Design a site like this with WordPress.com
Začíname

Profil a schizofrénia liberálneho čitateľa štvavých denníkov SME a Denníka N

O tom, že denníky SME a Denník N slúžia tým najzločinnejším mocenským elitám (deep state), ktorých zámerom je nastolenie svetovlády aj cestou ovládnutia a zničenia európskych národov vrátane Slovenska, vnímavý čitateľ už nepochybuje. Ako to však vyzerá s vernými a oddanými “liberálnymi” čitateľmi týchto nenávistných a štvavých denníkov? Ako sú názorovo vyprofilovaní? Dá sa to dosť ľahko zistiť podľa toho, ako vo svojich ohlasoch reagujú na jednotlivé témy a články s ideovo-politickým zameraním.
Úlohou týchto denníkov je pripraviť informačné pole a ovplyvniť vedomie čitateľov tak, aby umožnili prevzatie moci nad Slovenskom liberálno-fašistickým stranám opierajúcim sa o výdatnú podporu fašistických úderiek mimovládnych organizácií financovaných z nadnárodných centrál moci. Dva základné ciele sú nasledujúce:
  1. Odovzdanie do rúk zahraničného nadnárodného a domáceho veľkokapitálu zvyšné zatiaľ nesprivatizované podiely strategických odvetví (elektrina, plyn, voda), strategické prírodné zdroje (voda, lesy, pôda), zdravotníctvo (zdravotné poisťovne, nemocnice), rozvrat sociálneho systému (dôchodkové, zdravotné, sociálne a nemocenské zabezpečenie), odstránenie akýchkoľvek istôt (záchrannej siete) pracujúcich cestou zrušenie minimálnej mzdy a všetkých sociálnych výhod, ktoré sú zatiaľ garantované pracujúcim v Zákonníku práce (viď. Sulíkova agenda 2020). Ide o totálne ekonomické zotročenie pracujúcich s vyostrením do krajnosti miery neľudského vykorisťovania.
  2. Nastolenie teroru ideológie sociálneho inžinierstva (LGBTI, rodová rovnosť, homosexuálne manželstva, adopcie a výroba detí pre homosexuálov cez surogatné (náhradné) materstvá, feminizmus) v zmysle Istanbulského dohovoru. Podpora masívnej invázie moslimov z arabských krajín a Afriky s cieľom genocídy pôvodného obyvateľstva, ktorá má nadobudnúť celosvetový právny rámec v podobe Marakešskej deklarácie predstavujúcej globálny pakt OSN na podporu migrácie. Tí najväčší sionistickí zločinci ničia, rozvracajú a drancujú jednotlivé krajiny, spôsobujú krviprelievanie, hlad a biedu, čím vyvolávajú a následne podporujú a organizujú záplavové vlny migrantov zacielené na zničenie Európy a bielej rasy. Marakeš má tento ich zločinný zámer právne zakotviť.
Kým prvý cieľ má za úlohu naše ekonomické zotročenie a nepriamu genocídu formou zníženia pôrodnosti vďaka zhoršeniu ekonomických podmienok, druhý cieľ sleduje už aj našu priamu fyzickú genocídu tým, že pôvodné obyvateľstvo bude prevalcované agresívnymi dobyvateľmi. Proti najzločinnejšiemu krídlu svetovládnych elít “deep state” reprezentovanámu navonok takými zločincami ako Obama, Clintonová, Bush a Soroš, v pozadí ktorých stoja mocné bankárske klany, sa postavil Donald Trump a zatiaľ sa im úspešne vzpiera, čo povzbudzuje aj ostatné národy, aby sa vymanili spod ich diktátu uskutočňovanému cez EÚ, Radu Európy, OSN a iné nadnárodné inštitúcie. Národy sa prebúdzajú, o čom svedčí aj ich narastajúca odvaha nepodpísať Marakešskú deklaráciu. Tá je práve v súčasnosti najvýznamnejším poľom boja o záchranu ľudstva pred jeho zničením. Žiaľ, Slovensko aj vďaka vlastizradnému postoju a diplomatickým kariérnym ambíciám sorošovca Lajčáka, hlúpemu lavírovaniu SMERu a vlastizradnej prosorošovskej politike Bugára a Mostu-Híd pravdepodobne zakotví na tej nesprávnej strane barikády.
Samozrejme spomenuté štvavé a nenávistné denníky v službách svetovlády a tiež ako nástroj jej tajných služieb nemôžu priamo deklarovať svoju podporu dvoch vyššie zmienených cieľov, a tak to musia robiť okľukou pomocou manipulácie. Najlepším spôsobom, ako nalákať čitateľa, je vyvolať v ňom najsilnejší záporný cit – nenávisť. A keďže cieľom je odstránenie súčasnej vlády a jej výmena za liberálno-fašistickú, je treba vyvolávať a neustále živiť nenávisť hlavne voči strane SMER a Ficovi. Vždy sa to dá pomocou obviňovania z korupcie a mafiánstva, lebo to sú dva príznačné črty a základné sprievodné znaky kapitalizmu založenému na ľudskej chamtivosti a túžbe po moci a bohatstve. A naivný liberálny čitateľ im na tu udičku rád skočí v márnej nádeji, že nová liberálna vláda problém korupcie odstráni, prípadne sa ho bude snažiť riešiť. Samozrejme, že neodstráni, ale ho ešte zmnohonásobí. Príklad Ukrajiny je toho svedectvom, kde korupcia a zločinnosť sa pod taktovkou fašisticko-nacistickej vlády šplhá do nebotyčných výšav. Toto žiaľ pri liberáloch čaká aj Slovensko. Samozrejme, že je nad sily Fica odstrániť korupciu v štátnom byrokratickom aparáte. Veď to sa nedarí ani geniálnemu Putinovi, ktorý musí urputne bojovať s vlastizradnou oligarchiou a byrokraciou a postupne, krok za krokom oslabovať jej moc. Radikálna zmena spoločenského systému a prechod k sociálne spravodlivej spoločnosti nie je v súčasnosti možná, lebo by priviedla len k občianskej vojne, veľkému krviprelievaniu a oslabeniu Ruska, ktoré by sa nakoniec stalo túžobnou korisťou svetovlády. Komunisti a ich stúpenci donekonečna omieľajú svoje mantry o tom, že neduhy kapitalizmu sa dajú odstrániť len jeho odstránením, čiže zmenou systému, avšak vôbec nie sú schopní predložiť kroky, ako to realizovať. Riadiac sa princípom “čím horšie, tým lepšie” vlastne napomáhajú uskutočneniu najzločinnejších zámerov nastolenia liberálno-fašistickej totality. Na Slovensku je väčšina podnikov v rukách zahraničného kapitálu. Ak by ho teraz zlikvidovali, nastala by obrovská nezamestnanosť a hladomor. A po tom rozhodne národ, okrem komunistov, netúži. Aj preto súčasné postavenie komunistov na Slovensku je také bezvýznamné, lebo len naivne snívajú o zmene spoločenského systému, ale nemajú žiadnu predstavu, ako vykročiť smerom ku spravodlivej spoločnosti považujúc za zbytočný súčasný národnooslobodzovací zápas proti akútnym genocídnym hrozbám globálneho liberálnemu fašizmu najzločinnejších mocenských elít.
Fico je terčom nenávisti hlavne preto, že stopol dovŕšenie privatizácie niektorých strategických odvetví a prírodných zdrojov, vybudoval do istej miery sociálnu záchrannú sieť, ekonomicky a politicky stabilizoval Slovensko, ktorého hospodárstvo v súčasnosti napreduje. Toto je pravý dôvod útokov naň, kým korupcia je len zámienkou. Žiaľ, ustupoval vlastizradnej MOST-HÍD a sorošovským zapredancom vo vlastnej strane (Maďarič, Lajčák, Beňová, Zala). To sa mu však vypomstilo. Jeho kolísavosť okrem neho samotného ohrozuje aj slovenskú štátnosť a slovenský národ, lebo dáva zbrane do rúk protivníkom.
Najväčším terčom všeobecnej nenávisti je však Kotleba a ĽSNS, lebo tí jasne, neochvejne a nekompromisne deklarujú svoj pronárodný, kresťanský a sociálny postoj a program. Všetci na nich hádžu špinu aj preto, lebo sú morálne najčistejšou a jedinou neskorumpovanou parlamentnou stranou, a to sa v od vrchu až dospodu skorumpovanom Slovensku neodpúšťa. Od nadávok do fašistov, nacistov či náckov prešli nenávistní primitívi v súčasnosti k hanlivej zosmiešňujúcej nadávke “kotleby”, aby ľudí od nich odpudili a aby tí sa odvracali od Kotlebu a ĽSNS ako od malomocenstva, ktoré ich diskvalifikuje a spoločensky znemožňuje v akejkoľvek oblasti vrátane zamestnania. O to cennejšia je preto v tejto nenávistnej hystérií statočnosť tých, čo sa neboja a nenechajú zastrašiť nenávistníkmi. Príklad kňaza Kuffu či smelej študentky Lívie je inšpirujúci a povzbudzujúci, lebo je jasným lúčom svetla v temnotách súčasného znetvoreného a skorumpovaného sveta lži a zla.
Liberálni čitatelia nenávistných štvavých denníkov z hĺbky duše nenávidia Fica, Smer, Kotlebu, Putina a Rusko. Aj keď tieto denníky šíria nenávisť aj voči Trumpovi, značná časť čitateľov už zmenila svoj postoj a začína sa k nemu stavať pozitívne aj preto, že vidí, ako odmieta inváziu migrantov a ako sa stavia na obranu tradičných konzervatívnych hodnôt oproti neoliberálnemu šialenstvu “sociálneho inžinierstva” odvážne zároveň presadzujúc svoj hospodársky program záchrany USA pred kolapsom.
Musíme týmto štvavým denníkom však uznať, že okrem nenávisti sa im podarilo do sŕdc svojich čitateľov vštiepiť neochvejnú lásku k sorošovskému prezidentovi Kiskovi, ktorému sú odpustené všetky jeho vážne hriechy súvisiace s úžerou, volebnými, daňovými a pozemkovými podvodmi. Kiska je pre nich nedotknuteľný reprezentant a stelesnenie toho najvyššieho dobra. Dokonca liberálny čitateľ pozitívne vníma aj Soroša a jeho právo financovať tie aktivity, ktoré napomáhajú realizácii jeho zámerov. Veď nakoniec ľudomil Soroš, ktorého milióny pomohli odstrániť Mečiara, chce len to, čo aj zmanipulovaný liberálny čitateľ – povaliť súčasnú vládu a nastoliť moc liberálov. Čo to v skutočnosti prinesie, aké desivé zlo, je už nad rámec kognitívnych schopností liberálneho čitateľa.
Čo sa týka druhého základného cieľa, t.j. propagácie ideológie “sociálneho inžinierstva” a navážania moslimov, tak tieto dve oblasti ani silný žalúdok liberálnych čitateľov nie je schopný ľahko stráviť, a články podporujúce tieto oblasti sa stretávajú s kritikou, aj keď sú formulované veľmi opatrne a manipulatívne. Príkladom toho je článok Martina Šimečku, kde spomína jedného aktivistu – pútnika na bicykli naprieč Francúzskom a Španielskom, ktorý uvádza, ako sú vraj obyvatelia týchto krajín sklamaní z toho, že štáty východnej Európy nie sú s nimi solidárni ohľadom prijímania migrantov. Takisto hrajú na citlivé struny svedomia čitateľa, že akí sme zlí a bezcitní, keď nemáme súcit s ubiedenými utečencami pred vojnou. Pritom však samozrejme zatajujú, že v súčasnosti viac ako 90% týchto utečencov predstavujú mladí bojovníci džihádu, ktorých úlohou je ovládnuť európske krajiny a nastoliť európsky kalifát na pokyn “zhora”. Takéto a podobné manipulácie majú teda vyvolať pocit viny a zahanbenia, avšak zväčša sa míňajú účinku a vyvolávajú skôr kritiku.
Z uvedeného je zrejmé, akou schizofréniou trpia verní čitatelia týchto denníkov, neuvedomujúc si, ako sú zmanipulovaní. Chytení na udicu nenávisti voči Ficovi, Kotlebovi, Putinovi a Rusku dopomôžu k povaleniu súčasnej vlády a uchopeniu moci do rúk vlastizradných liberálnych fašistov, ktorí dovŕšia dielo skazy Slovenska naštartované dzurindovcami. Potom už bude neskoro biť hlavami o múr, že oni toto nechceli a plakať nad rozliatym mliekom. Stali sa obeťou vsugerovávanej im pýchy, že predstavujú intelektuálnu elitu, ktorá je samozrejme “spravodlivo” pohoršená nad korupciou a mafiánskymi praktikami súčasnej vlády a zvysoka pohŕda vlastenectvom zaostalých “Hej Slovákov” a “náckov”. Tento pocit intelektuálnej liberálnej nadradenosti ich momentálne zohrieva pri srdci. Dokedy však? Kým príde aj vďaka ním na psa mráz, teda na nás všetkých a celé Slovensko? Vo svojej intelektuálnej pýche oni predsa nemôžu akceptovať takú “žumpu”, akú predstavujú strany SMER, SNS či ĽSNS, a tak voľbou strán SaS, OĽaNO, Progresívne Slovensko, KDH či budúcej Kiskovej strany v presvedčení, že pripravujú vstupenku do neba, nám v skutočnosti chystajú vstupenku do pekla. Ich čuch už otupel natoľko, že vôbec necítia smradľavé jedovaté výpary stúpajúce z mediálnej žumpy ich obľúbených denníkov. Sú nimi omámení, sfetovaní a priotrávení natoľko, že sa pritom mylne domnievajú, že sa opájajú sladkou vôňou čerstvých ruží.
Žiaľ, títo prvoplánoví intelektuálni nedovzdelanci, ktorí sú obeťou vlastnej prázdnej pýchy, pestovanej v nich médiami hlavného prúdu, sú tak obmedzení, že ani len netušia, akou lacnou korisťou a hračkou (hlúpymi ovcami) sa stali v rukách tých najzločinnejších síl. Áno, pýcha peklom dýcha a je predzvesťou pádu do priepasti. Dovolíme im, aby tam strhli aj nás a celé Slovensko? Je najvyšší čas, aby sa všetky vlastenecké a kresťanské sily zjednocovali v boji proti liberálnemu fašizmu a aby náš hlas bol čoraz odvážnejší a rozhodnejší. Frontová línia na ideologickom, informačnom a politickom poli sa už jasne vykryštalizovala a tiahne sa nielen naprieč Slovenskom, ale aj celým svetom. Našimi najaktuálnejšími heslami súčasných dní nech sú: “Stop Marakešu! Stop Istanbulskému dohovoru! Stop liberálnemu fašizmu! Stop vlastizradným médiám hlavného prúdu!” Pyramída svetovládnej moci zločinných elít NWO sa rúca. Buďme pripravení urobiť všetko pre to, aby rachot jej pádu bol pre nás čo najmenej bolestivý, lebo bezbolestný nebude. Nový život sa totiž rodí nielen v radosti, ale aj v bolesti.
A ako perličku a lahôdku na záver dávam do pozornosti všetkým, a hlavne tým, čo považujú členov ĽSNS za hlupákov skvelý prejav Milana Mazureka na májovej schôdzi národnej rady, na ktorého my vlasteneckí Slováci môžeme byť právom hrdí:
Nech Vás Boh ochraňuje poslanci za ĽSNS vo vašom skvelom boji za Slovensko. Bodaj by sa Slováci už konečne prebudili zo svojich driemot a pochopili, ako sa veci majú, kým ešte nie je neskoro.
Ing. Peter Kohút, CSc.

Destabilizácia niektorých štátov ešte v roku 2018?

Blíži sa výročie 17. novembra, kedy si pripomenieme našu “velvet” revolúciu. Aj vtedy to bol pripravený pochod na deň študentstva a len úzky kruh ľudí vedel čo sa chystá. Dnes po 29.rokoch budeme pravdepodobne čeliť znova demonštráciám rovnako ako v Čechách. Nie je to náhoda, no ukazuje sa, že pre niekoho horšie, znamená lepšie, dokonca možno aj veľký zisk.
Ako to vyzerá, niekto si vyhliadol najslabšie miesta v zostave štátov EU a bude sa snažiť o politickú destabilizáciu, ktorá prinesie zmeny kurzov a cien na burzách a to bude priať pripraveným. Stačí náhle oslabenie eura pri politickej neistote o pár percentných bodov a tí čo to očakávajú si naplnia vrecká. Podľa môjho úsudku je trojica štátov , kde sa môže ešte pred koncom tohto mesiaca či roka vbehnúť do ulíc, zámienka sa vždy nájde. Slovensko, Česko a Poľsko sú vhodnými objektami, aby sa tak stalo, Narastajúce napätie medzi Srbskom a Kosovom pre utečencov na spoločnej hranici je nebezpečným doplnkom k napätiu medzi týmito štátmi na politickej scéne. V Poľsku k protestom nebolo nikdy ďaleko, u nás sa k nim schyľuje, rovnako ako v Českej republike. Tam sa práve teraz vytiahlo znova “Čapí hnízdo”, hoci bociany už dávno odleteli. Stačí málo a národ vpochoduje do ulíc, lepšie povedané spomienkové zhromaždenia sa zmenia na výbušno protestné presne tak, ako sa to udialo v roku 1989! Ak sa to stane v dvoch, troch či štyroch štátoch Európy v rovnakom čase, môže nastať raj pre špekulantov s komoditami či menami. Im stačí aj pár percent nečakaného náhleho poklesu či rastu počas pár dní. Ak by sa k tomu nebodaj priplietla aj dlhšia politická nestabilita s pádom niektorej z vlád, potešilo by to čakateľov ešte viac. O teroristickom útoku v štátoch EU ani nehovoriac.
U nás by boli aj podružné motívy veľkých protestov… treba ich stihnúť do vyšetrenia a obvinenia objednávateľa dvojvraždy, spúšťačom môže byť prepustenie M.K. z väzby, lebo v kauze zmeniek už nie je žiaden dôvod ho zadržiavať, iné trestné stíhanie zatiaľ otvorené nebolo, pre ktoré by musel pokračovať sedieť v izolácii. Tie veci čo sa udiali v posledných dvoch týždňoch, tá mediálna podpora nestability len naznačujú, že by mohlo ísť o koordinovanú činnosť. Najlepšie na tom je, že tí čo budú použití si myslia, že oni sa rozhodujú samostatne, nevšímajú si impulzy riadenia procesov.
Požijeme a uvidíme….
P.S.: dnes 14.11.len čo som zavesil článok vyšla o 21:00 správa o zásahu NAKA vo firme KTAG , zaistili elektronické účtovníctvo a “Akcia s najväčšou pravdepodobnosťou súvisí s daňovým priznaním obchodnej spoločnosti, ktorá si mala neoprávnene uplatniť nadmerný odpočet DPH za mesiace apríl 2014,” hovorí informácia… dobrý dôvod pozvať znova študentov do ulíc..

Šorošove detičky pochodujú v Novembri do ulíc

“Slušné Slovensko funguje ako mafia. A presne tak by sme sa k nemu mali aj správať. Je to chobotnica, nie izolované skupinky. To nie je len Šeliga či nejaké stredoškoláčky, to je aj Kiska či Peťa. To nie sú len maturantky Farská či Nicholsonová, to sú aj denníky Sme či N.”
NAKA konečne začala vyšetrovať pôvod financii z ktorých sa platilo protesty za slušné Slovensko. Opozícia bike na poplach a chystá sa masívna kampaň a pochody v uliciach proti vláde.
Témy: 1) pobúrený eset, Šeligove lži u slniečkárskeho speleológa, novinárske organizácie žiadajú zastaviť vypočúvanie aktivistov, Fico o Kiskovej slušnosti, Putin by uvítal euroarmádu… 2) Francúzsko/Nemecko – aktuálne blúznenie o európskej armáde

NAKA

Farská, Šeliga a spol. označujú štandardný policajný výsluch za zastrašovanie a šikanu.
Polícia zrušila štvrtkové výsluchy organizátorov protestov Za slušné Slovensko
Jalal Suleiman: Tiež som bol vypovedať na polícii, keď som organizoval protesty proti NATO, no médiá, Kiska ani opozícia vtedy nevyjadrovali rozhorčenie
Jedno z neanonymných trestných oznámení na “slušných”: Bankový účet služiaci na financovanie od Sorosa je zároveň účtom k podnikateľskej živnosti Šeligu
NAKA zasahovala v Kiskovej firme KTAG, zaistili účtovníctvo i počítače

Rada Evropy (RE) ovlivňuje migraci v členských státech

Evropská unie:
Rada Evropy (RE) ovlivňuje migraci v členských státech za pomoci
  • Evropské úmluvy o lidských právech,
  • Evropského soudu pro lidská práva
  • a dalších standardů.
Soros to má pojištěno z více stran.
Zvláštní zástupce generálního tajemníka pro migraci a uprchlíky při RE objíždí jednotlivé členské státy RE a kontroluje je, jak plní lidská práva v oblasti migrace.
A co považuje za nejdůležitější?
… státy musí bojovat proti populistickému, xenofobnímu projevu, “falešným zprávám” a nenávistným zločinům (hate speech).
Musíme změnit politický diskurs o uprchlících a migrantech. To není jednoduchý úkol.
Negativní vnímání, které vytvořili a živili někteří politici a média, se v mnoha zemích zakořenilo.
Vypořádaní se s xenofobií, nenávistnými zločiny a se záměrně falešnou interpretací faktů kolem uprchlíků a přistěhovalců je ústředním prvkem pro zajištění komunitní podpory.
Politici proto mají odpovědnost za podporu tolerance a vzájemné úcty, pokud jde o přistěhovalce a uprchlíky přijíždějící do země. Za povzbuzování sociální inkluze zdůrazňováním těchto základních hodnot, které nás všechny obohacují. …”
Prosím, seznamte se:
Tomáš Boček
Council of Europe