Design a site like this with WordPress.com
Začíname

Zmiznutie bielej rasy

Európa sa zbláznila, už Štúr to šípil, keď v roku 1855 napísal, že “ak by Západ skutočne jedného dňa zašiel tak ďaleko a úplne sa vzdal kresťanstva, potom by bolo svätou povinnosťou slovanstva znovu prinavrátiť svojím vplyvom česť večnému krížu a dopomôcť mu ku konečnému víťazstvu”. Na tom konštatovaní netreba nič meniť, len možno aktuálne poznamenať, že svätú povinnosť voči sebe, ale i západnej Európe má aktuálne Vyšehradská štvorka, oáza v srdci Európy. A nevieme to len my, šípia to aj tí na Západe…
Diskusia o schengene
Taký Charles Michel, belgický premiér sídliaci v hlavnom meste Európy, má hlavu plnú starosti o migrantov, zrejme by ich najradšej vítal podobne ako jeho východná susedka Angela. Aj on chce, aby sa splnil sen globalistov: vymeniť európsku populáciu za inú, inakšiu, viac dohneda a s menším IQ. Keď jedna zo strán belgickej vládnej koalície – Nová flámska aliancia – oznámila, že nemôže akceptovať pristúpenie Belgicka k migračnému paktu OSN, vymenil Charles jej ministrov a išiel do Marrákeša, aby hlasoval za organizovaný prísun migrantov. A to práve v čase, keď pod heslom “Alláhu akbar!” zastrelil štyroch ľudí v druhom európskom hlavnom meste, v Štrasburgu, chlapík s “migrantskou krvou”, aj keď sa už narodil vo Francúzsku. To pán Charles nevie, že Nová flámska aliancia – podľa mainstreamu “nacionalistická” – je najväčšou politickou stranou v Belgicku a na jar tam budú voľby…?
Ale pre nás to najdôležitejšie prišlo o niekoľko ďalších dní na stretnutí európskych lídrov: Štáty, ktoré prijímajú finančné prostriedky z EÚ a využívajú výhody schengenského priestoru, ale odmietajú solidárnosť štátom, ktoré na migračnú krízu najviac trpia, sú pokrytecké! – vyhlásil Charles Michel, ktorý strieľal ako z kanóna: “Nie je možné, aby niektoré krajiny považovali EÚ za bankomat, z ktorého môžu dostávať podporu na svoj hospodársky rozvoj, ale zároveň odmietali princíp solidarity v otázke migrácie!” A pokračoval, že ak štáty Vyšehradskej štvorky nezmenia svoj postoj k migrácii, čaká ich možno aj vylúčenie zo schengenského priestoru. “Tým, že tvrdohlavo, opakovane a systematicky odmietajú preukázať aspoň minimálnu solidaritu, otvárajú automaticky politickú diskusiu o schengenskom priestore, v skutočnosti práve otvárajú otázku ich vlastného zotrvania v schengenskom priestore.” A doložil, že jeho postoj podporuje čoraz viac a viac ľudí pri rokovacom stole.
Bývalí otrokári
Takže po prvé: pri tom stole sú aj štáty, ktoré vybudovali svoju životnú úroveň a svoje bohatstvo na základe otrokárskeho vykorisťovania štátov, z ktorých prichádzajú migranti, a ktoré v mnohých prípadoch trvá dodnes. Štáty Vyšehradskej štvorky nikdy nemali a ani nemajú kolónie.
Po druhé: prečo treba migračnú krízu riešiť “dovozom” migrantov do Európy a nie v štátoch, z ktorých migranti prichádzajú? Prečo nevytvoriť niečo na spôsob Marshallovho plánu pre africké štáty, do ktorého by prispeli všetci, no najmä však bývalí otrokári?
Pokračovanie článku nájdete v tlačenej verzii Extra plus.
Dovoľujem si pripomenúť, že tu ide o organizované osídľovanie Európy národmi z Afriky, Blízkeho východu a Ázie. Nie je ťažké nahovoriť a oklamať státisíce a milióny ľudí, že v Európe sa budú mať ako v raji. Na to vydávajú rôzne mimovládne, ale aj vládne organizácie a inštitúcie najrôznejšie propagačné materiály a brožúrky. Otvorene im hovoria, že Európa sa o nich postará, že sa budú mať ako páni a že domáce obyvateľstvo im nebude klásť žiaden odpor. Tvrdia im, že európske dievčatá a ženy sú ľahkou korisťou a môžu si ich zobrať kedy sa im zachce. Hovoria im, že dostanú veľa peňazí, nikdy nebudú musieť pracovať a domov ich nikto nasilu nevráti. Európania sú údajne slabí, degenerovaní, treba si ich podmaniť a nastoliť vlastný poriadok. Je všeobecne známy fakt, že medzi nimi je obrovské množstvo dobre vycvičených teroristov, ktorí dávajú o sebe vedieť vraždami na dennom poriadku. Mnohí významní politici verejne a mnohokrát opakujú, že v Európe musí zmiznúť biela rasa, že treba zmiešať a vytvoriť nové európske národy, nové štáty a nové jazyky. Všetky tieto fakty sú dávno dostupné na internete a v iných informačných zdrojoch. Duchovní predstavitelia prichádzajúcej populácie priamo vyzývajú na vraždenie a ničenie pôvodných národov, vyhrážajú sa ľuďom, že ak neprijmú ich vieru a nepodriadia sa im, budú zničení. Brusel nám pritom tvrdí, že masovej migrácii sa neubránime, že sa s tým máme zmieriť. Ja tvrdím, že nič z toho nie je pravda a ničomu sa nemusíme podriaďovať. Masová migrácia je umelo podporovaná a stačí ju prestať podporovať. Nie je v tejto súvislosti vôbec potrebné zamýšľať sa ani nad históriou kolonizácie. Nie vždy sa história opakuje alebo vracia úder, dokonca sa hovorí, že jediné čo nás história učí je, že nás ničomu neučí. Musíme konať dnes, na základe pravdivého hodnotenia toho, čo sa okolo nás deje. Svet je v permanentnom vývoji a mnohé udalosti, i keď majú svoj historický základ ďaleko v minulosti, sa vyvíjajú inak, ako boli pôvodne naplánované.
Život v lživej bubline
Ak sa nám stále ponúkajú ďalší a ďalší ľudia z Bruselu, ľudia platení cudzími mocnosťami, ľudia toho istého typu slúžiaci v EÚ oddane iným záujmom, buďme obozretní. Nepotrebujeme sluhov Bruselu, ale ľudí oddaných vlastnému národu. Nie je to tak dávno, čo sme boli na Slovensku svedkami šokujúcich bezočivých lží a podvodov zo strany ministra zahraničných vecí a prezidenta voči občanom v otázkach zatajovania a prípravy plánov na podriadenie sa masovej migrácii. Po jeho prehre dnes minister tvrdí, že vraj naša spoločnosť na to nie je pripravená. Ako to týmto ľuďom máme vysvetliť? Nie spoločnosť treba pripravovať na masové osídľovanie národmi z Afriky, spoločnosť treba chrániť pred týmito hrozbami. To sú predsa ústavné a zákonné povinnosti všetkých štátnych orgánov a všetkých politikov bez výnimky. Čo je tu nejasné? Rozumní politici na Slovensku sa spojili a rázne zakročili. Žiaľ tento zápas sa neskončil. Podvody stále pokračujú. Títo ľudia nežijú na Slovensku, necítia žiadnu zodpovednosť za občanov, žijú v lživej bubline vlastnej výnimočnosti, v kolotoči vlastnej kariéry. Vedome pomáhajú Bruselu podriadiť si suverénne členské štáty. Ani sa netaja tým, že sa máme Bruselu hlboko pokloniť. To sa nedá nazvať postojom kandidáta na prezidenta suverénneho štátu.
Úradnícka zvrátenosť
Ako otec rodiny sa neviem zmieriť ani s faktom ničenia našej historickej morálky. S faktom, že v civilizovanej Európe niektoré vlády násilne odnímajú malé deti ich rodičom pri akýchkoľvek najmenších vymyslených zámienkach a predávajú ich za veľké peniaze neznámym ľuďom, neraz úchylným. To až pričasto vedie k týraniu, sexuálnemu zneužívaniu a vraždám bezmocných detí. Je to surové nehumánne terorizovanie celej spoločnosti. Žiaľ takáto prax sa stále viac rozrastá. Rastie fašizmus, ten naozajstný, nenávistný a pripravený opäť v celej Európe vraždiť. A Brusel nič? Môže to viesť k vyvolaniu občianskej vojny v niektorých štátoch Európy. To predsa nie sú naše hodnoty. To sú dnes skutočné hrozby. Politické elity EÚ prekrúcajú pravdu, tvrdia, že v Európe narastá extrémizmus, rasizmus a ešte mnoho iných izmov, pričom takto označujú nehanebne každého, kto má iný názor, kto vystupuje proti zvoli bruselského establishmentu. Zámerne odmietajú vidieť, že rastúci odpor národov Európy je spôsobený ich úradníckou zvrátenosťou, že je založený na úprimnej láske k vlastnej rodine. Na hrdosti k vlastnej histórii a kultúre.
Ľudia si vážia svoju slobodu a mnohí prežívajú skutočný každodenný strach o svoje životy. V absolútne prevažujúcej väčšine ide o prejavy hlbokého vlastenectva. Politické elity EÚ sú dnes tou silou, ktorá ženie Európu rovno do záhuby. Už nie sú schopné Európu viesť. Hrubé porušovanie ľudských práv, zavádzanie extrémnych sociálnych pokusov, cenzúry a odstraňovanie slobody informácií, či podpora zvrátených sexuálnych praktík cielene namierená proti najzraniteľnejšej časti obyvateľstva, proti našim deťom a mládeži je tým skutočným extrémizmom. Takéto konanie je trestné. Áno, Slovensko je súčasťou Európskej únie a bolo by dobré, aby to tak zostalo. Je tu naša perspektíva. Ale iba pod podmienkou, že EÚ radikálne zmení svoje postoje a postupy voči riadnym a suverénnym členským štátom a nebude porušovať platné zmluvy. Že si prestane podriaďovať členské štáty nátlakom a silou. Oni nám nie sú nadriadení. Takto sme sa v zmluvách nedohodli. Sú to práve suverénne členské štáty, ktoré musia kontrolovať Brusel.
Silný boj rozdielnych filozofií života
Ak je preto dnes niekto proeurópsky, tak musí byť proreformný, musí vidieť, kam nás extrémisti doviedli. Úniu je potrebné dostať späť na pôvodné základy vzájomnej odchodnej spolupráce, úcty a konsenzu v spoločných postupoch. Môže to byť dlhý proces. Ale iba takáto Únia bude vnútorne silá. Iba takáto Únia bude môcť obstáť v ekonomickej a hospodárskej súťaži s ostatným svetom. Žiadne vnútorné rozpory, navyše takto zásadné a smrteľne nebezpečné pre samotnú existenciu pôvodných európskych národov ešte nikdy žiadnemu partnerstvu nepomohli a neupevnili ho. Prebieha mimoriadne silný boj dvoch úplne rozdielnych filozofií života.
Jedna je extrémne liberálna, ktorá chce ľudí riadiť, kontrolovať každý ich krok a každé slovo, ktoré môžu povedať, neštíti sa trestať slobodu mysle a degraduje vzdelanie.
Tá druhá, na ktorú sme zvyknutí, je klasicky konsolidovaná, pokojná, slobodná a vysoko morálna.
Čo si vyberieme? Európa sa musí spamätať. Nesmieme sa poddať zdanlivo humánne orientovaným návrhom na akúsi úplnú slobodu, diktát najrôznejších menšín, odstránenie hraníc, alebo nezmyselnej teórii jediného svetového národa a nepotrebnosti štátov. Musíme si chrániť náš spôsob života a civilizáciu. Nikto to za nás neurobí.
Ako právnik a dlhoročný sudca hovorím, že iba silný a suverénny štát môže zabezpečiť ľuďom ich práva, slobody a ich bezpečnosť. Tak, a len preto je dnes celý svet organizovaný v suverénnych štátoch.
Dovolím si tvrdiť, že prevažná väčšina obyvateľov Európy a aj väčšina ľudí na Slovensku má rovnaký názor. Ak budeme rozhodne postupovať a spolu s ďalšími štátmi skupiny V4 aj mimo nej tvoriť Európu tak, aby nebola hrozbou, ale aby prinášala stabilitu, spoluprácu a zdravý rozvoj spoločnosti, nič zlé sa nám nikdy nestane. Svet sa rýchlo mení a my potrebujeme istotu, že budeme aj zajtra naďalej pokojne žiť. Treba dať na vlastný zdravý rozum.

Rádio naše Slovensko – 7. 1. 2019

TOP:

7/8 Od dotací ke grantům – Kompletní monografie a mapování aktivit George Sorose po ose jednotlivých zemí

Alfred Herrhausen

kratene
Rok 1989 se zdaleka netýkal jen východní Evropy. O tom hlavním se totiž rozhodovalo na Západě. Důkazem budiž třeba smutný osud muže, který měl sice velkou moc, ale ke své škodě také svědomí…
V pondělí 19. října 1987 došlo po roce 1929 k druhému největšímu burzovnímu kolapsu v historii a řešilo se, co dál. Tohle byla situace výhodná pro obě strany, která se přímo nabízela. Komunisti, estébáci a všechny rozhodující kádry minulého režimu se upozadí, rozjedou byznysy, aniž by byli vidět (kdo jiný by měl taky v té době peníze?), a otevřou český trh západním korporacím; a tam, kde to jde, si nechají podíly. Tomu říkám plán!
Alfred Herrhausen byl v onom památném roce 1989 nejvlivnějším evropským bankéřem – mocným šéfem Deutsche Bank a členem řídicího výboru skupiny Bilderberg. O Bilderbergu se ještě před deseti lety ve velkých médiích vůbec nepsalo – pravdu o mezinárodní soukromé lóži nejvlivnějších (nad)lidí z bank, korporací a politiky, která svým pánům z řad nadnárodní oligarchie pomáhá “řídit svět” a prosazovat jejich zájmy, a jejích neveřejných ročních dýcháncích, kde se dohadují, jak to se světem budou koulet v dalším roce, zveřejňovali ale například původem litevský investigativec Daniel Estulin nebo Američan Jim Tucker. S tím, jak informací přibývalo, musela v posledních letech změnit taktiku i mainstreamová média, která přestala existenci skupiny Bilderberg popírat, ale začala ji bagatelizovat jako přátelský dýchánek plný zajímavých přednášek.
Jeden z nejstřeženějších mužů Německa byl odstraněn velice sofistikovaně. Nepomohla mu ani početná ochranka, ani panceřované auto. Foto Alfred Herrhausen Gesselschaft
Aby toho nebylo málo, patřil bankéř Alfred Herrhausen též mezi nejbližší poradce kancléře Helmuta Kohla, který se angažoval ve znovusjednocení Německa. Onoho osudového rána 30. listopadu 1989, zatímco se lid východní Evropy od Prahy po Budapešť probouzel do dalšího projasněného dne, nad kterým se vznášela radost z pádu komunismu, nastoupil pan Herrhausen přesně v 8.30 před svým bytem do služebního vozu. Jeho pancéřovaný Mercedes si to poté zamířil z lázeňského města Bad Homburg do 20 minut vzdáleného Frankfurtu nad Mohanem. Do kanceláře už ale nedojel.
Muž jeho postavení chodil samozřejmě všude s ochrankou. A nejen to. Nosil dokonce neprůstřelnou vestu a jeho kolona čítala vždy tři vozy – v prvním a posledním jezdili bodyguardi. Suma sumárum, patřil mezi vůbec nejstřeženější lidi v Německu.
Jeho poslední cesta však netrvala dlouho. V 8.34 otřásla luxusním předměstím Frankfurtu, kudy konvoj projížděl, obrovská exploze. Sedmikilová nálož, odjištěná s přesností setiny vteřiny, zasáhla pouze bankéřův vůz. Bombu, ukrytou na zaparkovaném kole u silnice, aktivovala nainstalovaná světelná závora po průjezdu bankéřova vozu tak, že explodovala přímo na nejzranitelnějším místě – u dveří, kde Herrhausen seděl. Aby se toto mohlo povést, muselo být první auto odvoláno na chvíli dozadu, jinak by vybouchlo to. Kdo měl takovou moc, aby dokázal “uklidit” ochranku stranou?
Pachatelé této vraždy nebyli nikdy dopadeni, ale těžko to lze německé policii vyčítat. Způsob provedení atentátu je tak sofistikovaný, že je evidentní, že za tímto činem nestáli žádní amatéři. Jediný, kdo je v souvislosti s vraždou coby pachatel zmiňován, je teroristická organizace RAF (Red Army Fraction), ale nepůsobí to vůbec věrohodně. Podobně jako třeba tvrzení, že al-Káida dokázala unést letadla v USA, létat si s nimi nerušeně v nejstřeženějším leteckém prostoru světa a následně se dvěma z nich zbořit tři mrakodrapy. Tohle vypadá při vší úctě na profesionálnější “džob”. Tajné služby nebo armáda by o tom mohly něco vědět.
Co důležitého řekl Alfred Herrhausen v rozhovoru pro Wall Street Journal pár dní před svou smrtí? Proč se dostal do střetu s mocnými anglo-americkými kruhy? Co udělal po Herrhausenově smrti německý kancléř Helmut Kohl, jehož byl Herrhausen hlavním poradcem? Kdo další protestoval proti globálnímu lichvářskému systému, a tak musel zemřít? Celý článek si můžete přečíst v tištěné či digitální verzi č. 12/2018.

2019: Propaganda na školách

Obdrželi jsme velmi závažné svědectví o probíhajícím, bezprecedentním vymýváním mozků naších dětí na středních školách a učilištích. Zveřejňujeme ho, názor si udělejte sami. Zřejmě je to centrálně řízeno z ministerstva ve spolupráci s neziskovými organizacemi.
Tajná služba se vrhla do ovlivňování českého školství, což se naposledy dělo za okupace v dobách Protektorátu Čechy a Morava, kdy německá tajná služba Sicherheitsdienst nařídila v květnu 1939, aby z českých škol zmizely z osnov úseky o období po roce 1918. Je však zajímavé, že ani nacistům nevadilo období Národního obrození, protože německá státní moc chtěla Čechům nechat něco z minulosti, aby se Češi nebouřili a fungoval pořádek a český průmysl. Je to absurdní, ale v roce 2019 vadí české rozvědce naše vlastní Národní obrození.
Nedávno sme informovali o príručke, ktorá vyšla v Nemecku a ktorej cieľom je rozpoznať už medzi škôlkarmi deti z extrémistických rodín. Poznávacím znamením majú byť u dievčat vrkoče a sukne, u chlapcov nezavalité, vyšportované postavy a u oboch týchto pohlaví skôr bezproblémovosť, tichosť v kolektíve. (Viac TU).
Zdá sa, že rovnaká ideológia sa nevyhla ani Slovensku.
Mimovládna organizácia Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku, platená zo zahraničia, v spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí vydala príručku pre učiteľov, kde ukazuje, ako treba rozpoznať extrémistov medzi žiakmi, ako bojovať proti takzvaným dezinformáciám a ako indoktrinovať žiakov, aby mali pozitívny vzťah k migrácii.

Europoslanec Cochet: neroďte deti, uvoľnite miesto migrantom

Myslíte si, že ste už videli a počuli asi všetko a že vás už nik a nič nemôže prekvapiť? Prečítajte si vyjadrenie francúzskeho spoluzakladateľa Strany zelených a europoslanca Yvesa Cocheta a určite vám padne sánka. Ten totiž v týchto dňoch doslova vyzval európske vlády na to, aby stopli a zrušili prídavky pre rodiny rodených Európanov, čo by ich podnietilo mať menej detí, čím by sa uvolnili miesta pre moslimských migrantov! Ako tento šialenec doslova uviedol: “Bohaté krajiny ako Francúzsko sú tie prvé, ktoré je potrebné demograficky zmenšiť. Sú to práve tie s najviac znečisťujúcim životným štýlom. Keď väčšina z nás začne obmedzovať svoju pôrodnosť tak nám to umožní lepšie prijímať moslimských migrantov, ktorí nám klopú na dvere!”
Aj takto to teda vyzerá, keď necháte po slobode behať, k politickým témam sa vyjadrovať, ba dokonca na úrovni EU národ zastupovať psychicky narušených jedincov! Veď tento psychopat doslova vyzýva na genocídu súčasného európskeho obyvateľstva a na jeho nahradenie moslimským! Kde sú teraz orgány činné v trestnom konaní? Voči Žltým vestám a obyčajným Francúzom zasahovať vedia, no keď sa jedná o skutočných zločincov v sakách, proti takým sú zásahy zakázané? Nuž ale kto spolupracuje s liberálnymi fašistami, ten je očividne dobre chránený. Ale všetko len do času. A ten sa týmto indivíduám veru kráti. Nič totiž netrvá večne a každý národ, keď zacíti útlak a snahy o jeho likvidáciu nakoniec povstane a s takýmito indivíduami si to vybaví ručne stručne! A vo Francúzsku to už možno naozaj až toľko nepotrvá. Naštvanosť obyvateľstva s ich liberálno-globalistickými elitami tam totiž už postupne kulminuje…
Martin Bago
Vůdce uskupení Evropských konzervativců a reformistů (ECR) v Europarlamentu Seyed Kamall zlořečil politikám omezení masové migrace ze třetího světa, kdy nadával evropským národům do “pokrytců”, když odmítají otevřít dveře Africe, zatímco jejich vlastní občané se stěhují do zahraničí.
“Musíme se naučit otvírat svá srdce skutečným uchazečům o azyl – lidem, kteří prchají před perzekucí,” řekl tento britský konzervativní europoslanec delegátům na “Africkém summitu 2019′ minulý týden v Europarlamentu.
Európskej únii vadia klasické rozprávky. Chystá cenzúru
Po Máši a medveďovi, ktorí sú aj v našich zberateľských kruhoch veľmi populárnou sériou, na ktorú zaútočili niektorí experti, ktorí jednoducho nenávidia všetko ruské, prišlo na rad aj vajce. Hračka z kinder vajca pripomína KKK

Druh človeka, ktorý klame, aby zmanipuloval iných

Jestvuje druh človeka, ktorý klame, aby zmanipuloval iných, aby dosiahol to, čo práve chce alebo potrebuje. Dokáže sa vynájsť v každej situácii, vie každého zaslepiť. Tiež je známe, že ozajstný psychopat je na svoje klamstvá hrdý, nerobí si starosti s tým, že ho niekto môže odhaliť. Pýtame sa prečo? Pretože si dokáže rýchlo a jednoducho vymyslieť nové klamstvo, ktorým vysvetlí to predošlé. Je pohotový, vynaliezavý, všetkého schopný.
V časoch modernistickej vlády “politickej korektnosti” v Európe sa o psychopatoch VRAJ má hovoriť ako o jedincoch s poruchou osobnosti – ALE – sorry, mám už po päťdesiatke, takže pre mňa je slepý človek slepým človekom, a nie nevidomým. Hluchý je hluchým, a nie nepočujúcim. Všimli ste si skrytý negativizmus, hraničiaci s poklonou temnote?
#1 Psychopat nemá (takmer) žiadne emócie
Podľa Scotta Bonna (doktor psychológie) psychopat nie je schopný rozoznať smútok v tvárach ostatných ľudí. Ale zato vie dobre imitovať emocionálnu odpoveď. Takže, ak si uvedomí, že niekto je smutný, môže povedať niečo milé, potľapkať ho po ramene, dokonca objať. Ale žiaden z týchto prejavov sa neodrazí v jeho tvári.
Štúdie dokazujú, že skutočný psychopat netuší, čo ľudia cítia, keď sa boja. Doktori skúmali jednu vrahyňu a tá im povedala: “Neviem, čo tá emócia znamená, ale viem, že ju ľudia majú v tvári, keď na nich pôsobím.”
Ak chceš objaviť psychopata, stačí, ak si sleduješ jeho reakcie na problémy iných ľudí. Má v tvári negatívne emócie, keď sa niekto v jeho blízkosti cíti zle?
#2 Nepotrebuje veľa spánku
Štúdie dokazujú, že väčšina psychopatov spí menej ako priemer populácie. Zvyčajne spia 4 až 6 hodín. Je to preto, že sú stále z niečoho vzrušení, je pre nich ťažké upokojiť sa, zaspať. Vravíte si, že aj vy hocikedy ponocujete a neznamená to, že ste hneď psychopatom? Rozdiel oproti “bežným” ľuďom spočíva v tom, že ak psychopat poriadne nespí, vôbec sa necíti vyčerpaný.
#3 Tešia sa z pocitu viny iných
Psychopat nikdy neprizná svoju chybu. Prekrúti situáciu tak, aby bol vinný niekto iný. Napríklad môže tvrdiť, že ich partner je prehnane žiarlivý, dokonca aj v prípade, že s niekým viditeľne flirtoval. Alebo môže vyprovokovať k porušeniu pravidiel, a potom súdi. Jednoducho provokuje ostatných, aby ukázali svoje zlé vlastnosti. Prečo? Lebo ho to baví.
#4 Ich obľúbené miesto je v stredobode pozornosti
Psychopat vie byť očarujúci. Zbožňuje, keď je “vo svetle reflektorov”. Je to herec. Nasadí priateľskú masku a získa si dôveru. Ak sa zoznámi s niekým novým, presvedčí ho, že toho majú veľa spoločného, dáva mu množstvo komplimentov a zaujíma sa o jeho osobný život. Nerobí to ale len tak bezdôvodne. Jeho cieľom je zblížiť sa s človekom, aby s ním mohol v budúcnosti ľahšie manipulovať.
#5 Len ja a nikto iný
Psychopat v každej situácii urobí to, čo je najlepšie pre neho. Šliape ľuďom na päty, ale pritom je vždy o krok pred nimi. V spoločnosti sa prezentuje svojimi úspechmi a veľmi dobre si pamätá zlyhania ostatných. Umožňuje mu to pôsobiť na ľudí lepšie a priťahovať väčšiu pozornosť.
#6 Klamstvo ako hobby/koníček
Klame, aby zmanipuloval iných a dosiahol to, čo práve chce alebo potrebuje. Vie sa vynájsť v každej situácii a každého zaslepiť. Tiež je známe, že ozajstný psychopat je na svoje klamstvá hrdý a nerobí si starosti s tým, že ho niekto odhalí. Pýtate sa prečo? Pretože si vie rýchlo a jednoducho vymyslieť nové klamstvo, ktorým vysvetlí to predošlé.
#7 Vždy je bez viny
Psychopat nepovie nikdy nič zlé o svojom vlastnom správaní (konaní, myslení, rečiach). Vždy odmieta zodpovednosť za svoje činy a ich dôsledky. Vie rýchlo zhodiť vinu na niekoho iného, jednoducho povie, že v tejto situácii sa nedalo nič iné robiť a, bohužiaľ, to bolo jediné možné riešenie.
#8 Pravidlá sú na to, aby sa porušovali
Toto je vari najbežnejší znak psychopatov. Psychopat je veľmi narcistický a nedodržiava zákony/pravidlá/zvyklosti. Je príliš dobrý na to, aby preňho platili rovnako ako pre všetkých ostaných. Porušuje pravidlá a núti do toho aj svoje “obete”.
+
V nedeľu 13.1.2019 v relácii “O 5 minút 12” sa stretla v »diskusii« štvorica – Mgr. Erik Tomáš (SMER-SD), Mgr. Gábor Gál (Híd), Mgr. Ľubomír Galko (SaS) a »Mgr« I. Matovič (»OĽaNO«)…
V diskusii sa mihol pojem “zločinec”, tak som si našiel v múdrom »Gúglovi«, čo on na to: Zločinec = kto sa ťažko previňuje proti právnemu poriadku (chytiť alebo odsúdiť zločinca), lotor, hovorovo/pejoratívne »gauner«, expresívne »lump«, »pekelník«, hovorovo »kriminálnik« (trestaný človek). Knižne zlosyn, pejoratívne hrdlorez (kto vraždí, hrdlo reže), gangster (kto predáva ľudí), vyvrheľ (kto je vyradený zo spoločnosti pre svoje nemorálne činy)…
+
Mgr. Ľubomír Galko (SaS)
Porovnal Bašternáka a Kočnera s dvojicou Fico/Kaliňák… Neunúval sa vysvetliť “Prečo Ako Kde… Atď”
Galko tvrdil: “…na Ústavný súd SR nemôžu smerovať morálne skompromitovaní ľudia, skrachovaní politici ako Robert Fico – ktorí museli doslova utiecť pred hnevom verejnosti…”! Utiecť pred hnevom verejnosti – alebo – opozícia uvítala organizovaný tlak/atak mylne informovanej časti obyvateľstva – “kto – ho – vie – kým” a odkiaľ…
Takú vetu povie človek, ktorý nemá úplnú mieru poznania o definícii morálky a otázne je, či vskutku žije podľa morálnosti/morálky, ak dokáže zo seba vypotiť takéto súdy.
Galko vymenovával: Peniaze vlastnou hlavou, vybudovanie strany podvodom z čiernych peňazí…”
Tomáša častoval: “Vy tomu nerozumiete…”
Nie je to však novinka.
Podľa opozičného poslanca (7.10.2018) Ľubomíra Galka (SaS) je vládna strana SMER-SD zodpovedná za všetko, čo sa stalo. Zavraždený Ján Kuciak (podľa Galka) totiž v prevažnej miere odkrýval organizovaný zločin, prepojený so stranou Smer-sd ((bez dôkazov, bez ukončeného súdneho rozhodnutia)).
Predseda strany Smer-sd Robert Fico (podľa Galka) sa snažil odpútať od tejto skutočnosti pozornosť a zneužil posun vo vyšetrovaní prípadu, aby útočil na všetkých naokolo. (!!!)
“Útočí na opozíciu, útočí na médiá, útočí na europoslancov, útočí dokonca na ľudí, ktorí išli na námestia a ktorí ho vyhodili z kresla predsedu vlády,” povedal »poslanec« Ľubomír Galko, s tým, že predseda Smeru-sd Fico nechal Slovensko za posledných 12 rokov prerásť do kriminálnych štruktúr. (!!!)
((Bez dôkazov, bez žiadnych indícií, bez logických úvah, či niečoho “hmatateľného” – amorálne ako predať dieťa do otroctva alebo vlastnú mať do nevestinca…))
Amorálne.
Po takejto diskusii by človek (teoreticky) rád vyhodil televízor von oknom…
Bývalý minister obrany Ľubomír Galko (SaS) po prevalení kauzy odpočúvania novinárov a ďalších ľudí vojenskými tajnými prešiel detektorom lži. Bolo to krátko pred kongresom liberálov. ((Ale detektorom lži nie vo veci samotného zločinu!)) Ľubomír Galko nešiel dokazovať svoju pravdovravnosť pre obvinenia, ktoré vzniesla polícia SR. Malo to iné dôvody!
“V roku 2013 alebo v roku 2014 sa začalo šíriť po strane SaS, že som dal nasadiť informačno-technické prostriedky (odpočúvacie zariadenia) na niektorých kolegov v strane SaS. Tak som všetky mená zozbieral a test na detektore lži som absolvoval s výsledkom negatívny,” opísal Ľubomír Galko v relácii Aktuality.sk »Na rovinu«.
O záveroch vyšetrenia na detektore lži informoval Ľubomír Galko delegátov kongresu liberálov (SaS) a protokol im dal k nahliadnutiu. V prípade, že tomu nebude brániť ochrana osobných údajov, bol Ľubomír Galko pripravený zverejniť výsledok tohto testu. ((Že by vedel, že ochrana osobných údajov tomu bude brániť? Tak aj bolo.))
V kauze odpočúvania vojenskými tajnými nešlo o odpočúvanie politikov/kolegov, ale iných civilných osôb. Ľubomír Galko po prevalení kauzy prišiel o ministerské kreslo zaslúžene. Bývalý prezident Ivan Gašparovič ho na návrh ex/premiérky Ivety Radičovej odvolal z kresla ministra obrany v novembri 2011.
Prokuratúra napokon podala v tomto prípade obžalobu na päť bývalých príslušníkov Vojenského obranného spravodajstva (VOS) spolu s jeho bývalým riaditeľom Pavlom Brychtom. Prokurátor Jozef Čentéš ale ešte pred tým zrušil Brychtovo obvinenie v časti, ktorá sa týkala odpočúvania novinárov denníka Pravda.
Ľubomír Galko medzi obvinenými a neskôr obžalovanými nefiguroval vôbec. Perfektné!
“Pre mňa je táto kauza od decembra 2015 uzavretá,” dodal Ľubomír Galko. ((Aké geniálne!!!))
Prokuratúra obžalovala bývalých VOS-károv zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a poškodzovania cudzích práv. Malo k tomu dôjsť tak, že sudcom dali schvaľovať odposluchy ľudí žiadosťami s predstieranými a vykonštruovanými dôvodmi. V prípade dokázania viny im hrozia štyri až desať rokov väzenia.
Medzi poškodenými sú novinári, bývalý riaditeľ spravodajskej televízie, bývalí spravodajskí dôstojníci, podnikateľ, sekretárka exministra Galka, či pracovníčka MH SR, ktorá mala na starosti vývozné licencie na zbrane.
Okrem spomínaných odpočúvaných ide aj o vodiča kamióna, ktorý počas jazdy išiel po ceste za Galkovým autom. Odpočúvanie bolo (podľa obžaloby) zamerané na monitorovanie názorov a vyjadrení záujmovej osoby, smerujúcej k politickej obrane SaS.
Táto veta z obžaloby sa dostala na verejnosť a spôsobila politický rozruch v parlamente.
Miškov v kauze vypovedal, že Galko priniesol zoznam odpočúvaných do centrály strany SaS a ukazoval ho spolu-straníkom. Galko to však odmietol potvrdiť.
Poslanci Smeru-sd chceli o Galkovi mimoriadne rokovať, ale pre informácie o jeho vážnom ochorení rokovanie vtedy odložili.
+
Mgr. Igor Matovič (OĽaNO ??? Majiteľ strany)
V relácii spomínal (13.1.2019), že Danko ukradol duševné vlastníctvo. Zámerne vyriekol “Slovenskú národnú straku”. ((Amorálne.))
“…Pôjde na Belize…”
Na margo Bugára – že je zradca. Aj vlastnú mater by predal.
“Aké obludy nám tam kandidujú…”
“Pre mňa je Harabín obluda.” Len majiteľ strany nie je obluda (?)…
Členov SMER-SD nazval zločincami – zločinecká organizácia. Zločinec = kto sa ťažko previňuje proti právnemu poriadku (chytiť alebo odsúdiť zločinca), lotor, hovorovo/pejoratívne »gauner«, expresívne »lump«, »pekelník«, hovorovo »kriminálnik« (trestaný človek). Knižne zlosyn, pejoratívne hrdlorez (kto vraždí, hrdlo reže), gangster (kto predáva ľudí), vyvrheľ (kto je vyradený zo spoločnosti pre svoje nemorálne činy)…
+
27.5.2018 “Sme na chvoste, dramaticky na chvoste (pôrodnosť – počet detí na jednu ženu, pozn.)” Pravdou je, že Slovensko je desiate od konca – takže – nie “dramaticky na chvoste”!
Slovensko 1.48
Chorvátsko 1.42
Luxembursko 1.41
Poľsko 1.39
Grécko 1.38
Cyprus 1.37
Malta 1.37
Portugalsko 1.36
Taliansko 1.34
Španielsko…
+
Spoločný príbeh pána Mgr. Igora Matoviča a Jozefa Majského sa začal v roku 2001. V tom čase bol Majský známy podnikateľ, ktorému sa začalo dariť v deväťdesiatych rokoch najmä vďaka kontaktom na politikov, najmä na vtedajšieho premiéra Vladimíra Mečiara (75). Podnikateľ bol už vtedy a dodnes je vnímaný ako Mečiarov privatizér, ktorý sa spolupodieľal na tunelovaní nebankoviek B. M. G. Invest a Horizont Slovakia.
Jednou z najznámejších firiem Majského bola akciová spoločnosť Sipox Holding. Cez túto firmu vlastnil mnoho ďalších. Práve prostredníctvom Sipoxu Holding sa dostal v roku 1999 k trnavským automobilovým závodom TAZ. Areál rodina Majských vlastní a spravuje dodnes.
Práve na pozemky v oblasti TAZ mal zálusk Igor Matovič so svojou manželkou Pavlínou. V decembri 2001 uzavreli manželia Matovičovci s Majského firmou kúpnu zmluvu, ktorú má denník Plus JEDEN DEŇ k dispozícii. Igor Matovič s manželkou kúpili zastavané plochy s výmerou 5 188 štvorcových metrov. Za pozemky zaplatili Majskému milión korún a nejaké drobné v starej mene (34-tisíc eur). Zaujímavosťou je, že už v tom čase mal spomínaný majetok takmer dvojnásobnú hodnotu oproti cene, ktorú zaň Matovičoví zaplatili. Znalec nehnuteľnosť v tom istom mesiaci ohodnotil na sumu 1,8 milióna korún (59-tisíc eur).
V júni 2002 – štyri mesiace po krachu “nebankoviek” a začatí trestného stíhania – Matovičovci obchod s Majského firmou zopakovali. Tentoraz podpísali zmluvu o kúpe 2 parciel v areáli s akciovou spoločnosťou Škoda-Sipox Holding. Takmer za 9-tisíc štvorcových metrov zaplatili Matovičovci opäť iba rovný milión korún (33-tisíc eur). Hodnota parciel však podľa znaleckého posudku, ktorý je súčasťou zmluvy, bola v tom čase viac ako 3,7 milióna korún (123-tisíc eur), čo je o 370 percent viac, ako bola kúpna cena zaplatená I. Matovičom.
Igor Matovič za obchodom s Majským nevidí nič zlé ((nechápe morálku/mravnosť/etiku!!!)). O predaji pozemkov sa VRAJ dozvedel z inzerátu. “Myslím, že to bolo v ponuke aj v našich inzertných novinách,” uviedol líder OĽaNO. Na pozemkoch VRAJ chcel stavať tlačiareň. “Priznám sa, že si už ani úplne presne nepamätám cenu. Ale bola to trhová cena, za ktorú pozemky kupovalo niekoľko stoviek ľudí v Trnave,” tvrdil. Dnes sú písané iba na jeho manželku, keďže politik previedol celý majetok v roku 2006 na ňu.
Hviezda Jozefa Majského začala žiariť už na konci socializmu – vtedy ešte pod menom Jozef Marhuľa. Po novembri 1989 začal život veľkopodnikateľa s novým menom. Cez spoločnosť Sipox Holding vlastnil množstvo iných firiem, ktoré zväčša skončili ako zadlžené a v likvidácii – naplatil účty, neodvádzal dane ani odvody. Trnavské automobilové závody, ale aj iné fabriky ovládol vďaka tomu, že sponzoroval stranu Vladimíra Mečiara HZDS.
Jeho hviezda začala zhasínať na jeseň r. 2002, keď ho zadržali v kufri auta na hraničnom priechode Bratislava-Berg a obvinili zo zosnovania zločineckej skupiny a z trestného činu podvodu v súvislosti s tunelovaním nebankových spoločností B. M. G. Invest a Horizont Slovakia. Za firmami stáli oficiálne Vladimír Fruni a Marián Šebeščák. Všetci páni sa mali obohatiť o 53-miliónov korún. Majský strávil 2 roky vo vyšetrovacej väzbe. Dnes je na slobode, proces pokračuje.
+
“Je za hranou akýchkoľvek zvyklostí, ak obviní akéhokoľvek politika z osnovania jeho vraždy na základe vlastných pocitov. Nechcem povedať, že vnútorných hlasov. Ale bez akýchkoľvek dôkazov,” povedal v diskusii s publicistom Jurajom Hrabkom v TABLET.TV politický analytik Eduard Chmelár. Igor Matovič vyhlásil, že sa už nebude zúčastňovať rokovaní parlamentu, keďže sa mu na prechádzke so psom vyhrážal neznámy muž a on má pocit, že je za tým Andrej Danko (SNS), Robert Fico, alebo Robert Kaliňák (obaja Smer-SD). Priznal však, že žiadne dôkazy o tom nemá.
“Ak budeme toto tolerovať, tak sa tu naozaj každý môže postaviť pred kameru a povedať o niekom, že je vrah malých detí. A celá politická a mediálna scéna sa týždne bude zaoberať vecami, ktoré sú možno vycucané z prsta. To sú paranoidné metódy, ktorých by sme sa mali vyvarovať,” dodal Eduard Chmelár na margo vyjadrení Igora Matoviča. “A šliapol vedľa aj tým, že ako človek platený z našich daní odmietol chodiť do práce. To by mu netoleroval žiadny zamestnávateľ na Slovensku, ani v priľahlom vesmíre,” poznamenal Eduard Chmelár.
“To, že ste paranoidný, ešte neznamená, že vás nesledujú,” reagoval Hrabko. Obvinenia Igora Matoviča neschvaľuje ani on, upozorňuje však, že v boji proti štátnej moci sa už môže oprávnene cítiť bezradný. Na poznámku, že tlak na lídra OĽaNO je často aj produktom jeho vlastných krokov – napríklad zákaz vnášania vizuálov do rokovacej sály nebol prijatý preto, že koalícii prekážajú v sále grafy alebo tabuľky, ale preto, že do nej samotný Matovič nosil billboardy, urážajúce politických oponentov -, Hrabko reagoval, že správanie lídra OĽaNO majú riešiť voliči vo voľbách, a nie poslanci hlasovaním. (???)
“Nepreceňoval by som voličov Igora Matoviča. Mám s nimi osobnú skúsenosť a myslím si, že hranica medzi nimi a medzi voličmi Mariana Kotlebu je veľmi tenká,” reagoval Eduard Chmelár. Podobne ako Hrabko kritizuje kauzu parlamentnej pošty a únik Matovičových údajov. Dodáva však, že citlivé osobné údaje vynášajú v tomto volebnom období aj predstavitelia opozície.
Upozornil, že predstava o tom, ako jediný Matovič odhaľuje vládne kauzy, je mýtus. Podľa Chmelára najčastejšie len glosuje a komentuje prácu investigatívnych novinárov na mimoriadne frekventovaných tlačových konferenciách. “Je to deštrukčný typ politiky. Hnutiu OĽaNO sa môže dariť napádať moc, poukazovať na prešľapy, odkrývať zločiny, ale nemajú potenciál to zmeniť. Je kritik moci, ale nie alternatíva,” povedal Eduard Chmelár.
+
Predseda strany OĽaNO, Igor Matovič sa po vražde Jána Kuciaka staval do role ochrancu novinárov a nepriamo obviňoval vládnu stranu SMER-sd z prepojenia na tento otrasný čin. Igor Matovič ale nedokáže zniesť kritiku voči svojej osobe. Novinár Martin Daňo po tlačovej konferencii povedal, že za vraždu Kuciaka je zodpovedný AJ Matovič. Predseda OĽaNO sa následne novinárovi vyhrážal, že keď to ešte raz zopakuje, rozbije mu hubu.
I.M.:“…Ak ma ktokoľvek bude verejne nazývať vrahom Jána Kuciaka, dostane po papuli, bez ohľadu, kto to je. Ak budeme tolerovať skrývanie sa rôznych psychopatov za akože novinársky preukaz a budeme im tolerovať, že môžu na kohokoľvek verejne vykrikovať, že zavraždil Jána Kuciaka, novinárskej obci len a len ublížime.”
+
Namiesto záveru: Mt 7, 16-20: Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z bodliakov figy? 17 Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie. 18 Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. 19 Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. 20 Teda po ich ovocí ich poznáte. (Koniec citácie Mt 7, 16-20)
*
Existuje iba jediný posvätný sľub – žiť v pravde a hovoriť pravdu. Všetky ostatné sľuby obmedzujú tvoju slobodu…

Prenikla aj medzi služobníkov Cirkvi

kratene
Známy nemecký kardinál v piatok vyvolal u liberálov kontroverziu, keď tvrdil, že katolícka cirkev nie je priamo zodpovedná za sexuálne zneužívanie duchovnými. Renomovaný kardinál kladie za príčinu sexuálnych deliktov homosexualitu ako takú, ktorá, žiaľ prenikla aj medzi služobníkov Cirkvi. Informuje britský denník The Telegraph
Spoločnosť “zabúda alebo zakrýva skutočnosť, že 80 percent prípadov sexuálneho násilia v cirkvi sa týkalo mladých mužov, nie detí,” povedal nemeckej tlačovej agentúre DPA niekoľko dní pred svojimi 90. narodeninami.
Vyhlásenia kardinála Brandmüllera prichádzajú niekoľko dní po tom, čo pápež vyzval katolíckych biskupov v USA, aby čelili “hriechom a zločinom” sexuálneho zneužívania duchovenstvom a “úsiliu na ich popieranie alebo skrývanie”.
Kardinál Brandmüller je jedným z najsilnejších kritikov pápeža Františka v katolíckej cirkvi a je jedným zo štyroch kardinálov, ktorí opakovane korigovali pápežove vyjadrenia o láske a rodinnom živote.
Papež František čelí obvinění, že kryl pedofilní kauzu spojenou s vlivným americkým kardinálem Theodorem McCarrickem.

Súvislosť medzi IQ a rasou

Nositeľa Nobelovej ceny zbavili čestných titulov, stojí si za svojím vyjadrením o IQ a rase
90-ročného svetoznámeho genetika Jamesa Watsona, ktorý získal aj Nobelovu cenu za skúmanie DNA, zbavila popredná americká výskumná inštitúcia Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL) všetkých jeho čestných titulov, pretože odmietol vzdať sa svojich vlastných vedeckých záverov preukazujúcich súvislosť medzi IQ a rasou
Slávny genetický vedec James Watson, držiteľ Nobelovej ceny
Spravodajstvo RT uvádza, že napriek takmer polstoročnému pôsobeniu v newyorskom CSHL boli Watsonovi odobraté čestné tituly emeritného kancelára a profesora, či čestného správcu za to, že neodvolal svoje tvrdenia.
Už v roku 2007 boli Watsonovi pozastavené všetky jeho funkcie v CSHL, keď vyšiel s tvrdeniami o “vnútorne temnej” budúcnosti afrického kontinentu. Denník Times vtedy napísal, že “všetky naše sociálne politiky sú založené na skutočnosti, že ich inteligencia je rovnaká ako tá naša – zatiaľ čo všetky testy hovoria, že to tak naozaj nie je”.
Za svoje pripomienky sa Watson medzitým ospravedlnil, takže jeho čestné tituly v CSHL mu boli ponechané.
Ale teraz, po viac ako desaťročí, sa v dokumente PBS s názvom “American Masters: Decoding Watson” znova vrátil k svojim vyjadreniam o vzťahu medzi rasou a inteligenciou: “Rád by som to zmenil, pretože existujú nové poznatky, ktoré hovoria, že vaša výchova je oveľa dôležitejšia ako príroda. V testoch IQ sa zistili priemerné rozdiely medzi čiernymi a bielymi. Povedal by som, že rozdiel je, že je to genetické.”
Statement by Cold Spring Harbor Laboratory addressing remarks by Dr. James D. Watson in “American Masters: Decoding Watson”https://t.co/irMnebcI3K
– ColdSpringHarborLab (@CSHL) 11. januára 2019
Podľa posúdenia CSHL boli nové Watsonove vyjadrenia “trestuhodné” a vedou úplne nepodporované.
“Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL) jednoznačne odmieta neopodstatnené a bezohľadné osobné názory Dr. Jamesa D. Watsona vyjadrené na tému etnickej príslušnosti a genetiky v dokumente PBS ‘American Masters: Decoding Watson’, ktorý vyšiel 2. januára 2019.
Vyhlásenia Dr. Watsona sú odsúditeľné, nepodložené vedou a v žiadnom prípade nepredstavujú názory CSHL, jeho správcov, fakulty, zamestnancov alebo študentov. Laboratórium odsudzuje zneužitie vedy na ospravedlnenie predsudkov,” znelo vyjadrenie CSHL.
Hoci CSHL “uznáva a oceňuje podstatné vedecké dedičstvo Dr. Watsona, vrátane jeho úlohy zakladajúceho riaditeľa Projektu ľudského genómu a jeho kritického vedúceho postavenia pri vývoji výskumu a vzdelávania v laboratóriu počas jeho predchádzajúceho funkčného obdobia ako riaditeľa a prezidenta”, napriek tomu jeho vyjadrenia uvedené v dokumente PBS sú “úplne nezlučiteľné s našimi poslaniami, hodnotami a politikami a vyžadujú oddelenie sa od akýchkoľvek zvyšných známok jeho účasti”.
A nakoniec, “CSHL rešpektuje a podporuje práva, schopnosti a potenciál všetkých ľudí, a vďaka tomuto záväzku k rešpektovaniu a rovnoprávnosti bude CSHL pokračovať vo svojom poslaní presadzovať hranice biológie prostredníctvom výskumných a vzdelávacích programov v prospech ľudstva”.
Takže po takomto “jednoznačnom” odmietnutí Watsonových “nepodložených a bezohľadných” názorov, CSHL znovu zbavila 90-ročného vedca všetkých jeho titulov, pretože inštitúcia “odsudzuje zneužitie vedy na odôvodnenie predsudkov”.
1) Lots of scientists in my feed saying “about time” with regard to Cold Spring Harbor Lab’s severing of final ties to Jim Watson. But also lots of people saying Watson is being persecuted for unpopular scientific opinions “just like Galileo.” https://t.co/umNgxhjLpv
– Amy Harmon (@amy_harmon) 13. januára 2019
Watson získal medzinárodnú vedeckú slávu v roku 1953, keď pomáhal objaviť štruktúru dvojitej špirály DNA s kolegami genetikov Mauriceom Wilkinsom a Francisom Crickom, ktorí spolu v roku 1962 získali Nobelovu cenu za svoje objavy týkajúce sa molekulárnej štruktúry nukleových kyselín a ich významu pre prenos informácií do živých materiálov. Od roku 1968 začal pôsobiť v CSHL.