Svedectvo o protizákonných prepadoch NAKA

Opäť ma prepadla NAKA a to v rozpore so zákonom za účelom predvedenia na výsluch s vyhrážkou použitia donucovacích prostriedkov. Predchádzajúci pokus dvoch členov NAKA, o ktorom sme informovali s právnou poradkyňou JUDr. A. Krajníkovou v  rádiu Infovojna zo dňa 7.10.2021, bol neúspešný po dôraznom upozornení dr. Krajníkovej, že vyšetrovateľka NAKA Goláňova pácha trestnú činnosť nezákonnou formou predvolávania na výsluch a ak policajti neupustia od napomáhania trestnej činnosti, podá na nich trestné oznámenie pre súčinnosť s trestným skutkom zneužitia právomoci verejného činiteľa. Policajti NAKA vtedy upustili od nezákonného konania.

V pondelok 15.11.2021 ma pri vchode na pracovisko na TU Košice zastavili dvaja príslušníci NAKA s tým, že ma majú predviesť na výsluch k vyšetrovateľke NAKA mjr. Ing. Goláňovej, ktorá sa nachádza v Košiciach, a aby som bol rozumný a nekládol odpor, aby nemuseli použiť donucovacie prostriedky. Prinútili ma nastúpiť do ich auta a na moje upozornenie, že si mali preveriť, či nerobia súčinnosť s páchaním trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa, odpovedali, že dostali rozkaz a oni ho plnia. Na požiadanie mi poskytli svoje služobné čísla. Pýtali sa, že prečo sa nechcem dostaviť na výsluch a nepreberám poštu. Uviedol som , že sa nebránim výsluchu, ale nech sa to koná zákonným spôsobom a že vyšetrovateľka ignoruje zákonný postup a nedoručuje mi poštu na zvolenú adresu. V zápisnici z výsluchu uviedli svoju identitu a v zápisnici majú tituly kpt. Mgr. Zrejme ich vysoké IQ im nedovolilo pochopiť podstatu ich protizákonného činu.

Goláňovej som uviedol, že trestné obvinenie, ktoré vzniesla proti mojej osobe, je v rozpore so skutočnosťou, pretože v liste Korčokovi, ktorý pravdepodobne inicioval tento „hon na čarodejnice“ a je jedno s akým dementným indivíduom, som najprv uviedol diela kritických bádateľov, ktoré som v ďalšom texte citoval, a ona citovaných autorov v obvinení vynechala. Takže opticky to pôsobilo, že ja som autorom textu. Vyhlásil som, že moje obvinenie je v rozpore so skutočnosťou, je to manipulácia s textom a že je to analogické politickým boľševickým súdnym procesom z 50 –tych rokov, o čom svedčí neprípustná manipulácia s textom. A preto sa k osobe ani skutku nebudem vyjadrovať.

Predvolaný má podľa zákona právo si zvoliť adresu na doručovanie korešpondencie a túto adresu som Goláňovej oznámil doporučeným listom. GoláňovánOna to ignorovala, v rozpore s tým dvakrát použila príslušníkov NAKA na predvedenie a pri výsluchu ani nemala k dispozícii túto adresu, čo je hrubá nedbalosť resp. zámer.

Ak nebudem prezumovať vedomé páchanie trestného činu, tak vykonštruované lživé obvinenie je prejavom absencie odbornej morálky, absencie humánnej morálky, zlyhanie práva a OČTK a to osobami s najvyššou schopnosťou v trojhodnotovej stupnici schopností: schopný, veľmi schopný a všetkého schopný.

Na moju otázku, či smiem vedieť, čoho je inžinierkou, odpovedala, že ekonómie. Na moju otázku, že čo je dôvodom, že sa znížila na takúto antihumánnu a anticivilizačnú manipuláciu s textom, odpovedala, aby som sa vyjadroval slušnejšie a adekvátnejšie. Čo bolo podľa nej neslušné, neuviedla. Jej vysoké IQ jej zrejme nedovolilo pochopiť hlbokú právnickú antiodbornosť a anticivilizačnú antihumánnosť je konania a ani to, že jej lživé obvinenie na základe ňou vypracovaného plagiátu – manipulácie s textom zavdáva príčinu na podanie trestného oznámeniam o páchaní skutočnej trestnej činnosti.

Ide zrejme o ďalší prípad po rozbití polície a jej čistkách v polícii ministrami vnútra z KDH Paľkom a Šimkom (čo mi potvrdil aj nemenovaný policajt, ktorý začal študovať elektrotechniku na FEI TU Košice, keďže bol absolventom elektropriemyslovky, no po zistení náročnosti štúdia na EF po jednom semestri prestúpil na právo a to ukončil), keď z polície vyhádzali kvalitných policajtov a nabrali absolventov poľnohospodárskych, ekonomických, technických a iných vysokých škôl, ktorí zrejme ani po právnickom školení nerozumejú dobre a dôkladne právu, sú právni nedovzdelanci a mnohokrát osoby s nízkou úrovňou odbornej i humánnej morálky, ktorí sú zrejme ľahko manipulovateľní k rôznym činnostiam v rozpore nielen so spravodlivým právom, ale ani s ústavou a legislatívou „demokratického“ štátu.

doc. Ján Dudáš, DrSc. https://zemavek.sk/75-rocneho-doc-dudasa-opat-prepadla-naka/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=75-rocneho-doc-dudasa-opat-prepadla-naka

Na Majdanu operovali tři skupiny odstřelovačů. 

Ex-prezident Ukrajiny Petro Porošenko, bývalý gruzínský vůdce Michail Saakašvili a odstřelovači, kteří dorazili z Gruzie, byli zapojeni do střelby do demonstrantů a policistů na Majdanu v Kyjevě v roce 2014. Dne 17. listopadu o tom listu Izvestija řekl gruzínský důstojník, bývalý velitel praporu Avaza, Tristan Citelašvili.

Na Ukrajinu byla podle jeho slov nasazena skupina odstřelovačů složená z lidí, kteří za vlády Saakašviliho plnili v Gruzii „špinavé příkazy“ hlavy státu. 

Důstojník řekl, že jakmile ukrajinský prezident Viktor Janukovyč udělal ústupky a souhlasil s uspořádáním předčasných voleb, demonstranti se začali rozcházet, což se ukázalo jako nepřijatelné pro amerického senátora Johna McCaina, který řídil všechny procesy, stejně jako pro Porošenka a Saakašviliho.

Tehdy, řekl Tsitelašvili – „nastal čas pro plán B.“

„Saakašvili už připravil skupiny, které sídlily v hotelu „Ukrajina“, který zcela ovládala opozice a radikálové. Druhá část bojovníků byla v budově konzervatoře,“ poznamenal generál.

„Velitelem Gruzínců byl Mamuka Mamulašvili, který je nyní vůdcem „Gruzínské legie“ na Ukrajině. Andrey Parubij a Sergej Pašinskij se také aktivně podíleli na těchto procesech. Jedna ze skupin, která „pracovala“ z budovy konzervatoře, byla obsazena Saakašviliho muži <…>. V hotelu „Ukrajina“ působili i odstřelovači z Gruzie, byli s nimi Poláci a Litevci a také americký instruktor Christopher Brian,“ řekl.

Citelašvili zdůraznil, že odstřelovači stříleli jak na demonstranty, tak na bezpečnostní síly. Podle důstojníka po splnění všech úkolů požadovali od Mamulašviliho 10 tisíc dolarů, které jim Saakašvili slíbil.

„Mamulašvili odpověděl: … Čekám na Mišu, Miša přijde a jakmile dá peníze, zaplatím vám! O dva dny později kategoricky požadovali zaplatit a Mamulašvili jim přímo řekl, že Miša očekává peníze od <…> Porošenka,“ řekl.

Již dříve, 17. listopadu, ukrajinská generální prokurátorka Irina Venediktová uvedla, že bývalý prezident Ukrajiny Viktor Janukovyč a řada bývalých vysokých představitelů mohou být v případě organizování střelby na Majdanu v roce 2014 potrestáni doživotním vězením.

V listopadu 2013 se aktivisté sešli v Kyjevě s požadavkem podepsání dokumentu o přidružení k Evropské unii, tyto události jsou známy jako „euromajdan“ a vedly k převratu a svržení ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče.

Na hlavním kyjevském náměstí začaly střety mezi radikály a bezpečnostními složkami, které vedly ke ztrátám na obou stranách.

V únoru 2014 na Majdanu neznámí střelci zahájili palbu jak do demonstrantů, tak i policie, v důsledku čehož bylo zabito 53 lidí.

Vůdci demonstrantů obvinili z incidentu tehdejší úřady. Účastníci událostí, žoldáci z Gruzie, však uvedli, že rozkaz ke střelbě dal šéf „sebeobrany Majdanu“ Andrei Parubij

Podle jejich slov jim bylo slíbeno 5 tisíc dolarů za splnění úkolu.

Bývalý šéf ukrajinského ministerstva vnitra Vitalij Zacharčenko později řekl, že na Majdanu operovali tři skupiny odstřelovačů

První – aktivisté, kteří se později ke všemu sami přiznali; druhá – gruzínští odstřelovači; o třetí se do dneška velmi málo ví.

https://bit.ly/3DqLQzC https://www.pokec24.cz/politika/general-o-presunu-gruzinskych-odstrelovacu-na-majdan-v-roce-2014/

Ak vás svet nenávidí

Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel prv ako vás. 19 Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho, ale preto, že nie ste zo sveta, že som si vás ja vyvolil zo sveta, svet vás nenávidí. 20 Spomeňte si na slovo, ktoré som vám povedal: Sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás; ak zachovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše. 21 Ale to všetko vám budú robiť pre moje meno, lebo nepoznajú toho, ktorý ma poslal. 22 Keby som nebol prišiel a nebol im hovoril, nemali by hriech. Ale teraz nemajú výhovorku pre svoj hriech. 23 Kto nenávidí mňa, nenávidí aj môjho Otca.

„Keby bol vaším otcom Boh, milovali by ste ma, lebo ja som z Boha vyšiel a od neho prichádzam. Neprišiel som sám od seba, ale on ma poslal. 43 Prečo nechápete moju reč? Preto, že nemôžete počuť moje slovo. 44 Vaším otcom je diabol a vy chcete plniť túžby svojho otca. On bol vrah od počiatku a nezotrval v pravde, lebo v ňom pravdy niet. Keď luhá, hovorí zo seba, lebo je luhár a otec lži. 45 Ale ja hovorím pravdu, a preto mi neveríte. 46 Kto z vás ma usvedčí z hriechu? Prečo mi neveríte, keď vám hovorím pravdu?! 47 Kto je z Boha, počúva Božie slová. Vy nepočúvate, lebo nie ste z Boha.“

Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. 14 Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú! 15 Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci. 16 Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z bodliakov figy? 17 Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie. 18 Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. 19 Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. 20 Teda po ich ovocí ich poznáte.

Nebojte sa ich teda. Lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Čo vám hovorím vo tme, 27 hovorte na svetle, a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech. 28 Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle.

https://www.mojabiblia.sk

Nová analýza VAERS odhalila stovky závažných nežádoucích účinků, o kterých nám CDC a FDA nikdy neřekli

KRATENE

Od 1. listopadu 2021 bylo u vakcín COVID hlášeno více nežádoucích příhod než u všech více než 70 vakcín dohromady od doby, kdy se před 30 lety začaly sledovat nežádoucí příhody. To je ohromující statistika, kterou nikdo nemůže popřít, ale zdá se, že nikoho z mainstreamové lékařské komunity (ani mainstreamových médií) to příliš nezajímá. Nestojí to ani za letmou zmínku. Páni.

Tady je, co ukazují důkazy:

 1. Vakcíny COVID jsou nejnebezpečnějšími vakcínami v historii lidstva. Jsou 800krát smrtelnější než vakcína proti pravým neštovicím, která byla předchozím rekordmanem. Tyto vakcíny zabily více než 150 000 Američanů a ještě více jich trvale postihly. Nemají smysl pro nikoho v žádném věku. Čím jste mladší, tím je to horší. U dětí se odhaduje, že na každé úmrtí na COVID, kterému zabráníme, zabijeme 117 dětí.
 2. Šestiměsíční studie společnosti Pfizer ukázala, že lék může zachránit 1 život na každých 22 000 očkovaných osob. Ze studie také vyplynulo, že lék více lidí zabil, než zachránil (po odslepení bylo 20 úmrtí v léčené skupině oproti 14 v placebové). „Zachraňujeme“ tedy méně než 10 000 životů na úkor více než 150 000 úmrtí. Stručně řečeno, zabíjíme 15 lidí, abychom zachránili jednoho. To je neuvěřitelně hloupé. Ale nikdo z Bidenovy administrativy se s naším týmem nechce setkat. V podstatě nechtějí slyšet pravdu. Místo toho se soustředí na naše deplatformování a cenzuru, což jsou techniky, které jsou účinné, když vám data nevycházejí.
 3. FDA i CDC prokázaly neschopnost rozpoznat bezpečnostní signály. Nedokážou ani vypočítat VAERS URF, což je číslo, které je nutné pro jakoukoli seriózní analýzu rizik a přínosů. Všichni externí členové komisí FDA a CDC tedy při schvalování vakcín létají naslepo. Ani poté, co jsem na tento nedostatek upozornil ve veřejných připomínkách (a přímých e-mailech členům výboru), to nic nezměnilo. Jsme ignorováni. Monitorování bezpečnosti CDC je tak špatné, že na posledním zasedání ACIP dokonce přiznali, že to bylo ministerstvo obrany, které si všimlo signálu myokarditidy. Takže FDA a CDC v podstatě odpalují 0,000, pokud jde o odhalení bezpečnostních signálů, které byly po celou dobu na očích.
 4. Nemohou přiznat, že je nyní přehlédli, protože by tím přiznali, že je přehlédli již dříve. Proto se budou snažit zdiskreditovat tento článek útoky ad hominem (to je technika používaná k vyhrání sporu, když nemůžete vyhrát na základě důkazů).
 5. Všechny závažné události, na které upozorňujeme níže, odpovídají mechanismu působení, který jsme s Robertem Malonem poprvé popsali v podcastu Darkhorse. A sice, že spike protein, který vzniká v reakci na dodání mRNA, je cytotoxický a má za následek tvorbu krevních sraženin, zánětů a jizev v celém těle, což pak vytváří širší škálu závažných nežádoucích účinků než jakákoli vakcína v historii lidstva.
 6. Lékařská komunita je vyškolena CDC, aby věřila, že vakcíny jsou bezpečné, takže všechny nežádoucí účinky interpretuje tak, že nesouvisejí s vakcínou. Ale pokud to nebyla vakcína, která způsobila všechny tyto příhody, co to bylo? Horší je, že svým pacientům říkají, že „to všechno je ve vaší hlavě“ nebo že „vaše dítě zemřelo, protože jste měli genetickou vadu“.
 7. Pacienti většinou svým lékařům věří a nikdy nezjistí, kde si mohou nechat udělat cytokinový panel, aby zjistili, že jsou poškozeni vakcínou (pro cytokinový panel si zajděte na www.covidlonghaulers.com a pro test na spike protein na IncellDx). Lidé se tedy také nikdy nedozvědí, jak své tělo zbavit spike proteinu (viz můj článek o léčbě vakcínami, kde jsou uvedeny léky, které se k tomu používají), což je první krok na cestě k uzdravení.
 8. Vysoký počet nežádoucích účinků není „nadměrným hlášením“. Je způsobena nadměrným počtem událostí. Například jeden neurolog měl za celou svou kariéru 0 případů nežádoucích účinků vakcín, ale letos jich má 2000. Jiný lékař, kterého znám, měl za 29 let u svých 700 pacientů 0 příhod. Letos musí nahlásit 25 událostí. Sami lékaři zaznamenali ohromně vyšší výskyt reprodukčních, neurologických a srdečních příhod od zavedení vakcín v roce 2021. Nenašli jsme jediného kardiologa, který by měl po zavedení vakcín skutečně méně případů myokarditidy, jak tvrdí členové FDA a CDC.
 9. Závažné příhody se soustředí především na menstruaci, krevní sraženiny, záněty a jizvy, kardiovaskulární poškození a neurologické poškození, přesně jak jsme předpovídali v podcastu v červnu 2021.
 10. Existují stovky závažných nežádoucích účinků, které jsou způsobeny těmito vakcínami. To je samozřejmě pro lidi šokující, protože CDC opakovaně uvedlo, že údajům ve VAERS nelze přisuzovat kauzalitu. Není to pravda. Analýza dat VAERS (časové údaje, závislost na dávce a zvýšená míra hlášení ve srovnání s výchozím stavem) poskytuje dostatečný signál, který nám umožňuje prokázat kauzalitu u všech těchto příhod pomocí pěti Bradford-Hillových kritérií platných pro vakcíny.
 11. Nicki Minaj si oprávněně stěžovala na zvýšený výskyt otoků varlat, impotence (erektilní dysfunkce) a orchitidy. Každá světová autorita, která se k této záležitosti vyjádřila, ji bagatelizovala a tvrdila, že se mýlí, ale všechny příznaky, o kterých mluvila, jsou silně zvýšené, jak uvidíte z údajů níže. Nikdo z těchto takzvaných odborníků se samozřejmě nikdy nepodíval na data; vše je založeno na argumentaci jejich systémem přesvědčení, nikoli na vědeckých důkazech. A i kdyby tyto autority s údaji VAERS nesouhlasily, bylo nezodpovědné, že lidi neupozornily na surová data a pak nevysvětlily, proč zvýšený signál v údajích VAERS zcela ignorovaly. Dnes děláme vědu spíše na základě našeho systému přesvědčení než staromódním způsobem, kdy se díváme na to, co data skutečně říkají. Náš tým je staromódní.
 12. Existuje docela velká šance, že vakcíny ve skutečnosti vůbec nefungují a nikdy nefungovaly. Víme, že studie 3. fáze společnosti Pfizer byly v mnoha ohledech zmanipulované. Není pochyb o tom, že vakcíny zvyšují hladinu protilátek, ale zdá se, že je docela dobře možné, že imunita, kterou poskytují, je ve skutečnosti výsledkem usmrcení (nebo vyloučení, jako v případě pokusů) lidí se slabším imunitním systémem. Lidé, kteří zůstali, jsou tak vůči viru odolnější. Mathew Crawford brzy přijde s analýzou, která tuto novou hypotézu přesvědčivě zdůvodní.
 13. Je nepravděpodobné, že by s námi někdo na světě chtěl veřejně diskutovat o některém z výše uvedených tvrzení (nebo o některém z mých článků či o některém z Mathewových článků), ale pokud jste prominentním zastáncem falešného narativu a chcete veřejně diskutovat, jsme tu pro vás. Náš tým by tuto výzvu s radostí přijal, protože nemáme chuť šířit dezinformace. Pokud jsme se spletli, rádi své chyby napravíme, pokud nám jasně vysvětlíte, v čem jsme se spletli, a navrhnete nápravu (např. „správnou“ odpověď). Přesto se zdá, že ani s mnohamilionovými pobídkami (uvedenými v tomto článku) nemá nikdo zájem ukázat, jak jsme se zmýlili. Všichni mluví o tom, jak je problém dezinformací o vakcínách vážný, ale nikdo není ochoten udělat nic pro to, aby ukázal, že jsme se spletli. Například jsem požádal každého významného amerického vědce, který nesouhlasí s mou analýzou (ukazující osm různých způsobů, jak potvrdit, že více než 150 000 Američanů bylo zabito vakcínami), aby mi dal k dispozici svou „správnou“ analýzu ukazující „správné“ číslo, ale nikdo to neudělá. Dokonce ani nepřijdou na nahrávaný hovor, aby nám ukázali, jak jsme se zmýlili. Je to nepochopitelné. Všichni to chtějí dělat zpomaleně prostřednictvím dokumentů, protože tak je snazší zamlžit pravdu a oni se mohou vyhnout odpovědím na otázky. To druhé je klíčové.
 14. Je opravdu snadné poznat, kdo vám tu říká pravdu. John Su je odborníkem CDC na VAERS. Pokud se mýlí, celý příběh se rozpadá. Osobně jsem na doktora Su zaútočil v jednom hojně čteném článku, v němž jsem ho obvinil ze zkorumpovanosti. Nabídl jsem mu, že v článku zveřejním jeho odpověď. Neřekl nic. Nabídl jsem mu, že s ním budu diskutovat. Nic. TrialSiteNews se s ním pokusil udělat rozhovor. Odmítl odpovědět. Vážně? Kdyby nám CDC dalo dvě hodiny na to, abychom Johnu Su položili otázky, zničili bychom jeho důvěryhodnost a důvěryhodnost CDC. Proto nemluví a proto ho CDC nikdy nenechá mluvit s nikým z našeho týmu. Protože my neklademe měkké otázky, jaké John dostává na schůzkách ACIP. My hrajeme tvrdě.

To, co jsme zjistili v níže uvedené analýze VAERS, si může kdokoli ověřit, protože vše je veřejně přístupné. Albert strávil přípravou tabulek jen několik hodin. CDC by tedy mělo být schopno udělat stejnou práci jako Albert.

Každý údaj si můžete snadno ověřit sami pomocí ručního dotazu na libovolné rozhraní VAERS (mým oblíbeným je MedAlerts, ale stejné výsledky poskytují i další, například openvaers a stránky HHS). https://otevrisvoumysl.cz/nova-analyza-vaers-odhalila-stovky-zavaznych-nezadoucich-ucinku-o-kterych-nam-cdc-a-fda-nikdy-nerekli/

Židovský soud rozhodl, že covid očkování je pro děti, mladé muže a ženy „naprosto zakázáno”

MUDr. Monika WAKSMUNDSKÁ: obrovský tlak na vakcináciu nezodpovedá miere rizika ochorenia covidom 19

Vyštudovala všeobecné lekárstvo na LF UK v Hradci Králové, profesijne pôsobí v odbore patologická anatómie. Patrí k tým českým lekárom, ktorí sa navzdory propagande rozhodli pozrieť si krv očkovaných a vakcínu, ktorá sa ľuďom v súčasnosti vnucuje. Vypočula som si reláciu na Rádio Bohémia, kde hovorila o výskume krvi, na ktorý sa podujala skupina českých lekárov. Preto som jej zatelefonovala a položila pár otázok, na ktoré nemala problém odpovedať. MUDr. Monika WAKSMUNDSKÁ.

Pani doktorka, kde v súčasnosti pôsobíte?

Po rokoch  som sa ocitla v slobodnej pozícii, som na voľnej nohe. Potrebovala som odísť zo systému, Prahy a ísť s rodinou do prírody a venovať sa viac tomu, čo ma zaujíma. Považujem teraz za najdôležitejšie spolupracovať s lekármi, ktorí chcú o tom, čo sa deje, otvorene hovoriť.

Aký výskum krvi ste sa rozhodli urobiť a prečo?

Zatiaľ takýto výskum v Čechách pravdepodobne nikto nerobil, takže sme sa dali dokopy lekári, a pozorne sme  si pozreli mikroskopické obrazy krvi kolujúce po internete, ktoré ukazujú, že v krvi očkovaných ľudí naozaj niečo môže byť. K rovnakým záverom došli aj  patológovia z Reutlingenu, ktorí podrobili výskumu mŕtve telá ľudí po vakcinácii. Takže my sme tu taká skupina asi 20 lekárov, ktorí sme sa rozhodli urobiť niečo podobné. Jednoducho, ľudia si tie fotky pozerajú na internete, koluje to, pozerajú, čo to tam je, hľadajú rôzne parazity a podobne. Nikto z oficiálnych miest sa tým však zrejme doposiaľ nezaoberal, napríklad s tým účelom, aby to aspoň vyvrátil. Toto už však podľa mňa malo dávno byť. Majú predsa na to peniaze, možnosti a mali tú krv, ktorá sa toľko spochybňuje, preskúmať. Už doktor Wolfgang Wodarg hovoril, že treba ľudom robiť vyšetrenie D-dimérov, no nerobí to zrejme nikto. Takže to bola taká občianska iniciatíva lekárov, že sme si proste povedal, že to urobíme. Niekde sa začať musí.

Ako výskum prebiehal?

Do výskumu sme zapojili malý súbor, trinásť ľudí, z toho bolo 10 očkovaných a traja neočkovaní, dobrovoľníkov, ktorí prišli a kvapku krvi nám darovali priamo na mieste. My ako lekári sme pozorovali a porovnávali. A zistili sme, že v krvi očkovaných sa nachádzajú rouleaux formy – ruličky, a zároveň sa u väčšiny očkovaných nachádzajú agregácie, to znamená, menšie alebo väčšie zrazeniny erytrocytov. U časti očkovaných boli vidieť aj tvarové zmeny erytrocytov. V normálnom stave sú to také pekné piškótky, pekne tvarované, teraz boli nepekné a deformované, aby ste si to vedeli predstaviť. Toto neočkovaní v krvi nemali. Z tohto sa dá usúdiť, že je možné tento nález hodnotiť ako alarmujúci.

Je to teda niečo, pred čím sa máme byť pozorní?

Netreba si klamať, niektorí očkovaní nie sú na tom dobre. Trpia dušnosťou, únavou, neurologickými problémami, difúznymi bolesťami kĺbov, a keď sme videli tú krv, tak sme si povedali, že toto môže byť ten dôvod, pretože sa zdá, že zrejme krv nemôže riadne prenášať kyslík. Toto je však iba prvý krok k tomu, aby sme ukázali, že sa v krvi niečo naozaj deje. Ďalej bolo popísané aj to, že tie rouleaux formy a agregáty sa môžu vyskytovať aj u ľudí, ktorí prekonali covid, alebo majú nejaký prebiehajúci infekt, agregáty sa môžu vyskytovať u ľudí, ktorí majú kŕčové žily, trombózu a podobne. Takže nie je to len výhradne spojené s tým, že to majú len očkovaní, ale pozorovali sme to v krvi očkovaných. Napokon, závery budeme publikovať. Áno, niektorí kolegovia nás upozorňujú na „nedostatky“ výskumu, ale my sme čakali, že sa toho niekto oficiálne ujme, no neurobil to zatiaľ niekto. Preto sme to urobili my.

A môžeme to robiť len v tých intenciách, v ktorých môžeme. Nemáme žiadne peniaze, čas na dlhodobé štúdie, potrebujeme to varovanie dať teraz, ak sa tu naozaj niečo deje. To, čo koluje po internete, nie je výmysel.

Vy ste aj porovnávali súčasné používané vakcíny. Je medzi nimi rozdiel?

V tej druhej časti sme dali pod mikroskop vakcíny, respektíve tú najčastejšie používanú, originálne zabalenú a ten obraz je naozaj zvláštny. Môžeme skonštatovať, že to nie je čistá tekutina, sú v nej prítomné divné, pre nás nepochopiteľné, drobné častice. Zdalo sa, že po kvapnutí kvapky krvi očkovaného človeka sa ich objavilo ešte väčšie množstvo. Rozhodne nemôžeme povedať, čo tam je, nemáme podrobnú chemickú analýzu, na to nemáme obrovský tím odborníkov. Majú to však oficiálni vedci a profesori, ktorí zrejme žiadne závery doteraz neuverejnili, pokiaľ sa vôbec takýmto výskumom zaoberali. My sme videli niečo podobného, čo lekári v Reutlingene, mali sme možnosť porovnať vakcínu s inou očkovací látkou (hexavakcína), ktorá však prítomnosť častíc nevykazuje. Už nemecká lekárka Vanessa Krüger Schmidt hovorila, že EMA už  vyzývala výrobcu vakcíny k odstráneniu nejakých nečistôt, bližšie to na svojej prednáška nešpecifikovala. My čakáme na prácu prof.RNDr.Turánka CSc., DSc., ktorý robí svoj výskum, a chceme získať chemické laboratórium, kde by sme sa to pozreli znova a viac.

Je vakcína účinná?

No, tí, ktorí ju v sebe majú podľa dostupných údajov, môžu ochorieť rovnako, ako tí, ktorí je nemajú. Obidve skupiny ľudí môžu mať aj ťažký priebeh ochorenia, otázne však je, čo tá vakcína v sebe skutočne obsahuje. A prečo sa za každú cenu musí tá vakcína dostať do tela každého človeka?

Viete si na to odpovedať?

To by sme sa už určite pohybovali v rozsahu špekulácií, to vie iba ten veľký hýbateľ spoločnosti, ktorý to rozohral. S istotou sa dá o vakcíne povedať len to, že ovplyvňuje správanie krvi, ktorá sa teda nespráva tak, ako by mala, to je predbežný záver. Ale opakujem, niekde sa začať musí. Nám vyčítajú takýto malý výskum, ale ja potom vyzývam vedcov a odborníkov, aby okamžite zastavili vakcináciu, pretože je dôvodné podozrenie, že ľudí poškodzuje, nech urobia veľký výskum. Nech odoberú ľuďom krv a urobia im krvný obraz, D -diméry  a všetko, čo treba. Pretože vakcinovaní ľudia sú v experimente a mali by byť sledovaní, čo nie sú. My sa tu samozrejme, môžeme dohadovať k čomu to vedie, ale to by som bola označovaná za konšpirátorku, antivakcerku a podobne.

Zachráni nás vakcína pred tou nebezpečnou chorobou?

Ten obrovský tlak na vakcináciu nezodpovedá miere rizika ochorenia covidom 19. Riziko u detí je úplne minimálne, u ľudí pod 60 rokov je tiež nízke, trošku zvýšene sa to navyšuje v starších kategóriách, kde však už môžu byť pridružené iné choroby. Ale kde je ten smrtiaci vírus? Je to absolútne neadekvátny prístup. A hlavne, u vás na Slovensku je ten princíp a postup rovnaký ako u nás, prečo? Keď chcete chodiť do práce, tak si to do seba dáš! Prečo je to tak??? Prečo nám na toto nikto neodpovie? Prečo sa vakcína musí dostať do tela každého človeka? Ako je možné, že u vás na Slovensku sa schválila vakcína pre deti od 5 rokov? Ako je možné, že sa vakcinujú tehotné ženy? Ako je možné, že Česká gynekologická spoločnosť odporúča vakcináciu tehotným ženám? Príbalové letáky vakcín vôbec neudávajú, že by v tomto smere bola urobená nejaká štúdia.

Čo sa ešte ukázalo v krvi očkovaných aj neočkovaných je to, že v krvi sa objavuje množstvo častíc zrejme ťažkých kovov, chemických zliatin, zhlukov alebo bližšie neidentifikovateľných vlákien, a to všetko akoby znamenalo to, že je tu už niečo, čo nie je normálne. Máme geoengineering, chemtrails, samé otázky, ktoré by sme si mali konečne zodpovedať. Očkovaní ľudia, hoci nie všetci, naozaj majú zdravotné problémy. Napríklad sme tam mali ženu, ktorá má po očkovaní nekontrolovateľnú triašku. Bola v poriadku a dnes sa trasie každý deň, to sú to neurologické dopady, čo však nie je účelom. Myokarditídy u mladých ľudí, preboha, to skoro ani nevyhýbalo a teraz sa to objavuje. A odborníci tvrdia, že sa to jednoducho vylieči, že je to v pohode. Ale nie je! Myokarditída je závažne ochorenie ktorá po sebe zanechá stopy poškodenie srdcového svalu. A nemuseli to mať!

My, samozrejme, nemáme všetky odpovede, môžeme sa len pýtať a domnievať sa. Keď mi pred časom niekto povedal, že toto všetko povedie k vakcinácii, tak som len povedala, že ani náhodou! A už je to tu! Veď už naša česká vakcinologická spoločnosť pripravuje kroky k povinnej vakcinácii.

Existuje nejaká rada, prípadne vaša vlastná skúsenosť, ako sa udržiavať v poriadku psychicky aj fyzicky?

Už v druhom ročníku medicíny sa študenti učia, že strach a stres zabíja náš imunitný systém. V tejto chvíli žijeme všetci v strese a nevieme sa mu vyhnúť. Žijeme v situácii, ktorá sa pomenúva ako bojuj alebo uteč.

To, čo mi naozaj chýba je slovo prevencia, všimnite si, že o nej sa nehovorí, nepíše ani bodka. Pritom je nesmierne dôležitá. Už je všeobecne známe, že pri liečbe sa odporúčajú vitamíny, D, C, Zinok  a Quercetin. A nám kážu dať si okuliare, rúška a ešte čapicu na hlavu, a sa k nám slniečko vôbec nedostane! Prečo tak strašne na tom trvajú? Prečo nemôžeme voľne dýchať? Veď to je to základné! Dýchať čerstvý vzduch, ktorý nám berú, prečo? Tu je dôležitá aj prevencia, aj prevencia psychická. Vypnúť správy, prestať to sledovať a správať sa tak, ako sme sa správali kedykoľvek inokedy. My tie možnosti stále máme.

Pýtala sa Henrieta Ďurovová https://www.nitranoviny.sk/mudr-monika-waksmundska-preco-sa-za-kazdu-cenu-musi-ta-vakcina-dostat-do-tela-kazdeho-cloveka/

Antisemitizmus vs. Antislovakizmus

Slováci sú mimoriadne výhodný národ. To je jednoznačný dôvod, prečo ležíme v žalúdku niektorým rozsievačom zla. Dokážeme ich rýchlo prekuknúť. Práve preto sme často stavaní do role konšpirátorov, antivaxerov, dezolátov, priaznivcov antisemitizmu… Dnes už mnoho politikov poukazuje na podobnosť dnešného očkovacieho šialenstva, ktoré je prejavom čistého fašizmu so segregáciou židov počas 2. svetovej vojny. Množstvo historikov so židovským pôvodom sa voči tomu bráni, no to nateraz vynecháme. Zaujalo ma totiž niečo iné, a to článok z aktualít.sk (áno, to je tá protislovenská stránka, ktorá rozvracia našu republiku). Ten bol zverejnený dňa 18.2.2020, teda v deň, keď o (falošnej) pandémií na Slovensku nebolo ani chýru, ani slychu jestvuje v ňom riadna paralela s dneškom.

Link na článok : Od Štúra ku Kotlebovi: Kde sa v Slovákoch zobrala nenávisť (rozhovor) | Aktuality.sk

Tento článok je jedným z mnoha dôkazov o tom, že dnešné praktiky voči neočkovaným prerástli vo fašizmus a je relevantné, prirovnať ho k segregácií židovského národa. Koniec koncov, aktuality, ako jeden s propagačných webov to priznali sami.

Poďme článok rozobrať. Píše sa v ňom:

„Obrali ich o základné ľudské práva, „označkovali“ žltou hviezdou, ponižovali, šikanovali a napokon poslali do táborov smrti. Vojnový slovenský štát na čele s prezidentom a katolíckym kňazom Jozefom Tisom vyviezol zo svojho územia takmer 60-tisíc Židov. S tichým súhlasom tisícov Slovákov, ktorí uverili propagande, hlásajúcej, že Židia žili na ich úkor.“ Okrem iného boli označovaní za parazitov.

„Obrali ich o základné ľudské práva“ – Súvislosť s opatreniami je mohutná. Neočkovaných ľudí oberajú o ľudské práva dennodenne viac a viac. Postupná, salámová metóda, je zdá sa byť účinná. Začalo to testovaním, pokračuje vakcináciou. (Kam to môže až dôjsť?) A ten, kto sa nepodriadi, príde o časť ľudských práv. Ten, kto uctieva osobnostnú slobodu, nebráni iným v ich názoroch je príčinou zla. Uvedomte si, že zdraví ľudia NEMOŽU NAVŠTEVOVAŤ REŠTAURÁCIE, SLUŽBY, A ANI PRACOVAŤ. TU O PORUŠOVANÍ ĽUDSKÝCH PRÁV NIETO POCHÝB.

„označkovali“ žltou hviezdou“ – v tomto prípade sa zvolil opačný postup, a označkovali sa ľudia tzv. Covidpassmi.

„ ponižovali“ – nadávky do opíc a dezolátov sú na dennom poriadku.

šikanovali“ – šikanovanie v práci kvôli nezaočkovanosti sa stáva bežnou súčasťou našich životov.

. S tichým súhlasom tisícov Slovákov, ktorí uverili propagande“ – Tichý súhlas Slovákov, ktorý uverili propagande… Čo viac k tomu dodať? Očkovacia propaganda je nebezpečná a mnoho Slovákov stále verí rôznym protislovensky naladeným médiam a politikom.

, hlásajúcej, že Židia žili na ich úkor.“ – vymeňme slovo Židia za neočkovaní a táto veta nadobudne veľmi reálny charakter…. Mnoho očkovaných berie nás neočkovaných akoby sme žili na úkor ich slobody.

Okrem iného boli označovaní za parazitov. – Dnes sme označovaní za parazitov zdravotného systému, a to aj otvorene z úst niektorých čelných predstaviteľov.

Článok však disponuje aj ďalšími protislovenskými myšlienkami…

„Štúr však Židmi nebol posadnutý. Nemyslel si, že existuje celosvetové sprisahanie Židov. Zovšeobecňoval to, čo videl. Šíril predsudky. Nebola to však ideológia. Nehovoril, že Židia sú zodpovední za všetky problémy a že môžu za všetko zlo. Na takej úrovni zďaleka nebol.“ –

-Štúr naznačoval v knihe Slovanstvo a svet budúcnosti isté súvislosti, no vyloženie ich prenechám na každého. Kniha je v predaji a mala by byť povinným čítaním pre každého Slováka. V žiadnom prípade však nešíril predsudky. Písal len rokmi overené názory našich predkov a ako prvý niektoré z nich publikoval. Je nutné uvedomiť si, že ak by dnes žili Štúrovci, boli by v dnešnej dobe považovaní za konšpirátorov, šíriteľov hoaxov tak isto, ako dnešní presadzovatelia hodnôt Slovanstva.

Takže konšpirácie sa šírili aj cez členov katolíckej cirkvi?

V priebehu 19. storočia katolícka cirkev zisťovala, že stráca moc. Vatikán premýšľal, ako sa presadiť v modernom svete a získať späť pevnú pôdu pod nohami. Začal preklínať všetko moderné. Moderna, osvietenstvo aj liberalizmus boli vykresľované ako zlo.

V katolíckom prostredí sa začal presadzovať názor, že osvietenci, liberáli a slobodomurári sa sprisahali proti cirkvi. Neskôr sa začalo tvrdiť, že sprisahanie vedú Židia.

-Či už veriaci ste alebo nie, cirkev v tú dobu nahrádzala média. Prostý ľud sa o Štúrovských počinoch dozvedal najčastejšie od farárov a kňazov zo slovanským zmýšľaním. Tí boli vzdelanejší a dostalo sa ku nim množstvo informácií. To sa samozrejme nepáčilo vtedajším vládcom. Liberalizmus oproti tradíciám bol pretlačovaný už vtedy. Samozrejme vieme prečo…

Milé aktuality, ďakujeme vám za krásne zhrnutie toho, aká je súčasná doba nevýhodná a fašistická. V článku vravíte o antisemitizme a „mentálnej zaostalosti“ Slovákov. My v tom však vidíme presný opak. Vidíme v tom roky pretrvávajúci boj voči nášmu národu, voči ľuďom so slobodným myslením, ktorí sa nenechajú obalamutiť rožkom…

Ľudia, ktorí zvažujete očkovanie. Rozmyslite si to dobre, aby ste neskôr svoje rozhodnutie neoľutovali. Nevzdajte sa svojej osobnostnej slobody len kvôli pocitu slobody falošnej. Nenechajte, aby vám strach rozosievaný od čelných predstaviteľov krajiny, zatemnil mozog. Zostaňte pokojní a slobodní. To je totiž to, čoho sa „tí hore“ najviac obávajú. Slobodných, pokojných ľudí, ktorí si nepripúšťajú nič zlé, a ktorí nerešpektujú nezmyselné nariadenia.

Cenzura na steroidech

Co ještě může přebít oficiální přiznání naprosto bezprecedentní cenzury velkých mediálních agentur, korporací a veřejnoprávních médií?

Cenzuru téměř vždy dělal přímo stát. Často potají a lidé se jen domýšleli, co se asi a smí a nesmí psát a říkat. Ale dnešní doba je zcela jiná – největší tiskové agentury a korporace se rozhodly jít dál. Zkrátka udělaly seznam o čem se smí psát a dokonce v médiích mluvit a o čem ne.

Například je zakázáno:

– Obsah, který tvrdí, že existuje spolehlivý lék na covid‑19
– Obsah, který doporučuje používat Ivermektin nebo Hydroxychlorochin pro léčbu onemocnění covid‑19
– Kategorická tvrzení, že Ivermektin účinně léčí covid‑19
– Tvrzení o existenci zaručené metody prevence onemocnění covid‑19
– Tvrzení, že používání roušky je nebezpečné nebo má negativní účinky na zdraví
– Tvrzení, že roušky nehrají roli v prevenci onemocnění nebo při přenosu onemocnění covid‑19
– Tvrzení, že schválená vakcína proti onemocnění covid‑19 způsobí smrt, neplodnost, potrat, autismus nebo onemocnění jinými infekčními chorobami
– Tvrzení, že schválená vakcína proti onemocnění covid‑19 bude obsahovat látky, které nejsou uvedeny v seznamu ingrediencí vakcíny, jako jsou biologický materiál z plodů (např. tkáň plodu, kmenové buňky zárodku plodu) nebo živočišné produkty
– Tvrzení, že schválená vakcína proti onemocnění covid‑19 změní genetickou výbavu člověka
– Tvrzení, že vakcíny proti onemocnění covid‑19 nesnižují riziko nákazy touto nemocí
– Tvrzení, že bude po konkrétní populaci vyžadováno (jakýmkoli subjektem s výjimkou vlády), aby se účastnila pokusů s vakcínami, nebo aby dostala vakcínu jako první
– Tvrzení, že schválené testy na covid‑19 neumí onemocnění odhalit
– Obsah, který tvrdí, že určitá skupina nebo jednotlivec má imunitu nebo nemůže virus přenášet

To je jen malý výčet – více zde přímo na stránkách Google.
https://support.google.com/youtube/answer/9891785

K této dohodě “Trusted News Initiative (TNI)” se oficiálně připojili:
AP, AFP; BBC, CBC/Radio-Canada, European Broadcasting Union (EBU), Facebook, Financial Times, First Draft, Google/YouTube, The Hindu, Microsoft , Reuters, Reuters Institute for the Study of Journalism, Twitter, The Washington Post.

A BBC se tím přímo chlubí na svých stránkách:
https://www.bbc.com/mediacentre/2020/trusted-news-initiative-vaccine-disinformation

Žádné skrývání cenzury a jiného názoru, jak tomu bylo za totality – je to řečeno pěkně natvrdo.

Co dodat – tak už víme, proč jsou do médií zváni jen určití lidé, nebo proč je smazán rozhovor s lékařem, který řekne, jak léčí své pacienty, nebo odborníkem na vakcíny, který poukáže na jejich obsah, vědcem, který ukáže že existují lidé, kteří mají proti covidu přirozenou imunitu, nebo jiný lékař, který třeba jen upozorní, že po vakcíně někdo zemřel.
Protože podle Google (jednoho z členů dohody TNI) je například zakázáno informovat o tom, že : „schválená vakcína proti onemocnění covid‑19 způsobí smrt”.

Těch 122 zemřelých jen u nás a nahlášených na SÚKL a tisíce po celém světě, zkrátka pro nové média neexistují.

Vítejte v nové době – v době jediné pravdy – ona už to totiž zase není konspirace a je to bohužel oficiální již delší dobu – dohoda je z prosince 2020.
Už tedy zcela rozumím, proč nám mažou a blokují YouTube a Facebook účty Zdravého fóra.

Jak jsou na tom česká veřejnoprávní média se můžeme jen domýšlet, ale dle toho, jak například ČTK i ČT dlouhodobě informují, se mi zdá, že do tohoto „spolku jedné pravdy”, mohou být zapojeny i ony.
Na této cenzurní dohodě totiž participuje i Evropská vysílací unie (EBU), jejímž místopředsedou je generální ředitel ČT Petr Dvořák. A dá se tedy důvodně předpokládat, že Česká televize je samozřejmě její součástí a rovněž tuto veřejně dohodnutou cenzuru provádí.

A například ČTK, od které přebírají texty všechna média, jede dlouhodobě na této vlně jedné pravdy a zasévání strachu – opět nyní s rakvemi a kopáním hrobů:
zde, zde, zde

A pak je tu opět nesmyslné rozdělování společnosti (oba texty s odvoláním na ČTK)
zde, zde

Možná tomu mnozí tleskají, ale před tímto už nelze zavírat oči – toto je čirá cesta do pekel k naprosté diskreditaci jak vědy, tak novinařiny a počátek totálního rozvratu společnosti.
A můžeme se jen ptát – proč a komu to vše slouží.

Minule jsem se naivně ptal, co ještě může překonat přiznání bezprecedentní cenzury velkých agentur a korporací. Je to přiznání firmy úplně malé a z globálního hlediska zcela bezvýznamné, ale bohužel jde o české médium.

Včera mi přišel mail od šéfredaktora Aktuálně pana Pazderky – že porušuji jejich kodex blogera a mé blogy budou zmrazeny.
Je zbytečné zde jeho mail zveřejňovat, protože zcela identický dopis, ve stejný čas dorazil i Janě Zwyrtek Hamplové a Honzovi Hnízdilovi a ten ho již zveřejnil.

Texty se liší pouze v tom, jaké naše blogy dle pana Pazderky porušují kodex blogera Aktuálně.
Pro mě je na tom asi nejzábavnější to, že si cenzor nedal ani práci vybrat z těch mnoha desítek blogů, co jsem napsal, nějaký „peprnější” text, který by opravdu něco mohl porušovat, ale vybral můj poslední blog „Cenzura na steroidech”.

V tomto blogu jsou prezentována POUZE fakta BBC a Google s výčtem frází, které jsou dle jejich dohody TNI zakázané.

Zde je odpověď pana šéfredaktora Pazderky na můj dotaz, kde vidí ony dezinformace:

———————————————–
Pane Tománku,
díky za rychlou odpověď, jako příklad z vašeho blogu uvádím větu: Protože je zakázáno informovat o tom, že : „schválená vakcína proti onemocnění covid‑19 způsobí smrt”. Opakuji, nechci s vámi do nekonečna diskutovat o naprosto zjevných skutečnostech, o tom, že žádná tichá ani zjevná cenzura ve vámi zmíněných médiích neexistuje, že pouze upozorňují na důležitost držet se ověřitelných faktů, že i další vámi zmíněné konspirační teorie se nezakladají na pravdě… Pokud ani z tohoto není zřejmé, o čem mluvím, pak se skutečně pohybujeme na jiných planetách a nemám smysl dále diskutovat.

Přeji vše dobré!
Josef Pazderka

———————————————–

Vtipné jsou na tom hned dvě věci – první je, že se jedná o přesnou citaci společnosti Google o čem je zakázáno mluvit a druhá vtipná věc je ono „nechci s vámi do nekonečna diskutovat o naprosto zjevných skutečnostech…”

Nic jsme spolu ohledně mého blogu nikdy předtím neřešili.

No nic… rozkaz zněl jasně – prostě ty dva s Hnízdilem sundejte! Vlastně tři – Jana Zwyrtek Hamplová taky!
Já vše dobré rozhodně takto cynicky přát nebudu, protože pokud takto mlčí a cenzurují i malá česká média, tak nás skutečně nic dobrého v následují době nečeká.

Jan Tománek
(Vše další najdete do budoucna na webu Zdravého fóra)

———————————————–

EDIT: 12.11. 12:47:
Ještě dodatek k novému veřejnému vyjádření Aktuálně:

“e. v kritické situaci, ve které se nyní nacházíme, kdy během epidemie koronaviru reálně umírají lidé, nechceme jako soukromé a odpovědné médium zůstat neteční a veřejně propagovat názory typu „schválená vakcína proti onemocnění covid‑19 způsobí smrt” (viz jeden z posledních blogů p. Tománka) a podrývat tím autoritu zdravotních i státních institucí, které situaci usilovně řeší.”

Už jsem psal a pan Pazderka, což je u novináře s podivem, má patrně problém s pochopením psaného textu – jedná se o citaci (proto uvozovky) – toho, co je na Google zakázáno!
Opět doložená citace Google.
Co dodat…

“f. připomínáme, že v případě pánů Hnízdila nebo Tománka jde o praxi dlouhodobou, soustavnou, se kterou jako soukromé médium nechceme být nadále spojováni.”

Jen pro pořádek dodám, že mě nikdy pan Pazderka, ani kdokoli jiný z redakce nekontaktoval, že by s mými blogy bylo cokoli v nepořádku…

A v jednom mají pravdu – jedeme dál a ještě zde u nás pár svobodných médií zůstalo, tak tam nás v budoucnu všechny najdete!

———————————————–


Jeden z mailů od čtenáře, který mi ještě včera večer přišel v kopii:


Vážený pane šéfredaktore,

se smutkem a velkým znepokojením jsem si přečetl zprávu, že se chystáte cenzurovat blogy dr. Hnízdila a MgA. Jana Tománka. Vaše rozhodnutí je jednoznačně špatné a krátkozraké.

Pokud si myslíte, že tímto krokem omezíte dosah obou pánu k publiku, fatálně se mýlíte. V dnešní době nejste schopni technicky kontrolovat rozsah komunikace, i když si možná (přinejmenším neinformovaně) myslíte opak. Naopak oběma udělíte “svatozář” mučedníků. Cožpak jste si nevšimli, že právě diskuze a ostré protivýpady např. dr. Honzáka poskytují možnost vidět argumenty jedné i druhé strany a tak si formovat úsudek? I čtení názoru, se kterým nesouhlasím, mi pomáhá k formování vlastního názoru. Takto se pouze přesunou jinam, kde žádná diskuze už nebude. Možná bude ta koordinovaná akce (facebook, youtube, Vy) tak úspěšná, že se to přesune tak mimo dosah, že o tom stěží budete smysluplně moct informovat. Navíc to vždy už od Vás bude vypadat jak “hitpiece”. Nikoho, kdo by třeba byl otevřen uvažování o argumentech, které chcete jako médium prezentovat veřejnosti, už nepřesvědčíte. Nepředpokládám, že Vaším jediným cílem není pouze podkuřování již dávno přesvědčeným?
Podzemní řeka je k stále řekou, má sílu a teče. Ostatně i zatrubněný potok při povodni dokáže způsobit velmi nepříjemná překvapení. Zkuste zauvažovat, zda stav naší i globální společnosti právě připomíná krásné pohodové jarní odpoledne, či spíše velmi zamračené počasí se zdvihajícím se vichrem a fialově se barvícím obzorem. A zda není lepší vědět, kde jaký tok teče a kde se dá předpokládat záplava. Zda není na místě provést nějaká rozumná opatření, aby se zabránilo škodám či alespoň k jejich umenšení…

Nedovedu si představit, že by žurnalisté Vašeho formátu a jistě i Vašich kolegů v redakci, toto nevěděli a nepřemýšleli na tom. Zároveň si nedovedu představit, že po dvou vítězstvích prezidenta Zemana ve volbách opravdu na Vaší straně barikády neproběhla žádná sebereflexe… Nepodceňujte tzv. “obyčejné” lidi, té koordinované cenzury si všímají a jen tak nezapomenou. Všímají si i těch mnoha lží, jako je např. ta největší současná o “bezinfekčnosti” očkovaných proti SARS-CoV2, deklamovaných za poslední měsíce jak na běžícím páse právě tzv. seriózními médii, všímají si nechutné podlézavé žurnalistiky, která se snaží zalíbit nekritickým papouškováním politiků.

Druhou, mnohem smutnější, avšak vzhledem k Vašemu vzdělání a jistě vysoké inteligenci, která je k řízení redakce z definice nezbytná, bohužel, mnohem pravděpodobnější možností je, že jste si všech výše uvedených jevů vědomi a naopak to činíte se záměrem roztrhávající se společnost ještě více rozvrátit a vykopat nové a hlubší příkopy, protože to právě křivdy dělají. Takové jednání, je-li úmyslné, je ovšem zločinem vlastizrádným. Nezáleží Vám snad na naší zemi, pro kterou naši předci umírali, když bojovali za svobodnou republiku? Lze snad svoboda nejen naše osobní, ale i radost ze svobody VŠECH našich spoluobčanů něčím vyvážit? Penězi snad? “Slávou?” Pochvalnou SMS od ministra či přímo pana premiéra (“Vystrašiť mutáciou a napíchať!”)?! Nebo se snad jen bojíte, že na Vás budou dělat politici či pan majitel bububu? Je již statečnost žurnalistická i občanská opravdu mrtvá?

Prosím, zvažte ještě jednou velmi dobře svoje rozhodnutí. Cožpak právě veřejná výměna názorů není tím nejlepším pro tvorbu veřejného mínění? Proč se tolik bojíte tzv. dezinformací? Proti pravdivým argumentům nemá lež šanci obstát. Proč poslední dobou dochází k takové personifikaci konfliktů? Proč není možné rozlišit, že občas řekne nesmysl Hnízdil, jindy vypustí šílenost Flégr a jindy naopak tentýž Hnízdil má pravdu a tentýž Flégr navrhuje dobré řešení zapeklitého problému. A i když to vše neustále velmi nevybíravým slovníkem glosuje dr. Honzák, tak je dobře, že tak činí, protože je prostě zajímavou osobností s velkým rozhledem, navzdory tomu, že se někdy ve svém hodnocení třeba mýlí? Nehrajme si proboha na nějakou špatnou verzi novodobé ostrakizace! Jak si vysvětlujete, že v USA bylo možno za druhé světové války poslouchat německý rozhlas? Vyhrál snad Hitler?! Pravdou neochvěje vůbec nic. Ano, někdy nějaký čas trvá, než se prosadí. Ten, kdo hájí pravdu, se však nemůže bát jiných názorů. Zvláště názory mylné musí přece milovat, vždyť na nich člověk nejlépe dokáže krásu pravdy a chatrnost omylu, nepravdy či cílené lži.

Vaším jednáním dáváte najevo, pane šéfredaktore, že si vůbec nejste jistí, že Vámi prezentované postoje, fakta, analýzy a názory jsou pravdivé. Že neobstojí ve svobodné diskuzi svobodných lidí. To je na pováženou. Dalším možným vysvětlením může být bohorovné přesvědčení, že většina občanů jsou idioti, které je nutno zahrnout tzv. správnými názory, samozřejmě pro jejich dobro… Nevím, odkud pocházíte. Já pocházím z vesnice, znal jsem a znám mnoho prostých lidí. I prostí lidé s formálně nízkým IQ a nízkým vzděláním velmi dobře poznají, když se s nimi jedná s despektem. I oni chtěji činit svá vlastní rozhodnutí na základě vlastního uvažování. Nepodceňujte občany naší vlasti, jinak se nám to všem velmi šeredně (opět) vymstí. Jako společnost naprosto kriticky potřebujeme otevřenou debatu. Prosím, kultivujte ji, analyzujte, přinášejte nové nápady, dávejte prostor a slovo zajímavým přemýšlejícím lidem mnoha různých názorů a přesvědčení. Ale neničte tu debatu, necenzurujte, nekádrujte, kdo je a není salonfaehig. Nechte lidi, ať sami rozhodnou. Poskytováním prostoru pro veřejnou debatu, zvlášť pro lidi velmi rozdílných názorů a přesvědčení, můžete společnosti prokazovat výbornou službu.

S úctou a prosbou o opravdu velmi důkladné zvážení všech důsledků Vašeho rozhodnutí o cenzuře a ideálně jeho přehodnocení zdraví

Stanislav Vinopal

P.S. Prosím neplýtvejte časem na nějaké obezličky typu: “náš kodex blogera atd. atd.” Vy víte, že já vím, že vy víte… Je to cenzura (i když si možná někteří členové redakce snad mohli myslet, že oprávněná…). Cenzura je vždy nepřípustná, nejen od státu, ale od všech.

https://blog.aktualne.cz/blogy/jan-tomanek.php?itemid=41269

https://blog.aktualne.cz/blogy/jan-tomanek.php?itemid=41226

Pfizer – prehľad

Prvé obete očkovania proti Covidu? V Izraeli zomrel 2 hodiny po očkovaní 75-ročný muž. Vo Švajčiarsku zomrela 91-ročná osoba – Hlavné správyVo Švajčiarsku zomrel človek zaočkovaný COVID vakcínou!Po mRNA vakcíne ochrnutie tváre – Hlavné správyPo podaní vakcíny od Pfizeru zomrel lekár – Hlavné správyČtvrtletní zpráva německých „nositelů naděje“ se čte jako oznámení katastrofy | tadesco.orgNapriek šokujúcej správe o nepriaznivých účinkoch vakcíny od Pfizeru, očkovanie pokračujeKrátko po očkovaní vakcínou Pfizer došlo v opatrovateľskom dome V Nórsku k dvom úmrtiam – Hlavné správyDavid Martin – Vakcína proti COVID-19 NENÍ podle definice vakcína | Otevři svou myslbenedikz.space – ČlánkySR hlási desiatky podozrení na nežiaduce účinky po očkovaní proti Covid-19. Niekoľko z nich je závažnýchBez očkovania žiadny plat: Zubár hrozí personálu a je naňho podané trestné oznámenie – Hlavné správyMilan Uhrík: Očkovanie vakcínou na COVID je experiment na ľuďoch – inenovinyV Izraeli sa po očkovani na COVID nakazilo 240 ľudi vírusom SARS-COV-2. – inenovinyÚřady vyšetřují závažný případ. Lékař zemřel dva týdny po očkování na Covid-19 – Mix24.czAC24.cz – Pečovatelský dům měl nulovou úmrtnost na koronavirus. Pak obyvatele naočkoval a 24 jich zemřeloVakcína! Moje osobné legitímne pochybnosti – Czech Free PressLitva pozastavila vakcinaci preparátem Pfizer/Biontech – Sputnik Česká republikaAká je účinnosť vakcíny Pfizer na covid-19? – Pravda zostane vždy pravdou. Oto ide. – Blog.Pravda.skVedecký časopis spochybnil efektívnosť vakcín proti COVID-19 od Pfizera i Moderny – Hlavné správyČínští odborníci po úmrtích v Norsku vyzvali k pozastavení používání vakcíny od Pfizeru. Je nebezpečná, tvrdí – Sputnik Česká republikaVIDEO: Žena z Louisiany skončila v nemocnici s děsivými křečemi celého těla poté, co byla očkována vakcínou proti Covid-19! Záběry z nemocničního pokoje jsou děsivým důkazem toho, jak nebezpečné může být plošné nasazení experimentální vakcíny, která nemá ukončené klinické studie a celá škála neznámých vedlejších účinků programovací mRNA vakcíny bude teprve odhalena v následujících měsících a letech! V Norsku už zemřelo 23 starších osob po očkování na Covid-19! Politickou zodpovědnost v ČR a v SR za těžká poškození vakcinovaných lidí a případná úmrtí převezmou premiéři obou zemí! | AE NewsV Nemecku vakcínu odmieta polovica zdravotníckeho personálu nemocníc a DSS – Zem&VekRusvesna: Přehled zpráv – 15.1.2021 | NWOO.ORGVakcíny mRNA Pfizer na Covid-19 jsou neškodné. Pouze začali prý umírat lidé. Toho si ale nevšímejte…Minimálně 13 obětí v Norsku zemřelo kvůli vedlejším účinkům po vakcinaci. Prý to nic není, reagují v Oslu – Důležité 24Vysvětlit zvěrstva s covidem je nevysvětlitelné. Pane ministře Blatný, je mi vás líto.PFIZER omezuje dodávky vakcíny do Evropy. Maďarsko je nakoupí v Číně – Národní NovinyWHO prohlásila, že bude pozorně sledovat vyšetřování po masovém úmrtí lidí po očkování vakcínami Pfizer v Norsku. Budou ještě pokračovat testy na EU laboratorních myších – občanech? Nebo desítky mrtvých a tisíce trvale postižených „elitám“ již stačí? – CZ 24 NewsNemecký Inštitút Paula Ehrlicha priznal: Viacerí ľudia v Nemecku zomreli hneď po očkovaní! – Czech Free PressSRBI NEPOTREBUJÚ SÚHLAS EÚ A TAK OČKUJÚ AJ ČÍNSKOU A RUSKOU VAKCÍNOU | ExtraplusPřípady poškození po obdržení vakcíny proti COVID-19 | Otevři svou myslTřináct Izraelců po očkování vakcínou Pfizer ochrnulo. Lékaři navrhli, aby druhá dávka nebyla prováděna – Sputnik Česká republikaVakcíny mRNA Pfizer na Covid-19 jsou neškodné. Pouze začali prý umírat lidé. Toho si ale nevšímejte…Trinásť Izraelčanov po očkovaní vakcínou Pfizer ochrnulo. Lekári navrhli, aby druhú dávku nedávali – Hlavné správyAC24.cz – Po očkování proti koronaviru zemřelo 55 lidí v USANapriek očkovaniu dostali Covid: Americkí kongresmani- Hlavné správyPo úmrtí 23 osob vyzvali v Norsku k tomu aby, se porovnaly přínosy a rizika očkování proti koronaviru – CZ 24 NewsPorovnání americké a ruské vakcíny na Covid-19Vědec přiznává, že zfalšoval desítky výzkumných studií pro farmakologický koncern Pfizer :: Úspěšná léčbaKotleba: Vakcína, ktorú vláda podáva občanom, je zatiaľ určená len na experimentálne použitieVIDEO: Matovič chce zaočkovať 85 percent populácie. Premiér dal zarobiť obrovské peniaze farmaceutickým firmám. Štát nakúpi milióny vakcínU Pfizeru sa prejavili vedľajšie účinky – tak prečo svet naďalej prehliada ruské vakcíny? – Hlavné správyKomplikácie po podaní vakcíny Pfizer – Hlavné správyOhlušujúce zlyhanie masovej vakcinácie vo FrancúzskuÚčinnost první dávky vakcíny Pfizer není vysoká, kritizuje Izrael. Při čekání na druhou se nakazily tisíce lidíPo očkovaní zomrel na Slovensku jeden pacient – Hlavné správyPo celém světě jsou již tisíce mrtvých a zdravotně zmrzačených lidí po aplikaci vakcín proti Covid-19 | VIP NovinyHelsinský výbor: Izraelská vláda a Pfizer vedú nelegálny experiment na ľuďochMilan Uhrík poukázal na informácie, že vakcína, ktorá sa použila pri schvaľovaní bola iná ako tá, ktorá sa používa na očkovanie – Hlavné správyČesi chceli šiestu dávku vakcíny zadarmo, americký Pfizer im odkázal, že musia platiť, inak dostanú menej ampuliek – Hlavné správyNáš protikorupčný premiér dohaduje výrobu vakcín pre Big Pharmu, ktorá v USA platí mastné pokuty za korupciu? Aj Pfizer – Hlavné správyČesko má pravdepodobne prvého človeka, ktorý zomrel po vakcinácii proti covidu-19 – Hlavné správyŠvédske regióny zastavujú očkovanie proti korone s vakcínou AstraZeneca – „Prekvapivé“ hromadenie vedľajších účinkov – Hlavné správyČesko má 530 hlášení na nežádoucí účinky a jeden mrtvý po vakcinaci proti covidu-19 – AC24.czNa Slovensku zaznamenali 631 podezření na vedlejší účinky vakcín proti covidu-19 – AC24.czJuhoafrický mutant koronavírusu môže znížiť účinnosť vakcíny Pfizer až o dve tretiny, píše sa v novej vedeckej štúdiiParalizovaní očkovaní učitelia a nežiadúce účinky vakcín v praxi. Kam až zájde slovenská submisivita a oddanosť režimu?, pýta sa advokátka KrajníkováVIDEO: Signály o vyšší úmrtnosti v pečovatelských domech po očkování proti covidu-19Bývalá televizní hvězda zemřela den po podání vakcíny Covid-19 – AC24.czPřipomínáme: Biontech dostal dotaci na vývoj vakcíny 375 milionů euro | AC24.czProblém s AstraZenecou v Nemecku: Množstvo zdravotných pracovníkov neprišlo na svoje očkovacie termíny kvôli tejto vakcíne – Hlavné správySulík: “Ja by som si netrúfal posúdiť vakcínu. Nechal by som to na odborníkov. Tieto nové vakcíny zasahujú aj do ľudskej DNA.” Poukázal i na možné dlhodobé následky. – Hlavné správyÚžasné správy: Výskum preukázal obrovský prínos vakcín! | Nový ČasV domove seniorov, kde klientov očkovali prvou dávkou, sa objavil koronavírus – Hlavné správyVIDEO: Vakcín na COVID-19 od firmy AstraZeneca obsahuje aj pľúcne tkanivo 14 týždňového potrateného europoidného mužského plodu | Dôležité.skPodvodníci ponúkli členským štátom EÚ najmenej 400 miliónov falošných vakcínPfizer vakcína má slabú účinnosť u obéznych, ale aj pre nové varianty koronavírusu, ktoré prevládajú – Hlavné správyNezávislý expert: V Izraeli vakcína zabila zhruba 40-krát viac starých ako by ich zabil COVID – Hlavné správyV Rakousku po očkování vakcínou Pfizer a BioNTech zemřelo přes 40 lidí. Prý to nesouvisí s očkováním | AC24.czV Rakousku po očkování vakcínou Pfizer a BioNTech zemřelo přes 40 lidí. Prý to nesouvisí s očkováním | AC24.czRakúsko vyšetruje úmrtie, stiahlo šaržu vakcíny od AstraZenecy – Zem&VekRakúska lieková agentúra preventívne stiahla z trhu šaržu vakcíny AstraZeneca – Hlavné správyV zariadení pre seniorov podľahlo nákaze 13 klientov, nakazili sa po zaočkovaní prvou dávkou – Hlavné správyŠÚKL vyšetruje tri úmrtia, ku ktorým došlo po očkovaní proti koronavírusuDáni, Rakúšania a ďalšie krajiny zastavili očkovanie AstraZenecouNecelé dva týždne po zaočkovaní AstraZenecou zomrela 38-ročná učiteľkaŠtátny ústav pre kontrolu liečiv: Dôsledne analyzujeme každé podozrenie na nežiaduce účinky po očkovaníSlovensko sa vzdalo troch miliónov vakcín od Pfizeru, štát má však potvrdených dodatočných 3,4 milióna vakcín – Hlavné správyOrgoNet: Analýza: Vakcína Pfizer proti covidu-19 zabila v Izraeli 40x více starých lidí, než by zabil samotný virusMôžu mRNA vakcíny natrvalo zmeniť DNA? Najnovší výskum naznačuje, že ánoPfizer už během svých testů vakcíny věděl, že očkovaní mohou nepříznivě ovlivnit neočkovanéÚmrtia a vážne ochorenia srdca u dospievajúcich detí po očkovaní vakcínami proti SARS-CoV-2 a riziko vývinu závažných ochorení v ďalšom období ich života. Analýza aktuálnych epidemiologických údajov a vedeckých výskumovTieto štúdie vysvetľujú, ako covid-19 vakcína poškodzuje srdce-Přes 100 francouzských studentů bylo naočkováno prošlou vakcínou | AC24.czDetská vakcína od Pfizeru obsahuje zložku používanú na stabilizáciu ľudí so srdcovým infarktom – Hlavné správyBMJ: Štúdie vakcíny Pfizer prebiehali v Texase s vážnymi porušeniami – Hlavné správyĎalšie odhalenie Britského medicínskeho žurnálu: Takto nekalo sa robili klinické skúšky Pfizer vakcíny proti covidu – Hlavné správyZaočkovali vás exspirovaným Pfizerom? ŠÚKL: Panika nie je potrebná, Európska komisia dala súhlas na jej použitie – Hlavné správyMarc Kaptein, generálny riaditeľ spoločnosti Pfizer v Holandsku: „Neustále sa učíme, ako imunitný systém reaguje na ‚vakcínu‘“ – Hlavné správyEuroparlament: ani poslanci nesmú vidieť, za akých podmienok dostali farmafirmy miliardy na vývoj kovidových vakcín! – Hlavné správyODHALENÍ: Pfizer falzifikoval studii testování vakcín proti Covidu-19Pre podozrenie z podvodu chcú zastaviť vakcínu Pfizer: Rozsah predpokladaných vedľajších účinkov je „gigantický“. Skupina švédskych lekárov a výskumníkov podpísala petíciu za zastavenie očkovania vakcínou americkej firmy Pfizer – Hlavné správyPre podozrenie z podvodu chcú zastaviť vakcínu Pfizer: Rozsah predpokladaných vedľajších účinkov je „gigantický“. Skupina švédskych lekárov a výskumníkov podpísala petíciu za zastavenie očkovania vakcínou americkej firmy Pfizer – Hlavné správyErik Kaliňák: Som zaočkovaný a od zaočkovania mám problémy s tlakom, ktoré som predtým nemal” – Hlavné správyZverejnené čísla sa pohybujú v miliardách: Neuveriteľné koľko zarobila firma Pfizer na vakcínach – Hlavné správy

Create your website with WordPress.com
Začíname