Design a site like this with WordPress.com
Začíname

Hospodárske noviny klamú?

„Ivermektín proti covidu nefunguje. Ukazuje to čoraz viac štúdií“ – jediný problém je, že tie štúdie neexistujú.

Mediweb patriaci pod Hospodárske noviny napísal článok, „Ivermektín proti covidu nefunguje. Ukazuje to čoraz viac štúdií“ Čítal však niekto tie štúdie, ktoré majú vyvracať účinky ivermektínu? Ak nie, ale ste aspoň trochu inteligentný, skúste si sami odpovedať na niekoľko otázok a až potom zaujmite stanovisko, pretože takúto hlúpu propagandu nikto normálny nemôže akceptovať.

Ak napíšem, že Hospodárske noviny klamú budete veriť mne, alebo HN? Komu veríte viac? Bol to chyták, verte hlavne sami sebe. Presvedčte sa sami aký hnoj sa na nás dennodenne valí z médií.

Klamsto prvé, citujem HN:

„Ivermektín nie je liekom proti ochoreniu COVID-19, ako si od neho sľubujú jeho zástancovia. Podľa rozsiahlej štúdie sú jeho účinky porovnateľné s placebom a nemá tak žiaden vplyv na toto ochorenie. O záveroch štúdie v rámci Together Trial informuje portál Los Angeles Times.“

HN sa odvoláva na závery štúdie „Together Trial“ uverejnenej v novinách Los Angeles Times.

V čom je problém? Ak sa pozrieme na web stránku „Together Trial“, ktorú okrem ďaľších dvoch subjektov sponzoruje Nadácia Billa a Melindy Gatesových, žiadna štúdia o ivermektíne sa tam nenachádza!!!

Tu je ich hlavný web:

V sekcii „správy“ sa nachádza iba tlačová správa, že štúdia má vyhodnotiť účinnosť ivermektínu, metformínu a fluvoxamínu na prevenciu rozvinutia ochorenia COVID-19.

V sekcii „publikácie“ sú uvedené publikácie, ktoré „iba“ sumarizujú analýzu rôznych liečiv a skúšok ich účinnosti na kovid-19. Nie je tu žiadna konkrétna štúdia o ivermektíne. Možno je v niektorej z týchto štúdií ivermektín spomenutý, ale tieto štúdie asi nie sú moc relevantné, pretože „Together Trial“ uvádza iba názov ale žiadne URL linky.

A teraz, v sekcii „výsledky“ by ste mali nájsť štúdie o ivermektíne. Lenže tam žiadne nie sú!!! Presvedčte sa sami a kliknite tam.

Tak ako? Klamú Hospodárske noviny? Klamú aj Los Angeles Times? O akej štúdií to píšu? Myslia si tieto noviny, že ich čitatelia sú úplní idioti? A prečo si myslia, že po takýchto klamstvách im veľká časť nezruší predplatné?

Tu by sme mohli skončiť, ale poďme ďalej.  Ešte to bude veľmi zaujímavé. Vo výsledkoch sa uvádzajú závery pre tieto liečivá:

Hydroxychloroquine or Lopinavir/Ritonavir

Metformin

Fluvoxamine

Ivermektín tam naozaj nie je. Rozoberieme si veľmi stručne aspoň jednu štúdiu o účinnosti / neúčinnosti hydroxychlorochínu a lopinaviru a ritonaviru s názvom: „Účinok včasnej liečby hydroxychlorochínom alebo lopinavirom a ritonavirom na riziko hospitalizácie u pacientov s OCHORENÍM COVID-19 – Randomizovaná klinická štúdia Together trials „

Nebudem Vás trápiť odbornými vecami, nebojte sa, vykopeme von to čertovo kopyto. Úvod je ale potrebný.

„Táto randomizovaná klinická štúdia bola vykonaná v Brazílii. Nedávno symptomatickí dospelí s diagnózou respiračných príznakov infekcie SARS-CoV-2 boli zaradení medzi 2. júnom a 30. septembrom 2020.

Plánovaná veľkosť vzorky bola 1476 pacientov, pričom predbežné analýzy boli naplánované po zaradení 500 pacientov. Štúdia bola ukončená po predbežnej analýze účinnosti s veľkosťou vzorky 685 pacientov. Štatistická analýza bola vykonaná v decembri 2020.“

Výsledky:

Zo 685 účastníkov bolo 632 (92,3%) identifikovaných ako zmiešaná rasa, 377 (55,0%) žien a medián (rozsah) veku bol 53 (18-94) rokov. Celkovo:

 • 214 účastníkov bolo randomizovaných na hydroxychlorochín;
 • 244 lopinavir- ritonavir;
 • a 227 dostalo placebo.

Pri prvej predbežnej analýze rada pre monitorovanie bezpečnosti údajov odporučila zastaviť registráciu hydroxychlorochínu aj skupiny lopinavir- ritonavir z dôvodu neúčinnosti. A teraz to začne trochu smrdieť. Podiel pacientov hospitalizovaných na COVID-19 (tí, ktorí sa napriek liečbe dostali do nemocnice) bol:

 • 3,7% (8 účastníkov) v skupine s hydroxychlorochínom,
 • 5, 7% (14 účastníkov) v skupine s lopinavirom- ritonavirom
 • a 4, 8% (11 účastníkov) v skupine s placebom.

Na konci štúdie boli zaznamenané 3 úmrtia:

 • 0 úmrtí bolo v skupine s hydroxychlorochínom
 • 2 v intervenčnej skupine lopinavir- ritonavir
 • 1 v skupine s placebom.

A toto sa uvádza ako výsledok štúdie:

„Závery a relevantnosť: V tejto randomizovanej klinickej štúdii ani hydroxychlorochín, ani lopinavir- ritonavir nepreukázali žiadny významný prínos pri znižovaní hospitalizácie spojenej s OCHORENÍM COVID-19 alebo iných sekundárnych klinických výsledkov. Táto štúdia naznačuje, že účelné klinické skúšky sa môžu vykonávať v prostredí s nízkymi príjmami aj počas pandémie COVID-19.“

To, že tieto liečivá podľa tejto štúdie nemajú žiadny prínos nechajme bokom. Jedna z vecí, ktorú táto štúdia preukázala je mortalita (alebo smrtnosť ak to chcete odbornejšie). A to je 685 účastníkov chorých na kovid-19 a 3 mŕtvy.

Úmrtnosť je potom 0,43%. Toto číslo si porovnajme s úmrtnosťou, ktorú spomínajú v štúdií:

„Vírus SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, zaznamenal k 15. februáru 2021 na celom svete viac ako 109 miliónov prípadov a viac ako 2,4 milióna úmrtí. Brazília je jednou z najviac postihnutých krajín na svete s viac ako 9,9 miliónmi infekcií, ktoré si vyžiadali viac ako 242 000 úmrtí. 1„

Celosvetová úmrtnosť je 2,2 %. Úmrtnosť v Brazílií je 2,44%. A zrazu tu máte štúdiu, kde máte úmrtnosť bez liečby iba 0,42%. A to u vysokorizikovej populácie. Ako veľmi Vám to dáva zmyseľ?

V tejto štúdií zomrel bez liečby 1 človek z každých 200 pozitívnych.

A vlastne, zomreli vôbec na kovid-19?

Medián (rozsah) veku bol dosť vysoký 53 rokov, aj keď rozsah bol (18-94) rokov, prevažná väčšina patrila do vysoko rizikových skupín. 94 ročný človek ochorie a vy ho neliečite, aká veľká je šanca, že vám zomrie počas experimentu? Alebo dokonca prirodzene?

Pozrite sa na „tabuľku 2 Table 1.  Patient Characteristics by Treatment Allocation in the TOGETHER Trial“ Podľa nej cca 56% ľudí vo vzorke mali viacero závažných ochorení!!! Hlavne mali vysoký tlak, HIV/AIDS, chronické pečeňové, srdcové, cievne ochorenia, cukrovka, atď…

Napriek ich zdravotnému stavu a veku a kovidu k tomu malo iba:

 • 8 účastníkov zo skupiny hydroxychlorochínu (3,7%) hospitalizáciu spojenú s OCHORENÍM COVID-19
 • 14 účastníkov zo skupiny s lopinavirom ritonavirom (5, 7%) malo hospitalizáciu spojenú s OCHORENÍM COVID-19
 • a 11 účastníkov z kontrolnej skupiny (4,8%) malo hospitalizáciu spojenú s OCHORENÍM COVID-19

Výsledok, niekoľko hospitalizácií a 3 mŕtvy bez liečby. Na konci štúdie síce 79 účastníkov (11,5%) nedokončilo všetky fázy štúdie a tieto čísla som už nebral do úvahy pri počítaní mortality, ale aj tak, to je dosť slabé na túto zmutovanú „ebolu“, nemyslíte?

Vek je veľmi podstatný faktor. Aj na Slovensku z tých cca 13 000 mŕtvych, približne 12 500 malo vek 75+. Ak chcete niečo zmanipulovať, použite vekové skupiny. Výsledok vám vyjde podľa potreby. Deti sú na kovid skoro úplne imúnne. Mladé ročníky a celkovo ľudia do 65 rokov majú tiež úplne iný priebeh ochorenia či úmrtnosť ako ľudia nad 65+, alebo 85+. Kto ešte nevie kam smerujem, tak si porovnajte úmrtnosť na obyčajnú chrípku v populácií do 85 rokov a v populácií 85+.

Táto štúdia má však toľko iných závažných pochybení. Pozriete sa na nežiaduce účinky. Najprv liečivá:

„V skupine s hydroxychlorochínom sa vyskytlo 46 (22, 2%) nežiaducich udalostí vznikajúcich pri liečbe, z ktorých 11 (5, 3%) bolo závažných a 1 (0, 5%) viedla k prerušeniu liečby.

V skupine s lopinavirom- ritonavirom sa vyskytlo 92 (39, 7%) nežiaducich udalostí vznikajúcich pri liečbe, z ktorých 20 (8, 6%) bolo závažných a udalostí vedúcich k prerušeniu liečby bolo 0.

V skupine s placebom mali rovnaký počet nežiaducich účinkov ako v skupine s HCH. To je zvláštne, že?

„V skupine s placebom sme zaznamenali 46 (20,9%) nežiaducich udalostí vznikajúcich pri liečbe, z ktorých 12 bolo závažných (5, 5%) a 0 ktoré viedli k prerušeniu liečby (tabuľka 3).“

Z toho vyplýva ďalšia otázka. Skúmal niekto vôbec či nedochádzalo k samoliečbe ivermektínom, alebo inými liečivami (aj domácou, prírodnou liečbou)? Tí ľudia boli v domácej starostlivosti a jediné čo vedeli, že im diagnostikovali Kovid-19 a niekto im dal nejaké tabletky. Nevedeli aké, randomizovaná štúdia. Dostali liek, alebo placebo. Ste chorý, čo spravíte? Dáte si tabletku o ktorej nič neviete a zároveň sa liečite ako viete. Aj ivermektínom.

Posledná otázka. A mali vôbec kovid-19? Testovanie vykonali RT- PCR testami a

„prah cyklu, polokvalitačné meradlo vírusovej záťaže, bol menší alebo rovný 38.“

Čo znamená, že takýto vysoký cyklus sa rovná 100 % istote pozitívneho výsledku. A to, že PCR test nevie rozlíšiť medzi chrípkou a kovidom, nehovorím ja, ale samotné americké CDC.

Takto by sme mohli pokračovať ešte dlho. Ale aj na týchto príkladoch vidíte, že táto štúdia, ktorá sa netýkala ivermektínu je vysoko pochybná a poukazuje na manipuláciu s dátami.

O túto štúdiu ani nešlo. Išlo o ivermektín a to, že Hospodárske noviny sa odvolávali na štúdiu, ktorá neexistuje. Tu je ešte raz ich citácia:

„Ivermektín nie je liekom proti ochoreniu COVID-19, ako si od neho sľubujú jeho zástancovia. Podľa rozsiahlej štúdie sú jeho účinky porovnateľné s placebom a nemá tak žiaden vplyv na toto ochorenie. O záveroch štúdie v rámci Together Trial informuje portál Los Angeles Times.“

Niekoho to ešte prekvapí a niekto si ešte stále myslí, že ivermektín sa má vtierať do peria. Napriek tomu, že ho úspešne používajú už 50 rokov na celom svete. Zachránil státisíce ľudí a jeho objaviteľ dostal Nobelovu cenu.

A čo si o svojich čitateľoch myslia Hospodárske noviny už viete tiež.

PS: Ak chcete vedieť aký veľký pozitívny dopad mali domáce balíčky s ivermektínom v najväčšom indickom štáte Uttarpradéš a ďalších štátoch počas druhej vlny pandémie, ktorá sa začala v marci a trvala do apríla. Pozrite si video od TrialSite News. https://blog.hlavnespravy.sk/27742/ivermektin-proti-covidu-nefunguje-ukazuje-to-coraz-viac-studii-jediny-problem-je-ze-tie-studie-neexistuju/

Vypočul som si epidemiologičku A. Bražinovú a úprimne, prišlo mi zle!

Samozrejme, kde inde som si ju mohol vypočuť, ak nie v najcovidovofilskom médiu , akým SME.sk bezpochyby je!

Samozrejme, že sa jednalo o diskusiu na najvyššej „novinárskej“ úrovni denníka SME.sk a jej „novinárky“ Zuzany Kovačič Hanzelovej, ktorá si samozrejme svojich hostí „neselektuje“ a vyberá si ich tak, aby bola vo výbere odborníkov, čo „najpluralitnejšia“!!!

K. Hanzelová si nezavolá do diskusnej relácie na tému C-19 napr. MUDr. Jána Lakotu, samostatného vedeckého pracovníka Biomedicínskeho centra SAV a Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV Slovenskej republiky a prečo? Nuž to bude úplne jasné z obsahu tohto môjho názorového článku.

Alebo napr. aj Doc. MUDr. Pavla Töröka, CSc. anestéziológa, univerzitného pedagóga pôsobiaceho na Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Košiciach.

Nie, Z. K. Hanzelová sa „demokraticky“ rozhodla, že dnes v dobe kedy „urputne“, umelo začína akási tretia vlna C-19, si do štúdia zavolá a „tvrdo“ vyspovedá Doc. MUDr. Alexandru Bražinovú, PhD., MPH – zástupkyňu prednostky ústavu epidemiológie LF UK Bratislava a jednu z najhlavnejších postáv nášho „Covidbira“, ktoré pôsobí pri Úrade „vlády“ SR od počiatku Covid „pandémie“ a ktorá i napriek tomu, že ju ľud Slovenska nikdy v priamych voľbách nevolil, tak ona si dovolí svojimi odporúčaniami a Covid strašením riadiť ich životy prostredníctvom dnešnej Covid apartheidnej Chuntovlády lebo, ako sa títo dnešní Covidchuntovládcovia neustále alibisticky vyjadrujú, vyhovárajú, že oni konajú len to, čo povedia odborníci!

Tu je potrebné ešte zaradiť takého V. Krčméryho, P. Sabaku alebo napr. aj takého matematika R. Kollára…!

Ani neviem, kde mám začať lebo to, čo tieto dve dámy v predmetnom videu doslova Covid vystrájajú, je niečo neskutočné!

Nuž nezačnem úplne od začiatku, ale prehupnem sa zhruba do 9:00 minúty tohto videa, keď „novinárka“ Z.K. Hanzelová dáva A. Bražinovej takúto svoju sugestívnu otázku – „Veľa sa hovorí o tom, že tá tretia vlna bude vlna nezaočkovaných (!) a aj hlavne kvôli tomu čo hovoríte. Tak naozaj si má človek teraz predstaviť tú tretiu vlnu, ktorá sa už podľa všetkého začala už na Slovensku, tak že tí čo sú nezaočkovaní, tak proste všetci sa nakazia v horizonte pár mesiacov a mnohí z nich zomrú?“

A Alexandra Bražinová bez akéhokoľvek rozmyslu okamžite odpovedá takto – „Áno, zhruba tak!“

Pýtam sa, čo toto má znamenať?! Čo je toto za vyjadrenie sa vraj naj odborníka na epidemiológiu?!

Nie je toto predovšetkým obzvlášť závažný trestný čin šírenia brutálne závažnej poplašnej správy?!

Aký dôkaz má A. Bražinová v rukách, keď sa takto jasne vyjadrí, že akási tretia vlna C-19 doslova a do písmena pozabíja drvivú väčšinu nezaočkovaného slovenského ľudstva?!

Toto je niečo tak nehorázne, že podľa môjho názoru by A. Bražinová už k danej téme nemala nikdy verejne vystúpiť a okamžite by mala opustiť aj „pandemický“ poradný zbor „vlády“ SR lebo, ak v takomto Covid „pandemickom“ poradnom zbore sedí viacero takých Covid odborníkov, tak o mesiac budeme opäť všetci sedieť doma zavretí a to absolútne bezdôvodne, tak ako sme doma sedeli, úplne zdraví po väčšiu časť tohto roka do leta 2021 a to sme tu mali vraj nebezpečnejší variant C-19, na počiatku to bol dokonca úplne nový a nepoznaný C-19, nemali sme podľa týchto odborníkov žiadne liečivá, len ich akési R-O-R a o akejsi „zázračnej“ vakcíne vtedy svet ešte ani nechyroval a ľudia začali zomierať vraj na C-19, až na jeseň, v zime a na jar rokov 21/22 nie výhradne preto, že Covid, ale podľa môjho hlbokého presvedčenia preto lebo hlavne vplyvom takýchto odborníkov na boj s „pandémiou“ C-19 boli pozatvárané všetky ambulancie prvého styku pacienta so svojim lekárom a následne im chudákom už nebolo pomoci!!!

Veľkú časť tohto rozhovoru preskočím lebo toto počúvať je naozaj na šľak trafenie, nie to ešte opisovať ako A. Bražinová len straší a straší, ale nepredložila ani jednu relevantnú štúdiu, aby obhájila tieto svoje Covid strašenia, len o nich rozprávala v zmysle, že existuje niekoľko takých štúdií a pod.!!!

Rázom sa prehupnem do zhruba 20:00 minúty, keď „novinárka“ od riešenia „boja“ proti C-19 „absolútne nezávislá“, kladie A. Bražinovej takúto „chúlostivú“, opäť silne sugestívnu otázku – „Čo hovoríte na ten nápad niektorých osobností, aby do RTVS išli diskutovať alternatívni vedci, hoci ja teda si myslím, že to takto asi nemáme nazývať a tak zjednodušene to tak nazvime, ako nejaká alternatíva. Vy by ste šli do takejto diskusie?“

A Alexandra Bražinová, ako „demokratka“ „prístupná“ na „pluralitu“ názorov odpovedá takto, pre mňa až diktátorsky – „Ja som už bola oslovená a rovno som to odmietla

Takže občan SR, čo ešte viac chceš (?), nie je toto dôkaz, že dnes sa o zdraví našich občanoch nediskutuje s nikým lebo jediní, ktorí majú „recept“ a hlavne „pravdu“, ako občanov SR dostať z pazúrov „pandémie“ C-19, majú len takí, akou je tato pani???!!!

Teda len C-očkovanie a nič iné! C-nezaočkovaných izolovať, nič im nedovoliť, jednoducho preradiť a prehlásiť ich za ľudí tej najspodnejšej kategórie???!!!

Niečo neslýchané a v demokratickej spoločnosti NEPRÍPUSTNÉ!!!

Z uvedenej odpovede A. Bražinovej mi jasne vyplýva, že A. Bražinová pôjde do diskusie len sama so sebou lebo jedine s kým dokáže diskutovať je ona samotná a to hlavne preto lebo všetko čo povie, si aj hneď schváli, ako pravdu pravdúcu!!!

Ja sa ďalej tomuto diktátorskému, hrubo manipulatívnemu videu plného bezdôvodného strašenia už ďalej venovať nebudem, teda už z neho citovať nebudem lebo sa mi doslova trasú ruky na klávesnici z toho, že takýto a jej podobní ľudia, už viac ako rok a pol riadia naše životy! Nech sa páči, nech nám dávajú rôzne odporúčania, ako by sme sa mali prípadne správať, aby sme nebodaj neumreli na C-19, ale nech nám to povinne nenariaďujú!!!

NEMAJÚ NA TO ŽIADNE PRÁVO!!! (Kto má pevné nervy, tak nech sa páči – https://video.sme.sk/c/22736087/epidemiologicka-brazinova-diskusiu-s-odbornikmi-proti-ockovaniu-som-odmietla.html

Volám veľmi nahlas – PREČ S TAKÝMITO DIKTÁTORSKÝMI ODBORNÍKMI!!!

A ako píšem v úvode tohto môjho názorového článku z vyššie uvedeného je zrejme, prečo sa Alexandra Bražinová neposadí do jedného štúdia, do živej debaty napr. s Jánom Lakotom alebo s kolegom s UPJŠ Košice – Pavlom Törökom.

To by bola doslova blamáž pre Alexandru Bražinovú a medicínska hanba na niekoľko respiračných sezón, možno aj na STO!!!

Dôležitý záver:

Záver bude tiež citátový.

Otázka:

„…predsa aj vy hovoríte, že pri tej Delte sa to všetko skracuje, je to rýchlejšie. Tak má ešte zmysel, aby naozaj tých celých 14 dní bol človek v karanténe?“

Odpoveď:

„Ešte nemáme ucelené dôkazy zo štúdií, kde teda Delta prebehla s tých krajín, ale naozaj všetko svedčí preto, že tá doba sa skracuje a teda s najväčšou pravdepodobnosťou tá tretia vlna bude kratšia, ako napríklad bola druhá vlna, pretože to všetko prebehne rýchlejšie…“

Otázka:

„Je zaujímavé, že spolu s Deltou prišli aj iné príznaky. Už neplatí, že iba vysoká horúčka a kašeľ. Čiže čo má človek sledovať teraz? Nádchu?“

Odpoveď:

Áno je to nádcha, bolesť hrdla. To sú také veľmi časté príznaky pri Delta variante, bolesť hlavy teda nádcha spojená so sekréciou z nosa, čo nie je častý príznak je to čo doteraz nám práve pomáhalo odlíšiť Covid a to je strata chuti a čuchu…“

Áno aj toto je citát z predmetnej „pluralitnej“ diskusie, kde sa Z.K. Hanzelová pýta a A. Bražinová odpovedá.

Z poslednej odpovede A. Bražinovej, teraz neviem či sa mám hlasno smiať alebo horko zaplakať?!

 1. Bražinová jasne povedala, že sa pri Delta variante vlastne jedná o doteraz „bežnú“ nádchu, „bežné“ nachladenie“

Áno, aj mi sme toť nedávno mali doma jedno nachladenie, nádchu, bola zvýšená teplota asi 37,5oC a neutekali sme ihneď na AG nebodaj PCR testy! Ani sme nevolali lekára, nebodaj sanitku! (jednalo sa o osobu 49 ročnú! C-nezaočkovanú! Už takmer C-19 kritická kategória!)

Nie, celkom bez stresu, bez paniky to spravili tri paraleny, horúci čaj s medom (samozrejme nie naraz!) a ide sa ďalej!

Ešte jednu vec si nemôžem a ani neodpustím. Je to toto:

„…je vysoko infekčné ochorenie, ktoré postihuje hlavne dýchacie ústrojenstvo. Vyvoláva ju vírus, a ten sa dokáže šíriť vzduchom. Prebieha mierne, niekedy sa však vážne komplikuje. V najťažších prípadoch môže usmrtiť…, … je vysoko nákazlivé infekčné ochorenie dýchacieho ústrojenstva. Prebieha akútne, pričom môže mať miernu a nekomplikovanú formu alebo zhoršenú komplikáciami…., .. má schopnosť meniť svoje antigénne vlastnosti, teda štruktúru. Tieto mutácie jej umožňujú, že človek nie je po prekonaní jedného typu imúnny na druhý. Tento iný a zmutovaný typ sa môže líšiť v závažnosti a v celkovom priebehu ochorenia…, … Jej vírusy sa šíria vzduchom, ako kvapôčková infekcia, ale aj prostredníctvom kontaminovaných predmetov. Na nich prežívajú v niektorých prípadoch aj 48 hodín…, … Závažnosti prenosu praje aj veľmi krátka inkubačná doba.

Uvádza sa, že od nakazenia po vypuknutie prvých príznakov môže prejsť 12 hodín až 3 dni. Pričom akútne vzplanutie ochorenia z úplného zdravia nasledujú príznaky ako je slabosť, únava, bolesť hlavy, celého tela, svalov a kĺbov. Ale aj zvýšená telesná teplota či kašeľ, kýchanie a tvorba hlienov.“

Vieš Slovač čoho je toto definícia? Áno, je to definícia a popis doteraz známej v mnohých prípadoch aj nebezpečnej chrípky!!! Dávam do pozornosti aj A. Bražinovej lebo presne toto v predmetnom videu povedala o Delta variante C-19!!! – https://zdravoteka.sk/choroby/chripka/

To znamená, že ak máme na počiatku tieto príznaky , nebolo by načim ihneď si aplikovať niektorí z doteraz známych liečiv na prechladenie a chrípku, ako je mnou už vyššie spomínaný paralen alebo acylpyrín…?! A neutekať ihneď v takom stave na odberné miesta AG resp. PCR testov?!

Nebolo by načim občanov SR ukľudniť a povedať im, že nech toto urobia (nasadiť liečivá, posteľ, teplý čaj a pod.!) a ak sa im stav nezlepší do troch dní, tak až následne kontaktovať svojho všeobecného ambulantného lekára, tak ako sme to robili dlhé desaťročia, keď sme mali príznaky, či už nachladenia alebo chrípky???!!!

Týmto v žiadnom prípade nezľahčujem akejkoľvek respiračné ochorenie, len chcem poukázať na to, že nie je nutné občanov takto strašiť, ako to dnes robí A. Bražinová a spol, celá „vláda“ SR a jej koaličná chunta a všetky zapredanecké média!!!

A ešte aj toto Ti dávam do pozornosti Covidom vystrašená Slovač:

Nádcha je veľmi časté ochorenie horných ciest dýchacích, ktoré nie je vážne. Hoci, ani nádcha by sa nemala podceňovať. Ide o akútne vírusové ochorenie, ktoré vyvoláva zápal. A ide o zápal sliznice nosovej dutiny, pričom sa prejavuje najmä opuchom tejto sliznice, tvorbou hlienu a obmedzením priechodnosti nosa. To má za následok typické príznaky. Niekedy však môže nádcha vzniknúť aj na podklade alergickej reakcie.

Ide o akútne vírusové ochorenie, ktoré vyvoláva zápal, a to sliznice nosovej dutiny, pričom sa prejavuje najmä opuchom, zvýšenou tvorbou hlienu a obmedzením priechodnosti nosa.

Inkubačná doba nádchy je pomerne krátka a trvá 12 hodín až do 3 dní. Infekčná forma je aj pomerne ľahko nákazlivá. Dopomáha jej k tomu fakt, že sa prenáša kvapôčkovou cestou, a teda kašľom, kýchaním ale aj priamym kontaktom. Ochorenie obvykle trvá 7 – 10 dní.

Celkovo existuje viac ako 70 rôznych druhov vírusov, ktoré môžu byť pôvodcom zápalu

Opuch sliznice zapríčiní sťažené dýchanie nosom a aj zmenu hlasu, Zvýšený výtok môže byť vodnatý, ale aj sfarbený a hustý, čiže hnisavý. To je už príznakom infekcie. Opuch a zvýšená sekrécia spôsobia aj poruchu čuchu. Tá môže byť čiastočná ale aj úplná. Medzi príznaky nádchy sa radí aj svrbenie v nose, kýchanie.

Prejavom zatekania je kašeľ. Infekcia sa takto môže rozšíriť aj do ostatných častí dýchacej sústavy. To môže spôsobiť bolesť hrdla alebo svrbenie, či škriabanie. Sliznica hrdla je dôsledkom zápalu aj červená a opuchnutá. https://zdravoteka.sk/choroby/nadcha/

Takže Slovač, zbav sa Covid strachu, správaj sa obozretne, presne tak, ako si sa správala keď sme poznali „len“ „bežnú chrípku“ a „bežné“ nachladenie – nádchu. Nestresuj, nepanikár, voľne dýchaj bez akýchkoľvek obmedzení (všade!) a hlavne never hneď všetkým tým Covid strašeniam, ale zachovaj si zdravý rozum!!!

PERLIČKA – úplný záver!

Alexandra Bražinová bola dňa 16.3.2021 Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach navrhnutá Vedeckej rade UPJŠ KE, Lekárskej fakulty aby bola vymenovaná za profesorku v odbore habilitačného konania a inauguračného konania Epidemiológie a to, aj na základe jej inauguračnej prednášky pod názvom „Epidemiológia ako zdroj dôkazov pre rozhodovanie o zdraví populácie“!!! – https://www.upjs.sk/public/media/17805/Brazinova-sprava-IK-LF.pdf

Nuž k tomu už naozaj nemám žiaden komentár! Nech si každý občan SR o tomto urobí vlastný názor!

Mne osobne je z toho všetkého naozaj ZLE!!!

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: