Design a site like this with WordPress.com
Začíname

Klasická hudba je vrodene rasistická. Je príliš biela

ako si streliť do oka

Európska hymna

Melódia symbolizujúca EÚ pochádza z 9. symfónie d mol, ktorú v roku 1823 skomponoval Ludwig van Beethoven ako hudobný podklad pre verše Schillerovej "Ódy na radosť" (Ode "An die Freude") z roku 1785.

https…