Design a site like this with WordPress.com
Začíname

H16 – Antivirus mixtape (2009)

https://www.youtube.com/watch?v=zl_G7KQkaLQ

1. Katapult (produkcia Grimaso) 00:00-2:34
2. Kurva hrdý remix (produkcia Vec) 2:34-6:53
3. Nebuď hlupák (produkcia Emeres) 6:53-10:53
4. Súčasť plánu (produkcia Grimaso) 10:53-14:12
5. Chamtivosť…