Design a site like this with WordPress.com
Začíname

NATO proměnilo Srbsko v pokusné území

Předběžné výsledky lékařské studie ukazují nárůst výskytu zhoubných onemocnění, zejména leukémie u dětí ve věku 5 až 9 let.

Počet dětí trpících zhoubným onemocněním krve a mozku se výrazně zvýšil od roku 1999 (rok 78 denní letecké války NATO…

Francouzská spirála smrti

V roce 1990 byl schválen "Gayssotův zákon", který stanovil, že "jakákoliv diskriminace na základě etnického původu, národnosti, rasy nebo náboženství je zakázána." Od té doby byl tento zákon použit ke kriminalizaci jakékoliv kritiky zločinnosti…