Rabín v izraelské vojenské akademii na skryté kameře přednáší kadetům Talmud

kratene

Dvojice rabínů v židovské osadě Eli na Západním břehu Jordánu, se postarala o největší rozruch [1 <https://href.li/?https://www.haaretz.com/israel-news/trump-envoy-greenblatt-condemns-racist-remarks-by-israeli-rabbis-at-pre-army-yeshiva-1&#8230;

Dvojité štandardy Európskych štátov

Je fascinujúce pozorovať dvojité štandardy Európskych štátov a štátnikov v rôznych témach, prevažne v zahraničnej politike. Či už sa jedná o Rusko, Izrael, Venezuelu alebo USA, môžeme si byť istí, že jednotný meter aplikovaný nebude. Kým EU tlačí…

Create your website with WordPress.com
Začíname