Torontské protokoly vznikly v létě 1967

TORONTSKÉ PROTOKOLY shrnuté do 15 bodů :

1. Je potřeba posílit “společnost zábavy”, která nám doposud prokazovala velkou službu. Uspokojení individuálních očekávání lidí řízené jejich prvotními pudy je slabé, přičemž výsledkem jsou ovlivnitelné a manipulovatelné generace. V zájmu toho, musíme využít všechny výdobytky audiovizuální technologie, a jejich prostřednictvím vychovávat lidi (s důrazem na mládež) k individualistickému světonázoru, neboť člověk budoucnosti, má být takový. Sobecký člověk nemá ideály, nemá sny a ani vnitřní charakterové držení.

2. Posilovat rozšiřování anarchistických ekologických názorů, s důrazem na posluchače univerzit a vysokých škol, neboť oni jsou nepřáteli národních států. Takzvané myšlení “ochrany přírody” a “Zelení” jsou našimi přirozenými spojenci (ale jen taktickými), ale jen do té doby, dokud útočí na systém národního státu.

3. Námi ovlivňovanou duševní chudobu musíme vyvážit falešnou virtuální technologickou masou, která se bude zdát jako vědecká. Nejvhodnějším prostorem pro to je školní systém, kde klasické humánní vzdělání musíme nahradit stejným pragmaticky technickým způsobem náhledu na svět.

4. Musíme iniciovat mezinárodně svobodné obchodování, odstranit ekonomické a politické hranice a daně, které zatěžují zahraniční obchod, neboť tím národní státy ztratí jednu ze svých nejsilnějších zbraní. Národní a vlastenecké cítění se stanou čím dál tím směšnější, co napomůže globalizaci. Svobodný obchod bez hranic, napomůže zvyšování nezaměstnanosti, menší národní státy ztratí konkurenceschopnost a tradiční odvětví národních ekonomik se vyčerpá a ztratí své trhy.

5. Naši lidé a sympatizanti v první řadě obsadí oblasti v národních státech, a to na ministerstvech zahraničí, na migračních úřadech a v mezinárodních migračních agenturách. Jejich úkolem je, aby brány vyspělých zemí otevřely co nejvíce pro migranty přicházející ze zemí třetího světa (hlavně z Afriky a Asie), neboť tak se zvýrazní napětí mezi domácími a přistěhovalci. Manipulováním tisku ovlivňovat veřejné mínění námi požadovaným směrem, způsoby které odpovídají našim zájmům a vždy rozšiřovat takové zprávy, které masy postrčí námi požadovaným směrem. V zemích třetího světa vznítí ozbrojené konflikty a války, neboť pod vlivem těchto událostí, pak migranti hromadně budou přicházet před brány Západu.

6. Výrobu velkých průmyslových komplexů fungujících v západním světě, postupně přemístnit do těch států, které ještě věří ve všemocnost tržního hospodářství a jejich hlad po devizách, zatlačí do pozadí i ty nejzákladnější protiopatření: do zemí Východní Evropy, země Středomoří a Jižní Ameriky. Samozřejmě, nadnárodní společnosti tam zůstanou jen do té doby, dokud jim pracovní sílu mohou nabídnout za otrockou cenu. Jakmile to bude nutné a politické změny to umožní, třeba jít dále na východ: Sovětský svaz, Čína a ostatní asijské země. Hostitelské zemi je nutné namluvit, aby braly úvěry od mezinárodních měnových institucí (od IMF a Světové banky, které je v našem vlastnictví). Kdyby se zdráhali úvěrů, je třeba zakolísat s jejich ekonomikou, vyvolat krizi, nahnat je do spirály zadluženosti, pak nepřímo je nutit, aby přecházeli z jednoho krizového rozpočtu do druhého krizového rozpočtu.

7. Vytvoříme globální hospodářství (Economie globální), nad kterým nebudou moci vykonávat žádnou kontrolu ani národní státy, ani odbory. Globální hospodářství dříve – či později vytvoří svou (také globální) politiku, důsledkem které se vytvoří nutnost znovu organizování politických systémů, a při jeho zrodu budeme my.

8. Důsledkem globálního hospodářství je globální masová kultura, do které opatrně a vyváženě musíme dát z každého náboženství, z každé národní kultury, tradice, zvyků a trochu i z vědy, aby každý byl spokojený. Prostřednictvím tiskových a elektronických médií upevníme uniformované (a námi předepsané) reklamy, které vytvářejí vkus.

9. Musíme osmělovat mírové operace a mírové mise (hlavně pod záštitou OSN a NATO), které podle možnosti před veřejností se musí jevit jako humanitární akce (viz ještě role médií). Tito ozbrojenci v podstatě slouží tomu cíli, aby naši lidé, kteří jsou umístěni v těchto organizacích, měli pod dohledem zájmové místa světa a ovlivňovaly tamní situaci. Místa mírových operací pak postupně proberou síly okamžité reakce a později i jednoduchá prevence může posloužit k ozbrojenému zásahu v libovolné zemi světa. Ke všemu je ale potřeba přetvoření základních dokumentů OSN a dalších mezinárodních vojenských organizací (kromě stávajících mezinárodních vojenských sil), aby dříve – či později byly k dispozici i mezinárodní policejní síly.

10. Se všemi prostředky je třeba zabránit národním státům, aby samostatně zmodernizovali své hospodářské oblasti. Z tohoto hlediska zvláštní pozornost si zasluhují odvětví energetiky, finančnictví, zemědělství a nové technologie. To jsou ty neurologické body, které je třeba vyjmout z národní kontroly a přednostně je dát pod globální kontrolu.

11. Tam, kde je možno pracovní sílu nahradit stroji, roboty – podle možností a vývoje technologií – nahradit i počítači.

12. Jednotlivcům čím dál tím více zvyšovat jejich bezmocnost, a to v oblasti hospodářské, ideologické a citové. Je třeba zvyšovat hranici důchodového věku, zvyšovat v lidech nejistotu v jejich pracovních místech (musí být ztotožněni s tím, že kdykoliv mohou být propuštěni), postupně třeba snižovat nákupní síle jejich mzdy (například prostřednictvím uměle vyvolávané inflace), přitom je třeba zajistit možnost vymývání mozků jednotlivců (primitivní televizní programy, manipulované vzdělávání, řízený tisk, centra konzumní společnosti atd..). Vyplatí se zvážit, aby se vyvolávaly takové závažné trestné činy, které vyvolají tak velké pobouření a ohlasy u lidí, že lidé sami budou volat po větší bezpečnosti a přítomnosti příslušníků policii a tajných služeb.

13. Vytvořit čím dál tím více databází – rozmanitými způsoby, v závislosti na vývoji technologií a shromažďovat čím dál tím více údajů o jednotlivcích. Tyto údaje v případě potřeby musí být propojené a jejich údržba a kontrola musí spadat pod národní svrchovanost. Jejich potřebu je lidem třeba odůvodňovat prevencí kriminality a bojem proti zločinnosti. Souběžně s těmito kroky, co nejvíce zpřísnit právní podmínky držení zbraní u jednotlivců.

14. Národní státy, které se nám vzepřou, je třeba potrestat finančními a hospodářskými metodami, ideologickým znemožněním a v konečném důsledku takovými extrémními metodami jako elektromagnetickými zbraněmi, které vyvolají a řídí zemětřesení, změny klimatu a počasí, snižování plodnosti mužů a žen (úplnou nebo částečnou sterilizací), atd..

15. Jednotlivci, kteří svými činy nebo slovy ohrožují vytvoření Nového světového řádu (NWO), je třeba znemožnit, třeba je označit, zesměšnit je a v konečném důsledku je i fyzicky zlikvidovat.

Myslím si , že myšlenky napsané v Torontských protokolech, pohnuly s myšlením mnoha, kteří si to přečetli. Bohužel na internetu o nich nenajdete skoro vůbec nic. Je úplně jedno, za jakých podmínek vznikly Torontské protokoly, kdo to napsal a proč, jestli je to podvrh nebo originál … atd.. Je třeba se podívat na to, co se uskutečnilo z toho, co je napsáno v Torontských protokolech a zamyslet se nad budoucností.

Více zde: https://inwo.webnode.cz/news/co-jsou-to-torontske-protokoly/

O kontroverznom projekte MOVIR na kontrolu izolovaných osôb

Predseda ĽSNS Kotleba vo videu na YouTube uviedol, že daný projekt MOVIR vyvíja slovenská armáda. Kotleba tiež hovoril o organizovaní stretnutia globalistickej mimovládky Globsec vo Vysokých Tatrách za mimoriadne prísnych bezpečnostných opatrení. Uviedol, že armáda je v pohotovosti a že sú nasadení aj pracovníci súkromnej bezpečnostnej služby.

V súvislosti s projektom MOVIR https://movir.lf.tuke.sk/ Kotleba upozornil, že jeho hodnota je viac ako 3 milióny eur a partnerom programu je vojenské výcvikové stredisko Lešť. https://www.hlavnespravy.sk/nad-a-ozbrojene-sily-podavaju-trestne-oznamenie-na-opozicnych-poslancov-kotlebu-a-mazureka-kvoli-videu-o-kontroverznom-projekte-movir-na-kontrolu-izolovanych-osob/2709296

Letecká fakulta TUKE zverejnila informáciu o novom plánovanom projekte, ktorý dostal názov „Mobilný monitorovací systém pre ochranu izolovaných a rizikových skupín obyvateľstva pred šírením vírusových ochorení,“ v skratke MOVIR. Jeho cieľom má byť „vytvorenie a otestovanie mobilného monitorovacieho systému určeného na ochranu izolovaných skupín obyvateľstva pred šírením vírusových ochorení alebo opačne na ochranu obyvateľstva pred izolovanou skupinou identifikovanou ako zdroj rizika, vrátane návrhu, vývoja a overenia modelov správania sa jednotlivcov a entít,“ píše sa v opise projektu. https://www.hlavnespravy.sk/kontroverzny-projekt-monitorovania-osob-movir-co-to-je-a-ako-ma-fungovat-je-mozne-ze-bude-ludi-paralyzovat-technicka-univerzita-zatial-mlci/2709786

MOVIR – izolácia neočkovaných je podľa Naďa hoax

Státní vlády připravují „karanténní zařízení“ pro Američany neschopné se doma izolovat

Mazurek si pre Naďa prichystal mrazivé prekvapenie: “Moderný koncentrák sa reálne vyvíja a “stavia” pod réžiou Technickej univerzity v Košiciach, za 3,7 milióna €” https://picuscapital.sk/nad-praskne-mazurek-si-pre-nada-prichystal-mrazive-prekvapenie-moderny-koncentrak-sa-realne-vyvija-a-stavia-pod-reziou-technickej-univerzity-v-kosiciach-za-37-miliona-e/

Arcibiskup Sheen: Poznávací znaky antikrista

KRATENE

Říká se, že největším trikem, který se ďáblovi kdy podařil, je to, že přesvědčil svět o tom, že neexistuje. Podobně největším trikem antikrista bude to, že přesvědčí lidi, že není ničitelem, nýbrž spasitelem světa, jak řekl ctihodný Boží služebník arcibiskup Fulton J. Sheen již v roce 1947 v působivém rozhlasovém kázání, které bylo nedávno objeveno v archívech a zveřejněno na YouTube.

Stejně jako ďábel, jehož typickým znakem je překrucování pravdy, aby prodal hřích, i antikrist bude podle Sheena mást myšlení lidí, aby je přesvědčil, že je „Velkým Humanistou“, a bude mluvit o „míru, prosperitě a hojnosti“.

Aktuálnější než tehdy

I když Sheenův popis antikrista vznikl téměř před 70 lety, jsou jeho slova v naší době ještě přiléhavější než v té jeho. Jeho prorocké poselství je naprosto klíčové pro každého upřímného křesťana, který se snaží o věrnost Kristu až do konce.

Arcibiskup Sheen říká:

„Antikrist se tak nebude nazývat, jinak by neměl žádné následovníky. Nebude nosit rudé kamaše, dštít síru, třímat kopí ani mávat špičatým ocasem jako Mefisto ve Faustovi. Nikde v Písmu svatém nenacházíme opodstatnění pro lidový mýtus o ďáblu jako kašparovi oblečeném jako první ‚rudoch‘. Popisuje se tam jako padlý anděl, jako ‚pán tohoto světa‘, jehož úkolem je nás přesvědčit, že žádný jiný svět neexistuje.

Jeho logika je prostá: jestliže není nebe, pak není peklo; není-li peklo, neexistuje hřích; neexistuje-li hřích, pak není žádný soudce; a není-li soud, pak zlo je dobrem a dobro zlem. Kromě všech těchto popisů nám však náš Pán říká také to, že Antikrist se mu bude tak podobat, že by mohl svést i vyvolené – a žádný ďábel, kterého jsme kdy viděli v obrázkové knížce, by vyvolené určitě nesvedl. Jak se mu v tomto novém věku podaří získat příznivce svého náboženství?

Poznávací znaky antikrista

 • Bude se maskovat jako Velký Humanista a bude mluvit o míru, prosperitě a hojnosti, a to ne jako o prostředcích, které nás vedou k Bohu, ale jako o cílích samotných o sobě.
 • Bude psát knihy o novém pojetí Boha, které budou vyhovovat tomu, jak lidé žijí.
 • Bude propagovat víru v astrologii, aby za naše hříchy neodpovídala naše vůle, nýbrž hvězdy.
 • Vinu bude psychologicky omlouvat jako potlačený sex a přinutí lidi, aby se styděli, budou-li o nich jiní říkat, že nejsou dost tolerantní a liberální.
 • Toleranci bude zaměňovat za lhostejnost a dobro za zlo.
 • Bude podporovat rozvody pod záminkou, že mít dalšího partnera je „nutnost“.
 • Bude zveličovat lásku k lásce a snižovat lásku k lidem.
 • Bude vzývat náboženství, aby náboženství zničil.
 • Bude dokonce mluvit o Kristu a říkat, že to byl největší člověk, který kdy žil.
 • Bude tvrdit, že jeho posláním je osvobodit lidi od otroctví pověr a fašismu, které nikdy nedefinuje.
 • Při vší své zdánlivé lásce k lidstvu a uhlazených řečech o svobodě a rovnosti bude mít jedno velké tajemství, které nikomu nesvěří: nebude věřit v Boha. A protože jeho náboženstvím bude bratrství bez Božího otcovství, dokáže svést i vyvolené.
 • Zřídí anticírkev, která bude napodobeninou Církve, jako je ďábel opicí Boží. Bude to mystické tělo Antikrista, které se všemi vnějšími znaky bude podobat Církvi, mystickému tělu Kristovu. Moderního člověka, v jeho osamělosti a frustraci zoufale potřebujícího Boha, svede k tomu, aby stále více hladověl po členství v jeho komunitě, která člověku poskytne smysl života bez nutnosti osobního obrácení a přiznání osobní viny. V naší době byl ďáblovi ponechán obzvlášť dlouhý řetěz.

Argument pro křesťanství

Sheen konstatuje, že se Antikrista neobává kvůli strachu o přežití Katolické církve, ale kvůli ničivému vlivu, který Antikrist bude mít na ty, kdo žádnou víru nemají. „Neobáváme se o neomylnost, ale o to, že svět zaplaví omyl; netřeseme se, že bude Bůh sesazen z trůnu, ale že bude vládnout barbarství; zničena nebude transsubstanciace, ale rodina; nevytratí se svátosti, ale mravní zákon.“

Sheen věří, že „Církev bude žít a zazpívá pohřební píseň všem zlům současnosti,“ jako během své staleté existence přežila jiné velké krize. „Církev možná má své Velké pátky, ale ty jsou jen preludiem k neděli Vzkříšení, neboť nikdy nebude zrušeno Boží zaslíbení: ‚…a brány pekelné ji nepřemohou. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa’ (Mt 28,20). ,Každý, kdo padne na ten kámen, rozrazí se; a na koho padne, toho rozdrtí’ (Lk 20,18).”

„Nikdy v dějinách neexistovaly tak silné argumenty ve prospěch existence křesťanství, neboť lidé zjišťují, že jejich strádání a bída, války a revoluce vzrůstají přímo úměrně k jeho odmítání. Zlo je odsouzeno k nezdaru; jen dobro samo sebe zachovává.“

Sheen své posluchače naléhavě vybízel, aby dělali konkrétní kroky proti špatnostem doby a čerpali z duchovních zdrojů, které jim pro tento boj dává Bůh.

Jako křesťané si musíme uvědomit, že okamžik krize není dobou zoufalství, ale příležitosti. Zrodili jsme se v krizi, v porážce – při Ukřižování. Jakmile uznáme, že se na nás vztahuje Boží hněv, začíná se na nás vztahovat Boží milosrdenství. I Boží tresty vytvářejí naději: zloděj po pravici přišel k Bohu skrze ukřižování.

Arcibiskup Sheen: Dvanáct triků Antikrista

Diskuze už nebude. Google bude mazat

Organizace Společnost pro obranu svobody projevu varovala před novou vlnou velkého omezování svobody projevu. Tentokrát se obrovská IT společnost chystá zaměřit na lidi kritizující dogmata globálního oteplování a změn klimatu. https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/diskuze-uz-nebude-google-bude-mazat-popirace-globalniho-oteplovani/

K indíciám, že google môže manipulovať a filtrovať výsledky vyhľadávania, som sa dostal prostredníctvom iného tipu – stránku covidvaccinevictims.com („obete covid vakcín“). Keďže som od prírody skeptický, okrem toho, že som si túto stránku otvoril, som tieto tri kľúčové slová („covid vaccine victims“) zadal do googlu. Napriek tomu, že stránka existuje a má aj vlastný kanál na komunikačnej platforme Telegraph s viac než 140,000 odberateľmi, google mi ju vôbec neponúkol – nielen na prvej strane, ale ani na ďalších zhruba desiatich, ktoré som prelistoval. Tiež mi prekvapivo neponúkol takmer žiadne relevantné informácie o „obetiach covid vakcíny“ – teda pojmu, ktorý som vyhľadal. https://blog.sme.sk/martinrepka/spolocnost/ako-facebook-google-ci-youtube-cenzuruju-informacie-nielen-o-vakcinach?

Evropané byli prvními, kdo povstali za svobodu

Autorka  Barbara Loe Fisher,

Překlad Michail Prouza

September 2021

Paní Barbara Loe Fisher je spoluzakladatelkou National Vaccine Information Center, Národního centra informací o vakcínách. Centrum bylo založeno roku 1986. V roce podepsání prvního zákona o sproštění prvního výrobce vakcíny právní odpovědnosti za účinky jeho vakcíny, tehdy US prezidentem Reganem.

Jen díky iniciativě NVIC byl později uzákoněn dnes nezbytný VAERS (Vaccine Adverse Reactions System), systém povinného vyhodnocování nežádoucích účinků vakcín na člověka.

Barbara Fisher je světově uznávanou kapacitou a expertem v oblasti bezpečnosti a spolehlivosti vakcín. Její kvalifikaci a erudici je kýmokoli obtížné zpochybňovat.

Vystoupila právě se souhrnným pohledem na stav korporátní vakcínové tyranie v soudobém zdravotnictví. Nabízí zde holistické zdůvodnění apokalyptické situace, ve které naše civilizace uvízla a předkládá ke zvážení co je nevyhnutelně nutné udělat abychom si zachovali naději ubránit se teroru našich autoritářských režimů.

Přepis vystoupení Barbary Loe Fisher

S výjimkou útoku na Pearl Harbour a “11. září 2001”, my Američané jsme nebyli nikdy napadeni nepřítelem na naší vlastní půdě. Na rozdíl od trpkých zkušeností evropských zemí za druhé světové války, Amerika nebyla nikdy okupována vojenskou silou ani umlčována stanným právem.  Dosud nikdy jsme nezažili ozbrojené vojáky patrolující v obrněných vozech naše ulice a bránící nám vycházet ven pod hrozbou vězení. Či dokonce ještě něco horšího …

Od roku 1776, kdy naši zakladatelé prahnoucí po svobodě sepsali Deklaraci za nezávislost, kdy obstáli ve svém odhodlání od Lexingtonu a Concordu po Saratogu a Valley Forge, kdy se sjednotili a vytvořili ústavní republiku zaručující ochranu práv jednotlivců i menšin, Spojené státy americké se na dlouho staly symbolem svobody pro celý svět.

Letos v létě jsme sledovali vojáky patrolující pusté ulice australského Sydney a naslouchali řevu amplionů na helikoptérách nad střechami domů štěkajících na lidi krčící se doma strachem varování aby ve jménu veřejného zdraví nevycházeli ven.

Denně sledujeme stovky tisíců lidí všech generací srocovat se znovu a znovu v ulicích Paříže, Londýna, Říma, Atén a Berlína.  Protestují proti autoritářské moci. Proti morbidně orwellovské diktatuře ztělesněné vládami, které na své občany uvalují očkovací pasy.  Vládami, které trestají lidi za domáhání se práva na svobodné rozhodování o vlastním zdraví a zdraví svých nezletilých dětí, práva na rozhodování o tom, zda jim bude do těla vstříknuta pochybná biologická substance, která může snadno selhat, způsobit vážné protireakce, zranit nebo i zabít.

Hesla volají:

“NE nucenému testování, NE nucené vakcinaci”

“Pryč s diktaturou”

“Ruce pryč od našich dětí”

“Moje tělo je moje”

“Farma průmysl škrtí svobodu”

“NE průkazu hanby”

„Raději zemřít svobodně než žít jako otrok“

Proti tomu co se stává prvotním prorockým výkřikem za svobodu nasazují vlády policii brutálně potlačující doposud téměř výlučně mírumilovné demonstrce, které zaplavují velká města i malé vesnice západní Evropy. Národů, které opět jako první organizují protesty proti klasické tyranii tentokrát jen převlečené do šatů 21. století.

Evropané byli prvními, kdo povstali za svobodu v době, kdy jejich vlády vyhlásily stav nouze v oblasti veřejného zdraví.  Dobře vědí, jak tyranie začíná.  Vědí jak to vypadá a pamatují si zřetelně, jak hořké jsou to pocity.

Pamatují si, a proto křičí: „Nikdy více.“

V Americe máme bláhově naši svobodu za samozřejmost

Většina dnešních Američanů si druhou světovou válku nepamatuje. Pokud ano, pak jen ze vzpomínek svých rodičů či prarodičů.  Navíc druhá světová válka nedosáhla na americkou pevninu.

Američané šli do války v Evropě, aby spoluzastavili zabíjení milionů lidí rukou autoritářské fašistické vlády Třetí říše. Která také zabíjela ve jménu veřejného zdraví a bezpečnosti.  Další miliony byly vyvražděny i za „vlády teroru“ komunistické autoritářské vlády v Sovětském svazu.

Většina dnešních amerických dětí se ve škole neučí ani o tom, co se stalo v Číně po druhé světové válce, když čínská komunistická strana vyhlásila Velký krok vpřed a zahájila Velkou proletářskou kulturní revoluci.  Za brutálních ideologických čistek bylo tehdy vězněno a zabito na desítky milionů občanů, protože kritizovali nebo se stavěli proti politice čínské autoritářské vlády.

V Americe jsme si na naše svobody zvykli jako na naprostou samozřejmost. Zatímco jsme byli ochotní bojovat po světě za svobody ostatních, nikdy jsme nebyli nuceni bránit svůj dvorek na vlastní půdě.  Většina z nás si dosud nedokázala představit, že i u nás doma by kdy mohlo dojít k ohrožení naší vlastní nezávislosti, naší svobody myšlení, projevu a vyznání či naší svobody shromažďování.

Naše víra v naše zákony a kulturní hodnoty, které povětšinou zajišťovaly v naší zemi základní svobody byla tak hluboká, že jsme si dosud nikdy nepřipustili, že se to může stát tady u nás.

Posledních 20 měsíců ale vše změnilo. Mnoho Američanů už začíná chápat, že tyranii lze maskovat tak, aby vypadala jako jistota bezpečí.  Stejně tak mnozí to stále vidět odmítají nebo tomu uvěřit nemohou.

Americká cesta vstříc autoritářství

Na cestu vstříc americkému autoritářskému režimu vyrazila vláda už zcela neskrývaně zaražením klínu strachu do našich srdcí a myslí.  To když vládní úředníci vyhlásili, že nemůžeme, včetně až dvouletých dětí, dýchat čerstvý vzduch nebo vstoupit do veřejných prostor bez masky přes naše naše obličeje …

Miliony amerických pracujících prohlášených přes noc za „ne nezbyté“ ztratily za histerického „zplošťování křivek nákazy“ neopodstatněnými lockdowny práci a zdroj výdělku na živobytí, na splácení nájmů a půjček.

„Jen na pár týdnů“ bylo nám, řečeno. Místo toho lockdowny už trvají měsíce …

Zčista jasna každý, kdo začal kritizovat vládní pohádky o původu viru SARS-CoV-2 nebo mít výhrady k sociálnímu „distancování se“ uvalenému na veřejnost byl svižně cenzurován a veřejně haněn.

Kterýkoli doktor, který se pokusili poskytnout včasnou léčbu pacientům s COVID-19 podáním bezpečně ověřených účinných léků a výživových doplňků a pomáhal tak svým pacientům infekci přežít byl nájednou perzekuován a veřejně hanoben.

V prosinci 2020 udělil FDA (Federální úřad pro ověřování léčiv) společnostem Pfizer a Moderna povolení k „nouzovému použití a distribuci“ svých experimentálních mRNA C-19 „vakcín“. Krátce na to, poté co vláda zbavila novým zákonem oba výrobce jakékoli právní zodpovědnosti, úředníci odboru veřejného zdraví vyzvali velké korporace k zahájení nesmlouvavé národní prodejní kampaně zaměřené na všechny Američany starší 12 let.

Každý, kdo zpovídal či zpochybňoval tvrdý prodej byl okamžitě v médiích a na sociálních sítích cenzurován.  Státní úřady a zaměstnavatelé začali být vybízeni k tomu, aby pod hrozbou sankcí nutili své zaměstnance k podstoupení očkování. Zejména zdravotníkům a záchranářům bylo vyhrožováno ztrátou práce za odmítnutí opíchnutí.  Soukromé podniky byly vyzvány, aby bránily neočkovaným zákazníkům ve vstupu do jejich restaurací, obchodů i dalších veřejných prostor.

Koncem července 2021 nařídilo Ministerstvo pro věci veteránů všem pečovatelům o veterány povinné plné očkování nechtějí-li ztratit svou práci.  Začátkem srpna oznámilo Ministerstvo obrany, že jakmile FDA vakcínu ověří oficiálně, všichni příslušníci vojenské služby budou muset být plně očkováni nebo přijdou o práci.

 1. srpna 2021, náhle a bez veřejného zasedání „poradního výboru FDA pro vakcíny a související biologické produkty“ a dokonce i bez dosud obvyklého zveřejnění vědeckých údajů podporujících ověření produktu, byla mRNA vakcína Pfizer „ověřena“ a úřadem FDA oficiálně schválena.

Do konce srpna bylo zatím „plně“ očkováno 176 milionů z 333 milionů Američanů, tedy asi 53,6% naší populace.  Je to zatím třetí největší proočkovanost na světě. Studie dat úmrtí na infekci SARS-CoV-2 zatím potvrzují, že úmrtnost (IFR) zůstává v USA stále pod 1%.

Federální vláda vzhlašuje válku neočkovaným Američanům

Ani to však výkonnou moc americké vlády stále nenasytí.  Federální úředníci veřejného zdraví už veřejně vyhlásili za svůj cíl přesvědčit 90% Američanů aby do sebe nechali vakcínu vpíchnout.  Je však nebíledni, že skutečným cílem bylo od samého počátku dosáhnout bodu 100% proočkování. 

Žádné výjímky a žádné výmluvy.

Začátkem září 2021 ustoupila politika přesvědčování politice tvrdé pěsti. Stát se rozhodl podrobit si zbývajících 100 milionů Američanů násilím a pod injekční stříkačky je domlátit.  Dne 9. září 2021 vyslyšel prezident Spojených států rad nejvyšších představitelů úřadu ochrany veřejného zdraví a ve skutečnosti vlastně vyhlásil neočkovaným Američanům válku.

Přesto, že už i oficíři federálního úřadu zdraví byli nuceni připustit, že i plnně vakcinovaní se mohou snadno stát přenašeči nákazy i sami onemocnět, prezident hodil všechnu vinu za údajně pokračující šíření nákazy výlučně na neočkované.  A to přestože dostatek evidence jasně ukazuje, že uzdravení pacienti vykazují po překonání nemoci vyšší odolnost vůči další nákaze než ti pouze očkovaní.  Vinní nás i přesto, že oficiálové Světové organizace zdraví WHO dnes říkají, že infekce virem SARS-COV-2 mutuje stejně jako chřipka a pravděpodobně se bude spontánně šířit všemi kraji stejně – bez ohledu na to, jak vysoká je kde míra proočkování.

Prezident řekl 100 milionům dosud neočkovaných Američanů, že „jeho trpělivost je u konce“ a vydal výkonný příkaz, aby každý člověk pracující pro úřady a složky federální vlády – tedy více než 2 miliony lidí – byl plně očkován nebo propuštěn. Tento příkaz se týká také asi 17 milionů zdravotníků pracujících ve zdravotnických zařízeních pojišťoven Medicare a Medicaid.

Těmto zaměstnancům nebyla dána ani alternativa nechat se pravidelně testovat. Mají pouze dvě možnosti – očkování nebo výpověď.  Je zajímavé, že příkaz prezidenta se nevztahuje na pracovníky soudů nebo legislativních orgánů, tedy ani na členy a zaměstnance Kongresu.

Současně prezident pověřil ministerstvo práce aby vydalo příkaz, podle kterého zaměstnanci všech soukromých podniků s více než 100 zaměstnanci budou muset být plnně vakcinováni nebo pravidelně týdně testováni.  Za každé jednotlivé porušení příkazu bude lapená firma pokutována 14 000 USD. Prezident se také dožadoval toho, aby i všechni učitelé a zaměstnanci všech škol, nejen státních, byli plně proočkováni.

Následujícího dne zkritizoval ředitel Federálního úřadu pro alergie a infekční choroby Dr. Anthony Fauci prezidenta za to, že nešel dostatečně daleko. Řekl, že vláda by neměla dávat Američanům jinou možnost, než nechat se opíchnout biologickým agentem, který Fauci nazývá vakcínou.  Jiní ho charakterizují jako genetickou terapii a další tvrdí, že jde o součást biologické zbraně vyvíjené v laboratoři v Číně za Fauciho peníze.

Fauci pokračoval dále a řekl, že všechny děti musí být očkovány, jinak že jim musí být odepřeno školní vzdělání.  Že všem neočkovaným lidem musí být zakázán přístup do letadel.  Uvedl tím podání návrhu nového Zákona o bezpečném cestování, který v téže chvíli předkládal Kongresu ke schválení kongresman z Virginie.  Zákon požaduje, aby se všichni cestující před nástupem do vlaku či letadla vykázali očkovacím pasem nebo negativním testem ne starším 72 hodin.

Rujnování života disidentům

V některých našich městech už je dnes odepírán vstup do restaurací a obchodů lidem, kteří nemohou na místě prokázat, že byli „plnně“ očkováni.  Lékaři tam odmítají poskytnout zdravotní péči neočkovaným.  Celebrity Hollywoodu smrt neočkovaných oslavují s tím, že si zemřít zasloužili, a domáhají se toho, aby neočkovaným stiženým covidem bylo odpíráno přijetí do nemocnic i léčba.

Soudci odnímají děti matkám, které se nenechaly očkovat.  Vlivní vědci kolaborující s vládou se domáhají toho, aby kdokoli kdo veřejně kritizuje je či úředníky odboru veřejného zdraví mohl být zákonně stíhán pro zločin předsudečné nenávisti.

Za dožadování se práva na informovaný souhlas s podstupovaným zdravotním rizikem jako jednoho ze základních lidských práv jsou disidenti označováni za „sobce“ a jsou charakterizováni jako „nepřátelé státu“.

Rituální pronásledování Američanů, kteří odmítají vzdát se práva na nezávislost – což je první a nejzákladnější lidské právo – se stává normálem všedního dne.

Poselství George Orwella: “Život jakékoli osoby, která se rozchází s vládní politikou musí být systematicky ničen.”

Představitelé vládních orgánů veřejného zdraví, dožadující se od veřejnosti bezpodmínečné poslušnosti mluví o své politice diskriminace, dělení společnosti a obracení lidí vzájemně proti sobě jako o „dobru“.  Hodně Američanů přesto instinktivně cítí, že segregace a diskriminace dobré nejsou.  Věděí, že přesvědčit občanskou většinu, aby v zájmu zakrytí selhání vlády občanskou menšinu podřízla jako obětního beránka by bylo triumfem zla.

Mezi americkými disidenty, očkovanými i neočkovanými, jsou lidé všech profesí, společenských tříd a ekonomických vrstev, všech politických či náboženských vyznání.  Spojuje je vědomí, že „jediná věc potřebná k triumfu zla je aby s tím dobrý člověk nic nedělal“.

Nestojíme a nebudeme stát stranou a nic nedělat.

Odebírá-li vláda občanům právo na zaměstnání, vzdělání, na zdravotní péči či odpírá-li jim vůli jít do obchodu koupit si jídlo, vstoupit do nemocnice nebo cestovat vlakem či tramvají, nedá se to pojmenovat jinak než tyranie.

Povýšení viru a vakcíny na zbraně proti lidem

Míra přežití nákazy tímto virem je přes 99%. Kulhavé covidové vakcíny, které nedokážou spolehlivě zabránit infekci ani jejímu dalšímu přenosu ani u plně očkovaných už jen v samotných USA nasbíraly rekordní počet, více než půl milionu, oficielních zpráv o vážných nežádoucích vedlejších účincích.

Není a nebude to poslední vir ani poslední vakcína, které budou ve jménu „velkého dobra“ použity jako zbraně proti lidem.

Nucené očkování je jen špičkou ledovce kulturní války, která probíhá mnohem déle než těch 40 let, po které se já zabývám výzkumem bezpečnosti očkovacích sér a kdy jako aktivistka za ochranu lidských práv už dlouho veřejně varuji, že tento den nevyhnutelně přijít musí.  Ten den přišel.  Je to válka, která ještě způsobí hodně utrpení než se dost z nás odmítne nechávat umlčet a než se místo toho všichni spojíme abychom pak změnili nebezpečné zákony, které zneužívají důvěru a dobrou vůli lidí.

Každý Američan, ať už očkováný nebo ne, by se měl zastavit, rozhlédnout se kolem a zamyslet se nad tím, co se to s naší zemí děje.  Zastavte se prosím a zamyslete se nad tím, co znamená svoboda.

Představte si jaký má být život v budoucnosti

Představte si, jaký bude náš život v budoucnosti, pokud nebudete moci opustit svůj domov aniž byste měli na čele digitální ID vydané státem.  ID, které obsahuje veškeré osobní údaje o vašem těle, vaší hlavě, o vašem životě.  ID napojené na elektronický sledovací systém, který neomylně zaznamenává a kontroluje každý váš pohyb, každý impuls vašeho mozku.

Představte si, že jste zdravotník a vaše lékařská licence vám byla odebrána pro odmítnutí přijmout vládou vnucovanou vakcínaci.  To je dnes už platné nařízení úřadu veřejného zdraví ve Washingtonu DC.  Ve městě, kde lékaři dnes mohou svévolně očkovat děti už od 11 let věku bez vědomí nebo souhlasu rodičů dítěte.

Představte si, že nemůžete vykonávat své povolání nebo vstoupit do obchodu s potravinami a nakoupit potraviny pro svou rodinu, nebo vstoupit do drogerie, kavárny, tělocvičny, školy, kina, muzea, parku nebo na koupaliště bez průkazu, že jste byli očkováni.

Představte si, že vám bude odepřen vstup do lékařské ordinace nebo přijdete o výhody zdravotního pojištění či důchodu protože nemáte očkovací pas.  Ano, tak už o tom bylo nedávno s nadějí referováno ve státní televizi.

Představte si, že nemůžete nastoupit do autobusu, vlaku či letadla abyste navštívili své děti či staré rodiče protože federální úředník se svévolně rozhodne uplatnit svou úřední moc a neočkovaným uzavře hranice státu. Opatření, která někteří proponenti nuceného očkování urgentně vnucují ke schválení administrativám některých států.

Představte si, že nemůžete dostat řidičák, podat daňové přiznání, otevřít osobní bankovní účet, použít při nákupu online svou kreditní kartu. To vše nemůžete-li ukázat úředně orazítkovaný očkovací průkaz.

Představte si, že předchozí dávka očkování vyvolala u vás nebo u vašeho dítěte silnou reakci. Nebo že trpíte poruchou imunitního systému, která vážně zvyšuje riziko onemocnění v důsledku vakcinace. Ale doctor vás odmítá jako neočkované přijmout – ano to se už v Americe děje – a v nemocnici vám neočkovanému odmítnou provést operaci, která vám má zachránit život.

Primárním záměrem bylo vždy nucené očkování

Pokud si myslíte, že očkovací pas je pouze o tomhle viru a jen o této vakcíně, skutečně vážně se zamyslete.  Dlouhodobým cílem vlády a hlavním cílem právě této kampaně byla od samého začátku povinnost. Omezení svobodného rozhodování. Nucené očkování. Důkazy toho křičí z desetiletí federální legislativy a předpisů federálních agentur, kterými byla po léta pečlivě dlážděna cesta k tomu, co zažíváme dnes.

V dané chvíli je nucené očkování tím nejrychlejším vehiklem na cestě k tomu, co Světové ekonomické forum transparentně předkládá na svých webových stránkách jako „Velký reset“.  Vy, vaše děti a vnoučata tam jste jen zbožím.  Ve jménu vyššího dobra se od vás očekává poslušně umožnit jiným hladce a bez zakvílení „resetovat“ neboli ve všech ohledech „přenastavit“ vaše životy.  Ani přitom nevzdechnete.

Vládou vydaný pas s cíleně omezenou platností, který vám dovolí ve společnosti fungovat je jen prvním krokem na kluzkém svahu.  Prvním z řady dalších požadavků a dalších omezování vašich svobod v příštích dnech, měsících a letech.

Otázka zní: Vy sami, dovolíte abyste byli svévolně použiti a zneužiti těmi, kteří v současné době disponují mocí?  Dovolíte jim dělat si s vámi, vaší hlavou a s vaším tělem co se jim zlíbí a nebo budete hájit své Bohem dané právo na život, svobodu a na hledání štěstí?

Tato pandemie záludného klamu a nemohoucnosti nás v každodenním životě obírá o mír a o radost, kterou si mít zasloužíme.  Ta paranoia příliš mnoho z nás mate a paralyzuje strachem, drží nás od přátel, odděluje od našich rodin. Ochromené úzkostí a zmožené zoufalstvím nás topí v beznaději, která bezezbytku ovládá naši přítomnost.

Dokážeme odmítnout žít v hrůze a vzepřít se!

Nemusí tomu tak být! Zatím ještě stále lze najít způsob jak odmítnout, abychom byli psychicky manipulováni tak, že pak ochromeni strachem z trestu nejsme schopni znovu zapnout racionální myšlení.  Zatím  se ještě dokážeme vzepřít tomu, aby nám autoritáři brali svobodu a pokušeli se nás rozdělit.

Msíme to udělat tak, jak to udělala všechna úspěšná hnutí sociálních reforem před námi: prostřednictvím aktivní účasti na místním, státním a federálním řízení a zapojením se do nenásilné občanské neposlušnosti bude-li to nezbytné.

Místo toho, abychom se nechávali od sebe rozddělovat, musíme zůstat ve spojení. Setkávat se společně v malých skupinách v našich domovech a čtvrtích. Můžeme navazovat a rozvíjet osobní vztahy s našimi volenými zástupci na všech úrovních řízení – od místního šerifa a volených členů místních školních, městských a krajských rad až po naše volené státní a federální zákonodárce.

Pokud se nám nelíbí jak vládnou lidé, které jsme zvolili, můžeme a musíme je vyhlasovat ven, kandidovat sami a pomoci ty zákony změnit.

Můžeme mluvit s mladými muži a ženami sloužícími v našich místních policejních sborech a v naší armádě abychom jim připomněli jak důležité je vážit si a chránit práva člověka a občanské svobody. Když pak budou vyzváni k tvrdému vnucování nám řádů autoritativního režimu – mohou se snáze rozhodnout správně.

Avšak především, snažme se být sebeukáznění, držet se vlastních řádů a zásad pojímat racionální rozhodnutí.  Rozhodnutí, která nepovedou k násilné konfrontaci. Protože konfrontující chování hraje jen a jen do karet těm, jehož konečným cílem je odebrat nám tady ve Spojených státech naši nezávislost a ještě více individuálních svobod.

Nejhlasitější prohlášení, která zazněla za hnutí za občanská práva v 50. a 60. letech byla němá prohlášení těch, co se posadili na přední sedadla autobusů, do křesel restaurací pro bilé nebo na jiném veřejném místě a prostě mlčky odmítali odejít.

Hrdinové, kteří si stojí za svým a pomáhají nám s tím

V New Yorku jsou majitelé restaurací, kteří odmítají řídit se pokyny aby diskriminovali neočkované a odpírali jim své služby.

V první linii stojí ošetřovatelé z útulků pro veterány, kteří se obětavě starali o pacienty během pandemie a kteří se dnes museli vzdát svých kariér za principielní podporu práva na informovaný souhlas. Jsou přesvědčeni, že další krutým nařízením, kterým se budou muset povinně řídit bude odmítat kritickou léčbu nevakcinovaným postiženým.

Jsou mezi námi ředitelé korporátních firem a hlavy odborů, kteří odmítají ohnout se pod politickým nátlakem, aby podmiňovali zaměstnání řadových zaměstnanců jejich nucenou vakcinací.

Známe odvážné lékaře a vědce, kteří dosud nikdy veřejně nevystoupili a kteří dnes riskují svou kariéru tím, že požadují aby i tato masová vakcinace byla podpořena jako kdykoli v minulosti solidní vědou.  Na vědecké bázi zpochybňují dogma vlády, že překonáním nemoci získaná imunita není tak dobrá jako imunita získaná očkováním.  Seriozně zpochybňují a kritizují dlouhodobou bezpečnost a nezávadnost mRNA vakcín a poskytují přesvědčivé důkazy o tom, že Virus SARS-CoV-2 nemohl spontánně přeskočit z netopýra, ale mussel být uměle vytvořen vědci v genetické laboratoři.

Najdou se i státní zákonodárci, kteří lidem naslouchají a odmítají hlasovat pro přijetí zákonů o nuceném očkování, které živí iluzi, že očkovací pasy jsou jediným řešením ukončení pandemie.

Oni a mnoho dalších statečných Američanů nám pomáhají odolávat strachu, útlaku a utrpení v době, kdy naše kulturní hodnoty, přesvědčení a svoboda jsou v této naší velké zemi vystaveny tvrdé zkoušce.

Obnovení ducha svobody, principu naší kultury

Věřím, že se stmelíme a společně a tímto těžkým testem projdeme. Budeme jednat zodpovědně, abychom naši svobodu uchránili. Obnovíme ducha svobody na jeho právoplatném místě jako principielní motto naší kultury.

Musíme to společně udělat, protože si uvědomujeme, že pokud státu dnes dovolíme kohokoli očíslovat, sledovat na každém kroku a přinutit ho přijmout proti své vlasní vůli injekci biologických látek známé i neznámé toxicity, pak zítra nebude nic, co by jim bránilo odebrat ve jménu velkého dobra kterémukoli jednotlivci jakýkoli zbytek osobní svobody.

Můžete se rozhodnout být hrdinou ať žijete kdekoli.  Kdekoli si můžete zvolit odmítnout ošklivé vnuknutí zostouzet a trestat své přátele, členy rodiny, sousedy, kolegy a spoluobčany za jejich snahu chránit lidské právo na samostatnost, na seberozhodování, na ochranu vlastní tělesné integrity. Je to přeci podstatou práva informovaného souhlasu. Místo strachu si můžete vybrat svobodu.

Buďte těmi, kdo si nikdy nebudou muset vyčítat, že jste dnes neudělali to, co jste udělat mohli. Udělejte to pro sebe, pro své děti a vnoučata a pro všechny další generace.  Je to vaše zdraví, vaše rodina, vaše volba.

A naše mise pokračuje:  

NE nucenému očkování.  NE v Americe.

Zdroj a reference

https://www.czechfreepress.cz/amerika/skutecnym-cilem-byla-od-pocatku-nucena-vakcinace.html

Recidíva ochorenia napriek vakcinácii

Článok pochádza od špecialistu menom Dr. Gérard Delépine, publikovaný na Global Research.

Začiatok článku je ako zo Slovenska:

Už od začiatku zdravotnej krízy Francúzska vláda vyhlasovala, že to včasné liečenie nebolo účinné. Nasadila značné obmedzenia naších slobôd, zvášť na predpisovanie liekov lekármi ,[1]

Tiež sľúbila, že vakcináciou bude dosiahnutá kolektívna imunita, koniec krízy, a návrat k normálnemu životu.

Ale 18 mesačné zlyhanie, tejto tzv. “stratégie zdravia” založenej na falšovaných simuláciách, nespočetných klamstvách, nikdy nedodržaných sľuboch, ako aj kampaniach propagandy a zastrašovania, sa stalo neznesiteľným.

Ako ďalší krok to bolo nasledované vynucovaním súhlasu dať sa vakcinovať, cez celkom priamočiare vydieranie, zatiaľčo sa obmedzovali naše slobody pohybu a spoločenského života, nášho práva na prácu a oddychové aktivity.

Sú tie vakcíny, ktoré na nás chcú nasadiť účinné?

Môžu viesť ku kolektívnej imunite, alebo je to len mýtus? Aby sme mohli odpovedať na túto otázku, urobíme si aktuálne sanitárne vyhodnotenie tých najvakcinovanejších krajín, podľa čísel poskytnutých v zdrojoch World Health Organization a z grafov od OurWorldinData. (Od Nasadenia Vakcin v Decembri 2020 po 15. September 2021)

Moja poznámka: všetky nasledujúce časti majú zodpovedajúce grafy, tie treba pozrieť v originálnom článku.

Rekordná úmrtnosť v Gibraltári, čo je šampión injekcií od Astra Zeneca.

Gibraltar (34,000 obyvateľov) začal vakcináciu v Decembri 2020, kedy zdravotná agentúra narátala iba 1040 potvrdených prípadov a 5 úmrtí pripísaných Covidu19 v tejto krajine. Po značne komplexnej vakcinačnej akcii, a dosiahnutí 115% pokrytia (vakcinácia bola rozšírená na mnohých Španielskych hostí), počet nových infekcií vzrástol päťnásobne (na 5314) a počet úmrtí vzrástol 19-násobne. Teda počet úmrtí vzrástol 19-násobne, a dosiahol 97, t.j. 2853 úmrtí na milión obyvateľov (t.j. v prepočte), čo je jeden z Európskych rekordov úmrtnosti. Ale zodpovední za vakcináciu popierajú akúkoľvek kauzálnu súvislosť, bez toho, aby navrhli akúkoľvek inú pravdepodobnú kauzalitu (etiology). A po niekoľkých mesiacoch pokoja epidémia prišla znova, čím potvrdila, že 115% pokrývajúca vakcinácia nechráni proti tomu ochoreniu.

Malta: 84% pokrytie vakcináciou, ale rovnako neúčinné.

Malta je jedným z Európskych šampiónov pseudo-vakcín: na tomto ostrove s 500,000 obyvateľmi bolo nasadených skoro 800,000 dávok, čo zabezpečilo vakcinačné pokrytie na skoro 84% s oneskorením asi 6 mesiacov.

Ale od začiatku Júla 2021, epidémia naštartovala znova a vážne (smrteľné) prípady pribúdajú, čím nútia príslušné autority uznať, že vakcinácia nechráni obyvateľstvo, a nasadiť obmedzenia.

Tu opäť, tá recidíva epiémie v zmysle počtu prípadov a úmrtnosti dokazuje, že vysoký stupeň vakcinácie nechráni obyvateľstvo.

Na Islande už dnes ľudia neveria na stádovú imunitu.

V tejto malej krajine s 360,000 obyvateľmi, viac ako 80% má prvú vakcínu (primo-vaccinated) a 75% má kompletný vakcinačný cyklus. Ale ku stredu Júla 2021, nové denné infekcie vzrástli z asi 10 na okolo 120, pred stabilizovaním sa na počte vyššom ako v období pred-vakcinačnom. Táto náhla recidíva presvedčila hlavného epidemiológa o nemožnosti získania kolektívnej imunity prostredníctvom vakcinácie. “To je mýtus,” vyhlásil verejne.

Belgicko: recidíva ochorenia napriek vakcinácii

V Belgicku, skoro 75% obyvateľstva má prvú dávku vakcíny. A 65% obyvateľstva má kompletný vakcinačný cyklus. Avšak, od konca Júna 2021, počet nových denných infekcií vzrástol z menej ako 500 na skoro 2000. Ako priznáva RTBF, tvárou v tvár Delta variantu, súčasná vakcína je ďaleko od toho, aby ochránila obyvateľstvo.

Singapúr prestal dúfať v “Zero Covid” cez vakcíny

Táto malá krajina je tiež vysoko zaočkovaná a skoro 80% obyvateľstva obdržalo aspoň jednu dávku. Ale od 20. Augusta 2021, musela čeliť exponenciálnemu obnoveniu sa epidémie s vzrastom počtu denných prípadov z približne 10 v Júni na viac ako 150 na konci Júla, a 1246 prípadov 24. Septembra.

Toto nekontrolovateľné „obnovenie“ ochorenia napriek vakcinácii viedlo k opusteniu stratégie vymazania vírusu v prospech modelu “žijeme s vírusom”, pričom sa pokúšame zachádzať s ochorením “ako s chrípkou“.

V Británii: starosti spôsobujúci nárast v počte infekcií

Soojené Kráľovstvo je Európsky šampión vakcinácie od Astra Zeneca, s viac ako 70% obyvateľstva vakcinovaného prvý krát, a 59% s kompletnou vakcináciou. Táto vysoká miera “vakcinovania” nezabránila explózii prípadov na začiatku leta, s do 60,000 novými prípadmi denne k prostriedku Júla.

Zoči voči tomuto významnému obnoveniu epidémie napriek vakcinácii, Andrew Pollard, zástupca Oxford Vaccine Group, priznal pred Parlamentom: “kolektívna imunita cez vakcináciu je mýtus“.

Tento opätový výskyt infekcií bol sprevádzaný aj obnovením hospitalizácií, ťažkých prípadov, a úmrtí. Podľa oficiánych reportov z Augusta,[2] úmrtia boli častejšie medzi plne vakcinovanými pacientmi (679), ako medzi nevakcinovanými pacientmi (390), takto kruto potierajúc nádeje ochranného účinku vakcín proti úmrtnosti.

Po zrušení posledných sanitárnych obmedzení, epidémia poklesla na úroveň menej ako 30,000 prípadov denne, zatiaľčo na začiatku Júla, simulácie covid špecialistov predpovedali až do 100,000 nových prípadov denne ak sa zrušia sanitárne opatrenia.

Izrael: zjavná post-vakcinačná katastrofa popieraná úradníkmi

Izrael, šampión injekcií od Pfizeru, kedysi všade citovaný ako príklad efektivity, dostal teraz tvrdú pripomienku realitou, a je teraz modelom zlyhania vakcíny.

70% obyvateľstva má prvú dávku vakcíny, a skoro 90% tých z rizikových skupín majú kompletný vakcinačný cyklus. Ale epidémia vyskočila silnejšie ako kedykoľvek predtým od konca Júna, a viac ako 11,000 nových prípadov bolo zaregistrovaných za 1 deň (14. September 2021), prekonajúc vrcholy zaznamenané v Januári 2021 počas vypuknutia, nasledujúceho prvé Pfizer injekcie, skoro o 50%.

Toto obnovenie epidémie, napriek Pfizer injekciám, je sprevádzané vzrastom v hospitalizáciách, kde tí vakcinovaní reprezentujú väčšinu z tých hospitalizovaných.

Vakcinácia neochráni proti ťažkým formám ochorenia, ani proti úmrtiam.

Koniec Júla: 71% zo 118 vážne chorých Izraelcov (vážne, kritické) bolo plne vakcinovaných!

Takáto časť vážne chorých ľudí – vakcinovaných – je oveľa väčšia ako podiel plne vakcinovaných ľudí: 61%. Vyhlasovať, že vakcína ocgraňuje pred vážnymi formami toho ochorenia, ako Israelský Minister Zdravotníctva nerozvážne vyhlásil, je veľká chyba (alebo dezinformácia?).

V rámci snahy nepriznať si svoje chyby, Izraelská vláda zotrváva v popieraní svojho zjavného zlyhania, a pokračuje v navrhovaní výlučne vakcinácie ako riešenia. O koľko viac úmrtí bude treba, kým bude nasledovať príklad Indie alebo Japonska, a konečne nasadí včasné liečenie?

Závery

Tie súčasné pseudo vakcíny nie sú dostatočne účinné. Nedokážu predísť recidíve tej epidémie, ani hospitalizáciám, a ani vážnym formám, ani úmrtiam. V Izraeli a vo Veľkej Británii, ktoré špecifikujú vakcinačný status obetí, tí vakcinovaní majú (suffer from) zvýšené riziko úmrtia v porovnaní s nevakcinovanými.

To sledovanie politiky výlučne vakcinovania (vaccine-only policy) vedie do smrteľnej slepej uličky, zatiaľčo krajinám, ktoré oficiálne odporúčajú včasné liečenie (India, viď aj predošlý článok), alebo dovoľujú svojím lekárom ho predpisovať (Japonsko, Kórea) sa darí oveľa lepšie.

Na čo čakajú naše zdravotné autority, aby prestali veriť falšovaným simuláciám vykonávaným epidemiológmi ktorí sú príliš úzko naviazaní na vakcinačné firmy, aby sa pozreli na dokázané fakty a zastavili svoju podvodnú a zhubnú (deleterious) pro-vakcinačnú kampaň a odporučili včasné liečenie?

Pokračovanie v tom zákaze včasného liečenia vyvíjaním tlaku na lekárov (by treating physicians – opatrná formulácia, ktorá v angličtine môže znamenať všeličo, až po uplácanie alebo vydieranie) vedie ku strate šance pre mnohých pacientov, a priamo sa dotýka zodpovednosti vlády, a konkrétne Ministra Zdravotníctva.

Takáto časť vážne chorých ľudí – vakcinovaných – je oveľa väčšia ako podiel plne vakcinovaných ľudí: 61%. Vyhlasovať, že vakcína ocgraňuje pred vážnymi formami toho ochorenia, ako Israelský Minister Zdravotníctva nerozvážne vyhlásil, je veľká chyba (alebo dezinformácia?).

V rámci snahy nepriznať si svoje chyby, Izraelská vláda zotrváva v popieraní svojho zjavného zlyhania, a pokračuje v navrhovaní výlučne vakcinácie ako riešenia. O koľko viac úmrtí bude treba, kým bude nasledovať príklad Indie alebo Japonska, a konečne nasadí včasné liečenie?

Závery

Tie súčasné pseudo vakcíny nie sú dostatočne účinné. Nedokážu predísť recidíve tej epidémie, ani hospitalizáciám, a ani vážnym formám, ani úmrtiam. V Izraeli a vo Veľkej Británii, ktoré špecifikujú vakcinačný status obetí, tí vakcinovaní majú (suffer from) zvýšené riziko úmrtia v porovnaní s nevakcinovanými.

To sledovanie politiky výlučne vakcinovania (vaccine-only policy) vedie do smrteľnej slepej uličky, zatiaľčo krajinám, ktoré oficiálne odporúčajú včasné liečenie (India, viď aj predošlý článok), alebo dovoľujú svojím lekárom ho predpisovať (Japonsko, Kórea) sa darí oveľa lepšie.

Na čo čakajú naše zdravotné autority, aby prestali veriť falšovaným simuláciám vykonávaným epidemiológmi ktorí sú príliš úzko naviazaní na vakcinačné firmy, aby sa pozreli na dokázané fakty a zastavili svoju podvodnú a zhubnú (deleterious) pro-vakcinačnú kampaň a odporučili včasné liečenie?

Pokračovanie v tom zákaze včasného liečenia vyvíjaním tlaku na lekárov (by treating physicians – opatrná formulácia, ktorá v angličtine môže znamenať všeličo, až po uplácanie alebo vydieranie) vedie ku strate šance pre mnohých pacientov, a priamo sa dotýka zodpovednosti vlády, a konkrétne Ministra Zdravotníctva.

Dr. Gérard Delépine je onkológ a štatistik

Poznámky

[1] For the first time in 2500 years…

[2] SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England Technical briefing 21
Published August 2021 Public Health England Gateway number : GOV 9374 20 August 2021

The original source of this article is nouveau-monde.ca, published on our French language web site mondialisation.ca
Copyright © Dr. Gérard Delépinenouveau-monde.ca, 2021

Sametový Auschwitz

Predstavte si, že sa to dá aplikovať na kde-čo

Ross Hedvíček

Představte si, kdyby všechno bylo jinak… Představte si, kdyby v Auschwitzu byla sametová revoluce. Vězni by se prošli sem a tam po Appelplatzu a hrdinně by zvítězili.

Okamžitě by se mezi vězni vynořila “vedoucí osobnost” – byl by to kápo jménem Jidáš Havel (shoda jmen čistě náhodná a neúmyslná) – pokud to nevíte, tak kápové byli vybíráni esesáky z obyčejných vězňů, a za to, že byli snaživými pomocnicky, tak měli různá privilegia, která ostatní vězni neměli.

Kápo Jidáš Havel by se dál okamžitě do jednání s vedením tábora; nejen Auschwitzu-Birkenau, neboli Auschwitzu I, ale i Auschwitzu II (to byl ten s krematorii) a Auschwitzu III (což bylo asi 40 dalších táborů v okolí původního tábora). Prvním bodem bylo, že výměnou za předání moci v Auschwitzu kápovi Jidáši Havlovi bude Havlem zaručena beztrestnost všeho SS-personálu.

Rudolf Franz Höss, velitel tábora, Maximillian Grabner, vedoucí politického oddělení a Hauptsturmführer Fritsch (ten co do Auschwitzu zavedl Zyklon B) byli Havlovou spolupráci náramně potěšeni. Dokonce se vzali všichni za ručičky a svorně všichni dovedli Havla na Apellplatz a oficiálně ho vyhlásili novým velitelem tábora. Vězňové jásali a omdlívali nadšením a hlady.

Kápo Jidáš Havel dokázal držet slovo – žádný s esesáků nikdy nebyl potrestán – na to Jidáš dokázal dohlídnout. Aby potěšil i své bývalé spoluvězně (Jidáš Havel teď bydlel v komandantově vile) tak nechal zrušit ostnaté dráty. Vězňové znovu jásali a omdlívali nadšením, ale za dráty se jich vypravilo jen pár – byli tak vysílení, že stejně nemohli, a kam by taky šli, na Block 11 byli už zvyklí a byl to nakonec domov.

Pak Jidáš Havel vymyslel, že Auschwitz bude privatizován a že na to bude kupónová privatizace a každý bude vlastnit kousek Auschwitzu a tím pádem zbohatne. Vězňové ho milovali, to bylo až neuvěřitelné, co pro ně všechno ten kápo Jidáš Havel dokázal udělat! Náš dráhy kápo! A tak si vězňové stříhali vlasy a vytrhávali si i zbývající zlaté zuby a můstky a protézy a kupovali si kupónové knížky. A kápo Havel nařídil, že nad tím vším budou mít dozor esesáci v kožených kabátech, říkalo se takovým esesákům “Kožený”.

Byli mladí, příjemní a hladce oholení – viditelně byli něčím předurčeni, aby správné naložili se zlatými zuby vězňů. Ovšem okamžikem, kdy kápo Jidáš Havel zaručil beztrestnost SS-mannů, zaručil také, že žádný z SS-mannů v administraci nebude vyhozen a kanceláře a z přístupu k táborovým penězům – bylo to v rámci akce “Nejsme jako oni”. A tak se stalo že SS-manni v administraci táborů Auschwitz prostě zprivatizovali táborové peníze a skoupili většinu nových kupónů a s vězni zase vyběhli. Vězňům zase zůstaly jen díry v čelistech po vytrhaných zlatých zubech. Ale kápa Jidáše Havla pořád milovali a omdlévali nadšením při každé jeho vycházce do tábora.

No a tak tam žili šťastně a spokojeně. Jistě že se našli nespokojenci, kterým se to nelíbilo – hlavně ti, co měli příbuzné mimo tábor a nebo ti, co z tábora utekli ještě před sametovou revoluci. Žádali potrestání jakýchsi zločinců a prý jakousi “spravedlnost”. A vedli řeči, že SS-manni a dokonce i doktoři jako profesor Carl Clauberg, Dr. Herta Oberhauser, Dr. Horst Schumann a nebo oblíbený Dr. Mengele by měli být trestáni. Za co? Vždyť to byli naši lidé a celou dobu nám tak pomahali a léčili nás, protestovali vězňové. “A i Bayer Aspirin mi pak dochtor Mengele dál, aby mne to nebolelo, když mne operoval”, volal přesvědčené vězeň bez rukou a nohou.

Nakonec nebyl potrestán nikdo. Nebyly důkazy a trestat někoho bez důkazů – to přece nejde! Trestat SS-manny taky nebylo možné – protože všichni vězňové se na návrh kápa Jidáše Havla shodli, že kolektivní trest je prostě nepřijatelný prosím vás, nejsme jako oni! A zase – nebyly důkazy. Nikdo nic neviděl, nikdo si nic nepamatoval. A tak, i když se sem tam vyskytla nějaká žaloba, tak ji po čase soudcové (taky SS-manni, kdo jiný by to dělal, byli to přece uznávaní a kvalifikovaní odborníci!) založili ad acta.

A tak tam žili a žili – šťastní a spokojení. Životní úroveň na blocích se prudce zvýšila, takže nikdo neprotestoval – vězni se sblížili s SS-manny, že po nějaké době už nebylo možno ani říci, kdo byl kdo. A všem to tam vyhovovalo.

A pak kápa Jidáše Havla navrhli i na Nobelovu cenu míru za sametovou revoluci v Auschwitzu. Ale nakonec ji nedostal – dostali ji irští teroristé. Možná proto, že terorista má aspoň nějaké přesvědčení; Jidáš nemá vůbec nic. http://voltaire.netkosice.sk/index2.html

Doktor google a reforma zdravotníctva

Dopoludnie na InfoVojne s Adrianom 8.10.2021

 1. Agentúrky aktuálne
 2. Čriepky z domácej a zahraničnej politiky s Norbertom Lichtnerom
  Hosť: Andrej Danko

https://www.infovojna.sk/prehravac/dopoludnie-na-infovojne-s-adrianom-8102021/?m=1

V 19 minúte – doktor google – str 25 Total Control – Velký reset globalismu

Po stopách pravdy – Kulturblog 8.10.2021
Sledujete naživo reláciu – Po stopách pravdy s Ľubom Huďom a Jánom Pastuszekom. Relácia je súčasťou projektu Kulturblog a je vysielaná každý piatok o 20:00.
https://www.youtube.com/watch?v=AviiOXbE7os

časom updatnem pasáž z knihy

Create your website with WordPress.com
Začíname