Žid, dôstojník SS

Ernest Hemingway tvrdil, že dokáže napísať prekvapivú poviedku zo šiestich slov. A že existuje ešte kratší a ešte prekvapivejší variant: Žid, dôstojník SS.

Brian Mark Rigg napísal knihu Židovskí vojaci Hitlera – neznáma história nacistických rasových zákonov a ľudí židovského pôvodu v nemeckej armáde (vydaná v roku 2002), keďže jeden z jeho predkov slúžil vo Wehrmachte a druhý zomrel v Auschwitzi Birkenau.

Výsledky Riggovho výskumu zaváňajú senzáciou: v nemeckej armáde a na frontoch 2. svetovej vojny bojovalo 150-tisíc vojakov. 60-tisíc malo židovských rodičov a 90-tisíc židovských starých rodičov.

Termínom „mischling” (kríženec) označovali v ríši ľudí, ktorí sa narodili v zmiešaných manželstvách árijcov s neárijcami. Rasové zákony z roku 1935 rozlišovali medzi „mischlingami” prvého stupňa (jeden z rodičov je Žid) a druhého stupňa (starý otec alebo stará matka sú Židia). A hoci v ríši panovala protižidovská propaganda, desiatky tisíc „michlingov” si žili za nacistov spokojne. Bežne ich pozývali do Wehrmachtu, Luftwaffe, Krigsmarine, kde sa stávali nielen vojakmi, ale patrili ku generalite na úrovni veliteľov plukov, divízií i armád.

Stovky „mischlingov” dostali za chrabrosť Železné kríže. Dvadsať vojakov dôstojníkov židovského pôvodu dostali aj najvyššie vyznamenanie Tretej ríše – Rytiersky kríž.
Životné osudy, ktoré vyniesol na svetlo sveta mladý Rigg, by sa mohli zdať fantastické, sú to však reálne osudy potvrdené dokumentmi.
Nacistická tlač dlhodobo prinášala na svojich prvých stranách fotografiu modrookého blondína v helme a s nápisom „ideálny nemecký vojak” pod obrázkom. Týmto árijským ideálom nebol nikto iný ako vojak Wehrmachtu Verner Goldberger (jeho otec bol Žid).
Major Wehrmachtu Robert Borhardt dostal Rytiersky kríž za tankový prielom ruského frontu v auguste 1941. Neskôr sa Robert dostal do Romelovho Afrikakorpsu. Pod El-Alameinom padol do anglického zajatia. V roku 1944 dovolili vojnovému zajatcovi prísť do Anglicka, kde sa stretol otcom – Židom. V roku 1946 sa vrátil do Nemecka a svojmu otcovi povedal: „Niekto musí vybudovať našu krajinu”.

V roku 1983, krátko pred svojou smrťou, nemeckým žiakom rozprával: „Mnohí položidia a štvrťžidia, bojujúci za Nemecko v druhej svetovej vojne, boli presvedčení, že musia čestne brániť svoj Vaterland bojmi v armáde”.

Plukovník Walter Hollander, ktorého matka bola Židovka, dostal osobný list od Hitlera, v ktorom potvrdil jeho árijský pôvod. Takéto „potvrdenia” nemeckej krvi Hitler podpísal pre niekoľko desiatok vysokých dôstojníkov židovského pôvodu. Hollander bol v rokoch vojny vyznamenaný Železným krížom obidvoch stupňov, ale aj mimoriadnym Zlatým nemeckým krížom. Hollander v roku 1943 dostal aj Rytiersky kríž, keď jeho protitanková brigáda v jednom boji zničila 21 sovietskych tankov v bitke na Kurskom oblúku.

Plnú hrsť tajomstiev, ktorú odkryl Rigg, skrýva aj tajná záchrana rabína Josefa Icaka Schneersona z Varšavy z jesene 1939. Jeho známi požiadali vtedajšieho ministra zahraničných vecí USA o pomoc. Štátny department sa dohovoril s admirálom Canarisom, šéfom nemeckej vojenskej rozviedky (Abwehr), o slobodnom priechode rabína cez ríšu do neutrálneho Holandska.

Abwehr i rabín našli spoločný jazyk a nemecká rozviedka robila všetko, aby zabránila vstupu USA do vojny, vďaka čomu si rabín zachránil život. Tejto operácii velil plukovník Abwehru Ernst Bloch, syn Žida, ktorého navyše „kryl” veľmi jednoznačný dokument: Ja, Adolf Hitler, vodca nemeckého národa, týmto potvrdzujem, že Ernst Bloch je „osobnou nemeckej krvi”. Tento list, samozrejme, nebránil tomu, aby Blocha v roku 1945 odvolali z funkcie. Je zaujímavé, že jeho menovec doktor Eduard Bloch dostal v roku 1940 osobne od Hitlera povolenie na odchod do USA. Išlo o lekára z Linzu, ktorý liečil Hitlerovu matku i samotného Hitlera v období jeho detstva.

Mischlingovia vo Wehrmachte

Boli to obete antisemitských prenasledovaní alebo pomocníci zločincov ? Život im prinášal často absurdné situácie. Jeden voja, vyznamenaných Železným krížom na hrudi, prišiel z frontu do koncentračného tábora Sachsenhausen, aby … navštívil svojho otca, Žida. Dôstojníka SS tento hosť šokoval: „Ak by si nemal to vyznamenanie na hrudi, dostal by som ťa tam, kde je tvoj otec”.

Inú historku Riggovi rozprával 76-ročný obyvateľ Nemecka, stopercentný Žid. Podarilo sa mu v roku 1940 utiecť z okupovaného Francúzska s falošnými dokumentmi. Pod jeho novým menom ho zavolali do Waffen SS, osobitných vojenských oddielov. „Ak som slúžil v nemeckej armáde a moja matka zomrela v Auschwitzi, tak kto vlastne som – obeť alebo jeden z prenasledovaných ? Nemci, ktorí si priznávajú vinu, nechcú o nás ani počuť. Aj židovská spoločnosť sa od nás odvracia, veď naša história protirečí všetkému, čo sa píše o holokauste”.

V januári 1944 kádrové oddelenie Wehrmachtu pripravilo tajný spis 77 vysokých dôstojníkov a generálov „zmiešaných so židovskou rasou alebo ženatých so Židovkami”. Všetkých 77 malo Hitlerovo potvrdenie o „nemeckej krvi”. Medzi tými, ktorí boli na tomto tajnom zozname, je 23 plukovníkov, 5 generálmajorov, 8 generálporučíkov a dvaja poľní generáli armády. Rigg dodáva „že k tomuto zoznamu treba ešte pridať 60 rodín vyšších dôstojníkov a generálov Wehrmachtu, letectva a námorníctva, vrátane dvoch poľných maršalov.

Opustite armádu

V roku 1940 všetkým dôstojníkom, ktorí mali dve židovské staré matere alebo starých otcov, odporučili opustiť armádu. Tí, ktorí mali židovský pôvod po starých rodičoch len z jednej strany, mohli zostať v armáde, ale len na radových postoch. Realita však bola iná, tieto príkazy sa neplnili. Často sa stávalo, že nemeckí vojaci podľa nepísaných zákonov „frontového bratstva” skrývali „svojich Židov” a nevydávali ich straníckym či kádrovým orgánom.

Bývalý kancelár NSR Helmuth Smidt, dôstojník Luftwaffe a vnuk Žida, potvrdzuje: „Len v mojej leteckej posádke bolo 15 až 20 rovnakých ako ja. Som presvedčený, že Riggov hĺbkový prieskum o probléme nemeckých vojakov židovského pôvodu odkryje nové perspektívy v chápaní vojenskej histórie Nemecka v 20. storočí.

Rigg osobne zdokumentoval 1200 prípadov „miešaných” vojakov i dôstojníkov s blízkymi židovskými predkami vo Wehrmachte.

Bol Židom aj Heydrich ?

Zoznam „77-ky” by mohla doplniť jedna z najzlovestnejších postáv nacistického režimu – Reinhard Heydrich. Tento Hitlerov obľúbenec, ktorý kontroloval zo svojho postu gestapo, kriminálnu políciu, rozviedku i kontrarozviedku, po celý svoj život (našťastie nie dlhý) bojoval s chýrmi o svojom židovskom pôvode.

Heydrich sa narodil v Lipsku v roku 1904 v rodine riaditeľa konzervatória. Podľa jeho rodinnej histórie sa jeho stará matka vydala za Žida skôr, ako sa narodil Heydrichov otec. V detstve ho kamaráti často bili a nadávali mu do Źidov (podobne to bolo s Adolfom Eichmannom). Ako 11-ročný vstúpil do šovinistickej organizácie Freikorps, aby rozbil chýry o židovskom starom otcovi. V roku 1920 slúžil ako kadet na cvičnej lodi Berlín, kde bol kapitánom budúci admirál Canaris.

Heydrich sa zoznámil s jeho ženou Erikou, s ktorou pravidelne usporadúvali husľové koncerty, na ktorých sa hrávali Haydnove a Mozartove skladby. V roku 1931 Heydricha vyhodili z armády za narušenie kódexu dôstojníckej cti (zviedol maloletú dcéru veliteľa ode a odmietol si ju vziať).¸

Heydrich začal následne stúpať po nacistickom rebríčku. Stal sa najmladším obergruppenfurrerom SS (čo sa rovnalo generálovi armády), intrigoval proti svojmu kamarátovi Canarisovi, ktorý mu pomohol, aby sa zmocnil Abwehru. Odpoveď Canarisa boja jednoduchá: vo svojom trezore uchovával fotokópie dokumentov o Heydrichovom židovskom pôvode.

Bol to práve Heydrich, ktorý v januári 1942 zvolal konferenciu o „konečnom riešení židovskej otázky”. Vo svojom vystúpení jasne povedal, že vnuci Židov sa považujú za Nemcov a nepodliehajú represiám. Raz, keď sa úplne opitý vrátil do svojho domu a postavil sa pred zrkadlo, dvakrát vystrelil do svojho obrazu z revolvera a vykrikoval sám pre seba – „hnusný Žid”.

Klasickým príkladom „skrytého Žida” v elite Tretej ríše bol poľný maršal letectva Erhardt Milch. Jeho otcom bol Žid – lekárnik. Pre jeho pôvod ho neprijali na cisárske vojenské učilište, vypuknutie prvej svetovej vojny mu však umožnilo dostať sa do letectva. Milch sa dostal do významnej divízie Manfreda von Richthoffena, zoznámil sa s mlaldým letcom Goringom a udomácnil sa v štábe, hoci nikdy nelietal. V roku 1920 Junkers protekčne vyzdvihol bývalého frontového vojaka vo svojom koncerne. V roku 1929 sa stal generálnym riaditeľom národného leteckého prepravcu Lufthansy.

Vietor už dul na strane nacistov a Erhardt bezplatne požičiaval lietadlá Lufthansy lídrom NSDAP. Takáto služba sa nezabúda. Keď prišli nacisti k moci, vyhlásili, že Milchova matka neviedla sexuálny život so svojím mužom – Židom a skutočným otcom Erhardta je barón von Beer. Goring sa na tom dlho smial: „Áno, my sme spravili z Milcha nemanželského syna, zato syna aristokrata”. A ešte jeden Goringov aforizmus na Milchovu adresu: „Vo svojom štábe budem sám rozhodovať o tom, kto je u mňa Žid a kto ním nie je”.

Poľný maršal Milch fakticky velil Luftwaffe od začiatku vojny i počas nej, zastupujúc tak Goringa. Práve Milch viedol skupinu, ktorá vyrobila reaktívny M-262 a rakety V1 a V2. Po skončení vojny si Milch odsedel 10 rokov a potom do svojej osemdesiatky pracoval ako konzultant firiem Fiat a Thyssen.

Záver

Vedúci projektu Riggovej práce na univerzite v Gambridgi Jonathan Steinberg chváli svojho žiaka za smelosť a za namáhavé úsilie a uvádza: „Výsledky Riggovej práce robia realitu nacistického štátu ešte zložitejšou”. (Rigg začal pracovať na tejto knihe v roku 1994, pričom materiál na ňu zbieral vo Švédsku, v Turecku, v Izraeli, v Kanade i v Nemecku).

Tak či onak, treba oceniť odvahu Briana Marka Rigga, že sa pustil do problému, ktorý musí aj u historikov vyvolať iné uhly pohľadu na nacistickú ríšu. Brian vlastne chcel vedieť pravdu o svojich predkoch a našiel pravdu, ktorá asi môže zmeniť prednášky tých, čo prednášajú dejiny druhej svetovej vojny. A to je už čo povedať. http://voltaire.netkosice.sk/index2.html

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Začíname
%d blogerom sa páči toto: