alkoholismus, závislost na počítačových hrách, narkomanii a kleptomanii. Je ohodnocena jako obsesivně-kompulzivní porucha, která může trvat nejdéle 4 roky, údajně z fyziologických důvodů.
Ptáme se: Jak si WHO představuje tzv. zdravého člověka, který netrpí jimi vyfantazírovanou novou psychickou chorobou? Zřejmě to bude vyšší stupeň nadčlověka, než ten, kterého si vymyslel Nietzsche a německý nacismus s plynovými komorami. Podle pseudovědeckých ideologů WHO by tedy celosvětová politika měla směřovat k odstranění této poruchy, kterou je láska. S tímto cílem budou postupně probíhat úpravy zákonodárství ve všech státech, protože se musí přizpůsobit mezinárodním chartám, konvencím, deklaracím, rezolucím, standardům či Lisabonské smlouvě. Poslanec Evropského parlamentu N. Farage vyjádřil, že Evropská unie své obchodní smlouvy podmiňuje zaváděním homosexuálních zákonů. Nadnárodní organizace a uskupení jako jsou OSN, EU, RE, ve spojení s WHO dnes už slouží tomuto cíli.
Je otázkou, zda jsou psychicky choří všichni rodiče, kteří mají rádi své děti, všichni mladí lidé, kteří uzavřeli manželství, všichni, kteří milují svůj národ, anebo spíše ideologové WHO.
Absurdnost – kvalifikovat lásku jako psychickou chorobu – je už zakódována v nadnárodní juvenilní justici. Ve Francii 90% rozsudků, které stanovily odebrání dětí rodičům, uváděly důvod “zadušující mateřská láska”. Podle nových mezinárodních konvencí budou brány děti z jakékoliv rodiny a dávány k adopci pedofilům a homosexuálům bez možnosti odvolání. Přichází nové myšlení postavené na lži a amorálnosti a následně nové mezinárodní zákonodárství, kterému se postupně, úpravou zákonů, podřizují všechny národy.
Jaké prostředky jsou používány k likvidaci budoucí generace?
1) Zdravotnictví – už od prvního dítěte je matce vnucován abort. Narozené děti jsou očkovány vakcínami, které narušují imunitní systém a některé způsobují neplodnost.
2) Školství – už od mateřských škol probíhá systematická demoralizace spojená se sexuální antivýchovou, navádějící děti k homosexualitě. Gender schizofrenie ničí psychiku dětí, takže dítě už neví, zda je chlapeček nebo holčička.
Školy – na všech stupních a ve všech státech je podle programů OSN zaváděna tzv. sexuální výchova. Nejde o výchovu k zodpovědnému rodičovství a manželství, ale naopak, o demoralizaci mládeže. Slouží k tomu tréninky, tzv. rolové hry, demoralizační filmy… V dětech je tak ubíjen jakýkoli smysl pro morálnost. Zvrácenost musí přijímat jako normu. Taková generace nebude schopna založit rodinu a zodpovědně přinášet oběti s ní spojené.
Prostřednictvím školního psychologa, který je spíše ideologem antimorální politiky, jsou děti manipulovány, aby žalovaly na své rodiče a když to učiní, jsou rodičům odebrány.
3) Justice – v současnosti je, rovněž skrze změnu zákonů, zaváděna tzv. juvenilní justice. Jde o nadnárodní systém. Děti, které se rodiče snaží vychovávat, jsou rodičům násilně odebrány juvenilní justicí. Bránící se rodiče jsou trestáni dokonce vězením (př. Německo, Francie, Rusko). Jejich děti jsou pak prodávány k mezinárodní adopci homosexuálům a pedofilům.
4) Destruktivní kultura – propagují se destruktivní vlivy na mládež prostřednictvím hudby, filmů, pornografie, dekadentního umění, kultu násilí, sadismu, zvráceností. Masmédia, která jsou pod vlivem nadnárodních organizací, slouží procesu morální autogenocidy mladé generace.
5) Politika – dominuje trend likvidace rodiny. Práva rodiny byla nahrazena tzv. “právy osobnosti”. Jde o preferování homosexuálů, transsexuálů… Stát vždy chránil rodinu jako základní buňku společnosti. Nyní činí pravý opak!
Tzv. úpravy v zákonech, které jsou prováděny tyto dny v Evropě i mimo Evropu, skrytě vtělují genocidní ideologii. Všechny pojmy v zákonech musí být vysvětlovány v závislosti na nových mezinárodních standardech zakotvených ve smlouvách, konvencích, deklaracích a rezolucích. Každý národ je jejich prostřednictvím donucen přijmout zvrácené myšlení jako svou zákonnou normu. Průlomem pro přijetí chorého myšlení je uzákoňování gay-ideologie skrze genderní politiku. Homosexualitu a transsexualitu, tyto skutečné psychické choroby, WHO, OSN, Rada Evropy i Evropská unie schvalují a privilegují – a to je zločin.
Mladí lidé jsou také v důsledku legalizace drog mezinárodními organizacemi,vedeni k narkomanii a k sexuálnímu životu všeho druhu. Ovocem bude úplný rozklad osobnosti, pomstychtivost, deprese či masové sebevraždy mládeže. K tomu pak poslouží uzákonění a propagace euthanasie. Všechny duchovní a morální hodnoty prakticky padají. Důsledkem nového myšlení postaveného na irealitě a amorálnosti je autogenocida mladé generace!
Pokud tento proces nebude zastaven, celosvětová katastrofa se brzy stane realitou.
Zastavit proces sebezničení může jedině metanoia – to je změna myšlení ze lživého na pravdivé a víra v evangelium (Mk 1,15). Prezident České republiky, Václav Klaus, dne 28.9.2011 řekl: “Církev by měla jasně vymezovat hodnoty, které ohrožují falešní proroci tzv. pokroku a modernismu.” Bohužel, odpadlé křesťanství už není sloupem pravdy ani solí země. Odpadlá katolická hierarchie a její heretičtí ideologové – teologové – vnášejí lidstvu místo požehnání prokletí.
Prezident ČR rovněž zdůraznil tradiční rodinu a varoval před rozpadem tradičního hodnotového systému. Stát jako takový, jak vyjádřil prezident ČR, je pod stále větším tlakem “nadnárodních uskupení”.
Pokud WHO lásku rodičů k dětem, dětí k rodičům, lásku manželů obětujících se pro rodinu nazývá psychickou chorobou, pak platí, že WHO je postavena na irealitě, která se příčí přirozenosti. Proto je třeba lidstvo před touto mezinárodní organizací varovat, neboť s tímto chorým myšlením je WHO schopna vyhlásit umělou pandemii s cílem genocidy lidstva. http://video.community.org.ua/cz/video/index.php/article/.447/

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: