„REBUTTAL“ NEHORÁZNYCH KLAMSTIEV DEZINOFORMÁCIÍ, KTORÉ UVIEDOL MUDr. HLOŽNÍK V ROHOVORE S EVOU STRUHARŇANSKOU

Autor: MUDr. Michal Piják


Celý rozhovor tu: https://dennikstandard.sk/58295/primar-hloznik-obvinuju-nas-ze-zabijame-pacientov-ivermektin-ale-nezabera/

EVA STRUHARŇANSKÁ Na lekárov sa vedie hon. Každý, kto povie pravdu o neúčinnosti ivermektínu, vraj nevie liečiť, mám pocit, že sa to odtrhlo z reťaze, hovorí Jakub Hložník, primár Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Petržalke, ktorá patrí pod Univerzitnú nemocnicu Bratislava.

MUDr. Piják: „Chudáčik“, vraj ho niekto obviňuje. Dúfam, že pán Hložník netrpí paranojou, pretože ešte som nepočul, že by niekto konkrétne obvinil lekárov z jeho pracoviska, že zabíjajú pacientov. Žeby sa zľakol tohto môjho statusu: KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA TO, ŽE NA SLOVENSKU ZOMIERA NA NIEKTORÝCH ODDELENIACH INTENZÍVNEJ STAROSTLIVOSTI 4X VYŠŠÍ POČET PACIENTOV S ŤAŽKÝMI FORMAMI COVID-19 AKO JE SVETOVÝ PRIEMER „Vynára sa otázka, prečo naši „covidoví experti“, ktorí
prezentovali remdesivir ako úžasný liek, vôbec neupozornili na jeho riziká a nedostatok štúdií, ktoré by potvrdili ich tvrdenia“ https://www.facebook.com/photo?fbid=3698734540210042&set=a.2717583128325193

Neviem o tom, že by sa na lekárov, ktorí vraj povedia pravdu o neúčinnosti ivermektínu viedol nejaký hon, alebo že sa o nich tvrdí, že nevedia liečiť. Bol by som rád, keby pán Hložník uviedol aspoň jeden dôkaz, ktorý by podporoval toto jeho tvrdenie. Žiaľ, skôr by som povedal, že opak je pravdou. Mohol by som uviesť množstvo dôkazov, že hon sa vedie proti
tým, ktorí zastávajú racionálny postoj k používaniu ivermektínu, čo potvrdil aj Hložník jeho výrokmi v tomto rozhovore. Tiež by som bol rád, keby Hložník uviedol aspoň jeden dôkaz o neúčinnosti ivermektínu. Opakujem, ASPOŇ JEDEN DÔKAZ. Žiaľ, už vopred môžem predpokladať, že s jeho vedomosťami o medicíne založenej na dôkazoch (EBM) toho nebude schopný. Preto mu odporúčam, aby si prečítal niečo z mojich článkov publikovaných v renomovaných zahraničných časopisoch o danej problematike:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC419747/,
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC167118/
https://www.bmj.com/rapid-response/2011/10/29/misinterpretations-significant-and-non-significant-results

MUDr. HLOŽNÍK – Odpoveď na otázku: „Podávate ivermektín v Univerzitnej nemocnici Bratislava?“ V nemocnici sa skúšal, ale nemal efekt. Keby sme mali veriť tomu, že ivermektín je účinný, nemali by sme pacientov v ťažkom stave, ktorí ho brali už doma.

KOMENTÁR MUDr. PIJÁKA: Pokiaľ by sme mali na mysli klinickú štúdiu, tak ide o klamstvo. V nemocnici sa žiaden ivermektín neskúšal a preto je vyjadrenie Hložníka čistá dojmológia, ktorá nemá žiadnu relevantnú hodnotu. Pokiaľ by chcel tvrdiť, že ivermektín nezaberá, mal by to v prvom rade doložiť nejakými serióznymi dôkazmi, aspoň na úrovni pilotnej observačnej retrospektívnej štúdie s použitím kvalitného štatistického spracovania.

MUDr. HLOŽNÍK – Odpoveď na poznámku: „Aj na Slovensku máme lekárov, ktorí sa ivermektínu zastávajú.“ Áno, máme, ale naše skúsenosti ich optimizmus nezdieľajú.

KOMENTÁR MUDr. Pijáka: Žasnem, ako môže človek, ktorý sa stavia do polohy najväčšieho odborníka na EBM argumentovať v dnešnej dobe slovami NAŠE SKÚSENOSTI. To je fakt na smiech, lebo na rozdiel od Hložníka, tí údajní optimisti argumentujú nielen iba ich skúsenosťami, ale aj dôkazmi zo serióznych klinických štúdií.

MUDr. HLOŽNÍK – Odpoveď na poznámku: „Tvrdia, že vyliečili desiatky pacientov.“ Ja to nespochybňujem, ale akých pacientov? Vieme, či by sa tí pacienti nevyliečili aj bez ivermektínu? Ivermektín nie je súčasťou štandardnej liečby covidu v žiadnom rozvinutom štáte sveta. Vyjadrili sa k tomu Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), Európska lieková agentúra (EMA) a Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA), ktoré neodporučili ivermektín na liečbu a prevenciu covidu. Tu sa objaví pár lekárov, ktorí tvrdia, že vedia liečiť covid. Potom sa pýtam: ak máme účinný liek na covid, prečo všade na svete naň ľudia zomierajú?

KOMENTÁR MUDr. Pijáka: Také otázky ako položil Hložník by mohol položiť hocikto na hocijakú liečbu. Napr. vieme, či by sa Hložníkovi pacienti nevyliečili aj bez niektorých liekov, ktoré sa používajú na jeho oddelení. Pýtam sa, ako je možné, že na Hložníkovom oddelení sa používajú lieky, ktoré neodporúča WHO, EMA, FDA, NIH,? Považujem za potrebné
zdôrazniť, že tvrdenie, že uvedené inštitúcie neodporúčajú ivermektín na liečbu a prevenciu covidu je zavádzajúce. Napr. v odporúčaniach amerického Národného ústavu zdravia (NIH) sa uvádza, že v súčasnosti NEEXISTUJÚ DOSTATOČNÉ ÚDAJE ANI ZA, ANI PROTI POUŽITIU IVERMEKTÍNU V LIEČBE COVID-19. Nie je tam žiadna zmienka o nejakom
neodporúčaní a všetko závisí na rozhodnutí ošetrujúceho lekára. Pokiaľ ide o moje stanovisko, považujem tiež za potrebné zdôrazniť, že v jednom z mojich statusov som uviedol toto: „Napriek mojim kritickým pripomienkam, súhlasím s konštatovaním smernice NIH, že z
dôvodu viacerých obmedzení uvedených nižšie, skupina odborníkov nemôže vyvodiť konečné závery o klinickej účinnosti alebo bezpečnosti ivermektínu pri liečbe COVID-19. Na poskytnutie konkrétnejších usmernení založených na dôkazoch o úlohe ivermektínu pri liečbe COVID-19 sú potrebné výsledky z primerane výkonných, dobre navrhnutých a dobre
vykonaných klinických štúdií.“
https://www.facebook.com/photo?fbid=3569910446425786&set=a.2717583128325193

MUDr. HLOŽNÍK: Odpoveď na otázku: Vy si myslíte, že klamú?
Nie, hovorím, že nemáme dôkazy o účinnosti tohto lieku. Zato máme stanoviská medzinárodných organizácií, odborných spoločností či samotného výrobcu, že ten liek na liečbu covidu neodporúčajú. A naše skúsenosti to potvrdzujú.

KOMENTÁR MUDr. Pijáka: Znovu to isté klamstvo dookola. Tvrdí, že JEHO SKÚSENOSTI to potvrdzujú. A čo skúseností iných, ktorí tvrdia opak? To si pán Hložník myslí, že len jeho názor je ten najsprávnejší a všetkých ostatných, ktorí majú iné skúsenosti a vedomosti treba považovať za konšpirátorov?? Viď napríklad stanovisko MUDr. Szeghyho, primára oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci. Podčiarkol, že s týmto liekom, ktorý nie je na Slovensku oficiálne registrovaný, sa dajú
dosiahnuť veľmi dobré výsledky liečby. Povedal tiež „Nestretol som sa s nijakým závažným nežiaducim účinkom na ARO. Jediné, čo sa u nich vyskytlo, boli nejaké vyrážky alebo hnačky, pričom to rýchlo odznelo. Pokiaľ ide o ambulantných pacientov, v ich prípade sa neobjavili takmer žiadne nežiaduce účinky.“
Viď. tu:
https://zurnal.pravda.sk/rozhovory/clanok/579689-ivermektin-zachranuje-zivoty-ubezpecuje-skuseny-primar/

O ivermektíne sa tiež priaznivo vyjadrilo viacero vedúcich pracovníkov na oddeleniach OAIM. Nnapr. primárka Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny a poslankyňa za stranu Za ľudí – MUDr. Andrea Letanovská PhD. z Národného onkologického ústavu opísala pre Právo a Novinky.cz svoje skúsenosti s liečbou Covidu-19 liekom Ivermectin aj dôvody,
prečo sa do toho so svojimi kolegami ako jedni z prvých v Európe pustili. Viac v mojom statuse, kde je link na článok plus video: 

https://www.facebook.com/MichalPijakMDPersonalizedPaleoNutrition/photos/a.2717583128325193/3695738630509633
Okrem toho, doc. MUDr. Jozef Firment, PhD. a doc. MUDr. Pavol Török, CSc. zverejnili dňa 31.01.2021 v kompletnej forme modifikovaný Marikov protokol, ktorý je voľne dostupný na internete, pod názvom: „Ivermektín v schéme komplexnej liečby COVID-19 po prijatí do
nemocnice . Pacienti sú podľa stavu zaradení do skupín A až D“, viď.
tu: https://volnyblok.cz/wp-content/uploads/2021/02/Kosicky-protokol.pdf

MUDr. Kukolík v rozhovore povedal: „Čo je dôležité, že tento ich nemocničný protokol je užívaný už niekoľko týždňov, mesiacov a má NESKUTOČNE VÝBORNÉ VÝSLEDKY. Toto je veľmi dôležité si uvedomiť, a je to nádejné a potešujúce , že NEMUSÍ KAŽDÝ ZOMRIEŤ, KTORÝ SA DOSTANE DO NEMOCNICE A NA UMELÚ PĽÚCNU VENTILÁCIU. ÁNO, LEBO DOTERAZ TIE ŠTATISIKY BOLI VEĽMI NEPRIAZNIVÉ A Z DESIATICH PACIENTOV ÔSMI ZOMRELI A DVAJA PREŽILI. NA PRACOVISKU PÁNA DOCENTA TÖROKA V KOŠICIACH SÚ ŠTATISTIKY, AJ KEĎ ČÍSLA SÚ RELATÍVNE MALÉ, ALE SÚ PODPORENÉ AJ INÝMI PRACOVISKAMI NA SLOVENSKU, ŽE POKIAĽ SA LIEČI PODĽA TOHO PROTOKOLU, U NICH JE ÚMRTNOSŤ OPAČNÁ, ŽE Z DESIATICH OSEM PREŽIJE.“ Všetky uvedené citácie nájdete v tomto mojom statuse: https://www.facebook.com/photo?fbid=3729623090454520&set=a.2717583128325193

To pán Hložnik nevie, že Na Ministerstvo zdravotníctva SR bola 26. januára doručená žiadosť hlavného odborníka pre infektológiu MZ SR prof. MUDr. Ivana Schrétera, CSc. o skupinové povolenie neregistrovaného lieku Ivermectin pre potreby zdravotníckych zariadení v Slovenskej republike. Ministerstvo zdravotníctva  vydalo povolenie terapeutického použitia
neregistrovaného lieku Ivermectin pre potreby zdravotníckych zariadení. Na obdobie 6 mesiacov tak platí povolenie pre nemocničné zariadenia i ambulancie. Hlavnou indikáciou Ivermectinu je profylaxia a liečba pacientov s COVID-19. Liek bude dostupný okrem nemocníc aj v lekárňach na lekársky predpis.

To pán Hložník nevie, že v inovovanej smernici MZ SR vypracovanej doc. MUDr. Jozef Firmentom, PhD., hlavným odborníkom pre špecializačný odbor anestéziológia a intenzívna medicína zo dňa 10.1.2021 ktorý má názov „ Zásady a odporúčania pre diagnostiku a liečbu pacientov s COVID-19 na OAIM. Verzia: 1.0 / 2021 /“ sa už remdesivir neuvádza a namiesto
neho je tam v bode 30 uvedené: „Na základe klinických skúseností, ktoré nie sú podporené veľkými vedeckými štúdiami, ale na pracoviskách sú v tiesni úspešne využívané, je možné podať: U pacienta s potvrdením COVID-19 s potrebou inhalácie kyslíka, NIV (HACOR <5), ale aj pri indikácii UVP: vitamín C v infúzii až do 1 g/kg, druhý deň polovičnú dávku, do 4. – 5 dňa 0,25 g/kg. IVERMECTIN tbl 0,2 mg/kg 2-5 dní do odznenia príznakov. Zinok a selén, vysoké dávky D vitamínu, thiamín, antipyretíká, melatonín. Pri zvýšenom PCT a CRP empiricky Azitromycín (3 – 6 dní) alebo ATB podľa citlivosti.“
https://standardnepostupy.sk/_files/200000771-e6f59e6f5b/Zasady_odporucania_diagnostika_liecba_pacientov_covid19_OAIM.pdf

Zmieňoval som sa o tom v tomto statuse, nazvanom REMDESIVIR VERSUS
IVERMEKTÍN: HOAXY Z MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA
https://www.facebook.com/permalink.php? story_fbid=3581746468575517&id=33493906658
9623

MUDr. HLOŽNÍKOdpoveď na otázku: Čo si má potom spoločnosť vyvodiť z toho, že vy sami ste ako lekári nejednotní? Nie sme nejednotní. Je tu skupina lekárov, ktorí tvrdia, že majú zaručený liek na liečbu covidu, a je tu zvyšok lekárov, ktorí sú ticho, lebo sa nad tým usmievajú, alebo si pomyslia, že im nestojí za to vyjadrovať sa k tomu. Nie sme nejednotní, pozrite si stanoviská odborných spoločností, v ktorých svetoví odborníci skúmajú, ako účinkujú lieky a aké majú nežiaduce účinky. Ľudovo povedané, vyobracajú liek zľava-sprava a až potom ho odporučia ako súčasť štandardnej liečby.

KOMENTÁR MUDr. Pijáka: Neprotirečí si náhodou pán Hložník, keď tvrdí, že nie sme nejednotní a jedným dychom povie, že tu je skupina lekárov, ktorí tvrdia, že majú zaručený liek na liečbu covidu? Robil nebodaj nejakú štatistiku, koľko je tých neveriacich a veriacich? Mimochodom, ja som ešte nepočul žiadneho kolegu, ktorý odporúča liečbu ivermektínom a ktorý by tvrdil, že ide o zaručený liek na liečbu covidu. Takže, to čo tvrdí Hložník je bohapusté zavádzanie. http://www.inenoviny.sk/obvinuju-nas-ze-zabijame-pacientov-ivermektin-nezabera-rebuttal-nehoraznych-klamstiev-dezinoformacii-ktore-uviedol-hloznik-v-rohovore-s-evou-struharnanskou-i-cast/

MUDr. HLOŽNÍK – Odpoveď na otázku: A ivermektín nefunguje?
Na základe nielen našich skúseností to nie je liek, ktorý by nám vyhral boj s covidom. My lekári prvej línie by sme boli prví, ktorí by uvítali, ak by sme mali účinný liek na covid, ale ivermektín takým liekom nie je.

KOMENTÁR MUDr. Pijáka: Jeho odpoveď je alibistická a necháva si zadné dvierka, v prípade, ak by sa jednoznačne dokázalo, že ivermektín je užitočný liek pri liečbe covid. Mimochodom, ešte som nepočul, že by niekto z lekárov, ktorí podávajú ivermektín ich pacientom, tvrdil, že je to liek, ktorý by nám vyhral boj covidom.

MUDr. HLOŽNÍK? Odpoveď na otázku: Prečo potom neurobíte klinické štúdie? U nás na ARE pri ťažko chorých pacientoch nemáme priestor robiť na nich pokusy.

KOMENTÁR MUDr. Pijáka: Preboha, takýto nezmysel treskne PRIMÁR oddelenia, kde liečia pacientov z ťažkými stavmi covid, že „pri ťažko chorých pacientoch nemáme priestor robiť na nich pokusy.“ ??? To pán primár nevie, že termín „pokusy na ľuďoch“ sa už dlhé roky nepoužíva?
To si fakt naozaj myslí, že na takýchto oddeleniach sa nedajú robiť klinické štúdie??? Súhlasil by som s jeho názorom, ak by na týchto oddeleniach pracovali také duté hlavy, ako má voľakto. Tie štúdie sa dajú veľmi ľahko realizovať, len treba namiesto mudrovania a výhovoriek , že to nejde, len trochu rozmýšľať a chcieť. . Takých štúdii existuje veľa, viď. napr. nedávna observačná kohortová štúdia u dospelých pacientov s COVID-19 zistila,
že užívanie aspirínu bolo spojené s výrazne nižšou mierou mechanickej ventilácie, príjmom na JIS a úmrtnosťou v nemocnici po kontrole mätúcich premenných. Stačilo len porovnať pacientov, ktorí užívali a neužívali aspirin pred príchodom do nemocnice. Užívanie aspirínu bolo definované ako podanie do 24 hodín od prijatia do nemocnice alebo 7 dní pred prijatím
do nemocnice. https://journals.lww.com/anesthesia-analgesia/Fulltext/2021/04000/Aspirin_Use_Is_Associated_With_Decreased.2.aspx

Namiesto trápneho mudrovania, machrovania a osočovania mohli MUDr. Hložník, MUDr. Sabaka, a ďalší mudrlanti mohli urobiť už dávno realizovať podobnú štúdiu s ivermektínom.

MUDr. HLOŽNÍK: Odpoveď na otázku: A čo klinickí lekári? Nemalo by byť ich poslaním liečiť tak, aby aj niečo zistili? Ťažko hodnotiť účinnosť jedného lieku pri kriticky chorých pacientoch, ktorí dostávajú množstvo iných liekov. Ale zachytil som aj štúdie typu: „Podali sme ivermektín skupine zdravotníkov a zistili sme, že boli menej chorí na covid ako podobná skupina zdravotníkov, ktorí ivermektín nebrali“. Takáto „štúdia” sa robila údajne v Indii. Ja sa pýtam: chodili do rovnako infekčného prostredia? Používali úplne rovnaké ochranné pomôcky? Mali úplne rovnaké pridružené ochorenia? Brali okrem ivermektínu iné lieky?
Toto nie sú naozaj relevantné informácie. Máte na mysli takúto „štúdiu”?

KOMENTÁR MUDr. Pijáka: Uvedené argumenty sú fakt smiešne, pretože je očividné, že tento človek zrejme nikdy nerobil nejakú klinickú štúdiu, ktorý očividne nevie, aký je rebríček vedeckých štúdií podľa sily dôkazu a že hoci jednotlivé dizajny majú svoje limity, všetky typy štúdií majú svoj účel a uplatnenie. Vďaka pestrej ponuke ich dizajnov si výskumníci môžu zvoliť
taký, ktorý v danej situácii čo najefektívnejšie a najpresnejšie prispeje k riešeniu ich výskumnej hypotézy, atď. Nedávno som v mojom statuse komentoval jeden z najnovších prehľadných článkov, v ktorom sa uvádza, že celkovo možno zhrnúť, že dostupné údaje z klinických štúdií IVM nie sú jednotné a nestanovili optimálnu antivírusovú dávku. Dôkazy však podporujú jeho bezpečnosť a účinnosť pri zlepšovaní miery prežitia, najmä v porovnaní s inými liekmi, ako je remdesivir. Je dôležité poznamenať, že doterajšie výskumy preukázali dôležitosť kombinovanej a nie antivírusovej monoterapie. Použitie jedného lieku v skutočnosti účinne nepotláča dlhodobú replikáciu vírusu. Ako je zrejmé z prebiehajúcich klinických štúdií na liečbu COVID-19, najefektívnejšie zníženie úmrtnosti (0%) bolo do
veľkej miery výsledkom viacerých predpísaných liekov vrátane IVM, hydroxychlorochínu a azitromycínu alebo IVM a doxycylínu (tabuľka 1) Vzhľadom na široké použitie mnohých liekov na liečbu pacientov s COVID-19 ZOSTÁVA NEVYHNUTNÉ PRESKÚMAŤ OPTIMÁLNU KOMBINÁCIU RÔZNYCH TERAPIÍ. https://www.facebook.com/photo?fbid=152649366862491&set=a.2717583128325193

Pýtam sa, prečo sa taký horliví popierači ivermektínu ako je Hložník, Sabaka, a ďalší namiesto nechutného osočovania kolegov, ktorí informujú o najnovších poznatkoch o manažmente covidu nepokúsili zrealizovať ani tú najjednoduchšiu klinickú štúdiu? Pýtam sa, čo ich vedie k tomu, že sú takí horliví v popieraní potenciálnych benefitov ivermektínu a vôbec im nevadí horlivo propagovať remdesivir, o ktorom je známe, že má neporovnateľne vyšší výskyt závažných nežiaducich účinkov ako ivermektín, že jeho klinická účinnosť sa nepotvrdila a jeho cena je neporovnateľne vyššia ako cena ivermektínu. Pýtam sa zbytočne,
lebo viem, že na túto otázku by neboli schopní povedať ani jeden seriózny argument.

HLOŽNÍK: Odpoveď na otázku: Mám na mysli randomizovanú dvojito zaslepenú štúdiu, pri ktorej sa polovici pacientov podá placebo a druhej polovici liek a ani lekár ani pacienti nemajú znalosť, ktorá polovica je ktorá. To nie je len o Slovensku. Niekto tu dotiahol ivermektín a začalo sa prezentovať, že funguje, pritom o tom nie sú žiadne relevantné dôkazy. Na lekárov sa robí hon, že sme doteraz neliečili pacientov, keď sme
nedávali ivermektín. K nám na ARO prichádzajú pacienti už v kritickom stave s takzvanou cytokínovou búrkou [prehnaná reakcia imunitného systému, pri ktorej začne organizmus ničiť nielen nebezpečné vírusy, ale aj vlastné bunky, pozn. red.] či už závažným zlyhávaním orgánov, teda už s rozvinutým ťažkým covidom. Tam sme nútení podávať už úplne iné lieky.

KOMENTÁR MUDr. Pijáka: Aj v tomto prípade Hložník nehorázne zavádza. Nedávno som na mojej stránke zverejnil status MUDr. Mesíka, v ktorom uvádza databázu všetkých štúdií s ivermektínom pri COVID-19.
https://www.facebook.com/photo?fbid=140280281432733&set=a.2717583128325193

Zoznam obsahuje 82 štúdií, 42 recenzovaných, 49 s výsledkami porovnávajúcimi liečebné a kontrolné skupiny a 25 randomizovaných kontrolovaných štúdií. Prehľad všetkých štúdií si môžete pozrieť tu: https://c19ivermectin.com/, alebo tu:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8043070/?fbclid=IwAR1IXGDWDiTYxfLcJ14-EYh4W8VwZY0MAdeOTFO3-1rkrnAqJ21p-j1HSAY

Znovu musím pripomenúť, že mi to pripadá trochu paranoidné, ak niekto tvrdí, že na lekárov sa robí nejaký hon, že doteraz neliečili ivermektínom. Ja osobne som nikdy netvrdil, že ivermektín je nejaká atómová bomba a upozorňoval som, že každý, koho zaujíma táto problematika by mal vedieť, že manažment pacientov s COVID-19 stojí na troch pilieroch: ošetrovateľská starostlivosť, oxygenoterapia a farmakoterapia, pri ktorej u
pacientov s ťažkým priebehom hrajú kľúčové postavenie kortikosteroidy. Viď. napr. tu:
https://www.hlavnespravy.sk/pijak-reaguje-na-primara-hloznika-jeho-vyroky-na-mna-posobia-ako-keby-chcel-odputat-pozornost-od-hlavneho-problemu-ktorym-je-zla-liecba-pacientov-nielen-pocas-pobytu-na-oddeleniach-ale-uz-v-pociat/2457388

http://www.inenoviny.sk/obvinuju-nas-ze-zabijame-pacientov-ivermektin-nezabera-rebuttal-nehoraznych-klamstiev-dezinoformacii-ktore-uviedol-hloznik-rohovore-s-evou-struharnanskou-ii-cast/

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Začíname
%d blogerom sa páči toto: