Design a site like this with WordPress.com
Začíname

75 rokov Veľkého víťazstva: spoločná zodpovednosť za históriu a budúcnosť

kratene

Putin

Preto som presvedčený, že povahou národov Ruska je plniť si povinností, neprejavovať ľútosť voči sebe, ak si to okolnosti vyžadujú. Nezištnosť, vlastenectvo, láska k domovu, rodine, vlasti – tieto hodnoty sú pre ruskú spoločnosť v…