Design a site like this with WordPress.com
Začíname

Ľudová mládež

Hosť: Michal Buchta, Lívia Garčalová
Téma: Ľudová mládež

<http://www.radionaseslovensko.sk/archiv/pravda-o-cinnosti-ls-nase-slovensko-28-1-2019/&gt;

https://www.youtube.com/watch?v=QgRSZgfkb6M

https://www.youtube.com/watch?v=A2fNvbAiQ5o