Design a site like this with WordPress.com
Začíname

Davová psychóza “Antropofóbia” 1991

►Depresia ►Spravodlivosť ►Tiesňové volanie ►To som ja ►Svet ►Dievčatko ►555 ►Radujme sa, veseľme sa ►Mozgová paralýza ►15 000 000 ►Dnes je správný deň ►Armáda ►Christiánia ►Problémy ►Davová psychóza

https://www.youtube.com/watch?v=DXYCKbZREpg