Analýza komunikační strategie vlády s obyvatelstvem

VYSTRAŠENÍ. Vládě se podařilo část lidí vyděsit – ti byli první, kteří se nechali naočkovat. Tito lidé se absolutně neptali po původu, složení a vedlejších účincích vakcín, natož na obsah smluv s výrobci a dodavateli preparátů.

STÁDNÍ. Když lidé tohoto druhu viděli, že jejich sousedé, přátelé, známí a kolegové se očkovat nechají, nechtěli zůstat stranou. Nechtěli vyčnívat a spoléhali se na stát a na instinkt davu.

PODVEDENÍ. Další část se vládě podařilo zmanipulovat apelováním na jejich ohleduplnost vůči ostatním tím, že slibovala, že očkování brání šíření nákazy. Tito lidé mají pocit, že se „obětovali“ pro ostatní, protože si již částečně uvědomují vysoká rizika, která jsou s očkováním nutně spojena.

ŠKODOLIBÍ. Čtvrtá část lidí, kteří by z „pouhých“ zdravotních pohnutek na očkování nešli, musela být „přesvědčena“ slibem, že neočkování budou diskriminováni a oni nikoli. Tito lidé jsou již v podstatě informováni o rizicích, ale stálo jim to za to, aby se zařadili mezi privilegovanou skupinu, mohli „normálně“ žít a nebyli předmětem šikany ze strany státních institucí a spoluobčanů. Tyto osoby vědomě vyměnily své SOUČASNÉ POHODLÍ za své ZDRAVÍ V BUDOUCNOSTI. Mají tendenci rizika do budoucna zlehčovat, aby si své rozhodnutí pro sebe zdůvodnili.

VYDÍRANÍ. Pátá část jsou lidé, kteří by na vakcínu dobrovolně nikdy nešli, ale jsou předmětem totálního vylučování z běžného života jak ze strany vlády, tak i ze strany značné části svých očkovaných spoluobčanů. Jsou rovněž obětí morálního vydírání – nechtějí, aby se na ně pohlíželo jako na osoby bezohledné a sobecké.

O skutečné dobrovolnosti lze mluvit pouze v případě první skupiny, a to ještě s výhradou, že strach byl částečně (možná úplně) vyvolán uměle. Pokud bylo cílem vlády nikoli potlačit domnělou pandemii, ale prostě jen na příkaz „odkudsi“ naočkovat maximum lidí, pak to ve všech uvedených případech byla určitě správně zvolená strategie.

Jsou tu ale ještě skupiny, které doposud odolávají. Z logiky věci vyplývá, že těchto osob nutně ubývá. Posuzovat dosavadní odpůrce je možné pouze podle druhu a síly motivace:

Nejlogičtější je zde obava o vlastní zdraví a nedůvěra v současné a budoucí vládní kruhy. Zbylí odpůrci jsou zpravidla silné individuality, lidé nekonformní, zásadoví, nebojácní, nezlomní, odolní, ale hlavně přemýšliví a přirozeně inteligentní.

Ač se to někomu na první pohled nezdá, jde zároveň o lidi s určitým intelektuálním a emočním přesahem, o lidí sociálně cítící, kteří hledí a vidí dále než jen pár měsíců či let dopředu. V určitém smyslu slova jsou zárodkem příští elity, která vystřídá to, co se dnes za elitu samo považuje, ale co se chová jako přesný opak.

A jaká je komunikace vlády s touto skupinou? Výhradně z pozice síly – pomocí vyhrožování, vydírání, vytlačování z veřejného a informačního prostoru, diskriminace, segregace, apartheidu, ostrakizace, zesměšňování a v poslední době už i kriminalizace.

Vláda zcela rezignovala na celospolečenskou diskusi, protože jen plní něčí (v podstatě zločinné) rozkazy, takže i kdyby společnost na základě férové diskuse dospěla k nějakému závěru, stejně by nemohl být naplněn.

Stávající odborné i „odborné“ elity jsou ve svých postojích rozděleny, ale dělítko mezi nimi není odborné, nýbrž mravní. U mnoha odborníků převládá politický konformismus nad zdravým vědeckým úsudkem a mravností. Ve státem přímo či nepřímo kontrolovaných médiích dostává prostor výhradně tato skupina. https://www.czechfreepress.cz/dalsi-blogy/ananlyza-komunikacni-strategie-vlady-s-obyvatelstvem.html

Už tím, že si státní propaganda nedokáže vybrat mezi motivačním altruismem nebo egoismem, je komunikovaná nedůvěryhodnost. Zastánci a odpůrci vakcinací se především dělí podle důvěry systému. Provax věří, že systém je v zásadě v pořádku. Antivax sytému nevěří, předpokládají, že systém je schopen lhát i v tak velké věci, jako je lidské zdraví. https://www.czechfreepress.cz/vase-free-zona/vit-skalsky-o-nedostatcich-vakcinacni-propagandy.html

Nicméně, na adresu očkovaných lze poznamenat, že velmi snadno podlehli nedemokratickému, diskriminačnímu nátlaku politiků, kteří vyhrožovali represemi v případě, že se lidé nenechají očkovat. Lze to do jisté míry chápat, lidé měli obavy, aby nepřišli o práci, aby mohli navštěvovat kulturní akce, navštěvovat restaurace atd., atd., o to větší je nemravnost vlády, která tímto způsobem, nátlakem a strašením přinutila občany mnohdy k nedobrovolnému podstoupení očkování proti Covidu-19. Strach a obavy vykonaly své. https://www.czechfreepress.cz/jiri-bata/zastanci-resp-vakcinoverci-ockovani-kontra-odmitaci-resp-odpurci-ockovani.html

Myslím, že je na čase přestat chodit okolo horké kaše – lékaři nejsou žádní hrdinové této (fejkové) „pandemie“ Covid-19. Jsou to zločinci a mají na svědomí 90%+ mrtvých připisovaných „covidu“.

  1. etapa

Covid-19 se v České republice objevil na jaře 2020. Atmosféra ve společnosti tehdy byla vyjádřena heslem, které svítilo na Kramářově vile – „Zvládneme to!“.

Mocenská i tzv. intelektuální elita této země tehdy byla naladěna na vlně „jsme v tom společně, bojujme“.

Populace byla zcela nepromořená a nemoc Covid tehdy patrně přivedla do vážného stavu a smrti ty nejzranitelnější jednotlivce.

Celkový počet úmrtí byl ke 30.6.2020 celkem 346 osob, do konce září (začátek další etapy) pak 655 zemřelých.

https://www.rajce.idnes.cz/f1517573172

Maximální počet hospitalizovaných dosáhl počtu 420+, maximální počet osob ve vážném stavu 100.

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

https://www.rajce.idnes.cz/f1517573171

Součástí vykázaných úmrtí byla řada úmrtí s pozitivním testem a s naprosto fatálním zdravotním stavem nijak nesouvisejícím s covidem.

Teze: Dobrá nálada, optimismus, víra v překonání této nemoci vedli k vysoké odolnosti populace. A to i přesto, že již tehdy lékaři nikoho s covidem neléčili. Dokud nebyl na umření, byl ponechán na pospas osudu. Když byl na umření, odvezli ho na JIPku, kde dostal kyslík, případně přímou plicní intubaci.

Pozn.: Přitom je známo, že zbytečné zavedení intubace výrazně zvyšuje riziko úmrtí „na covid“.

Viz např.: https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/vcasna-intubace-vede-k-vysoke-umrtnosti-na-covid-19-varuje-lekar-plicni-kliniky/

Ale to nevadí, „lékaři“ v aplikování této „osvědčené“ metody pokračují vytrvale i nadále, a to přesto, že výsledky jsou zcela katastrofální.

  1. Etapa

Podzim 2020 startuje zcela novou etapu. Politická i „lékařská“ a „vědecká“ elita společně s médii zcela propadají šílenství Stanfordského vězeňského experimentu. Na Kramářově vile už nesvítí nápis „Zvládneme to!“. Psychóze sadistického šikanisty podlehnuvší „elity“ by tam nejraději daly nápis „Všichni chcípnete, hajzlové!“

Média i všichni „lékaři“, „experti“ a „vědci“ připuštění do médií hlásají výhradně apokalyptický obraz morové rány, která pobije půl světa. „Zprávy“ se hemží obrazy tisíců mrtvol válejících se na ulicích, mrazáky na mrtvoly, přeplněná krematoria, smrt, zmar a naprostá bezmoc cokoli udělat, jakkoli proti nemoci bojovat.

A výsledky se záhy dostavují.

Řada lidí ztrácí významnou část své imunity (strach a stres významně snižují imunitu). Řada lidí ztrácí chuť žít. Dostavuje se Nocebo efekt – nemoc má vlivem děsivých zpráv mnohem horší průběh než by měla za jinak stejných podmínek.

https://en.wikipedia.org/wiki/Nocebo

Zjednodušeně řečeno – řekněte lidem u rýmy, že to není rýma, ale strašlivý moribundus. Dennodenně vysílejte „informace“ a „názory odborníků“, jak strašlivá nemoc je ten moribundus, jak proti moribundu není pomoci, jak většina lidí na moribundus zemře nebo bude mít trvalé následky atd. A bude spousta lidí, kteří na přejmenovanou rýmu zemřou. K tomu jim vyhrožujte, zakazujte každou chvíli něco. Starým lidem, kteří k životu potřebují především sociální kontakty, tak těm jakékoli sociální kontakty zakažte. Atd.

Zároveň se pokračuje ve faktickém zákazu třeba jen mluvit o možnostech prevence (vitamíny, pohyb na čerstvém vzduchu, fyzická aktivita apod) a značná část prevence se rovnou zakáže (zákaz chodit venku bez roušky např.) Pacienti s pozitivním testem jsou ponechání napospas osudu v – obrazně řečeno – v domě se zatlučenými dveřmi jak během středověké morové rány. Ani nemocným s covidem není poskytnuta vůbec žádná léčba – ani vysoké dávky vitamínů C a D, ani Zinek, natožpak nějaké ze známých anti-virotik (které by alespoň MOHLY pomoci nemocnému bojovat proti Covidu), ani širokospektrá antibiotika na prevenci proti vzniku tzv. superinfekce (sekundární infekce, která způsobí zápal plic u např. virem SARS-CoV-2 oslabeného organismu)

A výsledek se dostavil. Během druhé etapy fejk pandemie do 31.12.2020 zemřelo dalších 11 100+ lidí „na covid“, ve skutečnosti na strašení, neposkytnutí jakékoli lékařské pomoci, na Nocebo efekt.

Více než 11 tisíc mrtvých na Flégra, Kubka, Hořejšího a Českou televizi.

https://www.rajce.idnes.cz/f1517574947

Počet hospitalizovaných vystrašených a zdeptaných lidí dosahuje maxima přes 8 200 osob a maximálně více než 1 100 lidí je vystrašeno, vystresováno a vy-nocebo-efektováno až do vážného stavu.

https://www.rajce.idnes.cz/f1517576245

  1. Etapa

3.etapa začíná 1.lednem 2021, kdy uprostřed masového rozšíření viru v populaci dostávají lékaři, experti a vědci vpravdě geniální nápad – začít masově očkovat. Počet denně pozitivně testovaných dosahuje v tomto období úrovně 8-15 tisíc. Masové očkování zcela v rozporu s těmi nejzákladnějšími principy medicíny začíná – a svými výsledky připomíná lékařské experimenty lékařů SS.

https://www.rajce.idnes.cz/f1517577324

Ve Vrchlabí v domově se sociální péčí pobije očkování polovinu osazenstva. Vše je svedeno na Covid – a je pravděpodobné, že přinejmenším část zabitých důchodců byla zabita anti-medicínským očkováním uprostřed epidemie, kombinace vakcíny a buď již v těle přítomného viru, nebo viru následně se objevivšího, vedlo k úmrtí. Další část patrně zemřela na samotnou vakcínu.

https://pravyprostor.cz/v-domove-senioru-ve-vrchlabi-umrely-desitky-starych-lidi-po-ockovani-pred-ockovanim-nu-proste-nesouvisi/

Příklad domova seniorů ve Vrchlabí pak podle mého názoru ukazuje příčiny enormního skoku v počtu úmrtí „na covid“ ihned po začátku očkování.

Nulová lékařská péče o nemocné s covidem pokračuje. Stejně tak pokračuje zavádění kyslíku a co nejrychlejší zavádění intubace, která zabíjí.

V období od 1.ledna (začátek masového očkování uprostřed masového rozšíření viru, bez testování očkovaných na zdravotní stav!) do poloviny května zemřelo „na covid“ dalších více než 18 tisíc lidí.

Dalších 18 tisíc mrtvých – ne na covid, ale na experty, vědce, lékaře a jejich doporučení.

https://www.rajce.idnes.cz/f1517577323

Celková bilance?

Covid jako takový zabil jistě něco pod 400 lidí (značná část z nich byli lidé v terminálním stadiu rakoviny, oběti autonehod apod, kteří jen měli pozitivní test – a někdy ani ten ne).

Odmítání jakékoli lékařské péče, strašení, stresování, šikana, nocebo efekt, naprosto medicínsky zločinné očkování během masového rozšíření viru – to vše má na svědomí drtivou část ze zbývajících 30 500 zemřelých do konce října 2021.

  1. Etapa

Strašení, vyhrožování, stresování, moribundus agitka, odmítání jakékoli lékařské pomoci nemocným – to vše pokračuje. Výborně se to osvědčilo v nastolování tyranie. Výborně se to osvědčilo ve výrobě co největšího počtu nemocných, vážně nemocných a mrtvých. A proto v tom vláda, experti, vědci a lékaři pokračují s nadšením sadistického vraha rozřezávajícího oběť zaživa na malé kousky.

Od začátku listopadu se podařilo vládě, expertů, lékařům a vědců vytvořit dalších 2,5 tisíce mrtvých. Stále stejná kombinace – strašení, stresování, opatření devastující psychiku a imunitu, nulová lékařská péče, kromě té, která očividně nefunguje.

Náměstkyně ministra zdravotnictví veřejně prohlásila, že „lékařská péče“ poskytovaná na JIPkách vede k padesátiprocentní úmrtnosti pacientů.

https://cnn.iprima.cz/jen-40-procent-nakazenych-mutaci-delta-ma-symptomy-virus-je-cim-dal-chytrejsi-36572

Ale nic se na této „péči“, která zabíjí polovinu pacientů, nic se na ní měnit nebude. Proč taky, že?

Vždyť Trudeau, Schwab, von der Leyenová a všichni další představitelé mocenských elit vidí Covid-19 jako báječnou příležitost. Jako báječnou záminku ke zotročení lidstva v plánu nastolení mega-totality Great Reset.

A  lékaři, vědci, experti jim dělají ochotné obhájce a napomahače.

Říkat, že lékaři jsou hrdiny této pandemie je jako tvrdit, že Adolf Hitler a jednotky SS byli hrdiny obrany Berlína.

Jsou to hlavní spolu-viníci tragédií doposud proběhnuvších i těch, které teprve přijdou. https://www.czechfreepress.cz/dalsi-blogy/lekari-nejsou-hrdinove-ale-zlocinci-teto-pandemie.html

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Začíname
%d blogerom sa páči toto: