Design a site like this with WordPress.com
Začíname

Kočner a Rusko o Američanoch

kratene

Nakoniec sa k záverečným rečiam dostali aj obžalovaní a ich právni zástupcovia. Tí stále trvajú na nevine a tvrdia, že súd je pod mediálnym tlakom. Súdu opäť vyčítali, že nemohli vypočuť ešte ďalších svedkov.

Niekdajší minister…

Martina Daňa a Rudolfa Vaského prepustia. Súd im zakázal viaceré činnosti

KS dvojici uložil "zákaz uverejňovať prostredníctvom webu, televízie, prípadne akéhokoľvek iného komunikačného prostriedku, príspevky vo forme obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových diel, ktoré sú výsledkom vlastnej tvorby obvinených, ako aj…