Mengelové současnosti

Temné mraky na obzoru. Švédsko varuje před variantou delta.

Švédsko děsí indická mutace koronaviru, která je o 60 procent nakažlivější než původní virus. Šéf Švédského úřadu veřejného zdraví Johan Carlson dokonce mluví o „temných mracích na obzoru“. Naléhavě žádá obyvatele země, aby se nechali očkovat, protože vakcinace by měla zabránit čtvrté vlně pandemie.

Slovensko kvůli mutacím delty opět zpřísní režim na hranicích.

Slovensko připravuje kvůli šíření delty, nakažlivější mutace koronaviru, zpřísnění pravidel vstupu do země pro lidi, kteří nebyli proti covidu-19 očkováni.

Podobné zprávy se na nás denně hrnou z médií.

Je to opravdu podivné.

Indie se ze stisku varianty Delta vymanila během jednoho měsíce s použitím široké profylaxe levného léku Ivermectin, který byl z rozhodnutí ministra zdravotnictví doručen všem občanům starším 18 let.

WHO proti tomuto rozhodnutí protestovala a několik indických států následně Ivermectin odmítlo.

Indická advokátní komora pak zažalovala WHO za šíření dezinformací o léku Ivermectin.

V indických státech, ve kterých probíhala profylaxe a léčení Ivermectinem, se během jednoho měsíce snížil výskyt varianty Delta o 80 i více procent.

Ve státech, které použití Ivermectinu odmítly, se nákaza naopak rozrostla.

Indie má naočkovaná pouhá 2% populace.

Británie vsadila na rozsáhlou vakcinaci a dosažení kolektivní imunity. Přesně tak, jak to doporučuje Světová zdravotnická organizace WHO.

V dokumentu „COVID-19 vaccine surveillance report Week 24“ se na str.3 uvádí, že 79,1 % dospělé britské populace má protilátky proti Covid-19, z toho 14,8 % jsou protilátky získané proděláním nemoci, zbytek je získán vakcinací. A dále, že 98 % Britů starších 49 let má protilátky na Covid-19 získané proděláním nemoci či vakcinací.

A přesto má nyní Británie – nejproočkovanější z evropských zemí – největší problém s variantou Delta Covid-19. Denně se nakazí koronavirem 10.633 lidí, je to od minulého týdne nárůst o 37% a počty rostou již třetí týden v řadě.

Kam se nám poděla toužebně očekávaná kolektivní imunita, když má cca 80 % britské dospělé populace protilátky na Covid-19?

Británie má nejen nejvyšší počty případů Covid-19 v Evropě, ale vede i v počtu mutací viru Sars-Cov-2, které v Británii vznikly.

V Indii s 1,366 miliardou obyvatel vznikly tři mutace viru SARS-CoV-2. Podle tabulky 1 na str. 6-7 dokumentu „SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England, Technical briefing 15, 11 June 2021“ zápasí Británie v současnosti s 26 mutacemi viru Sars-Cov-2, z nichž pět vzniklo přímo v Británii.

Zdá se, že lékaři, kteří varují před masovým očkováním s tím, že způsobí nárůst mutací viru, mají pravdu. Ale možná je právě stálý nárůst mutací viru jedním z cílů, kterých má být dosaženo.

Každopádně však můžeme říci, že Británie má z evropských zemí nejvíce zkušeností s virem Delta.

Prozkoumejme tedy britský vládní web, pomiňme různé předpoklady a odhady a podívejme se, co nám říkají konkrétní čísla a odkazované vědecké publikace.

Co konkrétně víme o variantě Delta?

1. Je velmi nakažlivá, ale její smrtnost je 0,1 %. viz – tabulka 4 na str. 11 výše citovaného dokumentu „SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England, Technical briefing 15, 11 June 2021“.

[Klikněte p...]
Klikněte pro zvětšení

Pro srovnání: Smrtnost varianty Alfa, která u nás od února a března 2021 převládá, je – podle téže tabulky – 1,9 %.

Varianta Delta má tedy cca 20x NIŽŠÍ SMRTNOST než varianta Covidu, kterou tu právě máme.

2. V dokumentu „COVID-19 vaccine surveillance report Week 24“ odkazuje britská vláda na straně 6 dole na vědeckou publikaci „Effectiveness of COVID-19 vaccinesagainst the Delta variant“.

Tato publikace neprošla procesem peer-review, ale britská vláda se jí evidentně řídí.

Podle této publikace JE VARIANTA DELTA MÉNĚ NAKAŽLIVÁ PRO NEOČKOVANOU POPULACI – viz abstrakt, odstavec Results, poslední věta:

„Sequenced cases detected after 1 or 2 doses of vaccination had a higher odds of infection with B.1.617.2 compared to unvaccinated cases (OR 1.40; 95%CI: 1.13-1.75).“ (Sekvenované případy po první a po druhé dávce vakcíny jsou více náchylnější k nákaze variantou Delta než nevakcinované případy.)

Podívejme se na tabulku z této publikace:

[...]

Tabulka ukazuje podíl případů s variantou Delta (B.1.617.2) ve srovnání s hlavním cirkulující variantou Alfa (B.1.1.7) ve skupinách s různým stádiem očkování. Základním předpokladem bylo, že pokud je vakcína proti Deltě MÉNĚ ÚČINNÁ, dá se očekávat, že varianta Delta bude v různě očkovaných skupinách (více než tři týdny po očkování) ve srovnání s neočkovanými jedinci tvořit vyšší podíl případů a naopak.

V tabulce je vidět, že tomu tak opravdu je.

Sloupec „Number of cases“ je rozdělen na britskou variantu Alfa=B.1.1.7 (u nás převládající) a indickou variantu Delta=B.1.617.2. Čísla pod každou variantou znamenají její výskyt ve skupině.

Ve čtvrtém sloupci „ratio B.1.617.2 to B.1.1.7“ vidíme, že:

 • nejnižší podíl byl v nenaočkované skupině: 691/8268=0,084
 • nejvyšší podíl byl ve skupině lidí naočkovaných dvěma dávkami vakcíny (Astra nebo Pfizer): 25/81=0,309
 • v ostatních očkovaných skupinách byl podíl vždy vyšší než v nenaočkované skupině.

Závěr: Populace, naočkovaná vakcínami Pfizer/BioNTech nebo Astra Zeneca, je více náchylná k nákaze variantou Delta než nenaočkovaná populace.

Ale v Británii již neočkovaná populace téměř neexistuje. A proto Británii nezbývá, než očkovat a očkovat – a to dvěma dávkami vakcíny, ať již je to Astra Zeneca (ChAdOx1) nebo Pfizer/BioNTech (BNT162b2). Jedna dávka má totiž proti Deltě pouze 30 % účinnost – viz tabulka 2 na straně 6 dokumentu „COVID-19 vaccine surveillance report Week 24“.

3. Efektivita proti úmrtí.

Na straně 4 dokumentu „COVID-19 vaccine surveillance report Week 24“ se můžeme dočíst, že obě vakcíny mají po první dávce efektivitu proti úmrtí 75-80 % a po druhé dávce se efektivita zvýší na 95-99 %.

Ale je tomu skutečně tak?

Podívejme se na tabulku 6 na straně 15 dokumentu „SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England, Technical briefing 15, 11 June 2021

[Klikněte p...]
Klikněte pro zvětšení
 • Ve druhém sloupci „TOTAL“ nahoře najdeme v modrém oválu celkový počet případů s variantou Delta od února 2021=33.206 případů.
 • Ve druhém sloupci „TOTAL dole najdeme v modrém oválu celkový počet úmrtí na variantu Delta od února 2021=42 úmrtí.
 • V pátém sloupci Unvaccinated nahoře v zeleném oválu najdeme, kolik lidí s Delta nebylo očkovaných=19.573.
 • V pátém sloupci Unvaccinated dole v zeleném oválu najdeme počet úmrtí ve výše uvedené skupině=23 úmrtí.
 • V sedmém sloupci „≥21 days post dose 1“ nahoře v oranžovém oválu najdeme počet očkovaných lidí, kteří onemocněli variantou Delta v době 21 a více dnů po očkování první dávkou=5.393 lidí.
 • V sedmém sloupci „≥21 days post dose 1“ dole v oranžovém oválu najdeme počet úmrtí ve výše uvedené skupině=7 úmrtí.
 • V posledním sloupci „≥14 days post dose 2“ nahoře v červeném oválu najdeme počet očkovaných lidí, kteří onemocněli variantou Delta v době 14 a více dnů po očkování druhou dávkou vakcíny=1.785 lidí.
 • V posledním sloupci „≥14 days post dose 2“ dole v červeném oválu najdeme počet úmrtí ve výše uvedené skupině=12 úmrtí.

Z této tabulky tedy vyplývá, že

 • Z nakažené nenaočkované skupiny zemřel každý 19.573/23=851. člověk.
 • Z nakažené očkované skupiny, více jak 21 dní po první dávce, zemřel každý 5.393/7=770. člověk.
 • Z nakažené očkované skupiny, více jak 14 dní po druhé dávce, zemřel každý 1.785/12=149. člověk.

Závěr: Očkování zvyšuje úmrtnost na variantu Delta.

Zopakujme si znovu, co nám smutný příklad Británie potvrdil:

 1. Varianta Delta má cca 20x nižší smrtnost než varianta Covidu Alfa, kterou tu právě máme.
 2. Varianta Delta je méně nakažlivá pro nenaočkovanou populaci.
 3. Očkování zvyšuje úmrtnost na variantu Delta.
 4. Země, které masově naočkují celou populaci, budou produkovat mutace viru.
 5. Masově naočkovaná populace nebude mít před těmito mutacemi dostatečnou ochranu a bude se muset stále více a více očkovat.
 6. Čím více se bude populace očkovat, tím více bude na nákazu umírat.
 7. Profylaxí a léčením s pomocí levného léku Ivermectinu by se národy dostaly z „pandemie“ raz dva – ale přesto se tento lék přes jeho reálné úspěchy neustále zpochybňuje.

No, není to pro eugeniky a výrobce vakcín ideální?

Proč je tedy vyvíjen ten nelítostný tlak na naočkování celé populace včetně dětí? A to téměř ve všech zemích světa?

Proč je Delta záminkou pro další zvyšování nátlaku na očkování, i když se očkovaní lidé častěji Deltou nakazí a po očkování na ni více umírají?

Kromě hamižnosti a snahy o depopulaci země a Great Reset dávám ke zvážení ještě další důvod:

Pokud masovým očkováním zmizí srovnávací neočkovaná skupina, nebude s kým porovnávat.

Porovnávacími kritérii pak již nebudou fakta, např. že se v naočkované/nenaočkované skupině lidé častěji nakazili koronavirem nebo že v naočkované/nenaočkované skupině měli lidé lehčí průběh nemoci nebo že se určité nemoci a postižení projevili více v naočkované skupině.

Jediným měřitelným kritériem se pak stane hladina protilátek – tak, jak je tomu již nyní v Británii – str. 8 , dokument „COVID-19 vaccine surveillance report Week 24“.

Pokud masovým očkováním zmizí porovnávací neočkovaná skupina, pak již nikdo Mengelům nedokáže, že se očkováním dopustili zločinů proti lidskosti.

Budou z obliga.

Poznámka editora

V souvislosti s právě přečteným jak se postavit k článku, který vyšel na iDěs a má titulek Delta děsí Evropu. Státy přistupují k omezením, hlavně v cestování a píše se v něm:

Varianta koronaviru zvaná delta, která se objevila poprvé v Indii, vyvolává v Evropě značné obavy. Státy mají strach, že nestihnou proočkovat dostatek lidí předtím, než se varianta rozšíří. Někde už omezují cestování nebo zvažují další opatření.

Článek je v prémiové obsahu, ale nemusím ani mít přístup, abych věděl, co v něm bude: Nechte se rychle očkovat před tou strašnou variantou delta. Takže vedou čtenáře přesně obráceným směrem.

Kolik čtenářů iDěs má analytické schopnosti, čas a znalost angličtiny, aby prozkoumalo veřejné zdroje jako Maru a pochopilo tu lež? Obávám se, že málo.

Česká společnost vakcinologická ČSL JEP a Česká společnost porodnická a gynekologická doporučují těhotným ženám očkování experimentálními vakcínami mRNA – jmenovitě vakcínou výrobce Pfizer/BioNTech a Moderna.

Jak mohou „odborníci“, kterým by mělo záležet na zdraví těhotných žen a jejich nenarozených dětí, doporučovat genové terapie, které nemají ukončené klinické studie, kterým EMA vydala jen “podmínečné povolení“ a za které odmítají nést jejich výrobci odpovědnost za škody? Jak mohou bez uzardění argumentovat studiemi na zvířatech? Mimochodem Moderna ani žádné studie na zvířatech neprovedla a je to její první vakcína – nikdy žádnou jinou nevyrobila a firma Pfizer/BioNTech také ne.

Mají tito lidé vůbec svědomí? Kdo vlastně sedí ve vedení těchto společností?

Tito lidé se liší od Mengeleho pouze v tom, že jejich rozhodnutí poškodí mnohem větší počet lidí – viz nežádoucí účinky z databáze VAERS pod čarou.

Měli bychom se ptát, kdo za těmito doporučeními jmenovitě stojí a žádat tyto lidi, aby se zavázali k úhradě každé újmy, která se stane těhotným ženám, očkovaným na základě jejich „odborného“ posudku.

Protože pokud tyto ženy po genetickém produktu zemřou nebo budou vážně postiženy nebo potratí nebo zemře plod v jejich těle nebo bude pozastaven jeho růst, nikdo jejich rodinám ani jim samotným žádné odškodnění nevyplatí.

Výrobci byli ve smlouvách zbaveni odpovědnosti za škody a stát rovněž nenese odpovědnost, protože „očkování“ je dobrovolné.

První fáze klinických studií, které skončí v roce 2023, se těhotné ženy neúčastnily. Mimochodem všechny studie, na základě kterých se z experimentálních vakcín mají stát vakcíny odzkoušené, byly v lednu 2021 a budou i do budoucna zcela zglajchšaltovány.

My se již nikdy nedozvíme jejich objektivní výsledky, protože pokud dostane výrobce vakcíny v USA tzv. EUA „emergency use“, může  klinickou studi odslepit a nabídnout účastníkům, kteří původně dostali placebo, naočkování vakcínou.

Výsledkem tohoto kroku je, že se již nepoměřuje vakcinovaná skupina s nevakcinovanou, ale dvě skupiny vakcinované v různé míře stejnou vakcínou.

K čemu pak jsou takové klinické studie?

Pfizer i Moderna to skutečně udělaly.

Takže přibližně od ledna 2021 se v tomto hlavním trialu mohou porovnávat dvě stejné skupiny.

A dá se předpokládat, že to dopadne stejně i se všemi dalšími klinickými studiemi experimentálních vakcín proti Covid-19. Ať již to budou studie těhotných žen, dětí různého věku apod.

Podívejme se nyní na klinické studie mRNA produktů Pfizer/Biontech a Moderny, kterých se účastní těhotné ženy.

Pfizer/Biontech:

Zde najdeme pouze jediný trial – NCT04754594, který navazuje na první část hlavního trialu NCT04380701. Zopakujme si, že v první části, ze které byly těhotné ženy vyloučeny, se vybírala varianta vakcíny a nyní se v tomto trialu v rámci fáze 2/3 zkouší na těhotných ženách.

[Klikněte p...]
Klikněte pro zvětšení

Na výše uvedeném obrázku můžeme vidět, že do tohoto trialu se těhotné ženy teprve NABÍRAJÍ. Pfizer/BioNTech tedy jistě velmi stojí o to, aby do tohoto trialu nalákal potřebný počet těhotných žen.

Podívejme se na podrobnosti trialu:

 • účastnit se má 700 těhotných žen, což je poměrně malý počet
 • předpokládaný začátek trialu je 16. února 2021 a skončit má 25. července 2022 – na to, že je to fáze 2 i 3, je to velmi krátká doba
 • na první stránce v „Detailed Description“ si můžeme přečíst, že „Maternal participants who originally received placebo will receive BNT162b2 at defined time points as part of the study.“ (těhotné účastnice, které obdrží placebo, budou v určitém bodu studie naočkovány vakcínou ).

Tím budou výsledky i této studie úspěšně zglajchšaltovány.

Shrňme to: Od počátku trialu uplynulo teprve 3,5 měsíce a jeho účastnice se průběžně nabírají – a naši „odborníci“ již českým těhotným ženám tuto genovou terapii alias vakcínu vehementně doporučují.

Moderna:

Moderna dostala EUA (emergency use) již v březnu 2020. Doporučuji „odborníkům“, aby si zapsali za uši větu, kterou najdou hned na první straně informací o EUA:

„There is no U.S. Food and Drug Administration (FDA) approved vaccine to prevent COVID-19.“
(Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) NESCHVÁLIL žádnou vakcínu proti Covid-19)

Na serveru clinicaltrials.gov, kde se musí uvádět všechny klinické studie, které dostaly americkou státní podporu, nalezneme celkem 29 klinických studií Moderny.

ŽÁDNÁ Z NICH SE NETÝKÁ TĚHOTNÝCH ŽEN!

Přesto je ještě zkontrolujme:

Specializované studie – děti, pacienti s rakovinou apod. – můžeme vyloučit.

Ze zbylých studií jen 7 neobsahuje výslovnou zmínku o vyloučení těhotných žen. Z popisu těchto sedmi studií je jasné, že se těhotnými ženami vůbec nezabývají.

Ve zkratce je zde uvedu:

Č. 9-NCT04852978

COVID-19 Study to Assess Immunogenicity, Safety, and Tolerability of Moderna mRNA-1273 Vaccine Administered With Casirivimab+Imdevimab in Healthy Adult Volunteers

180 účastníků, kteří se ještě nenabírají

Předpokládaný začátek a konec:

20. duben 2021-30. červenec 2021

Odkaz

Popis:

A Phase 2 Randomized, Open-Label, Parallel Group Study to Assess the Immunogenicity, Safety, and Tolerability of Moderna mRNA-1273 Vaccine Administered With Casirivimab+Imdevimab in Healthy Adult Volunteers

Č. 11-NCT04848441

2 milióny účastníků, kteří se ještě nenabírají.

Předpokládaný začátek a konec:

1. květen 2021-1. srpen 2021

Risk of COVID-19 Infection After Vaccination

Odkaz

Popis:

The study population will contain all Swedish citizens vaccinated with BNT162b2, mRNA-1273 or ChAdOx1, all Swedish citizens diagnosed with COVID-19, and a control group matched 1:1 on birth year, sex and municipality to the first two groups.

Č. 17-NCT04842305

500 účastníků, kteří se ještě nenabírají.

Předpokládaný začátek a konec:

duben 2021 – 15. březen 2024

Mucosal Immunity in Terms of SARS-CoV-2 Antibodies in Saliva After COVID-19 Infection and Vaccination

Odkaz

Popis:

Individuals who belong to one of the following four groups will be included G1=SARS-COV-2 Naïve (=Not SARS-CoV-2 vaccinated and COVID-19 negative), G2=COVID-19 convalescents, G3=Vaccinated with Pfizer-BioNTech BNT162b2, Moderna mRNA-1273 or AstraZeneca ChAdOx1-S vaccine, G4=COVID-19 positive and vaccinated with Pfizer-BioNTech BNT162b2, Moderna mRNA-1273 or AstraZeneca ChAdOx1-S vaccine

Č. 18-NCT04811664 -fáze 3

37500 účastníků, kteří se průběžně nabírají.

Předpokládaný začátek a konec:

24. březen 2021-22. prosinec 2021

A Study of SARS CoV-2 Infection and Potential Transmission in University Students Immunized With Moderna COVID-19 Vaccine (CoVPN 3006)

Odkaz

Č. 26-NCT04910971

60 účastníků, kteří se průběžně nabírají.

Předpokládaný začátek a konec:

31. leden 2021 – 28. červenec 2022

Quantification of Binding and Neutralizing Antibody Levels in COVID-19 Vaccinated Health Care Workers Over 1 Year

Odkaz

Č. 28-NCT04832932

1000 účastníků, kteří se ještě nenabírají.

Předpokládaný začátek a konec:

1 květen 2021-31. prosinec 2022

The COVID-19 Back-to-Normal Study

Odkaz

During the study, members of different neighborhood and digital communities will be followed post COVID-19 vaccination=porovnávání skupin, které byly dříve naočkovány různými vakcínami.

Č. 29-NCT04834869

Recruiting

30000 účastníků, kteří se průběžně nabírají.

Předpokládaný začátek a konec:

1 květen 2021 – 31 prosinec 2022

A: Zasílání dotazníků lidem, očkovaným různými vakcínami, ve kterých vyplní nežádoucí účinky, které měli do 30 dnů po očkování – trvá do 31 prosince 2021

B: Zasílání dotazníků účastníkům fáze A, ve kterých vyplní dlouhodobé nežádoucí účinky po vakcinaci

COVID-19 Vaccines Safety Tracking (CoVaST)

Odkaz

Závěr: Moderna vůbec nedělala studie týkající se těhotných žen a ani to zatím nemá v plánu.

Je tedy naprosto trestuhodné, že její „vakcínu“ doporučuje Česká společnost vakcinologická a Česká porodnická a gynekologická společnost těhotným ženám jako bezpečný produkt.

Kdo jsou vůbec ti „odborníci“ nalezlí v těchto společnostech?

Jak můžeme vědět, že jejich členové nevlastní akcie farmaceutických firem nebo zda nemají tučná konta kdesi v zahraničí?

Jak můžeme vědět, zda je různí lobbisté neobesílají pozvánkami na prestižní kongresy nebo jim neplatí lukrativní dovolené?

Jak je možné, že mohou dělat tak závažná prohlášení bez jakékoli zodpovědnosti a transparentnosti?

Do budoucna by se toto rozhodně mělo změnit a pokud tyto organizace chtějí doporučovat farmaceutické firmy a jejich výrobky české veřejnosti, měly by být pod přísnou veřejnou kontrolou včetně výpisu vlastnictví jejich členů – stejně jako politici.

Doktor Mengele, který za druhé světové války zavraždil svými lékařskými pokusy cca 1000 lidí v německých koncentračních táborech, byl za své zločiny odsouzen Norimberským soudem.

Stejně tak bychom měli volat k zodpovědnosti členy České společnosti vakcinologické a České porodnické a gynekologické společnosti, pokud těhotné ženy, které se budou řídit jejich doporučením, utrpí po vakcinaci vážné zdravotní následky.

Následující data jsou vybrána z datových exportů z americké databáze nežádoucích účinků VAERS.

Obecně se předpokládá, že počet nahlášených nežádoucích účinků představuje jen 1-10 % skutečného množství. Přestože je ve VAERS mnoho nepřesností, používají se data z této databáze k vědeckým analýzám.

Moderna – výběr nežádoucích účinků: (The Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)-Moderna.xlsx)

Pro tuto vakcínu bylo nahlášeno 547.761 nežádoucích účinků. Modernou se však v USA očkovalo mnohem dříve než Pfizerem.

7667 lidí utrpělo ztuhlost kloubů
2289x zvýšený srdeční tep
1963 lidem se snížily pohybové schopnosti
1880 lidí zemřelo, dalších 43 lidí postihla náhlá smrt, dalších 7 lidí postihla náhlá srdeční smrt
1747 lidí postihla synkopa=hluboká mdloba
1678 lidí utrpělo spánkovou poruchu
1552 lidí ztratilo vědomí
1344 lidí utrpělo sluchový šelest
1263 lidem se zhoršily pracovní schopnosti
1261 lidí dostalo po očkování Covid-19
1219 lidí mělo tachykardii
Dalších 1112 lidí mělo po očkování pozitivní test na Covid-19
1044 lidí mělo problém stát
U 1012 lidí se projevil vysoký tlak
972x pád
964 lidem otekl jazyk
763 lidí dostalo pásový opar
613 lidí dostalo Bellovu obrnu tváře
581x křeče
489 lidem ochrnula tvář
472 lidí dostalo plicní embolii
457 lidí ztratilo chuť
448 lidí utrpělo anafylaktický šok
419 lidí dostalo zápal plic
U 327 lidí byla dotčena schopnost mluvit, psát a rozumět jazyku, slovnímu i písemnému (Aphasia)
318x neschopnost stát
313 lidí utrpělo trombózu
292 lidí ztratilo čich
266x halucinace
254 lidí dostalo astma
239 lidí mělo problémy s řečí
218 dostalo orální herpes
216 lidí mělo srdeční zástavu
196x nepravidelný srdeční tep
180 lidí dostalo infarkt myokardu
179 lidí mělo akutní poranění ledvin
170 lidí utrpělo ztrátu paměti
163x snížený srdeční tep
135 lidí utrpělo artritidu
123x ztráta síly v polovině těla
111 lidí mělo akutní infarkt myokardu
108 lidí osleplo
99x těžké menstruační krvácení
96x revmatická artritida
96 lidí utrpělo Syndrom akutní respirační tísně (ARDS)
90 lidí utrpělo respirační selhání
90 lidí ochrnulo GUILLAIN-BARRE SYNDROMEM
89 lidí mělo akutní dechové selhání
87 lidí utrpělo plicní edém
84 lidí dostalo zánět slepého střeva a dalším 67 lidem se muselo vyoperovat slepé střevo
81 lidí postihla jiná paralýza
81 lidí utrpělo plicní edém
78 lidí muselo začít používat k chození pomůcky
71 lidí utrpělo plicní otok
69 lidí ztratilo hlas
63 lidem selhaly ledviny
63 lidí utrpělo revmatoidní artritidu
62x křeče v celém těle (GENERALISED TONIC-CLONIC SEIZURE)
49x abnormální srdeční tep
45 lidí postihla plicní trombóza
41 lidí postihla náhlá ztráta sluchu
41x mozková trombóza
17 lidí dostalo Parkinsona
12x otok mozku
12x infarkt mozkového kmene
11x genitální pásový opar
11x poranění mozku
9x poranění srdce
5x herniace mozku
4x mozková hypoxie
3 lidi postihla náhlá ztráta zraku
3 lidem umřel mozek
3x mozková trombóza
2x abces na mozku

I když se oficiálně těhotné neočkovaly, tak

166 žen po očkování potratilo
u 7 žen musel být uměle vyvolán potrat
19 plodů v matkách zemřelo
13 matek předčasně porodilo
3 děti se předčasně narodily mrtvé (stilbirth)
2x abnormální biofyzikální profil plodu
6x expozice plodu během těhotenství
3x omezení růstu plodu
14x abnormální srdeční tep plodu
2x snížený srdeční tep plodu
2x zvýšený srdeční tep plodu
2x vysoce rizikové těhotenství
6x fetální hypokineze (nepohyblivost plodu v důsledku narušení spinálních struktur nebo svalového aparátu … Na echokardiografii je a. patrná na nekrotické infarktové či vazivově změněné oblasti myokardu.)
2x předčasně oddělená placenta

Pfizer/Biontech-Comirnaty – výběr nežádoucích účinků: (The Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)-Pfizer.xlsx)

Pro tuto vakcínu bylo nahlášeno 522.484 nežádoucích účinků.

7693 lidí utrpělo ztuhlost kloubů
4390 lidí dostalo po očkování Covid-19
Dalších 3123 lidí mělo pozitivní test na Covid-19
2909 lidí postihla synkopa-hluboká mdloba
2760x zvýšený srdeční tep
2172 lidí dostalo ušní šelest
2058x pásový opar
1733 lidí zemřelo, dalších 25 lidí postihla náhlá smrt, další 4 lidí postihla náhlá srdeční smrt
U 1406 lidí se projevil vysoký tlak
1332 lidem se snížily pohybové schopnosti
1331 lidí utrpělo spánkovou poruchu
1242 lidem se zhoršily pracovní schopnosti
1137x pád
1080 lidí mělo problém stát
845x náběh na mdloby
793 lidí dostalo Bellovu obrnu tváře
747 lidí utrpělo anafylaktický šok
714 lidí dostalo paralýzu tváře
664 lidí utrpělo plicní embolii
570 lidí ztratilo čich
530x zápal plic
391 lidí mělo akutní poranění ledvin
U 358 lidí byla dotčena schopnost mluvit, psát a rozumět jazyku, slovnímu i písemnému (Aphasia)
356x neschopnost stát
337 lidí mělo problémy s řečí
266 lidí dostalo astma
265x srdeční zástava
256x nepravidelný srdeční tep
254x těžké menstruační krvácení
207x snížený srdeční tep
206 lidí dostalo zánět slepého střeva a dalším 118 lidem se muselo vyoperovat slepé střevo
205x srdeční selhání
203x halucinace
198x ztráta síly v polovině těla
192 lidí svědil jazyk
188 lidí osleplo a 3 lidi postihla náhlá ztráta zraku
171 lidí utrpělo artritidu
170 lidí utrpělo ztrátu paměti
166 lidem se snížila schopnost řídit
147 lidí mělo srdeční arytmii
147 lidí mělo problémy s jazykem
129 utrpělo Syndrom akutní respirační tísně (ARDS)
128 lidí ochrnulo GUILLAIN-BARRE SYNDROMEM
122 lidí utrpělo plicní trombózu
101 lidí mělo srdeční poruchu
99 lidí utrpělo respirační selhání
98 lidí ztratilo hlas
98 lidí utrpělo plicní otok
92x křeče v celém těle (GENERALISED TONIC-CLONIC SEIZURE)
84x abnormální srdeční tep
77 x selhání ledvin
63x trombóza mozku
48 lidí postihla náhlá ztráta sluchu
31 lidem otekl jazyk
30 lidí mělo oteklý mozek
21 lidem se natrhl jazyk
20x křeče v celém těle
20 lidí mělo poraněný mozek
18x genitální pásový opar
14 lidí trpělo nekontrolovatelným pohybem jazyka (TONGUE MOVEMENT DISTURBANCE)
12 lidí mělo na jazyku edém
8x ochrnutý jazyk
8 lidem odumřel mozek
7x poranění srdce
6x mozková mrtvice
3x HIV
3x poškozený sluch
2x ztráta sluchu
2x mozková trombóza

I když se oficiálně těhotné neočkovaly, v databázi je zaznamenáno:
256 potratů po očkování
8 uměle vyvolaných potratů
36 předčasných porodů
34 plodů v matkách zemřelo
3x vysoce rizikové těhotenství
8x omezení růstu plodu
2x abnormální růst plodu
3x poškození plodu
4x expozice plodu během těhotenství
19x abnormální srdeční tep plodu
4x snížený srdeční tep plodu
2x abnormální biofyzikální profil plodu
1x abnormální chromozom plodu
1x srdeční zástava plodu
2x cystická hygroma plodu-patologický vývoj plodu
6x fetální hypokineze (nepohyblivost plodu v důsledku narušení spinálních struktur nebo svalového aparátu … Na echokardiografii je a. patrná na nekrotické infarktové či vazivově změněné oblasti myokardu.)
1 předčasně narozené mrtvé dítě (premature baby death)
8 dětí se předčasně narodilo mrtvých (stilbirth)
2x fetální poškození ledvin (FRI) u novorozence
10x předčasně oddělená placenta
2x trombóza placenty

Za každou jednou jednotkou výše uvedeného seznamu je utrpení člověka. Politické a akademické elity však reagují na podobné informace omletou frází:

„Přínosy převažují nad riziky.“

Myslím, že by se s nimi v tomto způsobu uvažování Mengele jednoznačně shodl.

http://www.zvedavec.org/komentare2021/06/8745-mengelove-soucasnosti.htm

http://www.zvedavec.org/komentare2021/06/8759-mengelove-soucasnosti-2-varianta-delta.htm

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Začíname
%d blogerom sa páči toto: