Design a site like this with WordPress.com
Začíname

Magdalena Beranová: Slované

Ke kladu autorky je třeba přičíst, že nesahá ke spekulacím, ale svůj střízlivý výklad opírá především o archeologické nálezy, samozřejmě také o nepříliš početné dochované písemné prameny a bere v úvahu i výsledky dosavadní fundované vědecké…

Arsen B. Martirosjan: Ruska kultura versus anglosaska agresia – Mníchovská zrada 1938

Povedať pravdu v čase všeobecnej povrchnosti a klamstiev sa považuje extrémizmus. Napriek tomu Arsen Martirosjan prináša nový pohľad na udalosti z roku 1937 a medzivojnovú politickú situáciu v Európe. Táto kniha vyvracia všetky pokusy viacerých…