Design a site like this with WordPress.com
Začíname

Fragment

Kniha popisuje metódy, ktoré sa v súčasnosti využívajú na manipuláciu, zavádzanie a dezinformovanie verejnosti. Súčasný systém nechce múdrych a šťastných ľudí. Preto pracuje s precízne prepracovanými metódami, ktoré mu zabezpečujú poslušnosť ľudí…

Prague security studies institute: DEZINFORMACE JAKO BYZNYS

<http://www.pssi.cz/download/docs/747_dezinformace-jako-byznys.pdf&gt;

Partneri Prague security studies institute:

http://www.pssi.cz/partners/foundations-and-institutions

* Association for International Affairs <http://www.amo.cz/&gt;
* Atlantic…