Zastupitelská demokracie už v roce 2021 nezastupuje lid, ale globalistické a nadnárodní zájmy určované z ciziny

Slovenský Ústavní soud odepřel slovenskému lidu nárok na referendum o zkrácení volebního období Národní rady, čímž popřel status, že veškerá moc ve Slovenské republice pochází z vůle lidu! Od této chvíle veškerá moc pochází jen z ciziny a Slováci nemají ústavní možnost Národní radu odvolat v referendu, i kdyby rada celé 4 roky prováděla sebehorší kroky proti lidu! Právník rozebral klíčový spor parlamentní a přímé demokracie, kdo vlastně v demokratickém státě drží veškerou moc? Veškeré iluze o zastupitelské demokracii dnešním dnem definitivně padly!

Globalisté dnes zažili na Slovensku mimořádný triumf. Slovenský Ústavní soud na podnět slovenské prezidentky Zuzany Čaputové rozhodl [1], že na Slovensku se nebude konat referendum, jehož cílem mělo být zkrácení volebního mandátu Národní rady a následné konání nových parlamentních voleb do 180 dnů od rozpuštění ústavodárného sboru. Ústavní soud Slovenska zdůvodnil své rozhodnutí tím, že referendum by ohrozilo dělbu moci na Slovensku, což je ale velmi nebezpečné a hodně svérázné tvrzení, které jsme dali k rozkladu našemu kolegovi, právníkovi.

Ústavní soud totiž vyjádřil obavy, že kdyby referendum prošlo, potom by poslanci Národní rady byli de facto zavázáni, aby hlasovali o svém vlastním rozpuštění, a to i třeba proti své vlastní vůli. A to je samozřejmě vyloučené, protože Ústava stanovuje výkon mandátu poslance Národní rady na celé 4 roky, a toto funkční období lze zkrátit jedině tak, že Národní rada na svůj podnět sama sobě zkrátí volební období jednorázovým ústavním zákonem o zkrácení mandátu.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová

Ústavní soud došel k názoru, že pokud toto období by zkrátili občané z ulice, bylo by to v rozporu s Ústavou a s principem “zastupitelské” demokracie. Na Slovensku totiž neexistuje švýcarský model přímé demokracie, takže lid pouze deleguje veškerou moc na své zastupitele volené do Národní rady. Otázkou teď je, co se ale stane ve chvíli, kdy zvolení zastupitelé začnou přijímat zákony proti svému lidu a začnou vlastní lid terorizovat přijímanými zákony, vyhláškami, novelami, nařízeními atd.? Otázka tedy byla postavena tak, jestli občané mohou své delegované zastupitele zkrátit na mandátu a navolit v nových předčasných volbách nové zastupitele. A dnes Ústavní soud řekl, že nemůžou! Fatální důsledky tohoto rozhodnutí zhodnocuje náš kolega právník.

Slováci nebudou mít referendum o předčasných volbách, Ústavní soud jim odepřel právo na referendum o zkrácení volebního mandátu poslanců

Na Slovensku se až dosud tvrdilo, podobně jako ve většině tzv. demokratických zemí západního světa, že veškerá moc v demokratickém státě vychází z vůle lidu. Problém je v tom, kde je ta hranice vůle lidu, kdy její moc končí a veškerá moc potom už jde úplně mimo lid a jeho vůli. Dnes 7. 7. jsme to zjistili, že ta hranice je ve chvíli, kdy se lid z ulice opováží odvolat delegované zastupitele pomocí referenda v případě, kdy velká část společnosti není s prací zastupitelů spokojená.

A to do takové míry, že lid nemůže a nechce čekat dalších několik roků na dokončení mandátu zvolených zastupitelů. A právě Ústavní soud na Slovensku dnes vzkázal občanům, že když si někoho zvolí, musí držet hubu a krok po celé volební období. Jedinou výjimkou je situace, že by se sami poslanci rozhodli, že si zkrátí volební mandát a učiní tak přijetím ústavního zákona. Toto rozhodnutí Ústavního soudu ale znamená velmi nebezpečný precedens.

Štít slovenského Ústavního soudu v Košicích

Ústavní soud totiž nezakázal rozpuštění Národní rady, ale zakázal samotné referendum, které o případném zkrácení funkčního období Národní rady mělo rozhodovat. Opoziční strany nasbíraly pro referendum bezmála 600 000 podpisů, ale prezidentka Zuzana Čaputová namísto vypsání referenda se obrátila na Ústavní soud s dotazem, jestli je v souladu s Ústavou, že by občané hlasovali o zkrácení volebního období Národní rady. Ono by se totiž nakrásně mohlo příště stát, že lidé vyvolají referendum o zkrácení volebního období prezidentky.

Ano, přesně tak. Nemyslete si, že Zuzana Čaputová je naivní, má okolo sebe velmi schopné poradce se zkušenostmi z tzv. barevných revolucí v Evropě, kádrové vyprofilování různých podivných lidí z jejího hnutí Progresívne Slovensko směřuje velice těsně k lidem okolo Open Society George Sorose. Pokud by prezidentka vyhlásila referendum k otázce rozpuštění Národní rady, vyrobila by tím precedens k podobnému referendu o zkrácení svého volebního mandátu prezidentky.

Zastupitelská demokracie očima Ústavního soudu byla právě zredukována na ceremoniální úlohu u volebních uren a potom honem rychle ruce pryč od moci, občané!

Ústavní soud se na celou věc podíval z pohledu zastupitelské demokracie, co by se stalo, kdyby občané z ulice mohli zkracovat mandáty svým zastupitelům, a to nejen členům Národní rady, ale komukoliv, kdo vykonává zastupitelskou funkci. Slovenská ulice by tak získala obrovskou moc a politický režim by se překlopil ze zastupitelské demokracie do přímé demokracie, kdy lidé v referendech ovlivňují zastupitelské orgány.

Přestože referendum na Slovensku nemá závaznost pro politiky, na rozdíl od Švýcarska, tak i přesto Ústavní soud toto zakázal a Slováci tak nemohou na prezidentce vynutit vypsání referenda, protože ta má nyní od Ústavního soudu papír, že položená otázka referenda je v rozporu s ústavním pořádkem. Slováci tak zjistili, že veškerá moc nepochází z lidu, protože tato moc je od dnešního dne delegována na zastupitele, které nelze odvolat a nelze jim z titulu referenda a lidu zkrátit mandát.

Slovenská Ústava

Kdo tedy drží veškerou moc na Slovensku? Tato otázka se přímo nabízí, zní logicky, ale je položena úplně špatně. Veškerou moc drží ten, kdo rozhoduje a povoluje o použití moci k výkonu vůle lidu. A protože od dnešního dne je jasné, že lid to není, tak veškerou moc drží v této chvíli Ústavní soud, prezidentka a Národní rada. Prezidentka měla právo uplatnit moc lidu a vypsat pro lid referendum, ale zablokovala to. Ústavní soud měl možnost posvětit moc lidu a povolit referendum, ale zablokoval to.

A Národní rada má možnost vyhovět vůli lidu a přijmout ústavní zákon, který by lidu umožnil pořádat referenda o zastupitelských orgánech, ale dosud takový zákon nebyl schválen. Takže, veškerá moc lidu je de facto omezena jenom jednou za 4 roky na hlasování, když se volí parlament, anebo jednou za 5 let, když se volí prezident. Moc lidu je omezena na jednorázové akty jednou za několik let, ale následně veškerá moc lidu je tomuto lidu plně a beze zbytku odňata a odebrána.

Zastupitelská demokracie už v roce 2021 nezastupuje lid, ale globalistické a nadnárodní zájmy určované z ciziny

Rozhodnutí soudu bude však mít do budoucna na Slovensku velmi nebezpečný rozměr a signál. Koaliční strany a vláda, která v Národní radě disponuje většinou, bude mít od této chvíle garanci, že může provádět jakkoliv brutální a protilidové kroky, jakkoliv jednat v rozporu s vůlí a zájmy lidu, protože lid po dobu 4 let volebního mandátu Národní rady nebude mít možnost zastupitelské těleso odvolat, rozpustit a vymoci si nové volby a delegovat do mocenských sborů nové zastupitele.

Když to přeženeme do důsledku, tak pokud by slovenská vládní koalice hypoteticky uzákonila na Slovensku koncentrační tábory pro odmítače vakcín, pokud by je zbavila podstatné většiny občanských práv, tak podle tohoto ustanovení Ústavního soudu ani v takovém případě nemají občané právo na referendum o předčasných volbách. Systém zastupitelské demokracie v roce 2021 má totiž značné chyby.

Organizovaný uliční převrat na Slovensku v roce 2018 po vraždě novináře Jána Kuciaka

Jednou z hlavních chyb je, že mnoho voličů zjišťuje, že zvolení zastupitelé po svém zvolení nezastupují svůj elektorát, své voliče, ale zastupují zájmy cizích organizací, zahraniční fondů, zájmy amerického ministerstva zahraničí, zájmy nadnárodních neziskových organizací, a v neposlední řadě zájmy státu Izrael. Zastupitelé hájí zájmy farmaceutických firem, organizací profitujících z pandemie, prostě zastupují zájmy kohokoliv jiného, kdo dobře platí, jen ne zájmy svého národa a svých voličů.

Ústavní soud na Slovensku tak rozhodl v zájmu zachování v dnešní době již zkorumpované zastupitelské demokracie, která zastupuje zájmy jiných organizací, struktur a států, než jsou zájmy slovenského lidu. Komunisté měli ve Federálním shromáždění vyvěšené heslo, že Veškerá moc v Československé socialistické republice patří do rukou pracujícího lidu. Vzhledem k tomu, že Národní fronta byla ustavena z lidu, se toto heslo alespoň snažilo přiblížit realitě, i když realita to nebyla, veškerou moc totiž držela strana. V dnešní době se ale už ani nehraje na to, že by lid, bez ohledu na to, je-li pracující nebo ne, držel nějakou moc, a už vůbec ne veškerou.

Všechny vlády za posledních 30 let mlčely na obrovskou infiltraci ze zahraničí financovaného neziskového a mediálního sektoru na Slovensku… a teď se politici diví, jaké že to nese důsledky

V dnešní době velká část moci byla delegována do Bruselu, mnoho věcí spojených s vůli lidu je nyní delegováno na základě Lisabonské smlouvy a předchozí smlouvy z Nice do rukou nikým nevolené Evropské komise. Žádná země si nemůže v Evropě ani svobodně rozhodovat o svých autech, emisích, jestli budou auta na benzín nebo elektřinu, tyto pravomoci byly delegovány z jednotlivých zemí na Evropskou komisi. To málo, co zůstalo lidu jednotlivých národů k výkonu moci, to jsou právě pouze ta práva ohledně domácích otázek, ohledně voleb, které se snaží tvářit jako demokratické.

Ale zkuste se zamyslet, kdy naposledy za posledních 30 let jste po volbách pocítili radikální a ráznou změnu? Kdy naposledy po změně vlády došlo ke změně politiky? A co vám najednou dojde? No přece to, že bez ohledu na změnu vlád, se za posledních 30 let politika nezměnila. Všechny vlády přesunovaly více a více pravomocí do Bruselu, všechny vlády více a více podporovaly a financovaly neziskovky, které jako 5. kolona rozvracely republiku.

Anglojazyčné transparenty ve slovenských ulicích v roce 2018

A když jedna taková neziskovka dostane svoji členku dokonce do funkce prezidentky, tak se Slováci potom diví tomu, že jim prezidentka odepře referendum? Která z minulých vlád na Slovensku tvrdě zakročila proti neziskovému organizovanému zločinu financovaného a řízeného z ciziny? Žádná! Takže dnes pouze Slovensko sklízí plody laxnosti a nečinnosti, kdy se nechalo infiltrovat z ciziny maskovaným neziskovým nepřítelem, který razil politiku na dosazení svých marionet do čel nejvyšších zastupitelských orgánů v zemi.

A nepřítel uspěl. Ovládá teď slovenskou vládu, post prezidentky a tisková korporátní média. Není divu, že globalisté po uchopení moci na Slovensku udělali ze země pokusnou covidovou laboratoř a ze Slováků pokusné laboratorní myši na testování špejlí, antigenů, vakcín, omezení, lockdownů, restrikcí, roušek, respirátorů, omezení pohybů, vycházení atd. Co udělá nepřítel se zemí, kterou obsadí? No, zkuste hádat. Ano, začne tu zemi využívat k věcem, které potřebuje vyzkoušet. Začne v zemi testovat jednotlivé prvky Total Control.

Globalistický nepřítel po politickém ovládnutí země začíná provádět medicínské a sociální pokusy na obyvatelstvu stejně, jako by to dělal válečný nepřítel po zahájení okupace

Nemusíme chodit daleko do historie. Když Hitlerovo Německo rozpoutalo válku, kde provádělo své experimenty a pokusy na vybudování čisté árijské rasy? No, doma to nebylo. Projekt Lebensborn byl spuštěn v okupovaném Norsku, kde probíhaly společenské pokusy a testy se změnou společenského řízení. Kde se prováděly pokusy a testy s novými léky a vakcínami ve 3. Říši? Bylo to v okupovaném Polsku, v koncentračním táboře Auschwitz – Birkenau. Německý lékař Dr. Joseph Mengele zkoušel nové vakcíny na vězních v táboře. Jinými slovy, pokud nepřítel obsadí a získá kontrolu nad cizími zeměmi, vždycky je použije buď jako zdroje materiálu či pracovní síly, anebo v těch zemích spustí pokusy a experimenty na místních lidech.

Skutečný držitel veškeré moci v této chvíli na Slovensku. George Soros a jeho organizace.

Snad si nemyslíte, že neoliberální progresivismus je dobročinným projektem George Sorose? Když jeho Antifa zapaluje americké ulice, o dobročinnosti nemůže být ani řeči. A když Soros díky uličnímu převratu v roce 2018 dostal na Slovensku skrze financované tiskoviny a neziskový sektor k moci nejprve svoji prezidentku a potom i novou vládu, nemůžete rovněž očekávat žádnou dobročinnost. Namísto toho vidíte teror, lockdowny, špejle, zákazy vycházení, zablokované hranice, změny ústavních zákonů, a když se lidé ozvou, prezidentka spolu s Ústavním soudem je zablokuje.

Tomuto já říkám triumf globalistického nepřítele v zemi pod Tatrami. Předchozí vlády na Slovensku totiž nejen úplně rezignovaly na boj s vnitřním neziskovým nepřítelem financovaným globalisty z ciziny, ale dokonce ho štědře subvencovaly státními granty a dotacemi. Dodnes se to děje v ČR, kde Andrej Babiš bojuje proti neziskovkám, které ho udávají v Bruselu kvůli dotacím Agrofertu a střetu zájmů, ale ta samá Babišova vláda každý rok těmto neziskovkám přispívá granty a dotacemi na provoz. Ano, takové chucpe! Jedou v tom všichni společně, pouze navenek se tváří, že nejsou pod kuratelou globalistů. Nevěřte tomu, globalisté jsou ti, kteří drží od roku 1989 veškerou moc v zemích bývalého Východního bloku.

-VK-

Šéfredaktor AE News https://aeronet.cz/news/slovensky-ustavni-soud-odeprel-slovenskemu-lidu-narok-na-referendum-o-zkraceni-volebniho-obdobi-narodni-rady-cimz-poprel-status-ze-veskera-moc-ve-slovenske-republice-pochazi-z-vule-lidu/

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Začíname
%d blogerom sa páči toto: