Experimentální COVID-19 “vakcíny”: 15.472 úmrtí, 1.5 milionu případů zdravotních potíží (50% závážných) v databázi Evropské unie o nežádoucích účincích

EudraVigilance je evropská databáze zpráv o možných nežádoucích účincích léků, která také zaznamenává zprávy o nežádoucích účincích a úmrtí po experimentálních COVID-19 „vakcínách“.

Náš čtenář z Evropy nám nedávno poslal e-mail, aby nám připomněl, že tato databáze pod jménem EudraVigilance, je určena pouze pro země v Evropě, které jsou součástí Evropské unie (EU), do které patří 27 zemí.

Celkový počet zemí v Evropě je mnohem vyšší, téměř dvojnásobný. Dohromady jich je asi 50, protože existují určité rozdíly v názorech na to, které země jsou technicky součástí Evropy.

Přestože jsou již tato čísla vysoká, NEzachycují situaci v celé Evropě. Skutečný počet lidí v Evropě, kteří zemřeli nebo mají zdravotní komplikace po COVID-19 injekcích, bude mnohem vyšší než to o čem zde píšeme.

Databáze EudraVigilance uvádí, že do 19. června 2021 bylo hlášeno 15.472 úmrtí a 1.509.266 zdravotních komplikací po injekcích čtyř typů experimentálních COVID-19 látek:

COVID-19 MRNA VAKCÍNA MODERNA (CX-024414)

COVID-19 MRNA VAKCÍNA PFIZER-BIONTECH

COVID-19 VAKCÍNA ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)

Vakcína COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S)

Z celkového počtu zaznamenaných úrazů je polovina z nich vážná (753.657).

„Závažnost poskytuje informace o podezření na nežádoucí účinek; lze jej klasifikovat jako „závažný“, pokud odpovídá zdravotnímu stavu, který má za následek smrt, ohrožuje život, vyžaduje hospitalizaci, vede k dalšímu lékařsky závažnému stavu, nebo prodloužení stávající hospitalizace, vede k trvalému nebo významnému postižení nebo pracovní neschopnosti, nebo jde o vrozenou anomálii/vrozenou vadu.“

Evropský čtenář zpravodajství Health Impact News zpracoval zprávy pro každou ze čtyř COVID-19 injekcí, které zde uvádíme. Tento čtenář to samostantně a dobrovolně zprcoval. Je to spousta práce tabelovat každou reakci se zraněními a úmrtími, protože jak jsme zjistili, v systému EudraVigilance není místo, které by tabelovalo všechny výsledky.

Od té doby, co jsme čísla začali vydávat, se ostatní z Evropy také pustili do počítání čísel a potvrdili tyto výpočty.[1]

Zde jsou souhrnná data do 19. června 2021:   

Celkový počet reakcí na experimentální mRNA vakcínu Tozinameran (kód BNT162b2, Comirnaty) od společnosti BioNTech/Pfizer: 7.420 případů úmrtí a 560.256 případů zdravotních komplikací do 19.6.2021

 • 16.133 Poruchy krve a lymfatického systému včetně 81 úmrtí
 • 12.637 Srdeční poruchy vč. 964 úmrtí
 • 101 Vrozené a genetické poruchy vč. 6 úmrtí
 • 7.000 Poruchy sluchu a vnitřního ucha vč. 4 úmrtí
 • 265 Endokrinní poruchy vč. 1 úmrtí
 • 8.122 Poruchy oka vč. 17 úmrtí
 • 51.030 Gastrointestinální poruchy vč. 348 úmrtí
 • 155.486 Obecné poruchy a reakce v místě vpichu vč. 2.290 úmrtí
 • 468 Poruchy žlučových cest vč. 31 úmrtí
 • 6.110 Poruchy imunitního systému vč. 32 úmrtí
 • 17.549 Infekce a infestace vč. 762 úmrtí
 • 6.275 Zranění, otravy a procedurální komplikace vč. 104 úmrtí
 • 13.249 Investigace vč. 285 úmrtí
 • 4.162 Poruchy metabolismu a výživy vč. 139 úmrtí
 • 79.125 Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně vč. 88 úmrtí
 • 325 Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené (vč. cyst a polypů) vč. 23 úmrtí
 • 100.895 Poruchy nervového systému vč. 780 úmrtí
 • 384 Těhotenské, šestinedělní a perinatální případy vč. 10 úmrtí
 • 107 Problémy s výrobkem
 • 9.928 Psychiatrické poruchy vč. 105 úmrtí
 • 1.765 Poruchy ledvin a močových cest vč. 115 úmrtí
 • 2.696 Poruchy reprodukčního systému a prsou vč. 3 úmrtí
 • 23.689 Respirační, hrudní a mediastinální poruchy vč. 848 úmrtí
 • 26.641 Poruchy kůže a podkožní tkáně vč. 66 úmrtí
 • 846 Sociální okolnosti vč. 10 úmrtí
 • 281 Chirurgické a lékařské postupy vč. 19 úmrtí
 • 14.987 Cévní poruchy vč. 289 úmrtí

Celkový počert reakcí na experimentální mRNA vakcínu mRNA-1273 (CX-024414) od výrobce Moderna: 4.147 případů úmrtí a 122.643 případů zdravotních komplikací k 19.6.2021

 • 2.239 Poruchy krve a lymfatického systému včetně 29 úmrtí
 • 3.315 Srdeční poruchy vč. 446 úmrtí
 • 39 Vrozené a genetické poruchy vč. 3 úmrtí
 • 1.454 Poruchy sluchu a vnitřního ucha
 • 82 Endokrinní poruchy vč. 1 úmrtí
 • 1.883 Poruchy oka vč. 7 úmrtí
 • 10.655 Gastrointestinální poruchy vč. 142 úmrtí
 • 33.936 Obecné poruchy a reakce v místě vpichu vč. 1.759 úmrtí
 • 209 Poruchy žlučových cest vč. 11 úmrtí
 • 1.117 Poruchy imunitního systému vč. 5 úmrtí
 • 3.835 Infekce a infestace vč. 234 úmrtí
 • 2.480 Zranění, otravy a procedurální komplikace vč. 77 úmrtí
 • 2.670 Investigace vč. 89 úmrtí
 • 1.297 Poruchy metabolismu a výživy vč. 85 úmrtí
 • 15.131 Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně vč. 77 úmrtí
 • 128 Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené (vč. cyst a polypů) vč. 15 úmrtí
 • 21.684 Poruchy nervového systému vč. 424 úmrtí
 • 255 Těhotenské, šestinedělní a perinatální případy vč. 2 úmrtí
 • 20 Problémy s výrobkem
 • 2.437 Psychiatrické poruchy vč. 69 úmrtí
 • 807 Poruchy ledvin a močových cest vč. 52 úmrtí
 • 469 Poruchy reprodukčního systému a prsou vč. 1 úmrtí
 • 5.640 Respirační, hrudní a mediastinální poruchy vč. 399 úmrtí
 • 5.538 Poruchy kůže a podkožní tkáně vč. 28 úmrtí
 • 504 Sociální okolnosti vč. 13 úmrtí
 • 397 Chirurgické a lékařské postupy vč. 38 úmrtí
 • 3,432 Cévní poruchy vč. 141 úmrtí

Celkový počet reakcí na experimentální vakcínu AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) od výrobce Oxfordu/AstraZeneca: 3.364 případů úmrtí a 793.036 případů zdravotních komplikací k 19. 6. 2021

 • 9.136 Poruchy krve a lymfatického systému včetně 132 úmrtí
 • 12.135 Srdeční poruchy vč. 396 úmrtí
 • 95 Vrozené a genetické poruchy vč. 2 úmrtí
 • 8.797 Poruchy sluchu a vnitřního ucha
 • 309 Endokrinní poruchy vč. 2 úmrtí
 • 13.459 Poruchy oka vč. 12 úmrtí
 • 81.806 Gastrointestinální poruchy vč. 161 úmrtí
 • 212.663 Obecné poruchy a reakce v místě vpichu vč. 891 úmrtí
 • 525 Poruchy žlučových cest vč. 25 úmrtí
 • 3.085 Poruchy imunitního systému vč. 11 úmrtí
 • 17.791 Infekce a infestace vč. 217 úmrtí
 • 7.854 Zranění, otravy a procedurální komplikace vč. 77 úmrtí
 • 16.731 Investigace vč. 79 úmrtí
 • 9.765 Poruchy metabolismu a výživy vč. 50 úmrtí
 • 123.637 Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně vč. 45 úmrtí
 • 332 Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené (vč. cyst a polypů) vč. 8 úmrtí
 • 169.286 Poruchy nervového systému vč. 532 úmrtí
 • 223 Těhotenské, šestinedělní a perinatální případy vč. 4 úmrtí
 • 103 Problémy s výrobkem
 • 14.931 Psychiatrické poruchy vč. 27 úmrtí
 • 2.809 Poruchy ledvin a močových cest vč. 29 úmrtí
 • 5.967 Poruchy reprodukčního systému a prsou
 • 26.631 Respirační, hrudní a mediastinální poruchy vč. 387 úmrtí
 • 36.457 Poruchy kůže a podkožní tkáně vč. 22 úmrtí
 • 772 Sociální okolnosti vč. 4 úmrtí
 • 671 Chirurgické a lékařské postupy vč. 16 úmrtí
 • 17.066 Cévní poruchy vč. 235 úmrtí

Celkový počet reakcí na experimentální vakcínu COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S) od společnosti Johnson&Johnson: 541 případů úmrtí a 33.331 případů zdravotních komplikací k 19. 6. 2021

 • 306 Poruchy krve a lymfatického systému včetně 16 úmrtí
 • 496 Srdeční poruchy vč. 56 úmrtí
 • 14 Vrozené a genetické poruchy
 • 177 Poruchy sluchu a vnitřního ucha
 • 8 Endokrinní poruchy vč. 1 úmrtí
 • 383 Poruchy oka vč. 3 úmrtí
 • 3.086 Gastrointestinální poruchy vč. 23 úmrtí
 • 8.761 Obecné poruchy a reakce v místě vpichu vč. 137 úmrtí
 • 52 Poruchy žlučových cest vč. 4 úmrtí
 • 85 Poruchy imunitního systému
 • 392 Infekce a infestace vč. 13 úmrtí
 • 320 Zranění, otravy a procedurální komplikace vč. 8 úmrtí
 • 2.003 Vyšetřování vč. 37 úmrtí
 • 184 Poruchy metabolismu a výživy vč. 10 úmrtí
 • 5.718 Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně vč. 17 úmrtí
 • 16 Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené (vč. cyst a polypů)
 • 7.093 Poruchy nervového systému vč. 68 úmrtí
 • 9 Těhotenské, šestinedělní a perinatální případy vč. 1 úmrtí
 • 9 Problémy s výrobkem
 • 355 Psychiatrické poruchy vč. 5 úmrtí
 • 119 Poruchy ledvin a močových cest vč. 8 úmrtí
 • 114 Poruchy reprodukčního systému a prsou
 • 1.130 Respirační, hrudní a mediastinální poruchy vč. 43 úmrtí
 • 804 Poruchy kůže a podkožní tkáně vč. 2 úmrtí
 • 72 Sociální okolnosti vč. 3 úmrtí
 • 336 Chirurgické a lékařské postupy vč. 26 úmrtí
 • 1.289 Cévní poruchy vč. 60 úmrtí

Souhrn

Covid-19
červeně: počet úmrtí, zeleně: závažné zdravotní následky

Poznámky

[1] Tyto součty jsou odhady založené na zprávách odeslaných do datbáze EudraVigilance. Celkové počty mohou být mnohem vyšší, když budeme vycházet z procent již hlášených nežádoucích účinků. Některé z těchto případů mohou být hlášeny také v databázích nežádoucích účinků v jednotlivých zemích, jako je databáze VAERS v USA a systém Žlutá karta ve Spojeném království. Úmrtí jsou seskupena podle příznaků a některá úmrtí mohla být v důsledku více příznaků.

Komentář: A je to tu černé na bílém, přestože je zaznamenáno jen malé, ale významné procento očkované světové populace. Je to neuvěřitelný souhrn a dává tušit budoucí směr výsledků.

Související články:

SOTT archiv: 15,472 dead, 1.5M injured (50% serious) reported in European Union’s database of adverse drug reactions for COVID-19 shots

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Začíname
%d blogerom sa páči toto: