Design a site like this with WordPress.com
Začíname

Valentin Katasonov: Kennedy vyhlásil Gatesovi válku

Big Pharma, celosvětové spiknutí, vakcíny, velké peníze… V posledním roce (nebo dvou) se opakovaně setkáváme s těmito pojmy. Často především v sarkastickém duchu: jde prý o „spiknutí reptiliánů“ a pochybovačům chybí jen „čepičky z alobalu“. 

Vyšetřování „Cargrad“ ukázalo, že Big Pharma není jen síť farmaceutických gigantů, ale globální struktura pod kontrolou mocností, kapitálu Wall Street a dokonce IT korporací. 

Pravda se již začala ozývat i na Západě.

Experimentální preparáty Západu

Robert Kennedy Jr. je známý po celém světě. Je synovcem amerického prezidenta Johna F. Kennedyho, který byl zavražděn v roce 1963, a synem slavného amerického politika a státníka Roberta Kennedyho staršího, který byl zavražděn v roce 1968. 

Sám Robert Kennedy Jr., povoláním právník, se řadu let staví proti korupci v nejvyšších patrech americké vlády a v posledních letech se soustředil na boj proti tajným dohodám mezi americkými farmaceutickými společnostmi a vládou USA. 

Zejména na spiknutí s cílem očkovat Američany nevyzkoušenými a nebezpečnými preparáty.

15. listopadu tohoto roku Robert Kennedy Jr. v rozhovoru s moderátorem Fox News Tuckerem Carlsonem podrobně promluvil o svém postoji k aktuální očkovací kampani proti COVID-19 praktikované ve světě.  V rozhovoru zdůraznil, že není proti očkování obecně, ale proti tomu, čemu se dnes lživě říká „očkování“, ale ve skutečnosti to očkování není.  Vystupuje proti masivnímu používání současných preparátů Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, atd., které nelze nazvat vakcínami.  Podle Kennedyho jde o „experimentální preparáty“ s neznámými následky.

ROBERT KENNEDY JR. MLUVIL O PŘÍJEMCÍCH BIG PHARMA V ROZHOVORU S TELEVIZNÍM MODERÁTOREM FOX NEWS TUCKEREM CARLSONEM. 
SNÍMEK OBRAZOVKY WEBOVÉ STRÁNKY LIFESITENEWS.COM

„Nikdo vám nemůže říci s vědeckou důvěryhodností, zda některý z těchto produktů způsobuje více úmrtí a zranění, než kterým předchází. Lidé říkají, že jsem proti vakcíně. Ne. Jsem pro vědu, jsem pro testování bezpečnosti“.

Dále v průběhu rozhovoru Kennedy ukazuje, že propagandistická kampaň zahájená ve světě nemá se zdravím a medicínou vůbec nic společného. Je to jen kouřová clona zakrývající nelékařské cíle jejich iniciátorů.

Dva pilíře globální farmacie

Robert Kennedy větší část svého rozhovoru věnoval dlouhodobé korupci, která se odehrává ve farmaceutickém průmyslu a federálních regulačních orgánech USA. 

Za hlavní postavy spiknutí označuje Billa Gatese a Anthonyho Fauci. 

První zastupuje velké farmaceutické společnosti – Big Pharma, druhý zastupuje federální úřady, lékařské a farmaceutické regulátory.

První z nich je miliardář, jeden z 5 nejbohatších lidí světa a majitel nadace Billa a Melindy Gatesových, která je největší charitativní nadací ve Spojených státech (aktiva ve výši asi 52 miliard dolarů). 

Mezi několika prioritními oblastmi pro grantovou podporu Gatesovy nadace jsou na prvním místě vakcíny a očkování.

Druhý zmíněný (Fauci) je ředitel Národního institutu pro alergie a infekční nemoci (National Institute of Allergy and Infectious Diseases – NIAID), který je součástí systému Národního institutu zdraví (National Institutes of Health – NIH). 

Anthony Fauci de facto řídí celý systém NIH, který zahrnuje 28 ústavů a ​​výzkumných center. 

NIH je agentura Ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb (Department of Health and Human Services – HHS), která v průběhu let absorbuje čtvrtinu až třetinu všech rozpočtů na zdravotní péči v USA. 

S příchodem nového prezidenta Joe Bidena do Bílého domu se Anthony Fauci stal Bidenovým neformálním poradcem v otázce očkování a boji proti takzvané „pandemii COVID-19“. 

Hlavní federální regulátoři, kteří rozhodují o schvalování vakcín a očkování jsou – Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (Centers for Disease Control and Prevention – CDC) a Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (Food and Drug Administration – FDA). 

Konečné slovo v rozhodnutích těchto regulátorů má Dr. Fauci.

Rok 1986

Robert Kennedy Jr. mapuje historii korupčních vztahů mezi federálními úřady a farmaceutickými společnostmi, které vyrábějí vakcíny. Podle Roberta Kennedyho Jr. tato korupce má počátek v roce 1986. Právě tehdy, před 35 lety, byl ve Spojených státech přijat zákon nazvaný „National Childhood Vaccine Injury Act of 1986“ (Národní zákon roku 1986 o poškození zdraví vakcínami u dětí). 

Pro zjednodušení je často označován jako „Vaccine Injury Act of 1986″„Zákon o úrazech způsobených vakcínou z roku 1986“.

„Všechno to začalo v roce 1986, kdy schválili zákon o vakcínách a poskytli plnou ochranu před odpovědností všem společnostem vyrábějící vakcíny. Pokud vyrábíte vakcíny a někomu způsobujete újmu, bez ohledu na to, jak vážná je újma, jak bezohledné je vaše chování, jak jste nedbalí, jak je ta složka toxická, nikdo vás nemůže žalovat“.

Presumpce beztrestnosti, skutečná právní dystopie!

STRÁNKA O NATIONAL CHILDHOOD VACCINE INJURY ACT Z ROKU 1986 NA WEBU KONGRESU USA. 
ZAJÍMAVOST: TEXT ZÁKONA NENÍ DOSTUPNÝ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ, MŮŽETE SE S NÍM SEZNÁMIT POUZE VE FEDERÁLNÍ KNIHOVNĚ KONGRESU. 
SNÍMEK OBRAZOVKY WEBOVÉ STRÁNKY CONGRESS.GOV

Přijetí zmíněného zákona předcházela kampaň nejskutečnějšího vydírání ze strany farmaceutických firem vyrábějících vakcíny. V 70. a 80. letech byla hlavním vývojářem a výrobcem mnoha vakcín farmaceutická společnost Wyeth (v roce 2009 ji absorbovala společnost Pfizer). 

V 70. letech zmíněná společnost vyvinula a uvedla na trh vakcínu proti záškrtu, tetanu a černému kašli (diphtheria, tetanus, and pertussis vaccine – DTP). 

V interních dokumentech firem se objevily srovnatelně realistické odhady rizik nežádoucích účinků DTP vakcín. Zejména riziko „nevratných kraniálně-mozkových traumat nebo smrti“ se odhadovalo na „jeden z 15 000“. Ale federální regulátor CDC ve svých veřejných záznamech uvedl, že riziko vážných traumat je pouze „jeden z milionu“.

Po zprávách o masivním onemocnění a úmrtí osob očkovaných preparátem DTP byla provedena speciální společná studie společnosti Wyeth (Pfizer) a National Institutes of Health (NIH). 

Vyhodnocení rizik bylo ohromující – „jeden ze 300“.

Pojišťovny (i před tímto zjištěním) přistupovaly ke spolupráci s Wyeth a dalšími výrobci vakcín opatrně. A po zveřejnění výsledků zmíněné studie zastavily všechny vztahy s tak toxickými (v každém smyslu) partnery. 

Tady začalo vydírání. 

Wyeth a další velké společnosti Big Pharma po federální vládě požadovaly úplné osvobození od odpovědnosti za újmu na zdraví a smrt, jinak hrozily úplným zastavením vývoje a výroby vakcín. 

Mezi prezidentem Ronaldem Reaganem a vedením společnosti Wyeth se uskutečnil historický dialog:

„Proč prostě neuděláte vakcínu bezpečnou?“

„To není možné, protože vakcíny jsou nevyhnutelně nebezpečné“.

Reagan se vzdal a vydal souhlas k výše zmíněnému zákonu o očkování z roku 1986. 

Zákon používá téměř doslovně frázi z odpovědi společnosti Wyeth prezidentovi Reaganovi: „nevyhnutelné vedlejší účinky“. 

A z toho vyplývá klíčová formulace v zákoně:

Žádný výrobce vakcíny nenese odpovědnost v občanskoprávním řízení za škody způsobené v důsledku traumat nebo úmrtí související s vakcínou.

Nejzranitelnější jsou vojáci a děti

Je zvláštní, že společnosti Big Pharma ještě od konce století velmi aktivně využívají téma „národní bezpečnosti“. 

Říkají, že kvůli posílení takové bezpečnosti by se mělo provádět hromadné očkování vojenského personálu . Byly přijaty zákony a podzákonné předpisy, které umožňovaly očkování vojáků masově bez jejich souhlasu, čímž se z nich dělali „pokusní králíci“. A aby bylo možné obejít řadu právních překážek při provádění masových experimentů na armádě, byl v regulačních dokumentech pro označení vakcín místo termínu „lékařské preparáty“ (medicines) použit termín „biologické preparáty“ (biologics).

ČASOPIS SCIENCE ZVEŘEJNIL 4. LISTOPADU 2021 ZDRCUJÍCÍ ČLÁNEK O OČKOVÁNÍ VETERÁNŮ VE SPOJENÝCH STÁTECH A ÚČINNOSTI VAKCÍN PROTI SARS-COV-2. 
ÚČINNOST VAKCÍNY PFIZER BYLA NA ZAČÁTKU KAMPANĚ 90 % A POTÉ KLESLA NA 43,3 %. 
VAKCÍNA JANSSEN KLESLA NA 13,1 %. 
SNÍMEK OBRAZOVKY WEBOVÉ STRÁNKY SCIENCE.ORG

Kromě vojáků se dalším masivním a stálým kontingentem pro očkování staly děti. 

Od přijetí zákona z roku 1986 bylo podle slov Kennedyho v zemi provedeno 16 sérií očkování pro děti, celkem 72 dávek vakcín. Preparáty však „nikdy nebyly testovány na bezpečnost proti placebu v preklinických studiích“.

Jako sněhová koule začalo narůstat množství různých druhů nežádoucích účinků a dokonce i úmrtí dětí po očkování. Kennedy Jr. ve zmíněném rozhovoru řekl reportérovi Carlsonovi, že v roce 2016 podal žalobu na americké ministerstvo zdravotnictví. Žaloba obsahovala požadavek doložit, že testy o bezpečnosti byly skutečně provedeny (o těchto testech se opakovaně zmínil Fauci, který měl již v té době velký vliv na zdravotnický systém země). Soudní spor trval rok. Žalovaný (ministerstvo) byl nakonec přinucen přiznat, že testy provedeny nebyly.

Velký lékař Gates

Robert Kennedy vysvětlil, proč když mluví o zkorumpovaných vazbách mezi federálními úřady a Big Pharma, staví vedle sebe postavy Billa Gatese a Anthonyho Fauciho. 

Ukazuje se, že tyto dvě postavy úzce spolupracují již více než dvě desetiletí.

V roce 2000 Fauci odletěl do Seattlu, aby se setkal s Gatesem, který byl tehdy ještě hlavním akcionářem a generálním ředitelem korporace Microsoft. Právě na tomto setkání padlo rozhodnutí vytvořit mocnou charitativní nadaci, která bude podporovat projekty očkování po celém světě. 

Později vytvořili globální program „Dekáda vakcín“. Program byl formálně přijat Světovou zdravotnickou organizací (WHO) v roce 2011 s konečným termínem stanoveným na rok 2020.

Počínaje rokem 2000 se Bill Gates začal pomalu stahovat z kapitálu korporace Microsoft, kterou založil, a převáděl kapitál – za prvé do nadace Gatese a – za druhé do různých farmaceutických společností. 

Přičemž aktivity Gatesovy nadace jsou všemožně propagovány, ale účast Billa Gatese v hlavním kapitálu Big Pharma se naopak kamufluje. Jak řekl Robert Kennedy Tuckerovi – Bill Gates „má podíl ve všech hlavních farmaceutických společnostech“.

K tomu, co řekl Robert Kennedy, mohu ještě dodat, že Gates Foundation je velmi efektivní komerční organizace, která má stabilně (rok od roku) velmi vysoké příjmy. Získává je mimo jiné vkladem svých aktiv do společností Big Pharma.

Na začátku loňského roku, kdy takzvaná „pandemie covid“ právě začala, Gatesova nadace, jak uvádí The Nation, vlastnila kapitál 40 milionů dolarů v německém farmaceutickém gigantu CureVac.

TITULEK NATION MLUVÍ SÁM ZA SEBE: „ZATÍMCO CHUDÍ ONEMOCNÍ, BILL GATES JEN BOHATNE.“ 
SNÍMEK OBRAZOVKY WEBOVÉ STRÁNKY THENATION.COM

V srpnu 2020 se jeho kapitál zvýšil o 400 %.

Gatesova nadace také měla na začátku loňského roku podíly v kapitálu farmaceutických společností Merck & Co., GlaxoSmithKline (GSK), Novartis, Sanofi a AstraZeneca.

A všechny – bez výjimky! – se zapojily do vývoje vakcín proti koronaviru (některé s takovým vývojem začaly ještě dříve, než se svět dozvěděl o viru COVID-19).

Fond Gatese také používá pro investice svou dceřinou strukturu GAVI Alliance.

Uvádí se, že Globální aliance pro vakcinaci a imunizaci údajně vložila 750 milionů dolarů do společnosti AstraZeneca.

Nadace také buduje vztahy s americkou společností Moderna, která vyrábí stejnojmenný očkovací preparát.

Vešlo také ve známost, že Gatesova nadace uzavřela s uvedenou společností „rámcovou dohodu o globálním zdravotnickém projektu“. Dohoda stanoví, že nadace utratí 100 milionů dolarů za licenci projektu výměnou za získání „určitých neexkluzivních licencí“ od společnosti Moderna.

PORTÁL NATURAL NEWS PSAL O GATESOVĚ DOHODĚ S MODERNOU A JEHO ZÍSKÁVÁNÍ LICENCÍ. 
PODSTATU OBCHODU JASNĚ NAZNAČUJÍ AUTOŘI MATERIÁLU V NÁZVU: „BILL GATES PLÁNUJE ZÍSKAT NADMĚRNÉ ZISKY Z VAKCÍN PROTI KORONAVIRU.“ 
SNÍMEK OBRAZOVKY WEBOVÉ STRÁNKY NATURALNEWS.COM
V náručí Warrena Buffetta

Podotýkám, že Gates velmi úzce spolupracuje s největším americkým miliardářem Warrenem Buffettem.

Na jedné straně Buffett investoval do Gatesovy nadace velmi vysoké částky – ve skutečnosti jde o společný podnik dvou miliardářů. Jen z nějakého důvodu se Warren Buffett zdržel uvedení svého jména na vývěsce nadace. Na druhou stranu je fond velmi aktivní v investování svého kapitálu do akcií Buffettovy investiční korporace „Berkshire Hathaway“. A Buffettův investiční holding zase investuje spoustu peněz do akcií Big Pharma.

Zejména se korporace Buffetta stala aktivní ve farmaceutickém směru, když začala pandemie covidu.

Letos na jaře média informovala, že Berkshire Hathaway koupila velké podíly akcií v renomovaných farmaceutických společnostech Abbvie (ABBV), Bristol Myers Squibb a Merck.

Navíc tento legendární „král investic“ Warren Buffett povzbuzoval ostatní, aby následovali jeho příkladu a investovali do těchto společností.

WARREN BUFFETT INVESTOVAL DO TŘÍ VELKÝCH FARMACEUTICKÝCH SPOLEČNOSTÍ A POVZBUDIL OSTATNÍ, ABY UDĚLALI TOTÉŽ. 
SNÍMEK OBRAZOVKY WEBOVÉ STRÁNKY FOOL.COM 

Ale zpět k nadaci Gatese (nebo přesněji: Nadaci ovládané Billem Gatesem a Warrenem Buffettem).

Hlavním prioritním směrem financování Gatesovy nadace je Světová zdravotnická organizace (WHO). Ano, ta nepřináší obvyklé dividendy, ale nehledě na to je fond Gatese dlouhodobě hlavním dárcem WHO.

K tomu připočtěte příspěvky do rozpočtu WHO od Aliance GAVI (partnerství státního a soukromého sektoru pro očkování a imunizaci), která je vlastně „dcerou“ Gatesovy nadace (Aliance GAVI vznikla současně s fondem v roce 2000).

V současném rozpočtu WHO překračuje společný podíl Gatesovy nadace a Aliance GAVI 16 % – pro srovnání příspěvek Ruska jako člena WHO tvoří pouze 0,62 % příjmů rozpočtu organizace WHO.

Bill Gates ve skutečnosti svými „charitativními příspěvky“ si kupuje WHO a ta přijímá rozhodnutí, která dávají zelenou produktům Big Pharma na světových trzích.

Jak řekl Robert Kennedy, ani jedno rozhodnutí WHO není učiněno bez „předchozího ověření Gatesovou nadací“.

SEZNAM DÁRCŮ WHO S PŘÍSPĚVKY OD BILL & MELINDA GATES FOUNDATION A GAVI ALLIANCE. 
SNÍMEK OBRAZOVKY STRÁNKY OPEN.WHO.INT 
Cenzura svobodného světa

Zde je jeden příklad. Výše zmíněná vakcína proti záškrtu, tetanu a černému kašli (DTP), která zabila a poškodnila tisíce a tisíce dětí ve Spojených státech.

V konečném výsledku byli federální regulátoři nuceni zakázat používání této kontroverzní látky ve Spojených státech. Ale ve světě, zejména v ekonomicky zaostalých zemích Afriky a Asie, se nadále používá – podle doporučení WHO.

A tato doporučení se přijímají v důsledku naléhavých požadavků Billa Gatese, který je „hlavním akcionářem“ WHO. Každoročně v zemích „chudého Jihu“ se z dětí stávají invalidé a dokonce umírají po očkování preparáty DTP.

Když vynechám některé detaily rozhovoru Roberta Kennedyho, podotýkám, že ve skutečnosti nakreslil schéma korupčního trojúhelníku globálního dosahu. Strany tohoto trojúhelníku tvoří Bill Gates, Anthony Fauci a WHO v čele s jejím generálním ředitelem Tedrosem Adhanom Ghebreyesusem.

Robert Kennedy pronesl 14. listopadu ještě jeden rezonující projev o současném kriminálním očkování ve světě. V tento den se zúčastnil demonstrace proti současným opatřením v boji proti pandemii COVID ve Švýcarsku. Ve svém projevu na akci odsoudil hlavní technologické oligarchy (americké IT společnosti Silicon Valley) a vládní úředníky za cenzuru internetu a sociálních sítích:

„Když používají termín „dezinformace o vakcínách“, používají jej jako eufemismus pro jakékoli prohlášení, které není v souladu s oficiální vládní politikou a zasahuje do ziskovosti farmaceutického průmyslu. Nejenže vyprovokovali zničení naší demokracie a našich občanských práv, ale vyprovokovali největší zbohatnutí v dějinách lidstva! 3,8 bilionu dolarů se přesunulo od pracujících k hrstce miliardářů, z nichž mnozí jsou ze Silicon Valley“.

Mimochodem, Robert Kennedy do této skupiny přiřadil i Billa Gatese: zakladatel Microsoftu se s IT průmyslem úplně nerozešel, svůj kapitál napumpoval nejen do Big Pharma, ale i do Silicon Valley.

Proto na řečnickou otázku – „kdo se na této cenzuře podílí?“ Robert Kennedy odpovídá:

„Jedná se o vládní úředníky spojené s Billem Gatesem, Larrym Ellisonem z Oracle, Markem Zuckerbergem z Meta, Sergejem Brinem z Google a dalšími internetovými titány“.

S ohledem na to – korupční schéma již nevypadá jako trojúhelník, ale jako čtyřúhelník:

1) The Gates Foundation (Bill Gates);
2) Federální zdravotnické úřady a americké lékařské regulační orgány (Anthony Fauci);
3) WHO (Tedros Adhanom Ghebreyesus);
4) IT společnosti Silicon Valley (Mark Zuckerberg, Larry Ellison, Sergey Brin atd.).

Stopy vedou na Wall Street

Bylo by však správné představit schéma tajné dohody (nebo spiknutí proti lidstvu) ve formě pětiúhelníku.

Big Pharma totiž zůstala v zákulisí. Právě od nich začalo vytváření této aliance-pentagramu (se zákonem o očkování z roku 1986, o kterém se zmínil Robert Kennedy).

A oni jsou nejdůležitějšími příjemci tohoto spiknutí.

Na konci roku 2019 obsadila společnost Johnson & Johnson první místo v top 10 Big Pharma USA.

Dále (v sestupném pořadí) následovaly: Pfizer Inc.; Merck & Co.; Abbvie Inc.; Bristol Myers Squibb; Abbott Laboratories; Amgen; Gilead Sciences; Eli Lilly and Company; Biogen Inc.

KORUPČNÍ SCHÉMA SPIKNUTÍ (NEBO SPIKNUTÍ PROTI LIDSKOSTI) JE PREZENTOVÁNO VE FORMĚ PENTAGRAMU. 
INFOGRAFIKA: TV CHANNEL TSARGRAD

Téma Big Pharma jako účastníka spiknutí je velmi obšírné. Rád bych poukázal jen na jeden nejdůležitější rys všech společností v top 10. V kapitálu všech předních farmaceutických společností ve Spojených státech figurují tři největší finanční holdingy – Vanguard Group, BlackRock a State Street.

Jsou největší nejen ve Spojených státech, ale na celém světě. Každý holding spravuje aktiva v hodnotě mnoha bilionů dolarů. A tyto stejné finanční holdingy se podílejí na kapitálu všech předních bank na Wall Street!

Je velmi pravděpodobné, že v konečném důsledku ovládají Federální rezervní systém USA – tedy, obrazně řečeno, jsou těmi tajemnými „vlastníky, pány peněz“, o kterých se tolik mluví.

A v souvislosti s problémem, o kterém diskutujeme, je také důležité, že se Vanguard Group, BlackRock a State Street podílejí i v kapitálu předních IT korporací Silicon Valley. Právě v těch samých korporacích, které dnes působí jako tvrdí cenzoři v globálním informačním prostoru, nepřipouštějící žádný nesouhlas v otázkách pandemie a očkování (vzpomeňme na četné „bany“ účtů Cargradu na sociálních sítích).

Je zajímavé, že tyto finanční holdingy jsou také největšími institucionálními investory v korporaci Berkshire Hathaway. Není tedy vyloučeno, že Warren Buffett je jen figurkou, za kterou se skrývají skuteční vlastníci a páni Berkshire Hathaway, tedy ti, kteří vlastní Vanguard Group, BlackRock a State Street.

Kdo za tím vším tedy stojí?

Nevyhnutelně se rodí myšlenka, že je to právě „Velká trojka“ finančních holdingů, které jsou hlavním motorem nezdravé aktivity kolem koronaviru na Západě.

Dnes dirigují sbor, který se skládá z Billa Gatese, Anthonyho Fauciho, Tedrose Adhanom Ghebreyesuse, Marka Zuckerberga a dalších „respektovaných“, „autoritativních“ a bohatých postav, které vedou boj proti pandemii COVID-19.

Zítra je mohou dirigenti přepnout na provedení písně „Klimatická katastrofa“.

A pozítří (pokud to bude nutné) – na píseň s názvem „Chtějí nás dobýt mimozemšťané“.

Je jasné, že Vanguard Group, BlackRock a State Street jsou jen vývěsky, za kterými se skrývají konkrétní osoby. Tyto finanční holdingy jsou však vysoce neprůhledné instituce, které nezveřejňují své skutečné vlastníky. Jako řídící figury jsou tam najatí manažeři, jejichž jména téměř nikdo nezná a nic neříkají.

Existuje riziko, že skuteční vlastníci („akcionáři“) těchto holdingů pomocí svých podivných vakcín (uvedl jsem je – Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen) se snaží snížit počet obyvatel planety na jejich notoricky známé „optimum“ (asi 1 miliarda lidí) – odtud nejspíš i pramení jejich kategorické odmítání vakcín, vytvořených skutečně pro boj s pandemií.

Další hlavní úkoly uvedených holdingů:

Konečným cílem všech těchto „transformací“ je na troskách národních států vytvoření jediného světového státu se světovou vládou.

Světovou vládu a světový stát musí řídit Elita, takzvaný „zlatý milion“.

Zbývajících 999 milionů musí být pod přísnou kontrolou „zlatého milionu“ v elektronickém koncentračním táboře.

Vše je jednoduché a přímočaré: vlastníci Vanguard Group, BlackRock a State Street (oni jsou také „vlastníky peněz“) se chtějí stát „vlastníky světa“. V zájmu tohoto „vysokého cíle“ nesleví z ničeho.

A když byla položena další řečnická otázka „Kdo se skrývá za vývěskou těchto holdingů?“, Robert Kennedy Jr. na ni odpovídá:

Pravděpodobně … Nejspíš … démoni.

https://bit.ly/3qr3eio

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: