Design a site like this with WordPress.com
Začíname

Fedor Gál a jeho falošnosť…

Človek, ktorý sa tvári ako univerzálny zástupca prenasledovaných nacionalistami je hodný dôvery asi tak ako falošný dolár.

Fedor Gál je v skutočnosti len človek, ktorý sa vezie na vlne popularity a kľudne bude obhajovať aj nacistov – ak sú na…