Design a site like this with WordPress.com
Začíname

Hradisko Bojná – Valy

http://www.hradiska.sk/

https://www.youtube.com/channel <https://www.youtube.com/channel/UC7DyjZVdEvVMXMfiz5eFgLg/videos&gt;

http://www.hradiska.sk/2018/07/bojna-3d-rekonstrukcia-slovanskeho.html

https://www.youtube.com/watch?v=RuzF8DTGhSo

Ako…

Ing. Peter Švec, p.s.c., RCDS Bezpečnostno-obranný a letecko-bezpečnostný analytik

Témy:

a) Naozaj potrebujeme F-16tky? Čo bolo príčinou pádu AN-24 v Hejciach a bezpečnosť leteckej dopravy.

b) Otázka suverenity SR, Nitrianska deklarácia a voľby do Európskeho parlamentu

https://www.youtube.com/watch?v=Jbeh16jBHio

USA žiadajú zaplatiť 150% výdavkov za ich základne verzus 105 miliónov USD „zadarmo“

Slovenským mainstreamom nejako neprebehla správa o tom, že americká administratíva pracuje na návrhu požiadaviek, aby krajiny, ktoré hostia amerických vojakov, platili výdaje za údržbu týchto základní vo výške 150%! Tento návrh má pracovný názov…