Účastníci „dobrovoľného“ testovania majú právo na odmenu za účasť na vedeckom experimente

Dňa 4.12.2020 bol vo vedeckom časopise medRxiv publikovaný tento článok:

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.12.02.20240648v1

Jeho autormi medzi inými sú aj náš minister zdravotníctva, Marek Krajči, Pavol Jarčuška a iní verejnosti menej známi ľudia.

Štúdia je financovaná aj zo zdrojov Wellcome Trust, ktorá po pár rozklikaniach nasmeruje zvedavcov na také mená ako Dr. Fauci, resp. Bill & Melinda Gates Foundation.

Čo je však dôležitejšie je to, že náš pán minister vyhlasuje o.i. toto:

„All necessary patient/participant consent has been obtained and the appropriate institutional forms have been archived.

Yes

I confirm all relevant ethical guidelines have been followed, and any necessary IRB and/or ethics committee approvals have been obtained.

Yes

Inými slovami, všetci účastníci masového testovania sa ho zúčastnili dobrovoľne, aj keď sa predseda vlády ospravedlnil po testovaní za jeho nedobrovoľnosť. Údajne by mali byť informované súhlasy aj archivované. Každý účastník vie, ako je to s pravdou v tomto ohľade.

Ak ste sa teda zúčastnili tohto vedeckého experimentu, MÁTE nárok na odmenu za účasť na tomto pokuse. Ak sa k peniazom nedostanete na základe výzvy, kontaktujte svojho advokáta. Nešlo totiž o testovanie, ale plánovaný vedecký experiment na ľuďoch, pri ktorom neboli údajne porušené etické princípy. Na toto sa však pozrime osobitne zblízka.

Norimberský kódex[1] je súbor zásad medicínskej etiky pre experimenty na ľuďoch, ktorý vznikol ako dôsledok súdu s vojnovými zločincami na norimberskom súde po skončení druhej svetovej vojny.

Desať bodov norimberského kódexu

 1. Dobrovoľný súhlas ľudskej osoby je absolútne nevyhnutný. To znamená, že dotknutá osoba musí byť právne spôsobilá dať súhlas. Musí byť v postavení, v ktorom má moc vykonávať slobodné rozhodnutia, a to bez ovplyvňovania akýmkoľvek násilím, podvodom, klamstvom/zavádzaním, hrozbami, preháňaním, či inou skrytou/záludnou podobou obmedzovania alebo donucovania. Musí tiež mať dostatočné poznanie a pochopenie podstaty predmetnej záležitosti, čo jej umožní učiniť informované a zasvätené rozhodnutie. To si vyžaduje, aby bol účastník pokusu pred prijatím súhlasného rozhodnutia oboznámený s povahou, trvaním a účelom pokusu, so spôsobmi a prostriedkami, ktoré majú byť v pokuse použité, so všetkými nepríjemnosťami a nebezpečenstvami, ktoré možno odôvodnene očakávať, ako aj s účinkami na svoje zdravie alebo osobnosť, ktoré možno nastanú kvôli jeho účasti na tomto pokuse.
  Povinnosť a zodpovednosť presvedčiť sa o tejto akosti súhlasu s účasťou na pokuse leží na pleciach každého jednotlivca, ktorý daný pokus navrhuje, riadi alebo sa na ňom podieľa. Je to osobná povinnosť a zodpovednosť, ktorú nemožno beztrestne preniesť na iného.
 2. Pokus musí byť navrhnutý tak, aby priniesol pre dobro spoločnosti plodné výsledky, ktoré nemožno získať inými spôsobmi či prostriedkami a ktoré nie sú vo svojej podstate náhodné či nepotrebné.
 3. Pokus musí byť založený na výsledkoch pokusov na zvieratách i na poznaní prirodzeného priebehu danej choroby či iného skúmaného problému a musí byť navrhnutý tak, aby očakávané výsledky ospravedlňovali vykonanie tohto pokusu.
 4. Pokus musí byť vykonaný tak, aby sa predišlo všetkému zbytočnému telesnému či duševnému utrpeniu a poškodeniu zdravia.
 5. Nesmie byť vykonaný taký pokus, u ktorého je vopred známy dôvod domnievať sa, že môže spôsobiť smrť alebo zdravotné postihnutie, snáď s výnimkou prípadov, v ktorých účastníkmi pokusu sú samotní lekári, ktorí pokus vykonávajú.
 6. Stupeň rizika, podstupovaného účastníkmi pokusu, nesmie nikdy prekročiť stupeň rizika, vyplývajúci z humanitárnej dôležitosti problému, ktorý má tento pokus vyriešiť.
 7. Musí byť vykonaná primeraná príprava a poskytnuté náležité vybavenie na ochranu účastníkov pokusu aj pred málo pravdepodobnými poškodeniami zdravia, zdravotnými postihnutiami či úmrtím.
 8. Pokus smú vykonávať len vedecky vzdelané osoby. Počas všetkých stupňov pokusu sa od ľudí, vykonávajúcich pokus alebo zapojených do pokusu, musí vyžadovať najvyšší stupeň zručnosti, skúsenosti a starostlivosti.
 9. Počas pokusu musí mať účastník pokusu slobodu ukončiť svoju účasť na pokuse, ak sa dostal do takého telesného alebo duševného stavu, v ktorom sa mu pokračovanie v účasti na pokuse javí ako nemožné.
 10. Príslušný vedec musí byť pripravený prerušiť prebiehajúci pokus v ktoromkoľvek stupni, ak má dobrý dôvod (použijúc svoju dobrú vieru, vynikajúce zručnosti/skúsenosti a starostlivé zváženie, ktoré sa od neho požadujú) domnievať sa, že pokračovanie v pokuse pravdepodobne spôsobí poškodenie zdravia, zdravotné postihnutie alebo smrť účastníkovi pokusu.

Záver: Je zrejmé, že pri tomto experimente nazvanom Spoločná zodpovednosť došlo k niekoľkonásobnému porušeniu etického kódexu. Právo na odmenu pre každého účastníka je dané priznaním tejto štúdie jej autormi ako vedeckého experimentu na ľuďoch a vystúpeniami samotného predsedu vlády a ostatných najvyšších predstaviteľov výkonnej moci. Jej výšku určí znalec. https://akw.sk/covid-19/ucastnici-dobrovolneho-testovania-maju-pravo-na-odmenu-za-ucast-na-vedeckom-experimente/

Korona lockdown nesnížil v Německu kriminalitu uprchlíků

Německo začíná pomalu připomínat divoký muslimský Východ. Země je sice uzavřena v tvrdém lockdownu, který musí bílí Němci dodržovat, ale uprchlíků se to netýká. Uprchlíci si jako “noví páni” mohou nadále dělat, co chtějí. Jejich nejoblíbenější kratochvílí je podle všeho kriminalita. Uprchlíky páchaná kriminalita bují i přes přísná proti plandemická opatření vesele dál. Některá německá nádraží jako Essen a Mülheim (oblíbená místa schůzek uprchlíků kriminálníků a jejich gangů) proto musela být vyhlášena zónou beze zbraní. Podle policie jsou uprchlíci nejčastěji ozbrojeni noži, ale mají i další sečné, či bodné zbraně.

Nesmějte se Němcům. I do Čech nyní proudí tajně tlupy “uprchlíků” a tohle může být brzy realita Brna, Olomouce, nebo Plzně a Praze ani nemluvím. http://infokuryr.cz/news.php?extend.31583.3

Lipšicove stádo verných …

Novinári kontrolujú politikov. Ale kto kontroluje novinárov? Nikto. A tak to aj vyzerá.

Keby niekto kontroloval novinárov, ukázalo by sa, že sú to rovnako podlí ľudia ako politici. V mnohých prípadoch by vyšlo najavo, že tí, čo majú kontrolovať politikov, sú ešte horší ako skorumpovaní ministri a poslanci.

Novinárske esá ako Monika Tódová alebo Marek Vagovič či Lukáš Diko a ďalší sú len bábkami v rukách politikov, ktorí sa pred kamerami hrajú na svätých, nepoškvrnených a neskorumpovaných.

Daniel Lipšic má verného sluhu. Volá sa Gábor Grendel. Dnes už je poslanec, ale bol tiež novinár. A tento verný sluha pasie pre svojho pána Dana čriedu oddaných a svojím spôsobom aj skorumpovaných novinárov, ktorí sú ochotní prepožičať sa za hocakú informáciu, kauzu a škandál aj na tie najväčšie mediálne špinavosti. Táto stránka je strážnym psom Danielovho mediálneho stádočka. Ukazuje pravú tvár novinárov, ktorí nás deň čo deň klamú, a pritom majú plné ústa morálky a rečičiek o pravde a nezávislosti.

Na tejto stránke nájdete SMS komunikáciu Gábora Grendela s mediálnymi sluhami Daniela Lipšica. Je to obraz najhlbšieho úpadku novinárskej nezávislosti, cti a etiky.

Politicky nekorektne

Sledujete reláciu – Politicky nekorektne s Milanom Mazurekom a Jánom Pastuszekom.
https://www.youtube.com/watch?v=w2fsm41D0bQ

Používateľ Pavel Zítko vysielal naživo
Obrovské podozrenia z diania vo väzení v Prešove od 6/12 do 2020. 9…
POLÍCIA SR musí konať a preskúmať tieto absolútne šokujúce podozrenia!!!
Toto nie je možné v civilizovanom svete!
VŠETCI zodpovední musia platiť za vlastné činy!!!
Zdieľajte prosím! Bohužiaľ, blokujú ma…
https://www.youtube.com/watch?v=-n0z9Elah5g

Mobilizujeme „armádu“ záchrancov a ochrancov zdevastovanej vlasti. Pridať sa môže každý, kto má srdce, dušu a hlavu na mieste.
https://blog.hlavnespravy.sk/25294/mobilizujeme-armadu-zachrancov-a-ochrancov-zdevastovanej-vlasti-pridat-sa-moze-kazdy-kto-ma-srdce-dusu-a-hlavu-na-mieste/

 1. Agentúrky aktuálne
 2. Kto je Daniel Lipšic? Hosť: Peter Tóth
 3. Aktivity združenia Slavica. Hosť: Miloš Zverina
  https://www.youtube.com/watch?v=H8sF-VNmngk

Po stopách pravdy – Kulturblog 15.1.2021
Sledujete naživo reláciu – Po stopách pravdy s Ľubom Huďom a Jánom Pastuszekom.
https://www.youtube.com/watch?v=AZCt9do3aTI

Čo sa píše o vražde generála v Čechách +niečo zo slovenského FB
https://blog.hlavnespravy.sk/25255/co-sa-pise-o-vrazde-generala-v-cechach-nieco-zo-slovenskeho-fb/

Politické mimovládky 20 – 2021-01-15 Kam to smeruje ?
https://hearthis.at/slobodnyvysielac/politicke-mimovladky-20-2021-01-15/

2021-01-15 – Šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK komentuje aktuální události.
https://www.svobodny-vysilac.cz/2021-01-15-sefredaktor-zpravodajskeho-portalu-aeronet-cz-pan-vk-komentuje-aktualni-udalosti/

Big Pharme vadí přírodní přípravky na regulaci střevní činnosti

Máte rádi vepřo-knedlo-zelo? Tak si jej uvařte. dokud to ještě lze! Na seznamu zakázaných potravin se celkem rychle může ocitnout zelí. Je to zelenina, které hrozí zákaz kvůli tomu, že obsahuje hydroxyanthracenové deriváty. U této látky sice v mnohaletém řízení před Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) nebylo spolehlivě prokázáno, že by ohrožovala život nebo zdraví člověka. Evropská komise však mezi Vánocemi a Silvestrem vydala prováděcí nařízení, kterým by bylo zakázáno v potravinách používat hydroxyanthracenové deriváty vyráběné jako extrakty z rebarbory, řešetláku a aloe vera. Zelí a hrášek které tuto látku také obsahují, mohou být další na řadě.

  Evropský parlament má nyní do března lhůtu, ve které může tento nesmyslný předpis zrušit. K tomu je však nutné, aby na plenárním zasedání nadpoloviční většin poslanců schválila námitku proti tomuto předpisu. Komise se při vydání prováděcího nařízení odvolává na pravomoc svěřenou jí nařízením 1925/2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin.   Toto nařízení dělí přírodní látky do 3 kategorií: a) mohou být obsaženy v potravinách bez omezení množství v přepočtu na kg, b) mohou být obsaženy v potravinách, ale pouze v takové koncentraci, aby člověk při běžné konzumaci nepřekročil maximální denní dávku této látky – sem patří např. vitamíny, c) zakázané látky – kam doposud patří například methylalkohol, u nás známý z tzv. metanolové aféry.   Nařízením 1925/2006 je Komise zmocněna zařazovat na seznam látek, jejichž používání je v potravinářství zakázáno a další sloučeniny, pokud se spolehlivě vědeckým zkoumání prokáže, že ohrožují lidské zdraví nebo dokonce život. Komise může prováděcím nařízením na základě spolehlivých vědeckých poznatků stanovit i limity koncentrace některých látek v potravinách, aby při jejich běžné konzumaci nedocházelo k otravám v důsledku předávkování.   EU si za účelem provádění správních řízení o stanovení maximálních denních dávek různých látek obsažených v potravinách a na koordinaci vědeckovýzkumné práce o oblasti bezpečnosti potravin zřídila Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA). Tento úřad, sídlící v italské Bologni, přijímá ročně tisíce podnětů k řízení o přezkumu bezpečnosti různých sloučen pro lidské zdraví. Na jejich základě zadává různým laboratořím studie o účincích těchto látek na lidský organismus.   Řízení o hydroxy-anthracenových derivátech bylo úřadem EFSA zahájeno v roce 2013 poté, kdy byla zveřejněna studie upozorňující na možnost , že by tato látka mohla způsobovat rakovinu, nebo nepříznivě působit na plod v těle matky. Tato studie ovšem obsahovala upozornění, že nebyla prováděna na lidech, ale na jiných druzích živočichů. EFSA na jejím základě zadal několik vědeckých studií o účincích této látky na člověka. Žádná z nich neprokázala, že by tato látka byla nebezpečná. EFSA proto v roce 2016 odmítl návrh na zařazení této látky do seznamu složek zakázaných v potravinách.   Současně však nechala dále probíhat pokusy, jejichž cílem bylo stanovit maximální množství této látky, jejíž denní konzumace je pro člověka bezpečná. Výzkumů se účastnila i Italská toxikologická společnost, což je lékařský spolek sdružující odborníky a pracoviště zabývající se otravami. Z jejich řad se výzkumu účastnily 3 špičkově vybavené laboratoře, které pro státní orgány dodávají znalecké posudky i v případě podezřelých úmrtí.   Přestože na výzkumu pracovala řada nejlepších kapacit v oblasti otrav, ani po několika letech pokusů se nepodařilo prokázat podezření, že by tato látka obsažená v zelenině – např. hrášku, byla pro lidské zdraví nebezpečná byť i v malém množství.   EFSA tyto skutečnosti počátkem prosince písemně sdělil Komisi v rámci vnitřního připomínkového řízení. Vedení úřadu Komisi v dopise navíc upozornilo, že podle práva EU má Komise řízení o zákazu jakékoli látky v potravinách zahajovat na její podnět a nikoli svévolně. Úředníci Komise však věcné připomínky odborného úřadu zcela ignorovali a koncem prosince vydali nařízení o zákazu této látky.   Na tento podivný předpis mě upozornila Česká asociace pro speciální potraviny, která sdružuje výrobce potravinových doplňků. Vstupem tohoto nařízení v platnost by musel být ukončen prodej přírodních prostředků proti zácpě, které obsahují hydroxy-anthracenové deriváty z rebarbory. Zákaz by však dopadl i na výrobce pečiva, které extrakty z rebarbory používají jako ochucovadlo do ovocných koláčů. Bouři nevole vzbudilo nařízení v Itálii, kde jsou velmi oblíbeným nápojem aperitivy jako Campari nebo Cinzano. Ty by musely být od března staženy z trhu EU, protože jako aromatickou látku obsahují rovněž výtažky z rebarbory.   Ptal jsem se kolegů, kteří se dodnes účastní farmaceutického výzkumu a provádí měření toxicity různých látek, co podle jejich názoru mohlo Komisi vést k vydání takto nesmyslného předpisu. Odpovědi mě jako veterána medicínského výzkumu ani příliš nepřekvapily. Jedné z obřích nadnárodních farmaceutických společností vadí přírodní přípravky na regulaci střevní činnosti. Již dlouho usiluje o jejich stažení z trhu.   Hydroxy-anthracenové deriváty jsou obsaženy mimo jiné i v lécích prodávaných v lékárnách. Protože však tyto nejsou podle práva EU považovány za potraviny, zákaz by se jich netýkal. Jinak řečeno – hodně to „smrdí“ korupcí. Proto jsem ve Výboru pro životní prostředí EP společně s italským europoslancem Sergiem Berlatem podal návrh, aby výbor doporučil ostatním poslancům na plenárním zasedání zneplatnit tento právní paskvil formou námitky podle článku 112 Jednacího řádu EP. Dnes o tomto návrhu budeme ve výboru jednat. Držte nám palce, abychom i nadále mohli jíst rebarborové koláče, řešetlákové zavařeniny, hráškovou kaši nebo již zmíněné vepřo-knedlo-zelo.

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Ivan-David-Brusel-jedna-o-zakazu-rebarbory-a-resetlaku-dalsi-na-rade-muze-byt-zeli-a-hrasek-650332

https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/patenty-na-rostliny-zemedelstvi-monsanto-du-pont.A190904_225449_eko-zahranicni_div

http://otevreneoci.bloger.cz/_/Smernice-EU-pro-osivo

https://www.epochtimes.cz/2020/03/05/kdo-a-proc-zakazal-v-cr-prodavat-doplnky-stravy-z-outkovky-pestre-coriolus-zmatene-urady-rika-soud/

Antifa, falošné vlajky, mŕtvoly

Během protestů u budovy Kapitolu 6. ledna byla mezi pěti zabitými lidmi také veteránka Air Force, Ashli Babbittová. Chování několika jednotlivců zapojených do násilností však naznačuje, že agitátoři vystupovali koordinovaným způsobem. Joshua Phillipp hovořil v rámci pořadu Crossroads s Masako Ganahou, nezávislou japonskou novinářkou, aby zjistil více informací. Původní video bylo zveřejněno 12. 1. 2021. https://youtu.be/5nvqvvsqJ_s

Během protestů v budově Kapitolu 6. ledna 2021 byla mezi pěti lidmi, kteří během protestů zahynuli, veteránka letectva USA Ashli ​​Babbitová. Byla údajně zastřelena důstojníkem kapitolské police. Chování několika jednotlivců kolem násilného rozbíjení skla vnitřních dveří, kde došlo k výstřelu, naznačuje, že mezi agitátory násilností šlo o koordinovanou akci.

Hlubší analýza událostí během násilností a po skončení celé akce ukazuje další řadu spojitostí. Abychom se dozvěděli více, pozvali jsme do pořadu Crossroads nezávislou japonskou novinářku Masako Ganaha, která celou událost podrobně prozkoumala z několika získaných záznamů. (viz níže)

Rozhovor s Masako Ganaha (české titulky) https://www.youtube.com/embed/ufdLyHTx8TQ?feature=oembed

Sledujeme na videozáznamu

Lidé se obecně dívají na událost, kdy vyšel výstřel a žena padla na zem. Novinářka Masako Ganaha však sleduje lidi v jejím okolí, jak se chovají a co na místě dělají. Díky tomu, že rychle stáhla videa, která sociální média později smazala, mohla situaci lépe analyzovat.

Spolupráce: John Earle Sullivan z hnutí Antifa a údajný Trumpův podporovatel spolupracují a navzájem si pomáhají. Masako Ganaha uvádí, že je podivné, když si dva lidé, kteří se neznají a navíc jsou každý z jiné skupiny, které mají protichůdné cíle, takto kooperují.

Mění si oblečení: Jeden z účastníků násilností si v pozadí na schodech schovává části oblečení do batohu.

Snaží se provokovat okolostojící: Masako Ganaha si všímá okamžiků, kdy dva členové Antifa opakovaně provokují lidi okolo sebe k akci. Popisuje to jako známou taktiku „rozděl a panuj“, kterou v Japonsku používají levicoví radikálové. Vyprovokovat proti sobě lidi a policii, aby vyvolali konflikt.

Nečinná ochranka a policie: Před polorozbitými dveřmi, zabarikádovanými z druhé strany židlemi a nábytkem, stojí několik členů ochranky. O několik okamžiků později již stojí stranou a celou situaci pouze pozorují, zatímco výtržníci v klidu a nerušeně, bez zásahů ochranky, rozbíjejí několik minut dveře uvnitř budovy.

Další podivností je skutečnost, že na schodech stojí ozbrojený policista s helmou a ochrannou vestou, který rovněž nic nedělá a pouze pozoruje pokračující demolici dveří.


Aktivista z Black Lives Matter, jeden z těch, kteří se vlámali do budovy Kapitolu

Na fotografii je John Earle Sullivan, aktivista z hnutí Black Lives Matter, který se podílel na útoku na Kapitol ve Washingtonu, USA 6. ledna 2021. (Utah County Jail)
John E. Sullivan, aktivista z hnutí Black Lives Matter. (Utah County Jail)

Aktivista z hnutí Black Lives Matter byl uvnitř skupiny, která ve středu vtrhnula do budovy amerického Kapitolu, kde právě zasedal Kongres USA.

John Earle Sullivan, který se na sociálních sítích zasazuje za ozbrojenou revoluci, a prohlašuje, že chce „svrhnout Donalda Trumpa“ byl již v červenci 2020 zatčen za ohrožování násilím a za kriminální jednání. Organizoval protest aktivistů Black Lives Matter a členů krajně levicové sítě Antifa. Více zde…


Několik policistů z Kapitolu bylo postaveno mimo službu

Pittman z Kapitolské policie Spojených států (USCP) potvrdil, že ministerstvo postavilo několik důstojníků USCP mimo službu po přezkoumání videozáznamů a dalších zdrojů.

Oddělení aktivně přezkoumává záběry dalších důstojníků a úředníků, kteří se jeví, že jednají v rozporu s předpisy a zásadami, uvedl Pittman, který byl jmenován úřadujícím policejním šéfem USCP poté, co bývalý šéf rezignoval po narušení budovy 6. ledna. Více zde…


Video: Policie pouští protestující dovnitř budovy Kapitolu


Video: Taktika Antifa viděná 6. ledna u Kapitolu – rozhovor s Michaelem Yonem

Spojené státy nadále zkoumají události, které se odehrály 6. ledna na Capitol Hill ve Washingtonu, D. C. Podle některých pozorovatelů byla do protestů zapojena také radikální organizace Antifa. Joshua Phillipp ve svém pořadu Crossroads hovořil s Michaelem Yonem, válečným korespondentem, který se zúčastnil stovek protestů a důkladně studoval organizaci Antifa a její taktiky.

Rozhovor s Michaelem Yonem (české titulky) https://www.youtube.com/embed/kG5GIz1C3cg?start=90&feature=oembed


Žena zastřelená uvnitř Kapitolu byla údajně veteránka letectva Ashli Babbitová

Ashli Babbittová, veteránka letectva USA. (Screenshot / YouTube)

Video natočené jedním z protestujících, kteří vnikli do budovy Kapitolu, zachycuje událost, při níž došlo k výstřelu. Následně poté se k zemi zhroutila žena střelená do krku. Všichni okolostojící, policie i protestující se ji snažili zachránit. Žena byla urychleně odnášena k lékařskému ošetření. Policie později uvedla, že žena postřelená v budově Kapitolu zemřela.

Členové rodiny identifikovali ženu zastřelenou na půdě Kapitolu 6. ledna 2021 jako Ashli Babbittovou, veteránku letectva USA ze státu Kalifornie, která vystupovala jako příznivkyně prezidenta Donalda Trumpa. Není jasné z jakého důvodu vnikla do budovy Kapitolu, a co tam chtěla dělat. Více zde…


Video: Trumpovi příznivci zastavují členy „Antifa“, aby nerozbíjeli okna Kapitolu

Média také uvádějí, že „jednání Kongresu o výsledcích prezidentských voleb násilím narušili podporovatelé Donalda Trumpa.“ Byli to ale skutečně jeho podporovatelé, kdo rozbíjel okna Kapitolu? https://rumble.com/embed/v9zsf5/?pub=4#?secret=8PAAY4Z8uy

Stovky tisíc příznivců Donalda Trumpa se 6. ledna 2021 zúčastnily shromáždění na podporu současného prezidenta USA a apelovaly za prošetření průběhu voleb, jejichž důvěryhodnost byla opakovaně zpochybněna.

Příznivci Donalda Trumpa byli v médiích obviněni, že násilně vtrhli do Kongresu USA.  Videozáběry však ukazují, že to celé mohlo být jinak. V reportáži televize NTD je však vidět, jak jeden z výtržníků se snaží rozbít okna budovy Kapitolu, a Trumpovi příznivci mu v tom chtějí zabránit. Trumpovci křičí „Antifo, přestaň rozbíjet okna!“ Více zde…


MINISTER KRAJČI POTVRDIL, ŽE VLÁDA SPÁCHALA NA VLASTNOM NÁRODE SABOTÁŽ ZO STRACHU

Tlačová konferencia:

Róbert Fico sa vrátil z dovolenky, ktorú absolvoval v Dominikánskej republike. Ako sám tvrdil, podľahol reklame na denníku SME a išiel tam. Najviac zaujímavý je však zaver tlačovej konferencie, ktorý nabral naozaj na obrátkach. Novinárka denníka N Monika Tódová dokonca povedala Ficovi, prečo krúti hlavou a nech odpovedá na otázku. https://magazin1.sk/novinarka-todova-drzo-ficovi-co-krutite-hlavou-vsak-to-je-jednoducha-otazka-video-z-brutalnej-tlacovky-tu/

EP požaduje zníženie emisií do roku 2030 o 60% – COVID-19 jako šance k řešení klimatické krize

Pandemie COVID-19 může být odrazovým můstkem pro rychlé změny potřebné k řešení klimatické krize. Autoři předkládají přesvědčivé argumenty, proč musíme jednat ihned a od základů změnit všechny systémy, které jsou pilíři dnešní civilizace a ekonomiky.

Tato kniha je odvážná, dramatická a vizionářská. Zcela brilantně vysvětluje řadu krizí, kterým v současnosti lidstvo čelí, a představuje pandemii COVID-19 v jiném světle – jako jedinečnou příležitost k vybudování lepší budoucnosti. https://www.kosmas.cz/knihy/284152/slepice-nedokaze-snest-kachni-vejce/

Parlament vo štvrtok vyzval všetky štáty EÚ na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050 a zadefinoval ambiciózne ciele znižovania emisií na roky 2030 a 2040. https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20201002IPR88431/europsky-klimaticky-predpis-ep-pozaduje-znizenie-emisii-do-roku-2030-o-60

Green New Deal: Jezte červy! Evropská unie schválila novou potravinu v podobě tepelně zpracovaných červů pro koncovou konzumaci a substrátové použití v potravinářském průmyslu jako náhradu živočišných masných bílkovin s cílem redukce emisí CO2! Je to prý kvůli pandemii Covidu-19, která narušila světový obchod s dodávkami krmiv pro jateční zvířata! Na řadě je převýchova obyvatelstva ke konzumaci červů a hmyzu kvůli Green New Deal, plánovanému nasunování nepodmíněného příjmu a zákazu chovu zvířat pro jateční účely pod zástěrkou ochrany klimatu!

Jak argumentovat

KRATENE

Nabízím vám tedy možnost, jak argumentovat svým sousedům z řad jinak smýšlejících a konajících spoluobčanů…

 • Stojíte zbytečně fronty na testování, zda náhodou nemáte covid? Nedělejte to! Děláte ze sebe pouze užitečné idioty. Výsledky testu na vašem zdravotním stavu stejně nic nezmění, neboť na tuto nemoc nejsou žádné léky, zato pomůžete vládě, aby zavedla ještě větší omezení našich svobod. Svým jednáním podřezáváte větev nejen sobě, ale i ještě normálně myslícím lidem. A ti vás za to určitě nebudou milovat, tomu věřte!
 • Myslíte si, že se chováte zodpovědně, když udáte někoho, kdo nenosí roušku, kdo má i přes nesmyslný vládní zákaz otevřenou svoji provozovnu nebo hospodu? Ne, nejste zodpovědný, jste obyčejný udavač a práskač. A žádný slušný člověk nemá rád udavače a práskače, takže dříve či později budete za tyto své činy muset nést odpovědnost, budete za ně spravedlivě potrestán. A nebuďte ukolébání pocitem, že vás vláda, která udavačství podporuje, ochrání. Žádný režim nevydržel věčně!
 • Pokud váš soused tvrdí, že vláda dělá vše pro naše dobro, protože nás musí chránit před pandemií smrtelného viru, tak se ho zeptejte, jak přišel k takové blbosti. Protože pokud by propukla SKUTEČNÁ pandemie SKUTEČNĚ smrtelného viru, tak by to tady vypadlo ÚPLNĚ jinak!!! Denně by neumíraly stovky lidí S virem, ale umíraly by desítky až stovky tisíc lidí NA virus. Neměl by je kdo ošetřovat a pohřbívat, protože by zdravotníci a pohřebáci byli také po smrti! A věřte, že nejméně ze všeho by pomohly roušky, zavřené hospody a tzv. odborníci, strašící (v případě Flégra doslova) lidi na internetu. Tak řekněte svému sousedovi, že může být rád, že tady ZATÍM probíhá pouze hra na pandemii!
 • Pro sousedy policisty: Dali jste se k policie jenom pro peníze, nebo jste skutečně chtěli POMÁHAT A CHRÁNIT? Pokud to druhé, tak komu nyní pomáháte a koho chráníte, když obtěžujete a pokutujete občany bez roušek a šikanujete zoufalé živnostníky? Já vím, dostali jste rozkaz, navíc potřebujete mít nějaké zaměstnání, protož máte děti a hypotéku. Jenže i ti lidé, kterým působíte zlo, mají děti a mají hypotéky! Nebuďte nemyslícími robocopy, ale soucitnými lidskými bytostmi. Vždyť ti lidé ve skutečnosti nepáchají žádný zločin, jenom chtějí žít normálním životem, který jim byl ukraden. A vy nyní chráníte zloděje, který druhé okrádá, a ještě přitom nehorázně lže! Vzpamatujte se, pokud nechcete, aby vás začali vaši sousedé nenávidět a viděli ve vás pouze hnusný poldy!
 • Pro sousedy koronahysteriky a Svědky Covidovy: Nikdo vám nebere vaši touhu nosit celý den roušku, nestýkat se s rodinou nebo přáteli nebo nechodit do oblíbené hospody. Vy máte svoje informace a je to vaše volba. Ale jsou zde lidé, kteří vaše představy o falešné zodpovědnosti nesdílí a chtějí žít normálním životem. Přesto jsou vámi slovně a často i fyzicky napadáni a udáváni. Nedělejte to! Ve vašem zájmu zůstaňte tolerantní k jejich názorům, na které mají svaté právo. A toto právo budou uplatňovat, tomu věřte. Pokud budete i nadále své spoluobčany s jinými názory napadat, koledujete si pouze a jen o pořádný výprask, až jim jednou díky vaší agresivitě dojde trpělivost!
 • Strach zabíjí. Občas tělo, ale skoro vždy zdravý rozum. Šíření strachu se stalo osvědčeným politickým nástrojem a strach ze smrti se zneužívá jako nástroj pro kontrolu občanů. Mnozí jim to rádi dovolí, protože kdo má strach, ten rád poslouchá vůdce, kteří žvaní o bezpečnosti, o boji proti viru za každou cenu a o blaho lidí. U mnoha lidí touha po svobodě rychle podléhá strachu z nemoci, která je záměrně vyhlašována za největší nebezpečí pro lidstvo.

Moudrost na závěr: Pravda je mocná věc. Proto se jí lidé tak bojí! http://www.nwoo.org/2021/01/14/nekorektni-vzkazy-pro-sousedy-svedky-covidovy-praskace-a-policajty/

Create your website at WordPress.com
Začíname