„V hirošimských troskách není radioaktivita“, zněl titulek v New York Times

„Když jsem v roce 1967 poprvé navštívil Hirošimu, stín na schodech tam stále byl. Byl to téměř dokonalý dojem uvolněné lidské bytosti: rozkročené nohy, ohnutá záda, jedna ruka podél těla, jak sedí a čeká na otevření banky.

Ve čtvrt na devět ráno 6. srpna 1945 byla i se svou siluetou vypálena do žuly.

Díval jsem se na stín asi hodinu a pak jsem se vydal k řece, kde v chatrčích stále žili přeživší.

Potkal jsem muže jménem Yukio, který měl na hrudi vyrytý vzor košile, kterou měl na sobě, když byla svržena atomová bomba.

Popsal obrovský záblesk nad městem, „namodralé světlo, něco jako elektrický zkrat“, po kterém se zvedl vítr jako tornádo a spustil se černý déšť. „Hodilo mě to na zem a všiml jsem si, že z mých květin zbyly jen stonky. Všude bylo ticho a klid, a když jsem se zvedl, stáli tam nazí lidé a nic neříkali. Někteří z nich neměli žádnou kůži ani vlasy. Byl jsem si jist, že jsem mrtvý.“

O devět let později jsem se za nim vrátil a zjistil, že zemřel na leukémii.

[...]

„V hirošimských troskách není radioaktivita“, zněl titulek v New York Times z 13. září 1945, klasický příklad nastrčené dezinformace. „Generál Farrell,“ hlásil William H. Lawrence, „kategoricky popřel, že by [atomová bomba] vytvářela nebezpečnou, přetrvávající radioaktivitu.“

Pouze jeden reportér, Australan Wilfred Burchett, se odvážil podniknout nebezpečnou cestu do Hirošimy bezprostředně po atomovém bombardování, a to navzdory spojeneckým okupačním úřadům, které kontrolovaly „novinářský balík“.

„Píši to jako varování světu,“ napsal Burchett v londýnském deníku Daily Express 5. září 1945. Seděl v sutinách se svým psacím strojem Baby Hermes a popisoval nemocniční oddělení plná lidí bez viditelných zranění, kteří umírali na to, co nazýval „atomovým morem“.

Za to mu byla odebrána novinářská akreditace, byl pranýřován a očerňován. Jeho svědectví o pravdě nebylo nikdy odpuštěno.

Atomové bombardování Hirošimy a Nagasaki bylo aktem promyšlené masové vraždy, při níž byla použita zbraň, která je sama o sobě zločinná. Bylo ospravedlněno lží, která tvoří základ americké válečné propagandy v 21. století, a vrhlo nového nepřítele a cíl – Čínu.

Během 75 let od Hirošimy je nejtrvalejší lží, že atomová bomba byla svržena, aby ukončila válku v Tichomoří a zachránila životy.

„I bez atomových bombových útoků,“ uzavírá americký průzkum strategického bombardování z roku 1946, „by letecká převaha nad Japonskem mohla vyvinout dostatečný tlak, který by vedl k bezpodmínečné kapitulaci a zabránil by invazi. „Na základě podrobného zkoumání všech skutečností a podpořeného svědectvím zúčastněných přeživších japonských vůdců dospěl průzkum k názoru, že … Japonsko by kapitulovalo, i kdyby nebyly svrženy atomové bomby, i kdyby Rusko nevstoupilo do války [proti Japonsku] a i kdyby nebyla plánována nebo zvažována invaze.“

V Národním archivu ve Washingtonu jsou zdokumentovány japonské mírové nabídky již z roku 1943. Žádná z nich nebylo realizována. Z telegramu zaslaného 5. května 1945 německým velvyslancem v Tokiu a zachyceného Spojenými státy jasně vyplývá, že Japonci zoufale usilovali o mír, včetně „kapitulace, i kdyby podmínky byly tvrdé“. K ničemu nedošlo.

Americký ministr války Henry Stimson řekl prezidentu Trumanovi, že se „obává“, že americké letectvo nechá Japonsko „vybombardovat“ natolik, že nová zbraň nebude schopna „ukázat svou sílu“. Stimson později připustil, že „nebyla vyvinuta žádná snaha, ani se o ní vážně neuvažovalo, dosáhnout kapitulace pouze proto, aby nebylo nutné použít [atomovou] bombu“.

Stimsonovi zahraničněpolitičtí kolegové – s výhledem na poválečnou éru, kterou tehdy utvářeli „k našemu obrazu“, jak se slavně vyjádřil plánovač studené války George Kennan – dali jasně najevo, že touží „porazit Rusy s [atomovou] bombou, kterou držíme poněkud ostentativně na boku“. Generál Leslie Groves, ředitel projektu Manhattan, v jehož rámci byla atomová bomba vyrobena, vypověděl: „Nikdy jsem si nedělal iluze o tom, že Rusko je náš nepřítel a že projekt byl veden na tomto základě.“

Den po zničení Hirošimy vyjádřil prezident Harry Truman spokojenost s „ohromujícím úspěchem“ „experimentu“.

Tento „experiment“ pokračoval ještě dlouho po skončení války. V letech 1946-1958 Spojené státy odpálily na Marshallových ostrovech v Tichomoří 67 jaderných bomb: to odpovídá více než jedné Hirošimě každý den po dobu 12 let.

Důsledky pro lidstvo a životní prostředí byly katastrofální. Během natáčení mého dokumentu The Coming War on China jsem si pronajal malé letadlo a odletěl na atol Bikini v Marshallových ostrovech. Právě zde Spojené státy odpálily první vodíkovou bombu na světě. Zůstala po ní otrávená země. Moje boty tikaly na Geigerově čítači v pásmu „nebezpečné“. Palmy stály v neskutečných formacích. Nebyli tu žádní ptáci.

[Jaderný te...]
Jaderný testovací areál Bikini Atoll Marshallovy ostrovy. (UNESCO)

Šel jsem džunglí k betonovému bunkru, kde 1. března 1954 v 6.45 ráno došlo ke stisknutí tlačítka. Slunce, které vyšlo, se znovu rozzářilo a vypařilo celý ostrov v laguně a zanechalo po sobě obrovskou černou díru, která je ze vzduchu hrozivou podívanou: smrtící prázdnota na místě krásy.

Radioaktivní spad se šířil rychle a „nečekaně“. Oficiální historie tvrdí, že „vítr se náhle změnil“. Byla to první z mnoha lží, jak ukazují odtajněné dokumenty a svědectví obětí.

Gene Curbow, meteorolog pověřený sledováním testovacího místa, řekl: „Věděli, kam radioaktivní spad dopadne. Dokonce i v den výbuchu měli ještě možnost evakuovat lidi, ale [lidé] evakuováni nebyli; já jsem evakuován nebyl… Spojené státy potřebovaly nějaké pokusné králíky, aby mohly studovat, jaké účinky bude mít radiace.“

[Marshallov...]
Marshallova ostrovanka Nerje Joseph s fotografií, na které je jako dítě krátce po výbuchu H-bomby 1. března 1954

Stejně jako Hirošima bylo i tajemství Marshallových ostrovů promyšleným experimentem s životy velkého počtu lidí. Jednalo se o Projekt 4.1, který začal jako vědecká studie na myších a stal se experimentem na „lidských bytostech vystavených záření jaderné zbraně“.

Obyvatelé Marshallových ostrovů, s nimiž jsem se setkala v roce 2015, trpěli – stejně jako lidé, kteří přežili Hirošimu a s nimiž jsem vedla rozhovory v 60. a 70. letech minulého století – různými druhy rakoviny, nejčastěji rakovinou štítné žlázy; tisíce z nich již zemřely. Časté byly potraty a porody mrtvých dětí; ty děti, které přežily, byly často strašlivě deformované.

Na rozdíl od Bikini nebyl nedaleký atol Rongelap během testu H-bomby evakuován. Přímo po větru od Bikini se obloha na Rongelapu zatáhla a začalo pršet něco, co zprvu vypadalo jako sněhové vločky. Potraviny a voda byly kontaminovány a obyvatelstvo se stalo obětí rakoviny. To platí dodnes.

Setkal jsem se s Nerje Joseph, která mi ukázala svou fotografii z dětství na Rongelapu. Měla hrozné popáleniny v obličeji a chyběla jí velká část vlasů. „V den výbuchu bomby jsme se koupali u studny,“ řekla. „Z nebe se začal sypat bílý prach. Natáhla jsem se, abych ten prach chytila. Používali jsme ho jako mýdlo na mytí vlasů. O několik dní později mi začaly vypadávat vlasy.“

Lemoyo Abon řekl: „Někteří z nás se trápili. Jiní měli průjem. Byli jsme vyděšení. Mysleli jsme si, že to musí být konec světa.“

Americký oficiální archivní film, který jsem do svého filmu zařadil, označuje ostrovany za „poddajné divochy“. Po výbuchu je vidět, jak se úředník americké Agentury pro atomovou energii chlubí, že Rongelap „je zdaleka nejkontaminovanějším místem na Zemi“, a dodává: „Bude zajímavé zjistit, jak lidé přijímají látky, když žijí v kontaminovaném prostředí.“

Američtí vědci, včetně lékařů, si vybudovali vynikající kariéru studiem „lidského příjmu“. Jsou tam v blikajícím filmu, v bílých pláštích, pozorně se svými klipboardy. Když jeden z ostrovanů zemřel ve svém věku, jeho rodina dostala od vědce, který ho studoval, kondolenci.

[„Baker Sho...]
„Baker Shot“, součást operace Crossroads, amerického jaderného testu na atolu Bikini v roce 1946. (Ministerstvo obrany USA)

Podával jsem zprávy z pěti „nulových“ jaderných základen po celém světě – v Japonsku, na Marshallových ostrovech, v Nevadě, v Polynésii a v australské Maralinge. Ještě více než zkušenosti válečného zpravodaje mě to poučilo o bezohlednosti a nemorálnosti velké moci: tedy imperiální moci, jejíž cynismus je skutečným nepřítelem lidstva.

To mě silně zasáhlo, když jsem natáčel v Taranaki Ground Zero v Maralinga v australské poušti. V kráteru připomínajícím mísu byl obelisk, na kterém byl nápis: „Zde byla 9. října 1957 zkušebně odpálena britská atomová zbraň“. Na okraji kráteru byl tento nápis:

VAROVÁNÍ: NEBEZPEČÍ RADIACE

Úroveň záření v okruhu několika set metrů v okolí tohoto bodu mohou být vyšší než ty, které se považují za bezpečné pro trvalé obývání.

Kam až oko dohlédlo, a ještě dál, byla země ozářená. Surové plutonium leželo všude kolem, rozptýlené jako mastek: plutonium je pro člověka tak nebezpečné, že třetina miligramu dává padesátiprocentní šanci na rakovinu.

Jediní lidé, kteří mohli značku vidět, byli původní obyvatelé Austrálie, pro které nebylo žádné varování. Podle oficiální zprávy, pokud měli štěstí, „byli odháněni jako králíci“.

Trvalá hrozba

Dnes nás propagandistická kampaň, která nemá obdoby, všechny odhání jako králíky. Nemáme zpochybňovat každodenní příval protičínské rétoriky, která rychle předstihuje příval protiruské rétoriky. Cokoli čínského je špatné, anathema, hrozba: Wuhan …. Huawei. Jak matoucí je, když to říká „náš“ nejodsuzovanější vůdce.

Současnou fázi této kampaně nezačal Trump, ale Barack Obama, který v roce 2011 odletěl do Austrálie, aby vyhlásil největší posílení amerických námořních sil v asijsko-pacifickém regionu od druhé světové války. Najednou byla Čína „hrozbou“. To byl samozřejmě nesmysl. Ohrožena byla nezpochybnitelná psychopatická představa Ameriky o sobě samé jako o nejbohatší, nejúspěšnější a „nepostradatelné“ zemi.

Nikdy nebylo sporu o tom, že je to zdatný tyran – více než 30 členů OSN trpí nějakými americkými sankcemi a krvavá stopa vede přes bezbranné země, které jsou bombardovány, jejich vlády svrženy, do jejich voleb zasahováno a jejich zdroje drancovány.

Obamovo prohlášení se stalo známým jako „obrat k Asii“. Jedním z jeho hlavních zastánců byla ministryně zahraničí Hillary Clintonová, která, jak odhalily WikiLeaks, chtěla přejmenovat Tichý oceán na „Americké moře“.

Zatímco Clintonová nikdy neskrývala své válečné štvaní, Obama byl mistrem marketingu. „Jasně a přesvědčivě prohlašuji,“ řekl nový prezident v roce 2009, „že americkým závazkem je usilovat o mír a bezpečnost ve světě bez jaderných zbraní.“

[Obama hovo...]
Obama hovoří o 60 letech americko-australského spojenectví v australském Darwinu, 17. listopadu 2011. (Sgt. Pete Thibodeau/Wikimedia Commons)

Obama zvyšoval výdaje na jaderné hlavice rychleji než kterýkoli jiný prezident od konce studené války. Byla vyvinuta „použitelná“ jaderná zbraň. Známá jako B61 Model 12, což podle generála Jamese Cartwrighta, bývalého místopředsedy sboru náčelníků štábů, znamená, že „zmenšení [umožňuje] její použití“.

Cílem je Čína. Více než 400 amerických vojenských základen dnes téměř obklopuje Čínu raketami, bombardéry, válečnými loděmi a jadernými zbraněmi. Od Austrálie na sever přes Tichomoří do jihovýchodní Asie, Japonska a Koreje a přes Eurasii do Afghánistánu a Indie tvoří základny, jak mi řekl jeden americký stratég, „dokonalou smyčku“.

Nemyslitelné

Studie společnosti RAND Corporation, která od dob Vietnamu plánuje americké války, nese název Válka s Čínou: V této knize se píše: Thinking Through the Unthinkable (Přemýšlení o nemyslitelném). Na objednávku americké armády autoři připomínají nechvalně známý výkřik jejího hlavního stratéga za studené války Hermana Kahna – „myslet nemyslitelné“. Kahnova kniha O termonukleární válce vypracovala plán „vítězné“ jaderné války.

Kahnův apokalyptický názor sdílí i Trumpův ministr zahraničí Mike Pompeo, evangelikální fanatik, který věří v „vytržení na konci světa“. Je to možná nejnebezpečnější žijící muž. „Byl jsem ředitelem CIA,“ chlubí se, „lhali jsme, podváděli jsme, kradli jsme. Bylo to, jako bychom měli celé výcvikové kurzy.“ Pompeovou posedlostí je Čína.

V angloamerických médiích, kde jsou mýty a výmysly o Číně stejně jako lži o Iráku standardní záležitostí, se o Pompeově extremismu mluví jen zřídka, pokud vůbec. Podtextem této propagandy je virulentní rasismus. Číňané, klasifikovaní jako „žlutí“, přestože byli běloši, jsou jedinou etnickou skupinou, které byl „zákonem o vyloučení“ zakázán vstup do Spojených států, protože byli Číňané. Populární kultura je prohlásila za zlověstné, nedůvěryhodné, „zákeřné“, zkažené, nemocné, nemorální.

Australský časopis The Bulletin se věnoval šíření strachu ze „žlutého nebezpečí“, jako by se celá Asie chystala gravitační silou zřítit na kolonii, kde žijí jen běloši.

Jak píše historik Martin Powers, uznání čínského modernismu, jeho sekulární morálky a „přínosu k liberálnímu myšlení ohrožovalo evropskou tvář, takže bylo nutné potlačit roli Číny v osvícenské debatě ….. Po celá staletí byla Čína kvůli ohrožení mýtu o nadřazenosti Západu snadným terčem rasového štvaní“.

Neúnavný bojovník proti Číně Peter Hartcher v deníku Sydney Morning Herald označil ty, kdo v Austrálii šíří čínský vliv, za „krysy, mouchy, komáry a vrabce“. Hartcher, který příznivě cituje amerického demagoga Steva Bannona, rád vykládá „sny“ současné čínské elity, do nichž je zřejmě zasvěcen. Ty jsou inspirovány touhou po „mandátu nebes“ z doby před dvěma tisíci lety.

V rámci boje proti tomuto „mandátu“ se australská vláda Scotta Morrisona zavázala, že jedna z nejbezpečnějších zemí na světě, jejímž hlavním obchodním partnerem je Čína, pořídí americké rakety v hodnotě stovek miliard dolarů, které mohou být vypáleny na Čínu.

Prosakující efekt je již patrný. V zemi, která je historicky poznamenána násilným rasismem vůči Asiatům, vytvořili Australané čínského původu skupinu strážců na ochranu doručovatelů. Na videozáznamech pořízených telefonem je zachycena rána pěstí do obličeje doručovatele a rasistické urážky čínského páru v supermarketu. Od dubna do června došlo k téměř 400 rasistickým útokům na Australany asijského původu.

„Nejsme vaši nepřátelé,“ řekl mi jeden vysoce postavený čínský stratég, „ale pokud se vy (na Západě) rozhodnete, že jsme, musíme se na to neprodleně připravit.“ Čínský arzenál je ve srovnání s americkým malý, ale rychle roste, zejména vývoj námořních raket určených k ničení flotil lodí.

„Poprvé,“ napsal Gregory Kulacki z Unie znepokojených vědců, „Čína diskutuje o uvedení svých jaderných raket do stavu nejvyšší pohotovosti, aby mohly být rychle odpáleny při varování před útokem… To by byla významná a nebezpečná změna v čínské politice…“.

Ve Washingtonu jsem se setkal s Amitaiem Etzioni, významným profesorem mezinárodních vztahů na Univerzitě George Washingtona, který napsal, že se plánuje „oslepující útok na Čínu“, „s údery, které by mohly být [Číňany] mylně vnímány jako preventivní pokusy o vyřazení jejich jaderných zbraní, což by je zahnalo do strašlivého dilematu „použij, nebo ztratíš“, které by vedlo k jaderné válce“.

V roce 2019 uspořádaly Spojené státy největší samostatné vojenské cvičení od dob studené války, které probíhalo v přísném utajení. Armáda lodí a bombardérů dlouhého doletu nacvičovala „koncept vzdušné a námořní bitvy o Čínu“ – ASB -, který měl zablokovat námořní cesty v Malackém průlivu a odříznout Čínu od přístupu k ropě, plynu a dalším surovinám z Blízkého východu a Afriky.

Právě obavy z takové blokády vedly Čínu k rozvoji iniciativy Pásmo a cesta podél staré Hedvábné stezky do Evropy a k urychlené výstavbě strategických přistávacích ploch na sporných útesech a ostrůvcích na Spratlyho ostrovech.

V Šanghaji jsem se setkal s Lijia Zhang, pekingskou novinářkou a spisovatelkou, která je typickou představitelkou nové třídy otevřených mavericků. Její nejprodávanější kniha má ironický název Socialismus je skvělý! Vyrostla v době chaotické a brutální kulturní revoluce, cestovala a žila ve Spojených státech a v Evropě. „Mnoho Američanů si představuje,“ řekla, „že Číňané žijí bídným, utlačovaným životem bez jakékoliv svobody. Nikdy je neopustila [myšlenka] žlutého nebezpečí… Nemají ani tušení, že existuje asi 500 milionů lidí, kteří se vymanili z chudoby, a někteří by řekli, že je to 600 milionů.“

Velkolepé úspěchy moderní Číny, její porážka masové chudoby a hrdost a spokojenost jejích obyvatel (zjišťované americkými průzkumy veřejného mínění, jako je Pew) jsou na Západě záměrně neznámé nebo nepochopené. Už to samo o sobě je komentářem k politováníhodnému stavu západní žurnalistiky a rezignaci na poctivé zpravodajství.

Čínská represivní temná stránka a to, co rádi nazýváme „autoritářstvím“, je fasáda, kterou smíme vidět téměř výhradně. Je to, jako bychom byli krmeni nekonečnými příběhy o zlém superpadouchovi Dr. Fu Manchovi. A je načase se ptát proč: než bude pozdě zastavit další Hirošimu. http://www.stripkyzesveta.cz/public/img/stripky/11_8/blizi_se_dalsi_hirosima.html

Bolton tvrdil, že „pomáhal plánovat státní převraty“

Venezuelské národní shromáždění jednomyslně odsoudilo nedávné komentáře bývalého amerického poradce pro národní bezpečnost Johna Boltona, kde se chlubil svou účastí na spiknutích proti vládě Nicoláse Madura. V rozhovoru pro CNN Bolton tvrdil, že „pomáhal plánovat státní převraty“, a když ho donutili uvést příklad, poukázal na kapitolu o Venezuele ve své knize The Room Where It Happened.

Bolton, který od dubna 2018 do září 2019 zastával funkci nejvyššího představitele národní bezpečnosti v republikánské administrativě Donalda Trumpa, se kterým se později rozešel ve zlém, v knize podrobně popsal své úsilí svrhnout socialistického vůdce Madura ve shodě s venezuelskou opozicí podporovanou USA. „Jako někdo, kdo pomáhal plánovat státní převraty, ne tady, ale na jiných místech, to vyžaduje spoustu práce,“ řekl Bolton během interview a odmítl názor, že nepokoje v Kapitolu 6. ledna 2021 ve Washingtonu DC byly „převratem“.

V rozhovoru pro Newsmax Bolton řekl, že podpora Washingtonu pro plány převratu byla „nezbytná k ochraně zájmů USA“. Během Boltonova působení ve funkci Trumpova poradce pro národní bezpečnost, kromě uvalení hospodářských sankcí a ropného embarga, uznala americká vláda Juana Guaidóa jako takzvaného „dočasného prezidenta“ Venezuely a mobilizovala diplomatickou podporu pro opoziční úsilí o převrat.

Maduro obvinil Boltona, že stál za pokusem o atentát v srpnu 2018, kdy dva výbušninami naložené drony explodovaly blízko prezidentského pódia během jeho veřejného projevu. Boltonovo vychloubání, že pomáhal plánovat převraty, se zdá být také odkazem na Guaidóův pokus o puč z 30. dubna 2019, kdy on a další prominentní představitelé radikální opozice vyzvali venezuelskou armádu, aby se vzbouřila proti prezidentovi. Pokus o převrat ztroskotal necelý den poté, protože se do něj zapojila jen hrstka vojáků a úředníků.

Boltonův odchod z Bílého domu na konci roku 2019 však neznamenal konec snah Washingtonu o svržení venezuelské vlády. Bývalý americký ministr obrany Mark Esper ve svých pamětech prozradil, že Trumpova administrativa otevřeně zvažovala vojenskou invazi do Venezuely a zašla tak daleko, že o spiknutí diskutovala s představiteli opozice. Esper napsal, že na základě Guaidóových odpovědí při návštěvě Bílého domu 5. února 2020 dospěl k závěru, že opozice je ochotna přijmout americkou podporu invazi do Venezuely z Kolumbie za použití žoldáků vycvičených v USA, ale že opoziční vůdce měl větší zájem o přímou invazi amerických jednotek. O několik měsíců později Venezuela zmařila „operaci Gideon“, snahu šedesátičlenných polovojenských sil organizovaných veteránem amerických speciálních operací Jordanem Goudreauem a venezuelským generálmajorem ve výslužbě Cliverem Alcalá infiltrovat zemi s cílem zavraždění Madura.

Carrie Filipettiová, která za Trumpovy vlády působila jako zástupkyně náměstka státního tajemníka pro Kubu a Venezuelu na ministerstvu zahraničí USA, v rozhovoru pro BBC přiznala, že Trumpova administrativa špatně pochopila situaci ve Venezuele, podcenila Madurovu popularitu, ale přesto zopakovala svou podporu politice „maximálního tlaku“ Bílého domu. Navzdory dvěma letošním delegacím na vysoké úrovni do Caracasu demokratický prezident Joe Biden do značné míry zachoval Trumpovu strategii vůči Venezuele, nadále uznává Guaidóa jako „prozatímního prezidenta“ a nabízí pouze dílčí úlevy od sankcí. http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/usa-se-priznaly-k-osnovani-puce-ve-venezuele

Amnesty Int. asi obsadili Rusi

Mimovládna organizácia Amnesty International so sídlom v Londýne a s celosvetovou pôsobnosťou ako svoju hlavnú činnosť uvádza odhaľovanie faktov a vyšetrovanie porušovania ľudských práv a slobôd. Pred pár dňami táto organizácia zverejnila správu, ktorá akože hoax šírený „dezolátmi“ označila za fakt a smutnú realitu. Konkrétne sa jedná o tie hoaxy, ktoré informovali o tom, že civilné objekty ako školy, telocvične či nemocnice sú cieľom ruských rakiet a delostrelectva kvôli tomu, že ukrajinskí vojaci si tieto civilné objekty premieňajú na sklady munície či svoje bunkre. Čo z nich legitímne robí vojenské ciele. Väčšina tých, propagandou dezorientovaných „slušnoľudí“ a „NAĎľudí“, tieto udalosti bez zapojenia mozgových buniek zatratila, označila rovno ako dezinformáciu či hoax a zvýšila svoju mieru agresivity a nenávisti voči každému, kto má odvahu nesúhlasiť s propagandou klamstiev o tom, čo sa v skutočnosti deje u nášho východného suseda. Teraz dostali preplesk od organizácie, ktorá pre nich je, resp. bola dôveryhodnou a mienkotvornou organizáciou, ktorá sa vždy držala liberálneho euroatlantického názorového prúdu. Totiž Amnesty Int. zverejnila správu zo svojho vyšetrovania, v ktorej priznala, že ukrajinská armáda pácha vojnové zločiny na vlastnom obyvateľstve, civilné objekty zneužíva na vojenské účely, a dokonca civilistov používa ako živé štíty. Jednoducho to, čo popisuje spomínaný, podľa „slušnoľudí“ a ďalších modrožltovlajočkárov, 100% HOAX, ktorý je bezpochyby produktom kremeľskej propagandy. Takže, už to viac nie je hoax, ale je to holý fakt, ktorý opäť potvrdzuje, že hoax sa po niekoľkých dňoch stáva skutočnosťou.

Pozoruhodné je aj správanie „slušnoľudí“ a „NAĎľudí“, ktorí majú narušené vnímanie reality od propagandy až tak, že nedokážu používať zdravý rozum a jediné, čo ich drží pri živote je hnev, nenávisť a túžba po krvi. Voči Amnesty Int. sa prejavili presne tak ako im je vlastné. Hneď sa začali do tejto organizácie navážať, osočovať ju a haniť ju, len kvôli tomu, že im vyvrátili to, čím majú vymyté hlavy. Stačí čítať ich agresívne ba priam až nenávistne reakcie.

P.S.: Pravda vždy vypláva na povrch. Skôr či neskôr. Tak ako sa to udialo aj v tomto prípade. Možno už túto zimu pochopia, na koho vlastne majú dopad protiruské sankcie či posielanie zbraní a munície. MIER je to slovo, ktoré by malo zaznievať z úst každého politika vo svete, ale aj človeka, ktorý sa nálepkuje slovom slušný! https://blog.hlavnespravy.sk/30294/amnesty-int-asi-obsadili-rusi/

Drevomafia už mľaská

Chodím si takto po Liptove, po Orave a Spiši – a zrazu počujem mľaskanie. Ježiši Kriste – azda len nie stádo divých svíň !/ S tými na rozdiel od medvedíkov nie som až tak zadobre/. – Nuž tí čo mľaskali, diviaci neboli, ale svine -riadne svine – to áno.

https://www.hlavnespravy.sr/fico-nie-rusko-ale-ukrajina-prerusila-dodavky-ropy-na-slovensko/2901562

Drevomafii v okolí slovenských národných parkov začali slinky tiecť na „kalamitné“ drevo. Z doteraz zákonom nedostupných lesov v 5.ochrannom stupni. Tie slinky sa postupne stekajú do stále hlasnejších potôčikov, žblnkajúcich už aj tu a tam v našich médiách. Začína to nevinne. Podpichnutý /nedajbože kúpený/ novinár nahodí tému o nedostatku palivového dreva a hroziacej hrôze nastávajúcej hroznej zimy a nahrá tým na smeč aj našim gazdovlivým manažérom zo štátnych lesov. Alebo priamo gardovým drevomafiánom zo spoločenstvenných lesov: z komposesorátov a predovšetkým urbariátov. A už aj prichádza ten či onen „manažér“ či „manažérka“ napr. zo slovenskej urbariátnej asociácie…A už aj začína prieskum bojom-náznaky, ako by urbárnici radi pomohli onedlho mrznúcej Slovači so svojim ladom ležiacim drevom. Pomohli by ale nemôžu. Beda ! Je tu zákon !A ten nedovolí. – Iba ak…iba ak by sa poslanci NRSR pod tlakom verejnosti rozhodli zákon zmeniť…. A drevo z lesov v 4. a 5.ochrannom stupni, drevo z doposiaľ najchránenejších lokalít určených pre medvede, pre hlucháňov, pre rysy a pre vlky po duchoňovsky do dolín potichu dolu zvážať.

Poviete si – vyýnimočná situácia si vyžaduje výnimočné riešenia. Pár kubíkov už aj tak polozhnitého dreva-veď kalamity sme tu mali od r. 2002-4: veternú, lykožrútovú, takú či akú…Znie to rozumne, veď tá výnimka bude iba raz- iba nateraz. Znie to rozumne-lenže ja poznám našu /najmä urbársku/ drevomafiu veľmi dobre. Takmer 200 db v TANAPE revúce píly dajú dolu sem tam aj nejaký suchár. Navrch na korbu mamutích tirákov, čo budú to drevo dolu zvážať. Vysoko pravdepodobne nie ku slovenským mrznúcim úbožiakom, ale až do Rakúska. Ale pod suchármi budú nádherné, urastené priam trofejné smreky, smrekovce, jedle, borovice čo ako silné solitéry doteraz odolali už všeličomu-len ľudskej chamtivosti a chrapúnstvu nie. A tak budeme mať v už celkom pekne sa /VLASTNÝMI SILAMI LESA/ spamätanie Tichej či Kôprovej, Kamenistej či Račkovej doline celkom nové, novučičké holoruby. Že sa odpílili aj zdravé a mocné stromy,-nuž náhoda, stalo sa, pilčík sa trocha zmýlil. Aj by sme to spapali, keby sme sedeli s dobráckymi novinármi, ktorí takýmto táraninkám urbariatnych drevomafianov uveria, dakde v bratislavskej kaviarni. Ibaže my občas zájdeme aj do miestnej krčmy, medzi pilčíkov-a tí majú naporúdzi veru onakvejšie vysvetlenia…

Takže tak,-páni a dámy z médií. Nedajte sa pánmi a dámami z urbariátnej drevomafie oklamať. Nedajte sa nachytať na ich priam rakúsky „lesnícky“ mundúr, na strieborné vetvičky na výložkách, na štýlové gombíčky zo srnčieho parožia. Nedajte sa zlákať na pobyt v luxusných lesníckych chatičkách v romantickom prostredí – a úplne zadarmo. Nenamotajte sa ani na atraktívnu pozvánku na lov jeleňa. Odolajte zákerným rečičkám z ich nenažratých papuliek-a nerobte im pri presadzovaní výnimky zo zákazu ťažby v 4-5 stupni podpornú rabaku. Odolajte, pošlite ich do kelu, zachovajte si aspoň pri tejto téme svoju stavovskú česť a novinársku hrdosť !

Odolajte tlaku – nech už bude na Slovensku taká či onaká vláda. Ľavá či pravá, národná či európska. -Doprajte aj vašim deťom, aby aj oni u nás videli ozajstný les. A nemuseli za ním cestovať kdesi do Karélie…

Vopred vám za to ďakujem /e/. https://dedic.blog.pravda.sk/2022/08/09/drevomafia-uz-mlaska/

V nádherném Českém Švýcarsku se rozhořel divoký požár, který se hasičům zatím nedaří zastavit. Rychlost, s jakou se tam oheň šíří, je ale překvapením jen pro ty, kdo nechodí pravidelně do českých lesů. Pokud by je navštěvovali, tak by jasně viděli, do jakého stavu se v posledních letech dostaly. Aktuálně mnoho míst v naší republice jen čeká na tu pověstnou jiskřičku.

To šílenství, které se teď děje v nádherném Hřensku, má totiž z velké části části velmi jasné příčiny. Alespoň tedy podle mého neodborného názoru, který si tvořím na základě informací od řady starých lesáků a toho, co vidím na vlastní oči při túrách po celém Česku. Může za to hlavně krátkozraká tvorba lesních monokultur smrků, kterými se kvůli debilním politickým rozhodnutím šíří kůrovec podobně divoce, jako korupce mezi našimi “elitami”.

Ostrůvky mrtvých, suchých stromů už se objevují i kolem Ústí nad Labem.

Je to vidět po celé republice – všude jsou teď ostrůvky totálně uschlých smrků, které se navíc rychle zvětšují a množí. Ty mrtvé kusy lesa jsou vytvářeny kůrovcem, kterého tak zuřivě chrání různí “zelení” pošuci z Prahy, kteří v životě nevylezli města a přírodu naposledy viděli v pražské ZOO. Problém jsou i novodobí “odborníci”, kteří jsou schopní tvrdit blbosti jak otřeba že “kůrovcové dřevo nehoří”. Dalším problémem je i to, že stromy zničené kůrovcem pak náklaďáky rychle rozváží po celé republice, což se v minulosti nikdy nedělalo – dříve se pokácené stromy nejprve ošetřily, aby se kvůli nim kůrovec nemohl šířit dál. Jenže dnes se z kácení napadených stromů stal úžasný byznys – kůrovec se neřeší, počká se až vyničí velký kus lesa a ten se pak vykácí a jednouše získané dřevo se rychle rozprodá. Během pár let se rychlým rozvážením neošetřeného dřeva povedlo rozšířit kůrovce úplně všude.

Proč se nenažranému kůrovci u nás tak daří? Naše původně smíšené a zdravé lesy byly bohužel nahrazeny průmyslově zajímavými smrky a ty jsou pro kůrovce absolutní pošušňáníčko. V takovém prostředí velmi rychle vytvářejí velké plochy naprosto suchých, mrtvých stromů. Takové stromy pak chytají jak sirky. Skuteční lesáci si kvůli tomu už mnoho let rvou vlasy, navrhují řešení, ale politici řeší úplně jiné věci – takové, na kterých si jde víc nakrást. Bohužel. Pak stačí nějaký blb s cigárem a nebo dokonce žhář a je z toho apokalypsa jako v Českém Švýcarsku, kdy je zápach kouře cítit i na severu Prahy. Po pravdě – skoro mě překvapuje, že se něco takového nestalo už před rokem nebo dvěma. A na více místech. Protože naše lesy už na to jsou dokonale nechystané. Poslechněte si sami, jak o tom mluví třeba zkušený lesní inženýr Jan Štrobl (ten bohužel před rokem zemřel).

O tom, že by to u Hřenska byl jeden z dalších záměrně založených požárů, který má pomoct s totálním kolapsem společnosti a podporou nesmyslného “green dealu”, raději zatím nebudu spekulovat. Ale připomínám, že podivné požáry teď v pravou chvíli vznikají po celém světě – v Americe “náhodou” shořelo už přes sto potravinářských závodů; na Ukrajině podpalují ukronacisté obří obilná pole, pokud je nemůžou sami sklidit pro prodej na Západ; lesy v USA, Evropě i Rusku náhle záhadně chytají na podivných místech. A ne, není to z nějakého globálního oteplování, tyhle požáry mají podle oficiálních dat skoro vždy stejného původce – žháře. Ale jak říkám, zatím by to byla jen spekulace, počkáme si na výsledek vyšetřování. Naše monokulturní, smrkové lesy jsou tak šíleně suché, že požáry vznikají a budou vznikat i z pouhé nedbalosti.

Aktuálně hlavně držme palce českým hasičům, ať zvládnou zlikvidovat požár co nejdříve. Držme palce i místním lidem a zvířatům, ať je mezi nimi co nejméně zranění a škod. A až se ten požár podaří zkrotit, tak doufám, že se na místě začnou vysazovat normální, přirozené, SMÍŠENÉ lesy! Protože jinak budeme za pár let přesně tam, kde jsme teď.

https://bornova.pub/2022/ceske-lesy-jsou-pro-pozary-dokonale-nachystane/

Bílý dům přepisuje vědecké studie a šikanuje vědce

Dvě americké zájmové skupiny předložily již v r. 2007 ve výboru Sněmovny reprezentantů důkazy o tom, že Bílý dům vyvíjí politický nátlak na vědce a snaží se je přimět k tomu, aby nepravdivě informovali o problematice klimatických změn. Svědci vypověděli, že Bushem dosazení lidé v Národním úřadu pro oceán a atmosféru (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) a v dalších šesti státních institucích manipulují s fakty a nejrůznějšími způsoby brání vědcům v kontaktu s novináři. Výzkum globálního oteplování je těmito politickými pracovníky systematicky bagatelizován, cenzurován a zatajován. Z vědeckých studií jsou odstraňovány zmínky o klimatických změnách a materiály o výzkumu podnebí mizejí z webových stránek.

Unie angažovaných vědců (Union of Concerned Scientists, UCS) předložila výsledky svého šetření, podle něhož se s nepřípustným politickým nátlakem v posledních 5 letech setkalo nejméně 150 expertů. Z 279 vědců, kteří na dotazník UCS reagovali, 40 procent odpovědělo, že část jejich vědeckých statí byla upravená způsobem, který změnil jejich význam. U jiného dotazu si skoro 50 procent postěžovalo na jednání jiných osob pokoušejících se přimět je k tomu, aby ze svých záznamů vypustili zmínky o globálním oteplování.

Jedním z důležitých svědků je Rick Piltz, bývalý vedoucí zástupce vládního úřadu na ochranu ovzduší a představitel Národní agentury pro letectví a vesmír (National Aeronautics and Space Administration, NASA). Piltz odešel ze svého místa po 10 letech práce v roce 2005 a svou výpověď zdůvodnil soustavným šikanováním a nesvobodou. Obvinil Bushovu administrativu, že takříkajíc “nechala zmizet” komplexní vědeckou zprávu o potenciálních dopadech podnebných změn na Spojené státy.

Jiné svědectví poskytl Tom Knutson, meteorolog a expert na hurikány z NOAA. Podle Knutsona bylo zasahováno do jeho komunikace se sdělovacími prostředky a upravovány byly i jeho vlastní publikační materiály. Díky žádosti vznesené na základě zákona o svobodě informací (Freedom of Information Act) se v minulém roce podařilo získat interní e-mailovou korespondenci zaměstnanců NOAA, v níž se objevuje návrh na zamezení účasti Knutsona v diskusích o globálním oteplováním a silnějších hurikánech.

Také James Mahoney, který ve vedení NOAA pracoval od roku 2002 do roku 2006, prohlásil, že vědci byli v době, kdy zastával svou funkci, odrazováni od rozhovorů s novináři.

Další svědci před Výborem pro dozor nad vládní reformou upozorňovali na drastické rozpočtové škrty. V případě jejich uskutečnění bude počet družic a přístrojů sledujících Zemi z vesmíru redukován od roku 2010 o 35 procent, což zkomplikuje studium klimatických změn a předpovídání živelných katastrof.

Na schůzi parlamentního výboru se nedostavil žádný zástupce odpovědných orgánů. Zákonodárcii tak nemohli vyslechnout nikoho z nejvíce kritizovaného Úřadu pro vědní a technickou politiku (Office of Science and Technology Policy, OSTP). Jednání byl přítomen pouze William Brennan z Amerického vědeckého programu pro změnu klimatu (U.S. Climate Change Science Program, CCSP). Především na jeho hlavu se pak v Kongresu snesla slovní palba poslanců za Demokratickou i Republikánskou stranu. http://voltaire.netkosice.sk/index2.html

Gatesové predpovede a záhadné fľaštičky na sklade

Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že tieto vírusy pomohli objaviť americké úrady. KP.RU zistila, ako k tomu mohlo dôjsť

Ilustračné foto

Spojené štáty vyhlásili v piatok 5. augusta stav zdravotnej núdze (núdzový stav). K tomuto dňu bolo v Spojených štátoch zistených 7 101 prípadov ochorenia. A deň predtým ministerstvo obrany zverejnilo senzačné údaje. Zdá sa, že jednoduchí Američania sa stávajú obeťami vlastných vládnych orgánov a tajných služieb. Koronavírusy a vírus opičích kiahní sa skúmali v rámci výskumu “Labyrint globálneho zdravia” pod záštitou Pentagónu. Na brífingu 4. augusta to povedal Igor Kirillov, šéf ruských síl radiačnej, chemickej a biologickej obrany.

“Komsomolskaja” našla potvrdenie plánov USA na vytvorenie a použitie nebezpečných vírusov.

Gatesové predpovede a záhadné fľaštičky na sklade

Uprostred pandémie covidov preukázal zakladateľ spoločnosti Microsoft, miliardár a filantrop Bill Gates mimoriadnu schopnosť vidieť do budúcnosti. Vyhlásil, že po koronavírusoch prídu na rad pravé kiahne. A vlastne pripustil, že “opičí” vírus, ktorý v súčasnosti zúri v USA a Európe, bol vyrobený človekom. Gates nazval to, čo sa deje, “hrami”. Predpovedal, že najprv budú napadnuté letiská a odtiaľ budú nakazení prenášači opičích kiahní cestovať po celom svete. Vedci a lekári teraz potvrdzujú, že práve dostupnosť leteckej dopravy, rýchly presun kamkoľvek na svete, umožňuje bleskové šírenie nielen covidu, ale aj opičích kiahní.

Na jeseň minulého roka sa odohrala ďalšia objavná udalosť. Na skládke (!) neďaleko výskumného centra v americkom meste Philadelphia sa našli záhadné fľaštičky. Nápisy na nich boli desivé: “kiahne” a “kravské kiahne”. Okamžite sa do toho zapojila FBI. A to bolo všetko. Zvyšok je prísne tajný.

Pre tých, ktorí si myslia, že to tak má byť – že laboratóriá len uchovávajú vzorky chorôb na študijné účely, povedzme si radšej na rovinu, ako to skutočne je. Pravé kiahne sú obzvlášť nebezpečná a smrteľná infekcia. Iba dve výskumné centrá na svete majú povolenie uchovávať vírus za najprísnejších bezpečnostných opatrení. Jedno z nich sa nachádza v americkom meste Atlanta. Druhým je výskumné centrum Vektor v Novosibirsku, ktoré prevádzkuje ruská Federálna služba pre dohľad nad ochranou práv spotrebiteľov a blahobytom ľudí.

Prečo skončili skúmavky vo Filadelfii? Samozrejme, nikto nám to nepovie. Odborníci však diskutujú o verzii: je vysoko pravdepodobná, že na vírusoch sa nejakým spôsobom “pracovalo”. Nielen na vytvorení vysoko účinných vakcín a liekov. Ale aj na zlepšení pôvodcov veľmi nebezpečných infekcií. Čo keby vznikla potreba podmaniť si krajiny, ktoré by sa nechceli podriadiť americkým predstavám o demokracii?

No potom sa niečo pokazilo. Niekto – úmyselne alebo z hlúposti – vyhodil (alebo podhodil?) skúmavky do Filadelfie.

 

Komentár oborníčky

“Vedci už dokázali, že vírus sa dá upraviť.”

– “Nemôžeme vylúčiť, že vírus kiahní sa v niektorých krajinách zachoval,” povedala v rozhovore pre KP Tatiana Nepomňaščichová, zástupkyňa vedúceho Novosibirského Vektora a kandidátka biologických vied. – Je možné, že náhodou (alebo nie náhodou. – pozn. red.) ležia niekde v laboratórnych mrazničkách v takýchto krajinách zabudnuté vírusy pravých kiahní.

Pôvodca opičích kiahní, ktorý bol predtým pozorovaný v Afrike, je veľmi podobný vysoko virulentnému vírusu kiahní, vysvetlila odborníčka. Teda tých istých, ktoré v staroveku a stredoveku vyhladil celé mestá a krajiny. “Opičí” vírus v súčasnosti nespôsobuje rozsiahle epidémie, pretože patogén má nízku prenosnosť, poznamenala Nepomňaščichová. “Choroba sa zo zvieraťa na človeka prenáša len veľmi ťažko a pravdepodobnosť nákazy je nízka. Ak však vírus získa niekoľko mutácií a začne sa efektívnejšie prenášať medzi ľuďmi, mohli by sme získať obdobu kiahní, schopnú spôsobiť veľké epidémie,” varovala zástupkyňa šéfa Vektora.

 

A vyrozprávala ďalší pôsobivý príbeh

– Pred niekoľkými rokmi sa ukázalo, že blízky príbuzný vírus variola koní je v podstate možné obnoviť de novo, t. j. skonštruovať in vitro. Urobili to kanadskí výskumníci – podľa ich slov preto, aby ukázali, že takáto syntéza je v zásade možná a verejnosť by to mala pochopiť. Okrem toho tvorcovia vírusu použili tzv. garážovú technológiu, ktorá je dostatočne lacná.

 

Umelý covid

Od prvých dní pandémie COVIDu-19 niektorí vedci otvorene hovoria: zdá sa, že prirodzený netopierí koronavírus bol “upravený” tak, aby bol nákazlivejší a patogénnejší, t. j. schopný spôsobiť vážne komplikácie. Následne bolo zriadených niekoľko komisií na preskúmanie pôvodu covidov. Medzi nimi je aj skupina odborníkov pri medzinárodnom časopise The Lancet. Je to jedna z najuznávanejších lekársko-vedeckých publikácií na svete. Na čele komisie stál Dr. Geoffrey Sachs. Bolo oficiálne oznámené, že časopis uverejňuje materiály o koronavírusoch “s mimoriadnou opatrnosťou”. Až potom, čo sa všetko overilo a nezostali žiadne pochybnosti.

Neskôr sa ukázalo, že to nie je celkom tak. Dr. Sachs náhle vystúpil s rezonujúcim vyhlásením na lekárskej konferencii v Španielsku. Po prvé, priznal, že publikovanie viacerých článkov o korone bolo zámerne pozastavených. To znamená, že komisia bola v podstate umlčaná. Po druhé, znalec verejne vyhlásil: COVID-19 bol jednoznačne vytvorený človekom. Všetko nasvedčuje tomu, že bola použitá americká technológia. Žiadna iná krajina ju nemá – je to “rukopis USA”, zdôraznil Sachs.

Prečo Čína vybuchla ako prvá? Podľa odborníkov je pravdepodobné, že vírus vytvorili USA a z nejakého dôvodu ho vypustili v Ríši stredu. Číňania jedia netopiere, čo ešte chcete? Na druhej strane je najvyšší čas oslabiť hlavného geopolitického súpera. “Zriediť” obyvateľstvo tam aj v iných krajinách. K téme.

 

O liekoch, ktoré vyvolávajú rakovinu

Ruské ministerstvo obrany tiež uviedlo šokujúce údaje: USA sa podieľajú na vývoji liekov, ktoré vyvolávajú rakovinu. Podľa Venezuely bol takýto liek podaný prezidentovi krajiny Hugovi Chávezovi. V roku 2013 zomrel na rakovinu.

Bioinžinier Alexander Kudrjavcev v rozhovore pre denník Komsomoľskaja pravda uviedol, že existencia takýchto technológií skutočne nie je vylúčená. Vedec vysvetlil, že určitými manipuláciami možno zasahovať do vnútrobunkových procesov. To môže spôsobiť aj “zlomy”, ktoré môžu okrem iného viesť k vzniku zhubného nádoru. https://www.hlavnespravy.sr/spojenie-usa-s-koronavirusom-a-opicimi-kiahnami-odhalene-predpovede-gatesa-tlak-na-vedcov-a-ampulky-na-skladke/2899184

Americké systémy HIMARS pripravujú k útoku na Ukrajine vojaci USA

Americké systémy HIMARS pripravujú k útoku na Ukrajine vojaci USA. Ukrajinskí vojaci len stlačia finálny spúšťač. Nie je žiadnym tajomstvom, že USA zasahujú na Ukrajine priamou účasťou svojich ozbrojených síl, cvičením Ukrajincov na obsluhu amerických systémov, priamo riadia jednotlivé úseky ukrajinskej armády a pod.

Ďalším faktom je, že za vojnu na Ukrajine nesú zodpovednosť USA a celé svetové spoločenstvo. Rozpínavosť a expandujúca militarizácia sveta americkými imperialistami s jeho zločineckou organizáciou NATO je obrovským nebezpečenstvom pre svetový mier.

Pozrime sa na niektoré správy z ruských zdrojov.

www.kp.ru

V doneckej Jelenovke došlo k útoku ukrajinských vojsk na väzenské zariadenie, v ktorom sa nachádzali ukrajinskí vojaci vrátane neonacistov z Azova. Zomrelo 50 vojakov a 73 bolo zranených. Útok sa uskutočnil v noci americkým útočným raketovým systémom HIMARS.

Keď sa niečo také stane, väčšinou vždy nastane v západných médiách a ostatných prostituujúcich médiách vrátane Slovenska ostrý mediálny viacstranový útok na Rusko. Tentoraz sa to nestalo. The Guardian sa obmedzilo na komentáre z ruských zdrojov bez vyvodenia záveru. Takáto reakcia Guardianu dáva tušiť, že Rusko hovorí pravdu o útoku na Jelenovku. DenníkN prebral túto správu bez svojho komentára. Dosť prekvapujúce na štvavé médium.

Zelenskij obvinil z útoku – ako inak – Rusko a požiadal USA, aby zaradil Rusko medzi teroristické štáty. Pritom dokázateľne útok ruskí vojaci nespáchali. Ibaže by potichu na tento účel Američania dodali jeden HIMARS Rusom. Ukrajinci však tvrdia, že väzenské zariadenie bolo vyhodené Rusmi do vzduchu.

Je vysoko pravdepodobné, že tento zločin spáchali Ukrajinci. Prvý dôvod je ten, že medzi zajatcami sa nachádzalo mnoho náckov z Azovu. A tí začali „spievať“ v zajatí o rôznych špinavostiach a zločinoch skorumpovanej ukrajinskej vlády. Samozrejme tieto výpovede sú dôkazy, o ktoré nestojí ani ukrajinská a ani americká vláda. Druhým dôvodom je, že Blinken váhal so zaradením Ruska medzi teroristické štáty, a preto sa Zelenskij rozhodol, že mu týmto zločinom pomôže. Bol to však chaotický výstrel do vlastného kolena. Prečo by Rusi raketami zabíjali zajatcov, ktorým tak či tak hrozí súd a možno niektorým aj trest smrti?   Nemá to žiadnu logiku. Okrem toho, Rusko požiadalo OSN o vyšetrenie tohto zločinu nezávislým vyšetrovacím tímom. Ak to urobilo, má v rukách dôkazy o zločine spáchanom Ukrajinou, ktoré plánuje vyšetrovaciemu tímu predložiť. Tretím dôvodom je, že v priebehu vojny sa permanentne objavujú informácie o tom, že Ukrajinci – predovšetkým tzv. Azoviti – strieľajú vlastných vojakov za dezercie alebo pokus o dezerciu. Dá sa tomu veriť, lebo ukrajinskí vojaci sú násilne hnaní Zelenským a USA do prehratej vojny s Ruskom. Mnohí ukrajinskí vojaci vedia o čo v tejto vojne ide a vedia, že nebojujú o záujmy Ukrajiny, ale o záujmy USA a NATO.

Ministerstvo obrany USA väčšinou komentuje dianie na Ukrajine, zvlášť v prípadoch, ktoré sú obzvlášť závažné. Tentoraz nič nekomentuje, čím predkladá dôkaz o tom, že to boli Ukrajinci, ktorí útok spáchali. Podiel účasti USA na tomto zločine bude treba vyšetriť.

Ruský Vzgľad o tom píše:

„Azovskí militanti veľa hovorili o svojich zločinoch proti civilnému obyvateľstvu, mimosúdnych popravách, mučení… A tiež o tom, že najvyššie vedenie krajiny sa podieľalo na terore proti civilistom.“ Podľa Vzgľadu Kyjev vidí reálnu perspektívu masovej kapitulácie vojakov Ozbrojených síl Ukrajiny a prijíma akékoľvek opatrenia na zabránenie vlny kapitulácie. Pred mesiacom ukrajinské ozbrojené sily ostreľovali nemocnicu, kde boli zranení militanti z Azovstalu. Všetko nasvedčuje tomu, že ukrajinská vláda cielene likviduje „Azovitov“ pretože po ukončení vojny z nich budú v mnohých prípadoch kľúčoví svedkovia. Azoviti aktívne hovoria o tom, aké rozkazy dostali, ako spolupracovali so zahraničnými inštruktormi a špeciálnymi službami. A to je vážny hrozba pre celý Západ s USA na čele.

Medzi dôkazy o ukrajinskom útoku na väzenie Jelenovka patria fragmenty amerického HIMARS. Je pravdepodobné, že útok sa odohral s vedomím USA. Nedávno som písal o tom, že v ruskom zajatí je americký admirál Eric Olson, ktorý bol zajatý pri Azovstale. Možno bol cieľom útoku práve on. Je to kľúčový svedok proti zločinom USA a NATO. Je však primitívne dúfať, že by Rusi držali tohto svedka spolu s ostatnými väzňami Azovu. Olsona určite vypočúvajú v Moskve.

Americkí militaristi svojimi plánmi priamo ohrozujú existenciu Ukrajiny. Čím budú americké opatrenia proti Rusku tvrdšie a kontraproduktívne, tým viac sa Rusko poistí tak, že dočasne môže vziať do správy celú Ukrajinu, aby zabránilo USA a NATO ohrozovať existenciu Ruska na jeho hraniciach.

Treba mať stále na vedomí, že sme svedkami mocenského prepólovania sveta, kedy USA stratia svoju hegemóniu a stratia možnosť budovania sveta, kde by boli jediným vládcom. Tento neonacistický plán „oprášený“ po Hitlerovi im neprejde. Pre občanov Európy je dôležité, aby sa postavili proti americkým plánom. Američania nebudú váhať pre dosiahnutie svojho cieľa vyvolať vojnu Európy proti Rusku!!! Následky môžu byť katastrofálne pretože sa môže stať, že o chvíľu nám budú lietať nad hlavami jadrové bomby…Treba si uvedomiť, že USA len zneužívajú Európu pre svoje ciele. USA nie sú partnerom Európy, ale obrovským bezpečnostným rizikom!!!

Ťažisko odporu Európy proti USA sú východné štáty, ktoré budú v prípade vojny najviac ohrozené. Taký je aj plán USA. Použiť východné štáty Európy na boj proti Rusku. Nemožno sa spoliehať na Nemecko, v ktorom sa aktivuje neonacizmus, ani na Veľkú Britániu, ktorá je s Nemeckom „policajtom“ USA v Európe. Nemožno sa spoliehať ani na Francúzsko, ktoré v hraničných situáciách vždy zradilo východné štáty Európy.

Na záver dajme slovo J. Sachsovi:

Vojna na Ukrajine je vyvrcholením 30-ročného projektu amerického neokonzervatívneho hnutia. Bidenova administratíva je plná tých istých neoconov, ktorí bojovali za americké vojny v Srbsku (1999), Afganistane (2001), Iraku (2003), Sýrii (2011), Líbyi (2011) a ktorí vyprovokovali Rusko k invázii na Ukrajinu. Výsledkom je, že Biden smeruje USA a Európsku úniu k ďalšiemu geopolitickému debaklu. Ak má Európa nejaký politický prehľad, oddelí sa od týchto zahraničnopolitických debaklov USA. 

Hnutie neokonov vzniklo v 70-tych rokoch okolo skupiny verejných intelektuálov, z ktorých viacerých ovplyvnil politológ Leo Strauss z Chicagskej univerzity a klasicista z Yaleskej univerzity Donald Kagan. Medzi neoconských lídrov patrili Norman Podhoretz, Irving Kristol, Paul Wolfowitz, Robert Kagan (syn Donalda), Frederick Kagan (syn Donalda), Victoria Nuland (manželka Roberta), Elliott Cohen, Elliott Abrams a Kimberley Allen Kagan (manželka Fredericka).

Hlavným posolstvom neoconov je, že USA musia prevládať vo vojenskej sile v každom regióne sveta a musia čeliť rastúcim regionálnym mocnostiam, ktoré by jedného dňa mohli spochybniť globálnu alebo regionálnu dominanciu USA.

Na tento účel by mala byť americká vojenská sila vopred rozmiestnená na stovkách vojenských základní po celom svete a USA by mali byť pripravené viesť podľa potreby vojny podľa vlastného výberu. Organizáciu Spojených národov môžu USA používať iba vtedy, keď sú užitočné na účely USA.

(Pozn. v súčasnosti majú USA okolo 800 vojenských základní po celom svete).

Tento prístup ako prvý vyjadril Paul Wolfowitz vo svojom návrhu Smernice obrannej politiky (DPG) napísanej pre ministerstvo obrany v roku 2002. Návrh požadoval rozšírenie bezpečnostnej siete pod vedením USA do strednej a východnej Európy napriek výslovnému prísľubu Nemecka menovite ministra zahraničných vecí Hansa-Dietricha Genschera, ktorý v roku 1990 uviedol, že po zjednotení Nemecka nebude nasledovať rozširovanie NATO na východ.

Podľa generála Wesleyho Clarka Wolfowitz už v máji 1991 Clarkovi jasne povedal, že USA povedú operácie na zmenu režimu v Iraku, Sýrii av krajinách ďalších bývalých sovietskych spojencov.

(Pozn. Wesley Clark – vrah zodpovedný za masakre v Juhoslávii v roku 1999.)

Neoconi presadzovali rozšírenie NATO o Ukrajinu ešte predtým, ako sa to stalo oficiálnou politikou USA za Georgea W. Busha mladšieho v roku 2008. Členstvo Ukrajiny v NATO považovali za kľúč k regionálnej a globálnej dominancii USA.

Robert Kagan sa k rozšíreniu NATO v apríli 2006 vyjadril:

Rusi a Číňania nevidia vo farebných revolúciách bývalého Sovietskeho zväzu nič prirodzené, iba prevraty podporované Západom určené na presadenie západného vplyvu v strategicky dôležitých častiach sveta. To sa tak mýlia? Nemohla by byť úspešná liberalizácia Ukrajiny, len predohrou k začleneniu tohto národa do NATO a Európskej únie – skrátka k rozšíreniu západnej liberálnej hegemónie?

Victoria Nulandová bola v rokoch 2013-2017 zástupkyňou ministra zahraničných vecí Baracka Obamu pre európske a eurázijské záležitosti, kde sa podieľala na zvrhnutí ukrajinského proruského prezidenta Viktora Janukovyča a teraz pôsobí ako námestníčka ministra zahraničných vecí USA.

Názor neoconov je založený na prevažujúcom nesprávnom predpoklade, že americká vojenská, finančná, technologická a ekonomická prevaha im umožňuje diktovať podmienky vo všetkých regiónoch sveta. Je to pozícia pozoruhodnej arogancie.

Najpravdepodobnejším výsledkom súčasných bojov je, že Rusko dobyje veľkú časť Ukrajiny, pričom Ukrajine možno ponechá vnútrozemie.

Namiesto riskovania globálnej katastrofy je skutočným riešením ukončiť neokonzervatívne fantázie za posledných 30 rokov a vrátiť sa k rokovaciemu stolu medzi Ukrajinou a Ruskom, pričom NATO sa zaviaže zrušiť svoj záväzok týkajúci sa jeho rozšírenia na východ o Ukrajinu a Gruzínsko.

Jeffrey D. Sachs je univerzitným profesorom a riaditeľom Centra pre trvalo udržateľný rozvoj na Kolumbijskej univerzite, kde v rokoch 2002 až 2016 riadil The Earth Institute . Bol poradcom troch generálnych tajomníkov Organizácie Spojených národov a v súčasnosti pôsobí ako advokát pre SDG pod vedením generálneho tajomníka Antonia Guterresa.

Viac na:

https://www.theguardian.com/world/live/2022/jul/29/russia-ukraine-war-live-news-ukrainians-step-up-counter-attacks-in-south-kharkiv-hit-mayor-says?page=with:block-62e3a7328f08af33ff4a346b#block-62e3a7328f08af33ff4a346b

https://vz.ru/politics/2022/7/29/1169991.html

https://www.commondreams.org/views/2022/06/28/ukraine-latest-neocon-disaster

Z mesta SNP Ivan Štubňa https://www.inenoviny.sk/nastal-uz-cas-na-denacifikaciu-a-demilitarizaciu-usa/

Najfalošnejšia a najintenzívnejšia PR vojna všetkých čias

Prezident a prvá dáma Ukrajiny pózovali na romantickom fotení pre časopis Vogue, v ktorom prezident Volodymyr Zelenskyj básní o láske k svojej milovanej žene. Tuším, čo si teraz asi hovoríte: ako si Zelenskyj môže urobiť čas na fotenie pre Vogue uprostred svojho nabitého programu PR vystúpenia pre iné významné západné inštitúcie?

Veď je to koniec koncov ten istý Volodymyr Zelenskyj, ktorý má toľko práce s natáčaním videí pre ceny Grammy, filmový festival v Cannes, Svetové ekonomické fórum a pravdepodobne aj pre stretnutia Bilderberg a so schôdzkami s celebritami, ako sú Ben Stiller, Sean Penn a Bono and the Edge z U2. Je to tak nabitá PR šnúra, ako len môže byť bez toho, aby diskutoval o strategickom význame ďalekonosného delostrelectva s Elmom v Sezamovej ulici. Hej, a tiež nie je na Ukrajine nejaká vojna alebo čo? Človek by si myslel, že tým bude asi aj trochu zaneprázdnený.

Hovorte mi, že som blázon, ale začínam mať podozrenie, že by mohlo ísť o koordinovanú snahu zmanipulovať spôsob, akým premýšľame o vojne na Ukrajine. Dokonca by som išla tak ďaleko, že by som povedala, že je to najagresívnejšie riadená vojna, akú sme kedy zažili.

Od februárovej invázie Ruska na Ukrajinu sme nielen bombardovaní masovou mediálnou propagandou, akú sme ešte nikdy nevideli, zatiaľ čo mediálny priestor je čistený od ruských médií, ale sme tiež svedkami nového mediálneho prvku, ktorým je bezprecedentné množstvo online cenzúry, propagandy podporované algoritmami a trollingu na sociálnych sieťach.

Doslova nikdy sme teda nevideli toľko celkového úsilia vynaloženého na manipuláciu s tým, ako verejnosť zmýšľa o vojne. Čo dáva zmysel vzhľadom na to, že sa jedná o hlboko nebezpečnú zástupnú vojnu, ktorá obyčajným ľuďom v žiadnom prípade neprináša prospech.

Viete si predstaviť, že by si ľudia mohli myslieť svoje o ekonomickej vojne svojej vlády proti Rusku, ktorá ich finančne poškodzuje a tlačí milióny ľudí k hladomoru, s plným vedomím a súhlasom americkej vlády? Alebo keby Američanom bolo dovolené premýšľať, či by miliardy, ktoré do tohto zástupného konfliktu sypú, nemohli byť lepšie vynaložené doma? Alebo keby ľudia začali protestovať proti zbytočnému konfliktu za účelom geostrategickej nadvlády, ktorý ohrozuje ich životy a životy všetkých, ktorých poznajú, rizikom jadrového zničenia?

To si nemôžeme dovoliť.

Je rozdiel ako deň a noc medzi tým, keď chcete ľuďom povedať o niečom pravdu, a tým, keď chcete manipulovať s ich vnímaním niečoho. V niektorých prípadoch je možné pravdivé fakty použiť na ovplyvnenie vnímania ľudí tým či oným spôsobom, ale ak je vaším zámerom skôr manipulácia s vnímaním než hovoriť pravdu, budete nutne nútení spoliehať na klamstvá, polopravdy, prekrúcanie a klamstvá z opomenutia všade tam, kde pravda tomuto zámeru neslúži.

Keby nám o tejto vojne hovorili pravdu, necenzurovali by ruské médiá. Necenzurovali by online hlasy, ktoré nesúhlasia s oficiálnym rozprávaním o Ukrajine. Nepretržite by nám do tváre nevtĺkali masové mediálne riadenie vnímania a určite by nedávali ukrajinskú hlavnú celebritu na obálku časopisu Vogue.

Manipulujú s nami a klamú nás. A sme manipulovaní a klamaní, pretože naše vlastné jasné vnímanie by bolo v rozpore so záujmami impéria. Klamú nám, pretože záujmy ľudí a záujmy impéria sú ako obvykle v príkrom rozpore.

Preklad originálu článku:Caitlin Johnstone – The Phoniest, Most PR-Intensive War Of All Time

http://voltaire.netkosice.sk/ini.html#page4

Slušné Slovensko bol od počiatku Lipšicov projekt

Začalo to koncom 90. rokov, píše podpredseda Smeru-SD Ľuboš Blaha v úvode stručnej genézy pôsobenia kariérneho politika Daniela Lipšica, ktorý sa po majdane na Slovensku a vražde novinára Kuciaka dostal vďaka súčasnému režimu do čela Úradu špeciálnej prokuratúry.

Slušné Slovensko bol od počiatku Lipšicov projekt. Cieľom bolo zlikvidovať Roberta Fica.

A Lipšic na tom ďalej usilovne pracuje. Každá totalita potrebuje svojich Himmlerov.

Z jeho životného príbehu sa obracia žalúdok. Podvody, intrigy, nenávisť.

Začalo to koncom 90. rokov.

Daniel Lipšic ako vysoký štátny úradník odchádza do USA na “študijný pobyt” – ehm, ehm. No comment.

Po návrate z USA sa z neho stáva minister vnútra a spravodlivosti. Bez breptania podporuje americké vojny. Dobrá investícia.

V roku 2013 napíše knihu s názvom “Slušne Slovensko potrebuje lídra”.

Úlohou je zničiť Smer. Projekt dostal od Lipšica názov – Slušné Slovensko.

Potom Lipšic zrazí človeka na priechode pre chodcov. Nedodržal rýchlosť a podľa vlastných kritérií by mal ísť do basy. Nejde. Niekto hore ho potrebuje. Na čistky.

O dva roky na to je zavraždený Kuciak.

Lipšicov kamarát Tom Nicholson okamžite vymýšľa šialenú konšpiráciu o talianskej mafii a médiá hystericky obviňujú Roberta Fica.

Na Slovensku začína majdan. Projekt si ponechal Lipšicov názov Slušné Slovensko.

A jeho podstatu vystihol Lipšicov politický partner Matovič – “vraždou Kuciaka sme dosiahli míľnik”.

Vytvorí sa obrovská profesionálna kampaň – tak ako pri iných farebných revolúciach.

Liberálne médiá zvolávajú slniečkarske protesty, všetky americké úderky mobilizujú verejnosť. Od Kisku až po jeho poskoka Šeligu.

Lipšicov projekt Slušného Slovenska sa naplnil. Škoda len, že kvôli tomu museli zomrieť dvaja mladí ľudia.

Medzitým Lipšic pracuje ako advokát. V talianskej mafiánskej Chobotnici vystupoval advokát Terrasini, my sme tu mali Lipšica.

Lipšic pracuje spolu s Kubinom, ktorý sa neskôr stane poradcom prezidentky Čaputovej.

Tú majú v Amerike takisto radi. Pretože im (ako dnes vďaka sudcovi Chalúpkovi vieme) vôbec, ale že vôbec neslúži.

Penta do Lipšica leje tučné prachy, on sa poneviera na stretnutiach s Bernardom Slobodníkom. A kujú pikle.

Kontakty Lipšica so Slobodníkom pretrvávajú minimálne od roku 2016 – neskôr svojho “kajúcnika” využije na falošné obvinenia proti Smeru.

V roku 2020 sa Lipšicove hnutie dostáva k moci – na kandidátke OĽaNO. Politické čistky môžu začať.

Úloha je stále tá istá ako v roku 2013, keď Lipšic napísal knihu Slušné Slovensko. Zlikvidovať Roberta Fica.

Lipšic ako obhajca Beňu a ďalších kajúcnikov spúšťa akciu.

Motá sa pri výsluchoch Milana Lučanského – médiá spomínajú, že mu generál povedal, vraj o Lipšicovi začne spievať.

Onedlho Milan Lučanský záhadne zomiera. Už o Lipšicovi neprehovorí. Zločinci na NAKA a ÚŠP otvárajú šampanské.

Lipšic sa stáva šéfom ÚŠP, zastupovanie kajúcnikov po ňom preberá jeho kamoš Kubina od Čaputovej.

Lipšic je žalobca, Kubina obhajca. Spolu im to tak svedčí.

A politické procesy proti Smeru môžu začať. Pokyn znel jasne.

Roberta Fica odpočúvajú na chate, obviňujú ho, prenasledujú. Boja sa jeho návratu k moci.

Kvôli tomu, aby ho odstránili, musel zomrieť Kuciak. Nemôžu dopustiť, že sa vráti. Musia ho za každú cenu zavrieť.

Lipšic má jedinú úlohu. Zničiť Roberta Fica.

Čas sa kráti, fantázia dochádza, robia chyby. A tak si vymyslia, že odhalenie daňových podvodov Kisku a Matoviča je zločin.

Dokonca vraj zločinecká skupina. Slovensko sa chytá za hlavu, Lipšic je na smiech.

No ide sa hlava-nehlava. Porušujú sa zákony, korumpujú sa udavači, zastrašuje sa, zneužíva sa NAKA.

A keď sa ozve generálny prokurátor Maroš Žilinka, tak sa mu Lipšic arogantne vysmieva.

Na zákone nezáleží. Projekt Slušné Slovensko musí byť dokončený!

Za každú cenu.

Má to najvyššie krytie.

Začalo to už okolo roku 2013, keď Lipšic písal o Slušnom Slovensku. Cieľ bol stanovený – likvidácia Smeru.

Lipšic, Nicholson, Kiska, Matovič, Čaputová… A priatelia spoza mláky. Pracujú na tom od rána do večera. A idú aj cez mŕtvoly.

Vedia, že keď sa Robert Fico vráti k moci, všetko bude vyšetrené. Aj smrť Milana Lučanského. Aj smrť Kuciaka.

Zistí sa, kto ťahal za nitky.

Boja sa, strašne sa boja.

Zdroj: Telegram Ľuboš Blaha https://www.infovojna.bz/article/pravda-o-lipsicovi-a-jeho-projekte-slusne-slovensko

Create your website with WordPress.com
Začíname