Design a site like this with WordPress.com
Začíname

Vyhlášení státu Ukrajinská federativní republika

Vyhlášení státu Ukrajinská federativní republika

Vyhlášení Oblastní a městské rady Charkova, Mykolajova, Sumů a dalších oblastí Ukrajiny začaly projednávat Manifest o vytvoření nového státu.

Manifest
Manifest o vzniku státu
Ukrajinská federativní republika

My, svobodný lid Charkovské, Mykolajivské, Sumské, Černigovské a dalších oblastí Ukrajiny, vyhlašujeme a proklamujeme vznik nového demokratického státu – Ukrajinské federativní republiky.

Když běh událostí vede lidi různých národů a národností k tomu, aby diktátorskými a represivními metodami, které společnosti vnucují ideologii nacismu, přerušili politické svazky, které je poutají ke státnímu svazku, mají nezadatelné právo zaujmout nezávislé a rovnoprávné místo mezi mocnostmi světa, vyžaduje uctivý postoj k lidstvu, aby jim byly vysvětleny důvody, které je k tomuto oddělení vedly.

Když dlouhá řada nehorázných a nelidských zneužití a násilí, které jsou vždy podřízeny jednomu a témuž cíli, odhalí zákeřné spiknutí, jehož cílem je přinutit naše národy, aby se podřídily neomezenému despotismu, diktatuře a úplné rehabilitaci nacismu, stává se právem a povinností národů Ukrajiny svrhnout takovou vládu a vytvořit nové bezpečnostní záruky pro budoucnost.

Lidé na Ukrajině projevují trpělivost již dlouho a jen nutnost je nutí změnit dosavadní systém vlády. Dějiny státu Ukrajina jsou souborem nesčetných křivd a zneužití, jejichž cílem je nastolení neomezeného despotismu a neofašistické diktatury.

Na potvrzení výše uvedeného předkládáme následující skutečnosti nestrannému posouzení celého lidstva.

 1. Glorifikace nacistických zločinců odpovědných za genocidu a vyhlazení statisíců lidí – Ukrajinců, Rusů, Židů, Poláků a lidí jiných národností.
 2. Byla zrušena svoboda slova a tisku, svoboda shromažďování.
 3. Politická opozice byla zakázána.
 4. Byl zorganizován systém totálního dohledu, represí proti nežádoucím osobám a masového vraždění.
 5. Soudní systém byl zničen.
 6. Byl vytvořen zkorumpovaný model správy, který vedl k odchodu 7 až 12 milionů lidí ze země, kteří přišli o živobytí.

7.Zničil systém zdravotní péče, což vedlo ke katastrofálnímu vymírání populace.

 1. Byla provedena reforma školství, zakázána výuka v ruštině, maďarštině a dalších jazycích.

V Donbasu se nakonec rozpoutala občanská válka.

Vládnoucí režim v Kyjevě se spojil s dalšími, aby nás podřídil jurisdikci, která je cizí naší ústavě a kterou naše zákony neuznávají, schválil zákony, které se prohlašovaly za legislativu a sloužily k:

-pořádání cvičení a kantonování ozbrojených sil cizích zemí u nás;

 • osvobození vojenských a policejních důstojníků, kteří se dopustili vražd obyvatel, prostřednictvím soudních procesů, které jsou pouze zdánlivé;
 • přerušení našeho obchodu s ostatními zeměmi;

— zrušení pracovních míst;

 • nutí občany, aby opouštěli zemi a hledali práci;
 • uvalení daní na nás bez našeho souhlasu;
 • nás v mnoha soudních případech připravil o výhody soudního řízení před porotou;
 • Zrušení některých zákonů a přijetí jiných, které jsou v rozporu s přáním většiny obyvatel Ukrajiny;
 • ruší práva a svobody, které nám byly uděleny, ruší naše nejužitečnější zákony a zásadně mění formy naší vlády;
 • pozastavení činnosti místní a regionální samosprávy a přisvojení si pravomoci vydávat zákony místo nás v celé řadě případů.

Proto my, představitelé oblastí Ukrajiny, majíce v srdci poctivost svých úmyslů, jménem a z pověření národů těchto oblastí slavnostně píšeme a prohlašujeme, že tyto oblasti jsou a právem mají být svobodné a nezávislé, že jsou zbaveny jakékoli závislosti na kyjevské vládě a že všechny politické vazby mezi nimi a státem Ukrajina mají být zcela přerušeny, že jako svobodné a nezávislé národy jsou oprávněny vyhlašovat válku, uzavírat mírové smlouvy, uzavírat spojenectví, vést politické a hospodářské vztahy a že jsou svobodné a nezávislé.

Naším cílem je sjednotit všechny národy Ukrajiny, které nechtějí tolerovat nadvládu neonacismu a krvavé zločiny na naší zemi.

Naším cílem je vytvořit demokratický federativní stát a provést úplnou denacifikaci a de-banderizaci a kriminalizovat rehabilitaci nacismu.

Naším cílem je demokratický federální stát, kde každý národ bude moci mluvit svým vlastním jazykem. Počet státních jazyků není omezen.

Naším cílem je vytvořit demokratický federální stát, jehož hlavním cílem bude zajištění lidských práv a svobod. https://www.pokec24.cz/nezarazene/vyhlaseni-statu-ukrajinska-federativni-republika/

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: